Divan edebiyatıyla Tanzimat edebiyatını karşılaştırınız?

Konu 'Türk Edebiyatı 11. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde bilenN tarafından paylaşıldı.

 1. bilenN

  bilenN Üye

  Katılım:
  14 Kasım 2012
  Mesajlar:
  28
  Beğenileri:
  2
  Ödül Puanları:
  0

  divan edebiyatıyla tanzimat edebiyatını karşılaştırınız ?
 2. Özel Üye Ahmet

  Özel Üye Ahmet Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  14 Eylül 2008
  Mesajlar:
  1.010
  Beğenileri:
  315
  Ödül Puanları:
  83
  Benzerlikleri:
  Nazım şekilleri benzer: Kaside gazel terkib-i bendmüseddes vb.
  Ölçü benzer: Aruz ölçüsüyle şiirler yazılır.
  Kafiyeleniş benzer.
  Dil benzer: Arapça-Farsça kelime ve tamlamaların kullanılması.
  Farklılıkları: Tema –Konu (İçerikle İlgili)
  Divan Şiirinde Tema: Aşk tabiat tasavvufahlakövgü (devlet ve din büyüklerine)
  Tanzimat Şiirinde Tema: Halkı aydınlatmaya yönelik yeni tema ve konular işlenmiştir. Hürriyet eşitlik adaletkanun yönetimden ve dönemden şikayet vb.
  YAPI ÖZELLİKLERİ:
  Divan Şiirinde: Genellikle beyitler kullanılır ölçü aruzdurKafiyeleniş nazım biçimi belirler Göz için kafiye benimsenir. Nazım biçimlerinin belirli bölümleri vardır. Şiir nazım biçimine göre adlandırılır.
  Tanzimat Şiirinde: Divan şiiri nazım biçimleri kullanılmasına rağmen klasik yapıda bazı değişiklikler yapılır. Beyit sayılarının değiştirilmesi bölümlerin bulunmaması bazen mahlasların kullanılmaması bazı şairlerin aruz ölçüsünü yanında heceyi kullanmaları ayrıca şiirlerde başlıklara nazım biçiminin yanında konu adının da eklenmesi gibi…
  Zengin kafiye benimsenmiş divan şiirinin aksine “Kafiye kulak içindir.” (Aynı ses veren değişik harfler kafiye sayılır.) anlayışı Recaizade Mahmud Ekrem Tarafından ileri sürülmüş zamanla taraftar kazanmıştır.
  DİL VE ANLATIM ÖZELLİKLERİ
  Divan Şiirinde:Arapça ve Farsça tamlamalara söz sanatlarına yer verilmesinden dolayı ağır bir dil vardır.
  Tanzimat Şiirinde: Halkın anlayacağı bir dilde yazma anlayışına rağmen Arapça – Farsça kelime ve tamlamaların kullanıldığı görülür.Dildeki en büyük farklılık yeni kavramlara yer verilmesidir.
  Murat AKSOY ve bilenN bunu beğendi.
 3. Moderatör Bünyamin

  Moderatör Bünyamin Tekirdağ Yönetici Moderatör

  Katılım:
  9 Ocak 2012
  Mesajlar:
  523
  Beğenileri:
  366
  Ödül Puanları:
  63
  Her ikisi de şekil olarak aynıdır. (Aruz ölçüsü, birimler beyit, kafiye yapısı aynı)
  İçerik olarak Divan şiiri bireysel konuları işler, Tanzimat 1.Dönemi şiiri toplumsal konuları işler. Divan şiirinin dili daha sanatlı ve ağırdır.

  Tanzimat ve Divan Şiirinin Karşılaştırması

  On Sekizinci Yüzyıl'da Bilim:Aydınlanma Dönemi
  Aydınlanma, insanın kendi aklı ve deneyimleri ile geleneksel görüşler ve ön yargılardan kurtulmak ve akla dayanarak, dünyayı kavramak düzenlemeye çalışmaktır. Bu anlamda Aydınlanma Çağı insan aklının bağımsız olması gerektiği düşüncesine dayanır. Öyleyse benimsenmesi gereken tavır inanmak değil, bilmek olmalıdır.

  Bu genel belirlemeden anlaşıldığı üzere, burada sorgulanmak istenen insan varlığının anlamı ve bu Dünya'daki yeridir. Nitekim Aydınlanma'nın gelenekselleşmiş bir tanımını veren Kant'a göre Aydınlanma, insanın kendi kusurları sonucu düşmüş olduğu olumsuz durumdan, yine kendi aklını kullanmak suretiyle çıkma çabasıdır. Gerçekte insan içinde bulunduğu olumsuz duruma aklın kendisi yüzünden değil, ama onu gerektiği gibi kullanmayı bilmemesi yüzünden düşmüştür. Bu yönüyle Aydınlanma'nın, Ortaçağ düşüncesine ve yaşam anlayışına karşıt bir dünya görüşü olarak ortaya çıktığı görülmektedir.

  Aydınlanma'nın temel özelliklerinden birisi de, doğa ile akıl arasında bir uygunluk olduğunu ve akılsal yapıda olan bu doğayı aklın rahatlıkla kavrayabileceğidir.

  Yazarlar

  Namık Kemal (1840-1888)
  " Tanzimat edebiyatının en hareketli ve heyecanlı ismidir.
  " Vatan şairi olarak tanınır. Şiirlerinden çok nesirleri ile tanınır.
  " Edebiyatta hürriyet kavramını ilk kullanan şairdir. Şiirlerinde "hürriyet, vatan, kanun, hak, adalet" kavramlarını işlemiştir. Hürriyet Kasidesi, Vatan Şarkısı ve Vatan Mersiyesi bu konuları içerir.
  " Namık Kemal de eski kültürle yetişmiş, divan şiiri eğitimi almış, gazeller, kasideler yazmıştır.
  " Fakat o da sonradan divan edebiyatını eleştirmiştir. Ziya Paşa'nın Harabat'ına karşı Tahrib-i Harabat'ı yazarak eskiye olan tepkisini ortaya koymuştur.
  " Şinasi'nin kurduğu Tasvir-i Efkâr'ı, Şinasi Paris'e kaçınca Namık Kemal çıkarmaya başladı.
  " Daha sonra kendisi de Ziya Paşa ile Paris'e kaçarak orada Hürriyet gazetesini çıkardı.
  " İstanbul'a döndükten sonra İbret gazetesini çıkardı.
  " Eserlerinde romantizmin etkisi görülür
  " Tiyatroyu faydalı bir eğlence olarak görmüştür.

  Sedat Umran ( 1926)
  1926'da İstanbulda doğdu. 1948'de İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve
  Edebiyatı bölümünü bitirdi. Çeşitli kuruluşlarda mütercimlik yaptı. 1974'de İzmit Sümerbank Boru Fabrikası mütercimi iken emekli oldu.

  ESERLERİ: ilk şiir kitabı Meş'aleler kendi yayını olarak 1949'da çıktı. İkinci kitabı Leke 1979 yılında Soyut dergisi yayınları arasında yayımlandı. Umran, edebiyat dünyasında trajik ben'in ıztırabını ve eşyanın içdünyasını yansıtan bu kitabı ile tanındı. Sevgi şiirlerinden oluşan Gittin Taş Atarak Denizlerime isimli şiir kitabı ise 1990'da Akabe yayınevi tarafından basıldı. Şair son yirmi yıldır değişik dergilerde yer alan şiirlerini Kara Işıldak (İst. 1993,İz Yayıncılık) adı altında topladı. Umran'ın şiirindeki son merhaleyi yansıtan 100 mısralık 25 dörtlüğü ise Kış Dörtlükleri üstbaşlığını taşımakta olup bu şiiri Türk Edebiyatı dergisinde yayımlanmıştır. Umran'ın Almanca'dan yaptığı çok sayıda çevirisi de bulunmaktadır.

  Tanzimat şiirinde hem Divan şiirinin, hem de Batı şiirinin büyük etkileri görülür çünkü ; tanzimat şairleri genellikle Divan şiiri kültürüyle yetişmişlerdir; bazıları da Avrupa’da özellikle Fransa’da bir süre yaşadıkları için Fransız şiirini yakından izleme olanağı bulduğundan fransız siiiri de tanzmat siirine yansımıstır.

  Tanzimat şiiri; Divan Şiiri’nin dünyaya bakış açısını değiştirir. Halkı ezen iktidara kafa tutma, doğa sevgisi, yüce ülküler peşinde koşma, topluma sımsıkı bağlanma, sırtı halka ve kanuoyuna dayama, şüpheci ve faydacı bir çabanın savaşını verir.
  Tanzimat şairi; bireycilikten toplumculuğa, saraycılıktan halkçılığa doğru gider. Şiir yoluyla toplumu uyandırmak, yüceltmek amacındadır. Karanlığa, baskıya geriliğe, halkı ezenlere karşı savaş açar. Cunhuriyet şiirinin temeli Tanzimat’la atılır.
  Tanzimat şiiri; biçimle öz yönünden, yeni önleyişlerin olanaklarıyla zorlanır. Gazel, kaside, murabba, kıt’a, tekrib-i bent gibi divan, nazın şekillerinin içerisine, o zamana kadar görülmeyen hürriyet, vatan sevgisi, adalet, millet, terakki, tabiat, teknik, fen, ilim, materyalist fizik ötesi düşünceler girer.

Sayfayı Paylaş