present perfect tence (since,for,just,alrady,yet) olumlu,olumsuz, ve soru cümlesi herbiri için 10

Konu 'İngilizce 8. Sınıf' bölümünde mlkcndn tarafından paylaşıldı.

 1. mlkcndn

  mlkcndn Üye

  Katılım:
  10 Mart 2011
  Mesajlar:
  37
  Beğenileri:
  29
  Ödül Puanları:
  0

  lütfen performans ödevi!!!
 2. mlkcndn

  mlkcndn Üye

  Katılım:
  10 Mart 2011
  Mesajlar:
  37
  Beğenileri:
  29
  Ödül Puanları:
  0
  PRESENT PERFECT TENSE

  Bu zaman yapısı Türkçede olmayan bir zaman yapısıdır. Bu yüzden Türk öğreniciler çoğu zaman bu zaman yapısını kavramakta zorlanmaktadır.

  Öncelikle, bu tür cümlelerdeki mantığı anlatmak yararlı olacaktır.

  Bir kitap okumaya başladınız. Kitabı okumaya başladıktan 1 saat sonra arkadaşınız sizi ziyarete geldi ve okuduğunuz kitabı istedi.

  Bu durumda verebileceğimiz olası yanıtlar:


  "Daha yeni başladım. Bir saattir okuyorum. Bitince veririm."
  "Daha 100 sayfa okudum. Bitirince Veririm"
  "Henüz bitirmedim. Daha sonra veririm."
  "Bitirmedim. Yine de alabilirsin."


  Şimdi bu yanıtlar içinde yer alan bazı cümlelere bakalım:


  Bir saattir okuyorum.
  Daha yüz sayfa okudum.
  Henüz bitirmedim.
  Bitirmedim.


  Dikkat ederseniz yukarıdaki 4 cümlede de eylemlerin başlama noktası "geçmiş zaman dilimidir" ve eylem konuşma noktasına kadar sürmüştür. İşte bu tarz eylemleri, durumları anlatmak için Present Perfect zaman yapısı kullanılmaktadır.


  Present Perfect zaman yapısının genel olarak iki tür kullanım amacı vardır


  1- Geçmişte başlayıp şu ana kadar süren durumları - eylemleri anlatmak için kullanılır
  I have lived here for 5 years ->Burada 5 yıldır yaşıyorum.

  2- Henüz bitmiş eylemleri ifade etmek için kullanılmaktadır
  Mehmet has just gone out -> Mehmet şimdi dışarı çıktı.


  Bu zaman yapısında cümle kuruluşu şöyledir: Özneden sonra have veya has yardımcı fiili kullanılır; ana fiilimizin ise 3. hali (past participle) kullanılır.


  Özne + have / has + fiilin 3.hali

  So far, I have read 200 pages -> Şu ana kadar 200 sayfa okudum.
  Ahmet has picked 50 apples -> Ahmet 50 elma topladı.

  I have done my homework - > Ödevimi yaptım

  I have just finished my work -> İşimi henüz bitirdim
  You have just finished your work -> İşini henüz bitirdin
  We have just finished our work -> İşimizi henüz bitirdik
  They have just finished their work -> İşlerini henüz bitirdiler

  She has just finished her work ->O İşini henüz bitirdi
  He has just finished her work ->O İşini henüz bitirdi
  Aylin has just finished her work ->Aylin İşini henüz bitirdi

  -----------------------------------------------------------------------

  Present Perfect Tense geçmiş ile şu an arasındaki bağlantıyı göstermek için kullanılır. Eylem daha önce başlamıştır ama belirsizdir ve eylemin kendisinden çok sonucu önemlidir.

  Present perfect Tense'in kullanılışı:

  1. Hal ya da eylem geçmişte başlamıştır ve şu anda devam etmektedir.
  Örneğin: I have lived in Afyon since 1995 (= and I still do.)

  2. Bir süredir devam eden eylem henüz tamamlanmamıştır.
  Örneğin: She has been to the theatre five times this week (= and the month isn't over yet.)

  3. Geçmiş ile şu an arasında belirsiz bir zaman diliminde tekrarlanan bir eylemi anlatır.
  Örneğin: We have visited Cyprus several times.

  4.Çok yakın bir geçmişte tamamlanmış bir eylemi anlatır. (just zarfı ile ifade edilir.)
  Örneğin: I have just finished my homework.

  5. Zamanı önemsiz olan bir eylemi anlatır.
  Örneğin: He has read 'Great Gatsby'. (Kitabın okunması yani sonuç önemlidir.)

  Önemli Not: when, where, who sorularına ayrıntılı cevaplar vermek istediğimizde , simple past tense kullanırız..
  Örneğin: He read 'Great Gatsby' last week.

  Örnekler:

  1. Geçmişte başlamış ve şu anda devam eden eylemler.
  a. They haven't lived here for years.
  b. She has worked in the bank for five years.
  c. We have had the same car for ten years.
  d. Have you played the piano since you were a child?

  2. Bir süredir devam eden ve tamamlanmamış eylemler.
  a. I have worked hard this week.
  b. It has rained a lot this year.
  c. We haven't seen her today.

  3. Geçmiş ile şu an arasında belirsiz bir zaman diliminde tekrarlanan eylemler.
  a. They have seen that film four times.
  b. It has happened several times already.
  c. She has visited them frequently.
  d. We have drunk coffee at that cafe many times.

  4.Yakın geçmişte tamamlanmış eylemler (+just).
  a. Have you just finished work?
  b. I have just eaten.
  c. We have just watched the program.
  d. Has he just arrive?

  5. Zamanı belirsiz ya da önemsiz olan eylemler.
  a. Someone has eaten my cake!
  b. Have you seen 'Life's an Adventure?
  c. She's studied Geograpy, Maths and Science.

  -----------------------------------------------------------------------

  PRESENT PERFECT + ever, never, already, yet
  The adverbs ever and never express the idea of an unidentified time before now
  (Ever ve Never Şu andan itibaren daha önce belirsiz bir zamanda olan işleri ifade eder.)

  Example:
  Have you ever visited Berlin? Yes, I have.
  Have you ever visited Paris? No, never.
  'Ever' is used
  ('Ever' aşağıdaki gibi kullanılır.)

  a. in questions. (Soru cümlelerinde kullanılır.)
  Example :
  Have you ever been to England?
  Has she ever met the Prime Minister?

  b.in negative questions (Olumsuz soru cümlelerinde kullanılır.)
  Example:
  Haven't they ever been to Europe?
  Haven't you ever eaten Chinese food?

  c. and in negative statements using the pattern nothing.......ever , nobody.......ever
  (ve 'Nothing .... ever' ile 'Nobody....ever' kalıplarıyla olumsuz ifadelerde kullanılır.)
  Example:
  Nobody has ever said that to me before.
  Nothing like this has ever happened to us.

  d.'Ever' is also used with 'The first time....
  (Ever İlk kez yaptığımız işler için de kullanılır.)
  Example:
  It's the first time (that) I've ever eaten snails.
  This is the first time I've ever been to England.
  'Never' means at no time before now, and is the same as not ..... ever:
  (Never daha önce hiç bir zaman anl***** gelir. Not ....ever ile aynıdır.)

  I have never visited Berlin

  BE CAREFUL!
  You must not use never and not together:
  (Dikkat edin. Never ile Not birlikte kullanılamaz.)

  I haven't never been to Italy.
  I have never been to Italy.

  Position: 'Ever' and 'never' are always placed before the main verb (past participle).
  (Ever ve Never daima esas fiilden önce kullanılır.)
  Already and yet:

  Already
  Already refers to an action that has happened at an unspecified time before now. It suggests that there is no need for repetition,
  (Already daha önce belirsiz bir zamanda olmuş bir eylemi bildirir ve onun tekrar edilmesinin gereksiz olduğunu ifade eder.)
  Örnek
  a. I've already drunk three coffees this morning . (and you're offering me another one!)
  b. Don't write to John, I've already done it.

  It is also used in questions:
  a. Have you already written to John?
  b. Has she finished her homework already?

  Position: already can be placed before the main verb (past participle) or at the end of the sentence:
  (Already esas fiilden önce ya da cümlenin sonunda kullanılır.)
  a. I have already been to Tokyo.
  b . I have been to Tokyo already.
  Yet
  yet is used in negative statements and questions, to mean (not) in the period of time between before now and now, (not) up to and including the present.
  (Yet soru ve olumsuz cümlelerde kullanılır. Biraz önce olmasını beklediğimiz olayların gerçekleşmediğini ifade eder ya da sorarız.)
  a. Have you met Judy yet?
  b. I haven't visited the Tate Gallery yet.
  c. Has he arrived yet?
  d. They haven't eaten yet.

  Position: Yet is usually placed at the end of the sentence. (Yet daima cümlenin sonunda kullanılır.)
 3. mlkcndn

  mlkcndn Üye

  Katılım:
  10 Mart 2011
  Mesajlar:
  37
  Beğenileri:
  29
  Ödül Puanları:
  0
  bu bnm için yeterli değil lütfen acil yollayın :/
 4. mlkcndn

  mlkcndn Üye

  Katılım:
  10 Mart 2011
  Mesajlar:
  37
  Beğenileri:
  29
  Ödül Puanları:
  0
  Already-Yet, Ever-Never, Just, Since, For
  ALREADY-YET

  “Already” şu anda, bu durumda, konuştuğumuz anda anl***** gelir. Yalnızca olumlu cümlede kullanılır. Cümledeki yeri yardımcı fiil “have” ile asıl fiil arasındadır.

  “Yet” henüz anlamını taşır. Bu kelime ise soru ve olumsuz cümlelerde kullanılır. Yani “yet” kullanılarak sorulan bir soru cümlesine olumlu cevap vermek isteniyorsa “already”, olumsuz cevap vermek isteniyorsa “yet” kullanarak cevap verilir. “Yet”in cümledeki yeri sondadır.

  Has the director come yet?
  Henüz (Şu ana kadar) müdür geldi mi?

  Yes, he has already come.
  Evet, o geldi. (O halen gelmiş bulunuyor, şu anda buradadır.)

  No, he has not come yet.
  Hayır, o henüz gelmedi.


  EVER-NEVER

  Her ikisi de “hiç” anl***** gelir. “Ever” soru cümlelerinde, “never” ise olumsuz cümlelerde kullanılır.

  Have you ever been to Japan?
  Siz hiç Japonya’da bulundunuz mu?

  Yes, I have been to Japan.
  Evet, ben Japonya’da bulundum.

  No, I have never been to Japan.
  Hayır, ben Japonya’da hiç bulunmadım.


  JUST

  Henüz bitmiş bir işi ifade etmek için, cümleyi yardımcı fiil ile asıl fiil arasına “just” koyarak kurulur.

  I have just locked the door.
  Kapıyı tam şimdi kilitledim.

  Ali has just come home.
  Ali tam şimdi eve geldi.

  Have they just gone out?
  Onlar tam şimdi mi gittiler?

  Since - For

  Bu edatların ikisi de Türkçe’de “den beri” anl***** gelir. Yani Türkçe’deki, “den beri” İngilizce’de iki türlü söylenir.
  “Since”den sonra daima bir zaman adı gelir. “For”dan sonra ise daima bir zaman süresi gelir. (Bir zaman ölçüsü)

  since last week
  geçen haftadan beri

  since last summer
  geçen yazdan beri

  since last year
  geçen seneden beri

  since one o’clock
  saat birden beri

  since two o’clock
  saat ikiden beri

  since twelve o’clock
  saat onikiden beri

  since Sunday
  pazardan beri

  Veya bir sene adı, yani belli bir tarih konulur.

  Since 1936
  1936’dan beri

  Since 1950
  1950’den beri

  “For” edatını kullanmak istenirse “for”dan sonra bir zaman ölçüsü koymak gerekir.

  For one minute
  bir dakikadan beri

  For two hours
  iki saatten beri

  For three days
  üç günden beri

  For five weeks
  beş haftadan beri

  For ten years
  on yıldan beri

  I have lived in İstanbul for ten years.
  On yıldan beri İstanbul’da oturdum. (yaşadım.)

  I have studied at home since 6 o’clock.
  Saat altıdan beri evde çalıştım.

  I have studied at home for one hour.
  Bir saatten beri evde çalıştım.
  (Veya bir saattir evde çalıştım.)

  She has painted three pictures since last month.
  O, geçen aydan beri üç resim yaptı.

  How long have you been in this country?
  Ne kadar zamandan beri bu ülkede kaldınız?

  I have been in this country since last year.
  Geçen yıldan beri bu ülkede kaldım.

  bnim ödevim bitti bunlardan yararlanarak performans ödevinizi yapabilirsiniz...
 5. ebru mert

  ebru mert Üye

  Katılım:
  20 Mart 2010
  Mesajlar:
  34
  Beğenileri:
  32
  Ödül Puanları:
  0
  ingilizce 8.sınıf

  ingilizce the present prefect tense 15 tane olumlu 15 tane de olumsuz cümle istiyorum
  Karşılıklı konuşmada istiyorum soru cevap şeklinde
  son olarakta
  SORU CÜMLESİ İSTİYORUMM
  ACİLLL :307:
 6. ebru mert

  ebru mert Üye

  Katılım:
  20 Mart 2010
  Mesajlar:
  34
  Beğenileri:
  32
  Ödül Puanları:
  0
  İngİlİzce 8.sinif

  Öncelikle atatürkün hatatı ingilizce ama 8.sınıf dilinden olursa iyi olur
  ismet inönünün hayatı '' '' '' '' '' '' '' .
  Atatürk ' ün sözlerinin ingilizcesi lütfen proje ödevim acilen lazımm :307:
 7. GÜL CICEK

  GÜL CICEK Üye

  Katılım:
  1 Mart 2009
  Mesajlar:
  3
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Elinize sağlık:330:

Sayfayı Paylaş