Simple Past Tense

Konu 'İngilizce Ders Notları' bölümünde karamelek tarafından paylaşıldı.

  1. karamelek

    karamelek Özel Üye Özel Üye

    Katılım:
    26 Ekim 2007
    Mesajlar:
    2.692
    Beğenileri:
    458
    Ödül Puanları:
    36

    ● Simple Past Tense asıl olarak geçmişteki olayları anlatmak için kullanılır. Aşağıda bu zamanın kullanımlarını ayrıntılı biçimde görebilirsiniz.

    Auxiliary verbs (Yardımcı fiiller): did/didn't

    ÖRNEK TABLO
    (+) (-) (?) I played I didn't play Did I play? You played You didn't play Did you play? He played He didn't play Did he play? She played She didn't play Did she play? It played It didn't play Did it play? We played We didn't play Did we play? They played They didn't play Did they play? ​    DİKKAT! Olumlu cümlelerde herhangi bir yardımcı fiil gelmez ve fiilin ikinci hali kullanılır. Olumsuz ve soru cümlelerinde did veya
    didn't yardımcı fiili kullanılır ve fiil yalın haliyle kalır.

    EXAMPLES (ÖRNEKLER):

    (+) I visited my uncle. (Amcamı ziyaret ettim)
    (Bu cümle olumludur ve görüldüğü gibi fiilin ikinci hali kullanılmıştır.)

    (-) I didn't visit my uncle yesterday. (Dün amcamı ziyaret etmedim.)
    (Bu cümle olumsuzdur ve didn't yardımcı fiili kullanıldığı için fiil yalın haliyle gelmiştir.)

    (?) Did I visit my uncle yesterday. (Dün amcamı ziyaret ettim mi?)
    (Bu cümle soru cümlesidir ve "did" yardımcı fiili geldiği için fiil yine yalın haliyle kullanılmıştır.)

    REGULAR AND IRREGULAR VERBS (Düzenli ve düzensiz fiiller)

    ● İngilizce'de fiiller düzenli ve düzensiz olarak ikiye ayrılır. Düzenli fiilerin ikinci halini kullanmak için fiilin sonuna -ed takısı eklenir.

    Example: want >> wanted
    clean >> cleaned
    wash >> washed

    ● Düzensiz fiiller adından da anlaşılacağı gibi düzensiz olarak değişirler bu yüzden ezberlenmesi gerekir. Düzensiz fiil tablosunu
    görmek için tıklayın.

    Example: go >> went
    swim >> swam
    do >> did
    USES (KULLANIMLARI)
    ● USE 1 Completed Action in the Past
    (Geçmişte tamamlanmış eylemler)

    Use the Simple Past to express the idea that an action started and finished at a specific time in the past. Sometimes the speaker may not actually mention the specific time, but they do have one specific time in mind.

    (Simple Past Tense geçmişte belirli bir zamanda başlamış ve bitmiş eylemler için kullanılır. Bazen konuşan kişi tam olarak bir zaman belirtmeyebilir, ama mutlaka cümlede bir geçmiş zaman fikri vardır.)

    EXAMPLES:

    I saw a movie yesterday. (Dün bir film seyrettim.)

    I didn't see a movie yesterday. (Dün bir film seyretmedim.)

    Last year, I traveled to Italy. (Geçen yıl İtalya'ya seyahat ettim.)

    Last year, I didn't travel to Italy. (Geçen yıl İtalya'ya seyahat etmedim.)

    She washed her hands. (Ellerini yıkadı)

    She didn't wash her hands. (Ellerini yıkamadı)

    ● USE 2 A Series of Completed Actions (Geçmişte tamamlanmış eylemler serisi)

    We use the Simple Past to list a series of completed actions in the past.
    (Simple Past Tense'i geçmişte tamamlanmış birkaç eylemi arka arkaya anlatmak için kullanırız.

    EXAMPLES:

    I finished work, walked to the beach, and found a nice place to swim.
    (İşlerimi bitirdim, sahile yürüdüm ve yüzmek için güzel bir yer buldum.)

    He arrived from the airport at 8:00, checked into the hotel at 9:00, and met the others at 10:00.
    (Havaalanından saat 8'de geldi, 9'da otele kaydını yaptırdı ve diğerleriyle 10'da buluştu.)

    ● USE 3 Single Duration
    (Tek süreç)

    The Simple Past can be used with a duration which starts and stops in the past. A duration is a long action often used with expressions like "for two years," "for five minutes," "all day" or "all year."

    (Simple Past Tense geçmişte başlamış ve bitmiş bir süreci anlatırken kullanılır. Bu süreç uzundur ve genelde "iki yıldır", "tüm gün" veya "tüm yıl" gibi zaman ifadeleriyle kullanılır.)

    EXAMPLES:

    I lived in Turkey for two years.
    (İki yıl Türkiye'de yaşadım.)

    Ahmet studied English for five years.
    (Ahmet beş yıl İngilizce çalıştı.)

    They sat at the beach all day.
    (Tüm gün sahilde oturdular.)

    We talked on the phone for thirty minutes.
    (Yarım saat telefonda konuştuk.)

    How long did you wait for them?
    We waited for one hour.

    (Onları ne kadar beklediniz?
    Bir saat bekledik.)

    ● USE 4 Habit in the Past
    ( Geçmişteki alışkanlıklar)
    The Simple Past can also be used to describe a habit which stopped in the past. It can have the same meaning as "used to". To make it clear that we are talking about a habit we often use expressions such as "always," "often," "usually," "never," "...when I was a child" or "...when I was younger" in the sentence.

    (Simple Past Tense aynı zamanda geçmişte vazgeçtiğimiz alışkanlıklar için de kullanılır. "used to" kalıbıyla aynı amaçla kullanılabilir. Bahsettiğimiz eylemin bir alışkanlık olduğunu açıkça belirtmek için cümlelerde "always" (daima), "often" (sık sık), "usually" (genellikle) ve "never" (asla)gibi zaman ifadeleri kullanılır.

    EXAMPLES:

    I played basketball when I was a child.
    (Çocukken basketbol oynardım.)

    He played the guitar.
    (Gitar çalardı.)

    She worked at the hospital after school.
    (Okuldan sonra hastanede çalışırdı.)

    They never went to school, they always skipped.
    (Hiç okula gitmezlerdi, hep kaçarlardı.)

    TIME EXPRESSIONS IN SIMPLE PAST TENSE
    Time expressions zaman belirten ifadelerdir ve İngilizce'de her zaman için farklı ifadeler kullanılır. Özellikle sınavlarda cümlenin hangi tense olduğunu anlamak için time expression'ların bilinmesi çok önemlidir.

    yesterday (dün) I went to theatre yesterday. (Dün sinemaya gittim.)

    last week/year/Sunday etc. (Geçen hafta/yıl/Pazar vs.) He bought a car last week. (Geçen hafta araba aldı.)

    two years/four days/three minutes ago (iki yıl/dört gün/üç dakika önce) I saw her two minutes ago. (İki dakika önce onu gördüm.

    Last night (dün gece) I watched a movie last night on TV. (Dün gece televizyonda bir film izledim.)


    --------------------------------------------------------------------------------
    askmkmsa, elanur1400, van_kızı ve diğer 7 kişi bunu beğendi.
  2. karamelek

    karamelek Özel Üye Özel Üye

    Katılım:
    26 Ekim 2007
    Mesajlar:
    2.692
    Beğenileri:
    458
    Ödül Puanları:
    36
    Simple Past Tense

    The Past Simple Tense

    The simple past is a tense used to describe complete actions or events that took place in some time before now. The time can be specified by using some adverbs, for example: yesterday, last night, last week, last month, last year, and so on. It is important to keep in mind that the formation of this tense is different if you are working with the verb to be or if you are working with the rest of the verbs. Let's begin then with the verb To Be. Although the past form of the verbs is the same for all the personal pronouns, the verb "to be" has two forms:

    * I was
    * he was
    * she was
    * it was
    * you were
    * they were
    * we were
    * you were

    WAS for I, he, she, it and WERE for we, you , they. Look at these examples:

    * She was worried about her grades in school.
    * Maurice and Martha were in Washington last week.
    * Joseph was very tired, but now he is fine.
    * Last christmas we were in my grandma's house.
    * Yesterday they were very busy.

    Remember that the past tense of "to be" follows the same structure we explained before. So, when you want to turn these sentences into questions you have to do the same changes you do for the present tense. Look:

    * Was she worried about her grades in school?
    * Were Maurice and Martha in Washington last week?
    * Was Joseph was very tired?
    * Were they in your grandma's house last christmas?
    * Were they very busy yesterday?

    In the same way, if you want to change an affirmative sentence to negative you just have to add the negative particle not after the verb "to be":

    * She was not worried about her grades in school.
    * Maurice and Martha were not in Washington last week.
    * Joseph was not very tired, but now he is.
    * Last christmas we were not in my grandma's house.
    * Yesterday they were not very busy.

    Remember that the contractions of the verb "to be" and the negative word not are common in spoken language.
    The past tense for the other verbs in English is a little more complicated. Some are regular verbs and follow one rule. Others are irregular verbs and their forms are very different from the infinitive.
    It requires that you learn the past form of every verb.

    Let's begin with the regular verbs:

    These verbs form their past by adding the particle -ed at the end of the infinitive. For example:

    * want -------> wanted
    * copy -------> copied
    * sign -------> signed
    * fade -------> faded
    * watch -------> watched

    Now, see the verbs in context:

    * My mother and her sister wanted to go shopping yesterday.
    * She copied many things and now she does not have money.
    * You signed a contract with a very important company. Congratulations!
    * The snow flakes faded slowly.
    * My family always watched "The Wonder Years".

    You already know that to make interrogative sentences we need an auxiliary. In the present we used DO and DOES For the past tense we use DID:

    * Did your mother and her sister want to go shopping yesterday?
    * Did she copy many things and now she does not have money?
    * Did you sign a contract with a very important company? Congratulations!
    * Did the snow flakes fade slowly?
    * Did your family always watch "The Wonder Years"?

    Just apply the structure of the present tense to the past to form negative sentences:

    * My mother and her sister did not want to go shopping yesterday.
    * She did not copy many things and now she has money.
    * You did not sign a contract with a dishonest company. Congratulations!
    * The snow flakes did not fade slowly.
    * My family did not watch "Pokemon".

    Do not forget that when you use an auxiliary the main verb remains unchanged.
    It is time now to see what happens to irregular verbs. Basically, they follow the same structure of the regular verbs, but you cannot just add -ed to the infinitive. These verbs have their own form for the past:

    * write -------> wrote
    * see -------> saw
    * bring -------> brought
    * take -------> took
    * sing -------> sang
    * come -------> came
    elanur1400, Berkay VARANGEL ve _tutku_ bunu beğendi.
  3. karamelek

    karamelek Özel Üye Özel Üye

    Katılım:
    26 Ekim 2007
    Mesajlar:
    2.692
    Beğenileri:
    458
    Ödül Puanları:
    36
  4. sementa.38

    sementa.38 Üye

    Katılım:
    17 Kasım 2009
    Mesajlar:
    645
    Beğenileri:
    363
    Ödül Puanları:
    64
    Yer:
    kayseri
    teşekkürler.
  5. Moderatör Özlem U.

    Moderatör Özlem U. Özel Üye Özel Üye

    Katılım:
    13 Ocak 2010
    Mesajlar:
    1.740
    Beğenileri:
    4.280
    Ödül Puanları:
    0
    3.hallerini ezberlemenize gerek yok seneye onlar
  6. sementa.38

    sementa.38 Üye

    Katılım:
    17 Kasım 2009
    Mesajlar:
    645
    Beğenileri:
    363
    Ödül Puanları:
    64
    Yer:
    kayseri
    THE SIMPLE PAST TENSE

    a. Use :

    The Simple Past Tense is used to talk about completed actions in the past:
    --> My brother got a new job in Madrid last week.
    --> How did he react when you told the truth?
    --> Shakespeare died in 1616.

    In addition, the Simple Past is used to describe situations which existed for a period of time in the past.
    --> Millions of years ago, dinosaurs inhabited the earth.
    --> George Washington was the first president of the United States.

    The Simple Past is also used to express non-continuous actions which occurred at a definite time in the past.
    --> Columbus reached America in 1492.
    --> I graduated from school last year.

    It is also used to talk about habits in the past:
    --> We always had roast beef on Sundays when I was a boy.
    --> We used to walk a mile in the morning when we were in London.
    --> We never went abroad for our holidays until the 1970s

    It is used to talk about events that happened one after the other:
    --> He jumped out of bed, ran into the bathroom and slammed the door.

    It is used in the second conditional
    --> She would **** him if she knew he was in trouble.

    2. Formation of the simple past:


    a. The verb To Be
    The Simple Past of the verb to be is conjugated as follows:


    I was
    you were
    he was
    she was
    it was
    we were
    they were


    Questions and negative statements
    The Simple Present and Simple Past of the verb to be do not use auxiliaries to form questions and negative statements. Instead, the verb itself is used.

    The verb to be forms questions and negative statements in the same way in the Simple Past as in the Simple Present. In order to form a question, the verb is placed before the subject. For example:

    Affirmative Statement Question
    I was awake. Was I awake?
    They were ready. Were they ready?

    In order to form a negative statement, the word not is placed after the verb. For example:

    Affirmative Statement Negative Statement
    I was awake. I was not awake.
    They were ready. They were not ready.

    In spoken English, the following contractions are often used:

    Without Contractions With Contractions
    was not wasn't
    were not weren't

    In order to form a negative question, the verb is placed before the subject, and the word not is placed after the subject. However, when contractions are used, the contracted form of not immediately follows the verb. For example:

    Without Contractions With Contractions
    Was I not awake? Wasn't I awake?
    Were they not ready? Weren't they ready?

    In order to form tag questions, the verb itself is used. In the following examples, the negative tag questions are underlined. Contractions are usually used in negative tag questions.

    Affirmative Statement Affirmative Statement with Tag Question

    I was awake. I was awake, wasn't I?
    They were ready. They were ready, weren't they?    b. Other verbs
    English verbs other than the verb to be have the same form in the Simple Past, regardless of the subject.

    In the case of regular English verbs, the Simple Past has the same form as the past participle. For example, the Simple Past of the regular verb to work is conjugated as follows:


    I worked
    you worked
    he worked
    she worked
    it worked
    we worked
    they worked
    In the case of irregular English verbs, the form of the Simple Past must be memorized. As illustrated by the examples below, for some irregular verbs, the Simple Past is the same as the past participle; whereas for others, the Simple Past differs from the past participle. For example:

    Bare Infinitive Simple Past Past Participle
    begin began begun
    find found found
    go went gone
    let let let
    take took taken

    Like the regular verbs, irregular verbs other than the verb to be do not modify in the Simple Past, but have the same form, regardless of the subject. For example, the Simple Past of the irregular verb to take is conjugated as follows:


    I took
    you took
    he took
    she took
    it took
    we took
    they took
    i. Questions and negative statements
    In both the Simple Present and the Simple Past of verbs other than the verb to be, questions and negative statements are formed using the auxiliary to do and the bare infinitive.

    For questions and negative statements in the Simple Past, the Simple Past of the auxiliary to do is used. The Simple Past of to do is conjugated as follows:


    I did
    you did
    he did
    she did
    it did
    we did
    they did


    In order to change an affirmative statement into a question, did is placed before the subject, and the form of the verb is changed from the Simple Past to the bare infinitive. In the following example, the regular verb to work is used. The verb to work has the Simple Past worked, and the bare infinitive work.

    Affirmative Statement Question
    I worked. Did I work?
    You worked. Did you work?
    He worked. Did he work?
    She worked. Did she work?
    It worked. Did it work?
    We worked. Did we work?
    They worked. Did they work?    In order to change an affirmative statement into a negative statement, did not is placed after the subject, and the form of the verb is changed to the bare infinitive. In the following example, the irregular verb to speak is used. The verb to speak has the bare infinitive speak and the Simple Past spoke.

    Affirmative Statement Negative Statement
    I spoke. I did not speak.
    You spoke. You did not speak.
    He spoke. He did not speak.
    She spoke. She did not speak.
    It spoke. It did not speak.
    We spoke. We did not speak.
    They spoke. They did not speak.    In spoken English, the following contraction is often used:

    Without Contraction With Contraction
    did not didn't

    In order to change an affirmative statement into a negative Question, did is placed before the subject, not is placed after the subject, and the form of the verb is changed to the bare infinitive. However, when contractions are used, the contracted form of not follows immediately after the auxiliary did. For example:

    Without Contractions With Contractions
    Did I not work? Didn't I work?
    Did you not work? Didn't you work?
    Did he not work? Didn't he work?
    Did she not work? Didn't she work?
    Did it not work? Didn't it work?
    Did we not work? Didn't we work?
    Did they not work? Didn't they work?

    _tutku_ bunu beğendi.
  7. _tutku_

    _tutku_ Üye

    Katılım:
    23 Eylül 2010
    Mesajlar:
    208
    Beğenileri:
    86
    Ödül Puanları:
    0
    teşk............................:...........
  8. esinti_23

    esinti_23 Üye

    Katılım:
    7 Ocak 2011
    Mesajlar:
    2
    Beğenileri:
    1
    Ödül Puanları:
    0
    teşekkür ederim
  9. Miao Liang

    Miao Liang Üye

    Katılım:
    21 Mart 2011
    Mesajlar:
    15
    Beğenileri:
    3
    Ödül Puanları:
    0
    for just yet ve already le ilgili cümleler yazarsaniz sevinirim şimdiden tesekkürler
  10. can6806

    can6806 Üye

    Katılım:
    16 Aralık 2010
    Mesajlar:
    75
    Beğenileri:
    116
    Ödül Puanları:
    0
    tşklerrrrr çok güzel olmuş

Sayfayı Paylaş