Milli Edebiyat ve Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı.

Konu 'Türk Edebiyatı Ders Notları' bölümünde HaYaT SéRSéRi tarafından paylaşıldı.

 1. HaYaT SéRSéRi

  HaYaT SéRSéRi Üye

  Katılım:
  15 Ekim 2011
  Mesajlar:
  2.004
  Beğenileri:
  1.060
  Ödül Puanları:
  114
  Yer:
  uçurumun dibi.

  Milli Edebiyat Akımı ( 1911 - 1923 )

  Mehmet Emin Yurdakul.
  Ömer Seyfettin.
  Ahmet Hikmet Müftüoğlu.
  Halide Edip Adıvar.
  Yakup Kadri Karaosmanoğlu.

  Dönemin Bağımsız İsimleri
  Mehmet Akif Ersoy
  Yahya kemal Beyatlı.

  1) Günümüz Halk Edebiyatı.
  Aşık Veysel ŞAtıroğlu.
  Erzurumlu Yaşar Reyhani.
  Karslı Murat Çobanoğlu.
  Şeref Taşlıova.

  2) Cumhuriyet Dönemi (1923 - ... )

  Faruk Nafiz Çamlıbel
  Ahmet Kutsi Tecer.
  Necip Fazıl Kısakürek.
  Refik Halit Karay
  Memduh Şevket Esendal
  Reşat Nuri Güntekin.
  Nazım Hikmet Ran
  Arif Nihat Asya
  Fazıl Hüsnü Dağlarca.
  Zeki Ömer Defne
  Ahmet Muhip Dranas.
  Orhan Veli Kanık
  Halit Fahri Ozansoy.

  A) Hikaye
  Sait Faik Abasıyanık.
  Haldun Taner
  Orhan Kemal
  M. Şevket Esendal
  S. Kudret Aksal
  Halikarnas Balıkçısı.

  B) Roman
  Peyami Safa
  Ahmet Hamdi Tanpınar.
  Kemal Tahir
  Tarık Buğra
  H. Nihal Atsız
  Yaşar Kemal
  Orhan Kemal

  C) Tiyatro
  Necati Cumalı
  Turan Oflazoğlu
  Recep Bilginer
  Refik Erduran
  Haldun Taner.

  D) Gezi ve Anı
  Yakup Kadri Karaosmanoğlu.
  Yusuf Ziya Ortaç
  Abdülhak Şinasi Hisar.
  İsmail Habib Sevük.

  E) edebiyat Tarihi.
  Fuat Köprülü
  Ahmet Hamdi Tanpınar.
  Vasfi Mahir Kocatürk.

 2. HaYaT SéRSéRi

  HaYaT SéRSéRi Üye

  Katılım:
  15 Ekim 2011
  Mesajlar:
  2.004
  Beğenileri:
  1.060
  Ödül Puanları:
  114
  Yer:
  uçurumun dibi.
  MİLLİ EDEBİYAT AKIMI.

  1789 Fransız İhtilali'nin yaydığı ulusçuluk düşüncesi Türk Aydınlarını da etkiler ; aydınlar '' Türkçülük '' düşüncesine bağlanırlar. Tanzimat yazarlarının başlattıkları dil ve tarih çalışmaları Türkçülüğün kültürel ortamını hazırlar. Türk Derneği, Türk Ocağı gibi kuruluşlar; Türk Yurdu , Yeni Mecmua gibi yayın organları Türkçülük düşüncesinin yayılmasını sağlar. 1911'de Selanik'te Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem ve Ziya Gökalp tarafından çıkarılan '' Genç Kalemler '' dergisinde başlayan hareket, Türkçenin sadeleşmesinde büyük rol oynar ve bu dönem '' Ulusal ( Milli ) Edebiyat Akımı ( 1911 - 1923 ) '' olarak adlandırılır.

  MİLLİ EDEBİYAT AKIMININ ÖZELLİKLERİ.
  1. Ulusal değerler ele alınmış ; konu olarak '' ulusal tarih, yurt ve toplum sorunları '' işlenmiştir.
  2. Şiirde dörtlük nazım birimi ve hece ölçüsü gibi ulusal biçimler kullanılmıştır.
  3. Eserler '' Sade Türkçe '' ile yazılmıştır.


  Ömer Seyfettin'in '' Yeni Lisan '' adını verdiği '' Sade Türkçe '' nin özellikleri şunlardır :
  a) Türkçe karşılığı bulunan yabancı sözcükler dilimizden atılacak ; '' güneş '' varken '' Şems '' , '' Ge-ce '' varken '' Leyl '' yada
  '' Şeb '' denmeyecektir.
  b) Arapça-Farsça dil kuralları, Osmanlıca tamlamalar kullanılmayacaktır.
  c) Yazı dili ve konuşma dili ayrılığı son bulacak, İstanbul halkının konuştuğu Türkçe, yazı diline esas alınacaktır.
 3. HaYaT SéRSéRi

  HaYaT SéRSéRi Üye

  Katılım:
  15 Ekim 2011
  Mesajlar:
  2.004
  Beğenileri:
  1.060
  Ödül Puanları:
  114
  Yer:
  uçurumun dibi.
  MİLLİ EDEBİYAT AKIMININ BAŞLICA TEMSİLCİLERİ.

  ÖMER SEYFETTİN. (1884-1920)
  1. Küçük öykü türünün edebiyatımızda ilk büyük temsilcisidir.
  2. Serim-düğüm-çözüm bölümleriyle geliştirilen olaylara dayanan ve genellikle okuyucuyu beklenmedik sonuçlarla şaşırtan öyküleriyle Türk edebiyatında '' Maupassant tarzı '' nı temsil eder.
  3. Öykülerinin bir bölümünde, kendine güvenini yitirmiş Türk toplumuna moral vermek amacıyla milli tarihin kahramanlık sayfalarından alınmış konuları ; bir bölümünde batılaşmanın yol açtığı toplumsal aksaklıkalrı işlemiş, ayrıca Türkçenin sadeleşmesine ve Türkçülük akımına öncülük etmiştir.

  YAPITLARI
  Bomba, Yüksek Ökçeler, Gizli Mabet, Asilzadeler, Bahar ve Kelebekeler, İlk Düşen Ak, Beyaz Lale, Efruz Bey...


  ALİ CANİP YÖNTEM (1877-1967)
  1.
  Sanat yaşamına Fecr-i Ati'de başlayan Ali Canip, Ulusal Edebiyat Akımını destekleyen makaleleri ve hece ölçüsü ile yazdığı şiirleriyle tanınmış, edebiyat ve edebiyat tarihimiz üzerine araştırmalar yapmış ve okul kitapları yazmıştır.

  YAPITLARI
  Geçtiğim Yol, Milli Edebiyat Meseleleri ve Cenap Bey'le Münakaşalarım, Ömer Seyfettin...


  ZİYA GÖKALP (1876-1924)
  1.
  Ömer Seyfettin ve Ali Canip'ten sonra Genç Kalemler kadrosuna katılan Gökalp, şairliğinden çok Türkçülük akımının önderi olarak tanınır.
  2. Hece ölçüsü ile yazdığı manzumelerde didaktik özellikler ağır basar. Bu manzumelerin konularını, folklordan, tarihten ve destanlardan alır.
  3. Türkçülük konusunda görüşlerini '' Türkçülüğün Esasları '' adlı eserinde belirtmiştir.
  4. Sade Türkçenin benimsenmesi ve milli bir edebiyatın gerçekleşmesi için yazı dili, konuşma dili ayrılığının kalkması gerektiğini savunmuştur. Gerek nesirlerinde, gerek şiirlerinde konuşma diline yakın, doğal, kolay anlaşılır bir dil kullanmıştır.

  5. Ziya Gökalp'in başka bir önemli özelliği de Durkheim'in '' İçtimai Mefkürecilik '' diye adlandırılan görüşlerini Türk toplumunun koşullarına uygulayan; ünlü bir toplumbilimci (sosyolog) oluşudur.

  YAPITLARI
  Kızıl Elma, Yeni Hayat, Altın Işık, Türkçülüğün Esasları, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak, Türk Medeniyet Tarihi, Malta Mektupları..


  MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ (1890-1966)
  Sanat yaşamına Fecr-i Ati'de başlayan Köprülü, asıl ününü tarih ve edebiyat tarihi alanlarındaki çalışmalarıyla kazanmış, edebiyat tarihini bilimsel yöntemlerle incelemiş, ilk bilim adamımızdır. Türk edebiyatını bir bütün olarak bilim dünyasına tanıtmıştır.

  YAPITLARI
  Türk Edebiyatı Tarihi, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Türk Söz Şairleri Antolojisi.


  MEHMET EMİN YURDAKUL (1869-1944)
  1. Servet-i Fünun sanat anlayışına karşı çıkarak, sade bir dille ve hece ölçüsüyle yurt ve kahramanlık şiirleri yazmıştır.
  2. Türk-Yunan savaşıyla ilgili olarak yazdığı '' Cenge Giderken '' adlı şiiri Yurt içinde ve dışında geniş yankı uyandırmış, Genç Kalemler kadrosuna katılmıştır.
  3. Batı şiirinden alınan nazım şekillerini de kullanmış; ancak, şiirde iç ahengi göz ardı ettiği, hece ölçüsünü sadece hece sayısının eşit olması gibi değerlendirdiği için eleştirilmiştir.


  YAPITLARI
  Türkçe Şiirler, Türk Sazı, Turana Doğru, Zafer Yolunda, Mustafa Kemal, Ankara..

Sayfayı Paylaş