Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları

Konu 'Türk Edebiyatı 10. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde => iηciтαηєѕi <= tarafından paylaşıldı.

 1. => iηciтαηєѕi <=

  => iηciтαηєѕi <= Üye

  Katılım:
  29 Ekim 2008
  Mesajlar:
  146
  Beğenileri:
  293
  Ödül Puanları:
  64

  1-Aşağıdaki şiirin birimlerinde anlatılanları karşılarındaki bölüme yazınız.(4+3+3=10 P)
  Gül yüzünde göreli zülf-i semen-sây gönül
  Kara sevdaya yiler bî-ser ü bî-pây gönül
  Dimedüm mi sana dolaşma ana hay gönül
  Vay gönül vay gönül vay gönül ey vay gönül

  Bizi hâk itdi hevâ yolına sevdâ n’idelüm
  Pây-mâl eyledi bu zülf-i semen-sâ n’idelüm
  Kul idinmezdi güzeller bizi illâ n’idelüm
  Vay gönül vay gönül vay gönül ey vay gönül

  Dil dilerken yüzinin vaslını cândan dahi yiğ
  Bir demin görür iken iki cihândan dahi yiğ
  Akdı bir serve dahi âb-ı revândan dahi yiğ
  Vay gönül vay gönül vay gönül ey vay gönül
  Ahmed Paşa
  2-Murabbanın ilk bendinde kullanılan söz sanatlarını ve bu sanatların kullanılış şekillerini belirleyerek aşağıdaki tabloya yazınız. .(4+3+3=10 P)

  Söz sanatları Kullanıldığı yer Kullanılış şekli

  TEŞBİH Gül yüz SEVGİLİNİN YÜZÜ RENGİYLE
  Kara sevda
  Zülf-i semen-sây
  Bî-ser ü bî-pây gönül  3- Aşağıdaki divan şairlerini tanıyınız.(2+2+2+2+2=10 P)

  “Malumdur sühanım benim mahlas istemez” diyen şair.
  Şairlikteki başarısından “sultanüş-şuara” ünvanı verilen şair.
  Divan edebiyatında mahallileşme akımını başlatan şair
  Arapça ,Frasça, Türkçe üç divanı bulunan şair.
  Divan edebiyatının ilk şairi.  TERKİB-İ BENT
  1)Vardım seher-i taat içün mescide nagah
  Gördüm oturur halka olup bir nice gümrah

  2)Girmiş kimisi vahdete almış ele tesbih
  Her birisinün vir-i zebanı çil ü pencah

  3)Didüm ne sayarsız ne alırsuz ne satarsız
  K’asla dilinüzde ne nebi var ne hod Allah

  4)Didi biri kim şehrimizün hakim-i vakti
  Hayretmeğ için halka gelür mescide her gah

  5)İhsanı ya pencah u ya çildür fukaraya
  Sabreyle ki demdür gele ol mir-i felek-cah

  6)Geldiklerini mescide bildüm ne içündür
  Yüz döndürüb andan dedüm oy kavm olun agah

  7)Sizden kim ırağ oldı ise Hakk’a yakındur
  Zira ki dalalet yoludur tuttuğunuz rah Bağdatlı RUHİ


  4- Yukarıdaki şiirin yapı özelliklerini yazınız.(15 P)

  5- Şiirde nasıl bir ruh hali içindedir, bunun nedeni nedir? (10 P)
  6-Aşağıdakilerden hangisi kasîde ve mesnevî ile ilgili doğru bir bilgidir? (5 P)
  A-İkisinde de her beyit kendi arasında uyaklanır.
  B-İkisinde de konunun farklı yönden ele alındığı bölümler vardır.
  C-İkisi de Türk edebiyatına Arap edebiyatından geçmiş şiir şekilleridir.
  D-Beyit sayıları ikisinde de 33-99 arasındadır.
  E-ikisi de övgü amacıyla yazılır.
  7-Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız (3+3+2+2=10P)

  *Divan edebiyatı sanatçılarının kullandığı kalıplaşmış söz motiflerine……………. denir.
  * ……………… halk şiirindeki maninin etkisiyle Türklerde doğmuş, tek dörtlükten oluşan divan edebiyatı şiir biçimlerinden biridir.
  *Aşık tarzı halk şiirinin ana şiir biçimi ……………. , anonim halk şiirinin ana şiir biçimi………… dir.


  Elâ gözlerini sevdiğim dilber,
  Göster cemalini görmeye geldim,
  Seni seven aşık ölmez dediler,
  Gerçek mi sevdiğim sormaya geldim.

  Gündüz hayallerim, gece düşlerim,
  Uyandıkça ağlamaya başlarım,
  Sevdiğim, üstünde uçan kuşların,
  Tutup kanatlarından kırmaya geldim. KARACAOĞLAN

  8-Bu şiirin nazım biçimi nedir? Neye göre bunu belirlediniz?(12P)
  9-Aşağıdaki tabloda verilen nazım birimlerinin hangi şiir türünün örneği olduğunu yazınız. .(2+2+2+2=8 P)

  Bir vakte erdi ki bizim günümüz
  Yiğit belli değil mert belli değil
  Herkes yarasına derman arıyor
  Devâ belli değil dert belli değil

  Benden selam olsun Bolu Beyi'ne
  Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır
  Ok gıcırtısından kalkan sesinden
  Dağlar seda verip seslenmelidir


  Nazlı yardan geldi bana bir name
  Eğer doğru ise kırdı belimi
  Dediler ki yarini yad iller almıs
  Kadir Mevlam nasib eyle ölümü

  Civan da canına böyle kıyar mı
  Hasta başın taş yastığa koyar mı
  Ergen kıza beyaz bezler uyar mı
  Al giy allı, balam şalların hani  Çalınır Garibim bugülşende
  Yüzün güle çalınır Bülbüller ötüşende
  Kız on beşe gelince Gariplik ne çetinmiş
  Gönülleri çalınır Baş yastığa düşende
  Düğün dernek kuruldu
  Çalın türkü çalınır


  10- Yukarıdaki şiir biçimleriyle ilgili çıkarımlarda bulununuz. (2+2+2+2+2=10 P)
  Mehmet Yurt bunu beğendi.
 2. => iηciтαηєѕi <=

  => iηciтαηєѕi <= Üye

  Katılım:
  29 Ekim 2008
  Mesajlar:
  146
  Beğenileri:
  293
  Ödül Puanları:
  64
  1-Aşağıdaki şiirin birimlerinde anlatılanları karşılarındaki bölüme yazınız.(4+3+3=10 P)
  Gül yüzünde göreli zülf-i semen-sây gönül
  Kara sevdaya yiler bî-ser ü bî-pây gönül
  Dimedüm mi sana dolaşma ana hay gönül
  Vay gönül vay gönül vay gönül ey vay gönül

  Şair sevgilinin yüzünü ve salçasını görünce ona kara sevdaya tutulmuş gibi aşık olduğunu anlatıyor.

  Bizi hâk itdi hevâ yolına sevdâ n’idelüm
  Pây-mâl eyledi bu zülf-i semen-sâ n’idelüm
  Kul idinmezdi güzeller bizi illâ n’idelüm
  Vay gönül vay gönül vay gönül ey vay gönül
  Şair aşkı yüzünden ne hale düştüğünü anlatmaktadır.
  Dil dilerken yüzinin vaslını cândan dahi yiğ
  Bir demin görür iken iki cihândan dahi yiğ
  Akdı bir serve dahi âb-ı revândan dahi yiğ
  Vay gönül vay gönül vay gönül ey vay gönül Ahmed Paşa

  Şair sevgiliye ne kadar değer verdiğini anlatırken insan olarak duygularına engel olamadığını da belirtiyor.  2-Murabbanın ilk bendinde kullanılan söz sanatlarını ve bu sanatların kullanılış şekillerini belirleyerek aşağıdaki tabloya yazınız. .(4+3+3=10 P)

  Söz sanatları Kullanıldığı yer Kullanılış şekli
  TEŞBİH Gül yüz SEVGİLİNİN YÜZÜ RENGİYLE
  Mecaz Kara sevda Kara sözcüğünü gerçek anlamının dışında kullanarak
  Teşbih Zülf-i semen-sây Kokusundan, sevgilinin saçı yasemin olarak ifade edilmiş.
  Teşhis Bî-ser ü bî-pây gönül Gönül, insan gibi düşünülmüş.  3- Aşağıdaki divan şairlerini tanıyınız.(2+2+2+2+2=10 P)

  “Malumdur sühanım benim mahlas istemez” diyen şair. NEDİMŞairlikteki başarısından “sultanüş-şuara” ünvanı verilen şair. BAKİ
  Divan edebiyatında mahallileşme akımını başlatan şair NEDİMArapça ,Frasça, Türkçe üç divanı bulunan şair. FUZULİ
  Divan edebiyatının ilk şairi. HOCA DEHHANİ

  TERKİB-İ BENT
  1)Vardım seher-i taat içün mescide nagah
  Gördüm oturur halka olup bir nice gümrah

  2)Girmiş kimisi vahdete almış ele tesbih
  Her birisinün vir-i zebanı çil ü pencah

  3)Didüm ne sayarsız ne alırsuz ne satarsız
  K’asla dilinüzde ne nebi var ne hod Allah
  ....

  Bağdatlı RUHİ


  4- Yukarıdaki şiirin yapı özelliklerini yazınız.(15 P)

  Bentlerle kurulan uzun bir nazım biçimidir.
  En az beş en fazla on bentten oluşur.
  Her bent beş ile on iki beyitten meydana gelir.
  Her bendin (terkib-hane, kıta) sonunda vasıta beyti denen bir beyit vardır.
  Her bendin sonunda farklı vasıta beyitleri kullanılır. Bunlar bentlerden ayrı olarak kendi aralarında uyaklanır.
  Bentlerin kafiyelenişi gazeldeki gibidir.
  -------- a --------b -------c ----------x vasıta beyit
  ---------a --------a ------a ----------x
  Her bentin sonunda “vasıta beyti” adı verilen bir beyit bulunur. Vasıta beyti her hanenin sonunda değişir.

  5- Şiirde nasıl bir ruh hali içindedir, bunun nedeni nedir? (10 P)

  Şaşkın ve tepkilidir. İnsanların bir ibadethanede para için ibadet taklidi yapmalarına çok şaşırmıştır. Sonra , bunları yaptıkları için insanlara tepki göstermiş ve bunu, “ Sizden uzak olan Allah’a yakın olur…..” sözleriyle dile getirmiştir.

  6-Aşağıdakilerden hangisi kasîde ve mesnevî ile ilgili doğru bir bilgidir? (5 P)
  A-İkisinde de her beyit kendi arasında uyaklanır.
  B-İkisinde de konunun farklı yönden ele alındığı bölümler vardır.
  C-İkisi de Türk edebiyatına Arap edebiyatından geçmiş şiir şekilleridir.
  D-Beyit sayıları ikisinde de 33-99 arasındadır.
  E-ikisi de övgü amacıyla yazılır.

  7-Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız (3+3+2+2=10P)

  *Divan edebiyatı sanatçılarının kullandığı kalıplaşmış söz motiflerine mazmun denir.
  * Tuyuğ halk şiirindeki maninin etkisiyle Türklerde doğmuş, tek dörtlükten oluşan divan edebiyatı şiir biçimlerinden biridir.
  *Aşık tarzı halk şiirinin ana şiir biçimi koşma , anonim halk şiirinin ana şiir biçimi manidir.


  Elâ gözlerini sevdiğim dilber,
  Göster cemalini görmeye geldim,
  Seni seven aşık ölmez dediler,
  Gerçek mi sevdiğim sormaya geldim.

  Gündüz hayallerim, gece düşlerim,
  Uyandıkça ağlamaya başlarım,
  Sevdiğim, üstünde uçan kuşların,
  Tutup kanatlarından kırmaya geldim. KARACAOĞLAN

  8-Bu şiirin nazım biçimi nedir? Neye göre bunu belirlediniz?(12P)

  Bu şiir bir “koşma”dır.Çünkü:
  11’li hece ölçüsü kullanılmıştır.
  Nazım birimi dörtlüktür.
  Uyak düzeni: --------- a -------- c
  --------- b -------- c
  --------- a -------- c
  --------- b --------- b şeklindedir.

  9-Aşağıdaki tabloda verilen nazım birimlerinin hangi şiir türünün örneği olduğunu yazınız. .(2+2+2+2=8 P)

  TAŞLAMA
  Bir vakte erdi ki bizim günümüz
  Yiğit belli değil mert belli değil
  Herkes yarasına derman arıyor
  Devâ belli değil dert belli değil

  KOÇAKLAMA
  Benden selam olsun Bolu Beyi'ne
  Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır
  Ok gıcırtısından kalkan sesinden
  Dağlar seda verip seslenmelidir  GÜZELLEME
  Nazlı yardan geldi bana bir name
  Eğer doğru ise kırdı belimi
  Dediler ki yarini yad iller almıs
  Kadir Mevlam nasib eyle ölümü

  AĞIT
  Civan da canına böyle kıyar mı
  Hasta başın taş yastığa koyar mı
  Ergen kıza beyaz bezler uyar mı
  Al giy allı, balam şalların hani

  Çalınır Garibim bu gülşende
  Yüzün güle çalınır Bülbüller ötüşende
  Kız on beşe gelince Gariplik ne çetinmiş
  Gönülleri çalınır Baş yastığa düşende
  Düğün dernek kuruldu
  Çalın türkü çalınır


  10- Yukarıdaki şiir biçimleriyle ilgili çıkarımlarda bulununuz. (2+2+2+2+2=10 P)
  Anonim halk edebiyatı nazım biçimi olan “mani”dir.

  Nazım birimi dörtlüktür.
  Tek dörtlükten oluşur.
  ------- a
  -------a
  ------b
  -------a şeklinde uyaklanır.
  7’li hece ölçüsüyle söylenir.
  Cinaslı mani adı verilen biçimi de vardır.
  mT. # ve OğuzKağan bunu beğendi.
 3. => iηciтαηєѕi <=

  => iηciтαηєѕi <= Üye

  Katılım:
  29 Ekim 2008
  Mesajlar:
  146
  Beğenileri:
  293
  Ödül Puanları:
  64
  Bize nisbet mi sultanım
  Adularla salınursın
  Yusuf misli misin canım
  Sevildikçe anılırsın

  nisbet:kıskandırma
  misli :kadar, adu:düşman,rakip


  Gevheri geçti serinden
  Cefa gördü dilberinden
  Bu güzellik defterinden
  Sen de bir gün silinirsin GEVHERİ

  S.1.)a) Yukarıda verilen şiirin nazım şeklini (ölçü,uyak ve redif,nazım birimi)üzerinde inceleyiniz.(10)

  b) Şekil özellikleri ve temasına göre hangi nazım şeklidir? Bilgi veriniz(10)
  c)Verilen dizelerdeki söz sanatlarını karşıdaki boşluklara yazınız.(10) Garip turna bizi senden sorana ………………………………………………………………………………………….
  Şimdi bir yavruya kuldur diyesin …………………………………………………………………………………………
  Yusuf misali misin canım ………………………………………………………………………………………..
  Şol akan yaşlar seldir diyesin …………………………………………………………………………………………….

  S.2.) Aşağıda verilen cümlelerdeki noktalı yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.(15)

  “ Aralarında anlam ilgisi bulunmadan bir sözcüğün başka bir sözcük yerine kullanılmasına……………… denir.”
  “Anlamı güçlendirmek amacıyla düşünceyi soru yoluyla ifade etme sanatına …………………………. denir.
  “Terkib-i bentte, bentleri birbirine bağlayan beyitlere ……………………………dir.
  “Divan ve halk şiirinde kalıplaşmış sözlere……………………….denir.”
  “Aşık tarzı Türk şiiri belli bir …………………………. dile getirilirler.”

  S.3.) Bir gazelden alınan aşağıdaki beyitlerin “nazım biçimi” özelliklerini yazınız(10p)

  Açıl bağun gül ü nesrîni ol ruhsârı görsünler
  Salın serv ü sanevber şîve-i reftârı görsünler

  (Açıl, bağın gülü ve yaban gülünü görsünler
  Salın, servi ve fıstık çamının yürüyüş edasını görsünler)

  Kapunda hasıl itdi bu devâsız derdi hep gönlüm (Kapında kazandı bu devasız derdi hep gönlüm)
  Ne derde müptelâ oldı dil-i bîmârı görsünler (Ne derde tutuldu bu çaresiz gönlü görsünler)

  Birim değeri : ......................**çü : .............................. Birim sayısı:…………………… Uyak düzeni :………………… Uyakları ve Redifleri:………………… Teması:……………………………………..

  S.4.) “Genel olarak aşık edebiyatı hakkında bilgi vererek beş özelliğini yazınız.(10)

  S.5.)Tekke Tasavvuf edebiyatı nazım türlerinin adların yazınız.(10)
  Nazım biçimleri……………………………………………………………………………………………………..

  6- Aşağıdaki cümlelerin karşısına bilgiler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. (10 puan)

  • Demelerde genellikle Mevlevilikle ilgili hakikatler işlenir ( )

  • Nutuk Tekkelerdeki pirlerin tarikata yeni girenlere tarikat kurallarını,adabını öğretmek için söyledikleri didaktik şiirlerdir.( )

  • Toplumsal bozuklukları ve düzensizlikleri insanlara yapılan haksızlıkları alaycı bir üslupla dile getiren koşmalara taşlama denir.( )

  • Methiye ve nutuk anonim halk şiiri ürünüdür. ( )

  • Semai ve koşmada aşk, sevgi, doğa gibi konular işlenir. ( )

  • Semailer koşmaya göre daha hafif, daha kıvrak bir ezgiyle söylenir. ( )

  • Semai ve koşma 11’li hece ölçüsüyle söylenir. ( )

  • Semai ve koşma anonim halk edebiyatı ürünüdür. ( )

  • Divan şiirinde hece ölçüsü kullanılmıştır. ( )

  • Anonim halk edebiyatı şairleri hakkında yeterli bilgiye ulaşabiliriz. ( )

  7)Karacaoğlan ve Köroğlu hakkında bilgi veriniz. (15 puan)

  --------------------------

  Diğer soruların cevap anahtarı vardı ama bunu ben hazırlayacağım o yüzden şimdi yollayamıyorum.Akşama anca yollayabilirim.;)
  Son düzenleyen: Moderatör: 15 Nisan 2009
  celibom bunu beğendi.
 4. => iηciтαηєѕi <=

  => iηciтαηєѕi <= Üye

  Katılım:
  29 Ekim 2008
  Mesajlar:
  146
  Beğenileri:
  293
  Ödül Puanları:
  64
  CEVAPLAR


  1a) Nazım şekli:Semai

  **çüsü: 8’li hece **çüsü

  1.ve 3.dizelerde an’lar tam kafiye ım’lar redif

  2. ve 4. dizelerde r’ler yarım kafiye sın’lar redif

  2.dörtlükte:er’ler tam kafiye inden’ler redif

  Uyaklanışı: abab,cccb

  1b)Şekil özelliği 8’li hece ölçüsü ile yazılmıştır.Konusu aşktır.Bunlara göre nazım şekli Semai’dir.

  1c)Sorunun sorulduğu ve cevabın beklendiği kişi turnadır.Turna insan gibi düşünülmüş bu nedenle Teşhis sanatı vardır.
  2.dizede yine turna insan gibi düşünülmüş teşhis // Her teşhis olan yerde kapalı istiare vardır.
  3.dizede Hz.Yusuf hatırlatılmış Telmih sanatı.4.Akan göz yaşlarını sel olarak nitelemiş-->Mübalağa sanatı.


  S.2.) Aşağıda verilen cümlelerdeki noktalı yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.(15)
  “ Aralarında anlam ilgisi bulunmadan bir sözcüğün başka bir sözcük yerine kullanılmasına…mecaz……… denir.”
  “Anlamı güçlendirmek amacıyla düşünceyi soru yoluyla ifade etme sanatına ………istifham………. denir.
  “Terkib-i bentte, bentleri birbirine bağlayan beyitlere ………vasıta………dir.
  “Divan ve halk şiirinde kalıplaşmış sözlere……mazmun…….denir.”
  “Aşık tarzı Türk şiiri belli bir ………ezgiyle………. dile getirilirler.”


  3) Birim değeri : ....Beyit...... **çü : .............Aruz......... Birim sayısı:………5-15………………

  Uyak düzeni :……aa-ba-ca……… Teması:……Aşk,kadın,şarap güzelliği………………..


  S.4.) “Genel olarak aşık edebiyatı hakkında bilgi vererek beş özelliğini yazınız.(10)

  *Söyleyenleri bellidir,anonim değildirler.
  *Kendilerine aşık denilen halk şairleri,şiirlerini genellikle köy köy,kasaba kasaba gezerek halkın topluca bulunduğu yerde söylemişlerdir.
  *Şairler duygu,düşünce ve hayallerini seslendirmişlerdir.Ayrıca halkı ilgilendiren ayrılık,ölüm,yalnızlık,kahramanlık,yiğitlik,gurbet gibi temaları da dile getirmişlerdir.
  *Aşıklar şiirlerini cönk adı verilen defterlere kaydetmiştirler.
  *Koşma,semai,varsağı,destan başlıca nazım birimleridir.

  S.5.)Tekke-Tasavvuf edebiyatı nazım türlerinin adların yazınız.(10)
  Nazım biçimleri………………İlahi,Nefes,Deme,Şathiye,Devriye,Nutuk………………………

  6- Aşağıdaki cümlelerin karşısına bilgiler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. (15 puan)


  • Demelerde genellikle Mevlevilikle ilgili hakikatler işlenir (Y)

  • Nutuk Tekkelerdeki pirlerin tarikata yeni girenlere tarikat kurallarını,adabını öğretmek için söyledikleri didaktik şiirlerdir.(D)

  • Toplumsal bozuklukları ve düzensizlikleri insanlara yapılan haksızlıkları alaycı bir üslupla dile getiren koşmalara taşlama denir.(D )

  • Methiye ve nutuk anonim halk şiiri ürünüdür. (Y)

  • Semai ve koşmada aşk, sevgi, doğa gibi konular işlenir. ( D)

  • Semailer koşmaya göre daha hafif, daha kıvrak bir ezgiyle söylenir. (D )

  • Semai ve koşma 11’li hece ölçüsüyle söylenir. (Y)

  • Semai ve koşma anonim halk edebiyatı ürünüdür. (Y)

  • Divan şiirinde hece ölçüsü kullanılmıştır. (Y)

  • Anonim halk edebiyatı şairleri hakkında yeterli bilgiye ulaşabiliriz. (Y)

  7)Karacaoğlan ve Köroğlu hakkında bilgi veriniz. (10 puan)

  Karacaoğlan

  17. yüzyılın en önemli saz şairlerindendir.
  Onun şiirlerinin asıl teması aşk ve doğa üzerine kuruludur.Ayrılık,gurbet,sıla özlemi ve ölüm en değindiği konulardır. Duygularını,yaşadıklarını,düşüncelerini ahenkli,içten,gerçekçi ve özgün bir şiir yapısı içinde anlatmıştır.
  Divan edebiyatından etkilenmemiş ve Türk Aşık edebiyatına yepyeni bir söyleyiş getirmiştir.Yalın,akıcı ve temiz bir Türkçe kullanmıştır.

  Köroğlu

  17.yüzyılda Bolu havalisinde yaşamış babası Bolu Beyi tarafından gözlerine mil çektirilerek cezalandırıldığı için Köroğlu diye tanınmış bir şairdir.Zulme karşı ayaklanarak halkın hakkını koruması,onu destansı bir kahraman haline getirmiştir.Koçaklamalarıyla meşhurdur.
  Köroğlu’nun şiirleri dil ve anlatım bakımından halk hikayesi kahramanı olan Köroğlu’nun şiirlerinden çok farklıdır.

  ______________
  Akşama kalmadı yetiştirdim.:D Eğer yeni tarz sorular bulursam eklerim.Yardımcı olması dileğiyle.;)

  Not:paylaştığım sorular bizim yazılımızda çıkan sorular değildir ! ! !
  Son düzenleyen: Moderatör: 4 Mayıs 2009
  Mehmet Yurt, erhanerdag ve celibom bunu beğendi.
 5. zeynep_ogr

  zeynep_ogr Üye

  Katılım:
  28 Eylül 2008
  Mesajlar:
  2
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  1
  yuh yha bu ne =) bizim hocamız yine ii soruyomuş=)
 6. pelinsu55

  pelinsu55 Üye

  Katılım:
  24 Eylül 2009
  Mesajlar:
  41
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  0
  paylaşımın için sağol..
 7. tintiz

  tintiz Üye

  Katılım:
  17 Şubat 2010
  Mesajlar:
  21
  Beğenileri:
  8
  Ödül Puanları:
  0

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  yuh yha bu ne =) bizim hocamız yine ii soruyomuş=)
  Genişletmek için tıkla...

  bizim hoca hep bunlara benzer soruyor.. pek zorlanmıyorum, paylaşım için çok sağolll
 • hasan_ömer06

  hasan_ömer06 Üye

  Katılım:
  12 Ocak 2009
  Mesajlar:
  8
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  0
  paylaşım için sağol =)
 • mT. #

  mT. # Üye

  Katılım:
  15 Şubat 2011
  Mesajlar:
  5
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Teşekkür ederim.
 • Sayfayı Paylaş