Cumhuriyet edebiyati konu testleri

Konu 'Türk Edebiyatı Konu Testleri' bölümünde sementa.38 tarafından paylaşıldı.

 1. sementa.38

  sementa.38 Üye

  Katılım:
  17 Kasım 2009
  Mesajlar:
  645
  Beğenileri:
  363
  Ödül Puanları:
  64
  Yer:
  kayseri

  1. Aşağıdakilerin hangisinde verilen roman, karşısındaki
  yazara ait değildir?
  A) Akşam Güneşi - R. Nuri Güntekin
  B) Üç İstanbul - Mithat Cemal Kuntay
  C) Ayaşlı ve Kiracıları - M. Şevket Esendal
  D) Medar-ı Maişet Motoru - S. Faik Abasıyanık
  E) Yeşil Gece - Y. Kadri Karaosmanoğlu

  2. Aşağıdaki yapıtların hangisi ötekilerden farklı türdedir?
  A) Bizim Akdeniz
  B) Yolcu Defteri
  C) Kendi Gökkubbemiz
  D) Denizaşırı
  E) Avrupa Mektupları

  3. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi tümüyle "mensur
  şiir" türündeki yapıtlardan oluşmuştur?
  A) Han Duvarları, Erenlerin Bağından, Safahat
  B) Sebil ve Güvercinler, Rübab-ı Şikeste, Türk Sazı
  C) Okun Ucundan, Erenlerin Bağından, Siyah inciler
  D) Türk Sazı, Nefes Almak, Şermin
  E) Erenlerin Bağından, Çoban Çeşmesi, Kızıl Elma

  4. Aşağıdaki eserlerden hangisi türü yönünden diğerlerinden
  farklıdır?
  A) Ömrümde Sükût
  B) Genç Kız Kalbi
  C) Kayıp Aranıyor
  D) Bugünün Saraylısı
  E) Kırık Hayatlar

  5. Yazınsal yaş***** şiirle başlamış; ama roman türünde
  daha başarılı olmuştur. "Bursa'da Zaman" şiiri şairliğinin,
  "Huzur" romanı da romancılığının en güzel örnekleri sayılır.
  Öykü, deneme ve edebiyat tarihi türlerinde de yapıtları
  vardır.
  Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Attila İlhan
  B) Ahmet Hamdi Tanpınar
  C) Falih Rıfkı Atay
  D) Cevdet Kudret
  E) Suut Kemal Yetkin

  6. Cumhuriyet sonrası edebiyatımızda bir yol gösterici
  görevi üstlenmiştir. Deneme ve eleştiri türlerinin başarılı
  örneklerini vererek bu türlerin edebiyatımıza yerleşmesini
  sağlamıştır. Ayrıca, dilin özleştirilmesi ve konuşma dilinin
  yazıya geçirilmesi gereğini savunmuş, yazılarında
  bunu uygulamıştır.
  Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerin hangisidir?
  A) Melih Cevdet Anday
  B) Nurullah Ataç
  C) Rauf Mutluay
  D) Fethi Naci
  E) Falih Rıfkı Atay

  7. “Ayaşlı ve Kiracıları”nda, oda oda kiraya verilen bir evin
  dokuz odasında yaşayan insanları, onların günlük yaşamlarını,
  entrikalara bağlamadan, basit çizgileriyle yansıtmıştır.
  Yapıtlarının hemen hepsinde toplumun farklı
  tabakalarından gelen insanları, yalın, açık bir dille anlatır.
  Onun, gereksiz ayrıntılardan arındırılmış bu anlatımı
  için "telgraf üslubu" nitelemesi yapılmıştır.
  Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Orhan Kemal
  B) Haldun Taner
  C) Memduh Şevket Esendal
  D) Sait Faik Abasıyanık
  E) Refik Haili Karay
  8. "Hececi şiir geleneği"ni yeni bir içerikle sürdürmüş, "Otuz
  Beş Yaş" şiiriyle 1946'da, CHP Şiir Yarışması'nı kazanarak
  üne kavuşmuştur. Ayrıca, Baudelaire ve Verlaine'in
  şiirlerinden örnekler çevirmiştir.
  Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerin hangisidir?
  A) Ahmet Muhip Dıranas
  B) Ahmet Kutsi Tecer
  C) Orhan Veli Kanık
  D) Cahit Sıtkı Tarancı
  E) Fazıl Hüsnü Dağlarca
  9. Konu ve olaydan çok, dramatik ahları şiirsel bir etkiyle
  anlatan öyküler yazar. Bir boyacı sandığını, bir "hişt" sesini
  öyküye soktu. Kör Mustafa gibi çalışan, didinen küçük
  insanları, önemsiz görünen şeyleri öyküleştirdi.
  "Modern öykü"nün özgün örneklerini verdi.
  Bu parçada sözü edilen öykü yazan aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A) M. Şevket Esendal B) Ömer Seyfettin
  C) Ahmet Rasim D) Orhan Kemal
  E) Sait Faik
  10. Anadolu insanının yaşamını, acılarını, doğa ve toplumla
  ilişkilerini anlatmıştır şiirlerinde. Yoksulluk temi, tüm şiirlerine
  damgasını vurmuştur. Adamın Biri, Rüzgâr, Atatürk
  Kurtuluş Savaşı'nda, Yeşeren Otlar... adlı şiirleriyle
  tanınır.
  Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A) Ahmet Muhip Dıranas B) Attila İlhan
  C) Arif Nihat Asya D) Cahit Külebi
  E) Bedri Rahmi Eyüboğlu
  11. Şiir dışında hiçbir türde yapıt vermeyen şair, şiirde her
  türlü konunun işlenebileceğini kanıtlamıştır. Destan,
  sosyal olaylar ve çocuk temalarını yalın bir dil ve etkili bir
  anlatımla işlemiştir. Biçime, sembollere önem veren şairin
  Havaya Çizilen Dünya, Üç Şehitler Destanı, Toprak
  Ana... gibi yapıtları vardır.
  Bu parçada sözü edilen şair, aşağıdakilerin hangisidir?
  A) Arif Nihat Asya B) Cahit Sıtkı Tarancı
  C) Fazıl Hüsnü Dağlarca D) Faruk Nafiz Çamlıbel
  E) Yahya Kemal Beyatlı

  12. Şiirlerinin yanı sıra öykü ve romanlarıyla da tanınan
  sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Behçet Necatigil
  B) Behçet Kemal Çağlar
  C) Ahmet Hamdi Tanpınar
  D) Fazıl Hüsnü Dağlarca
  E) Faruk Nafiz Çamlıbel
  13. Türkçülük akımının, İttihat ve Terakki'nin düşünce alanındaki
  önderlerinden sayılır. Konuşma dili ile yazı dili
  farklılığının kaldırılması gerektiğini savunmuş, Beş Hececilere
  büyük destek vermiştir. Şiir ve düzyazı türlerinde
  eserler vermiştir.
  Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A) Mehmet Emin Yurdakul
  B) M. Fuat Köprülü
  C) Ömer Seyfettin
  D) Ziya Gökalp
  E) Ali Canip Yöntem
  14. Aşağıdakilerden hangisi “Yedi Meşale” topluluğu
  içinde yer almamıştır?
  A) Vasfi Mahir Kocatürk
  B) Ziya Osman Saba
  C) Fazıl Hüsnü Dağlarca
  D) Cevdet Kudret
  E) Yaşar Nabi Nayır
  15. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sanatçının etkilendiği
  edebiyat akımı yanlış verilmiştir?
  A) Tevfik Fikret, parnasizm
  B) Hüseyin Rahmi, natüralizm
  C) Nabizade Nâzım, romantizm
  D) Ahmet Haşim, sembolizm
  E) Halit Ziya, realizm
  16. Güçlü bir gözleme dayanan Öykülerini ince eleştiri ve
  mizahla örmüş; tiyatro yapıtlarında epik tarzı yeğlemiştir.
  Epik tiyatronun Türkiye'deki öncülüğünü yapmış "Keşanlı
  Ali Destanı", "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım" gibi
  birbirinden başarılı oyunlar yazmıştır.
  Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A) Orhan Asena
  B) Haldun Taner
  C) Yaşar Kemal
  D) Necati Cumalı
  E) Orhan Kemal
  17. ''Kayıp Aranıyor", "Medar-ı Maişet Motoru'' adlı romanları
  ve “Şimdi Sevişme Vakti” adlı şiir kitabına karşın o, edebiyatımızda
  "hikâyeci" olarak tanındı. Hikâyelerinde gerçeği
  anlatmaktan çok, gerçeğin yorumunu yaptı. Bunda
  da büyük başarı gösterdi. İnsanları, kırları, denizi, tabiat
  köşeleri ve hayvanlarıyla yaşamı bir bütün olarak gördü.
  Kalemini, güzelliklerin hakkını vermek uğruna kullandı.
  1953 yılında, çağdaş edebiyata katkılarından dolayı,
  ABD'deki uluslararası Mark Twain Derneği'ne onur üyesi
  seçildi.
  Bu parçada tanıtılan yazar, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Necati Cumalı
  B) Yaşar Kemal
  C) Haldun Taner
  D) Aziz Nesin
  E) Sait Faik
  18. Hece ölçüsüyle yazdığı şiirlerinde uyağa da önem vermiştir.
  İlginç sembollerle anlam yoğunluğu sağlamayı
  başarmıştır. Fransız sembolisti Baudelaire'den etkilenen
  şair, bütün şiirlerini 1974'te "Şiirler" adıyla yayımlamıştır,
  Bir filme de konu olan "Fahriye Abla" şiiriyle tanınan şairin,
  "Gölgeler", "O Böyle İstemezdi" adlı tiyatro yapıtları
  da vardır.
  Bu parça aşağıdaki sanatçıların hangisiyle ilgili bilgiler
  içermektedir?
  A) Arif Nihat Asya
  B) Necip Fazıl Kısakürek
  C) Halit Fahri Ozansoy
  D) Oktay Rifat Horozcu
  E) Ahmet Muhip Dıranas
  19. Şiirlerinde ölçü ve uyağı içerikle bütünleştirerek, anlam
  yoğunluğuna ulaşmıştır. Türkçenin ses ve anlam olanaklarını
  en iyi değerlendiren şairlerden sayılmıştır. Tiyatro
  yapıtları da olan sanatçı, bütün şiirlerini hece ölçüsüyle
  yazmıştır. "Kaldırımlar" adlı şiiriyle belleklerde iz bırakmıştır.
  Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerin hangisidir?
  A) Necip Fazıl Kısakürek
  B) Ziya Osman Saba
  C) Ahmet Kutsi Tecer
  D) Ahmet Hamdi Tanpınar
  E) Melih Cevdet Anday
  20. Rubai nazım biçimiyle de şiirler yazan şair, belirli bir
  biçime bağlı kalmamıştır. Kimi şiirlerinde toplumsal çarpıklıkları
  ince bir alayla eleştirmiş; ancak çoğu şiirinde
  "milliyetçilik" anlayışını dile getirmiştir. "Bir Bayrak Rüzgâr
  Bekliyor", "Kıbrıs Rubaileri" adlı yapıtları ilgi görmüştür.
  Bu bilgiler, aşağıdaki şairlerden hangisini tanıtmaya
  yöneliktir?
  A) Mehmet Emin Yurdakul
  B) Arif Nihat Asya
  C) Necip Fazıl Kısakürek
  D) Fazıl Hüsnü Dağlarca
  E) Ahmet Kutsi Tecer
  21. I. İkinci Yeni'den eski şiirimize uzanan şiir anlayışı
  vardır. İstanbul, Günaydın, Gökyüzü, Türkiye Şarkısı,
  Köroğlu... tanınan şiirleridir.
  II. İkinci Yeni'nin ünlü isimlerinden olan sanatçı, şiirlerinde
  yalnızlığı işlemiştir. Dünyanın geçiciliğini gören
  tedirgin bir ruhun ürperişleri vardır onun şiirlerinde.
  İkindi Üstü, Yerçekimli Karanfil, Tragedyalar, Umutsuzluklar
  Parkı, Ben Ruhi Bey Nasılım... önemli yapıtlarındandır.
  III. Şiirlerinde okuyucuyu şaşırtıp sarsmaya çalışır.
  Kendine özgü sözdizimiyle, tıpkı diğer İkinci Yeni
  şairleri gibi, dilin olanaklarını zorlamıştır. Kınar Hanım'ın
  Denizleri, Bakışsız Bir Kedi Kara, Zambaklı
  Padişah... tanınan yapıtlarındandır.
  IV. İkinci Yeni'nin dil anlayışını kullanarak, İslam dinini
  esas alan konulara yönelmiştir. Şahdamar, Körfez...
  yapıtlarından bazılarıdır.
  Yukarıda verilen açıklamalar, aşağıdaki sanatçılardan
  hangisiyle ilgili bilgi içermemektedir?
  A) İlhan Berk
  B) Sezai Karakoç
  C) Edip Cansever
  D) Ece Ayhan
  E) Cahit Külebi
  22. Türkçeyi büyük bir ustalıkla kullandığı romanları sinemaya
  uyarlanmış, oyunlaştırılmış ve birçok dile çevrilmiştir.
  Klasik romanın öğeleriyle çağdaş roman tekniklerini
  ustaca birleştirmiştir. "Ölmez Otu", "Orta Direk", "Yer
  Demir Gök Bakır" adlı romanlarını "Dağın Öte Yüzü"
  adıyla birleştirip "ırmak roman" örneği vermiştir. Bunlarda,
  Çukurova'yı her yönüyle işlemiştir.
  Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kemal Tahir
  B) Orhan Kemal
  C) Yaşar Kemal
  D) Attila İlhan
  E) Tarık Buğra
  23. Roman ve öykülerinde, toplumsal gerçekçi bir anlayışla
  köyden kente göçen insanları işlemiştir. Karşılıklı konuşma
  tekniğini başarıyla kullanmış; ancak anlatımı yer
  yer röportaj havasına bürünmüştür. Natüralistlere çok
  yaklaşan bir yazarlık anlayışı vardır. "Baba Evi", "Avare
  Yıllar", "Murtaza" romanları ve "72. Koğuş" adlı hikâye
  kitabıyla tanınmıştır.
  Bu bilgiler, aşağıdaki yazarlardan hangisini tanıtmaya
  yöneliktir?
  A) Haldun Taner
  B) Orhan Kemal
  C) Yaşar Kemal
  D) Kemal Tahir
  E) Necati Cumalı
  24. Trajedi türünü günümüzde de yaşatan ----, manzum
  olarak yazdığı "Deli İbrahim", "IV. Murat", "Genç Osman"
  adlı yapıtlarıyla tanınmıştır. Tiyatro alanında onunla aynı
  dönemde adını duyuranlardan ----, "İsyancılar", "Ben
  Devletim", "Utanç Dünyası", "Sarı Naciye" ve "Yunus
  Emre" gibi yapıtlarıyla; ---- ise toplumsal eleştiri niteliği
  taşıyan "Deli", "Bir Kilo Namus", "Cengiz Han'ın Bisikleti",
  "Canavar Cafer" oyunlarıyla tiyatro yazarları arasında
  yer almıştır.
  Bu parçada boş bırakılan yerlere, bilgi akışına göre,
  aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A) Necati Cumalı, Recep Bilginer, Haldun Taner
  B) Refik Erduran, Tarık Buğra, Behçet Necatigil
  C) Turan Oflazoğlu, Recep Bilginer, Refik Erduran
  D) Recep Bilginer, Aziz Nesin, Orhan Asena
  E) Recep Bilginer, Orhan Asena, Tarık Buğra
  25. Tarık Buğra,"----" romanında, Kurtuluş Savaşı konusunda
  tarih kitaplarında yazılmayanları da dile getirdi. Savaşın,
  bir kasaba halkı üzerindeki etkilerini ve yarattığı değişimleri
  başarılı bir roman tekniğiyle sergiledi. Yazar, "--
  --" adlı romanında da en büyük meddahlardan sayılan
  Naşit Özcan'ın yaşamından yola çıkarak güldürü alanındaki
  karşıtlık ve çarpıklıkları irdeledi.
  Bilgi akışına göre, bu parçada boş bırakılan yerlere
  sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A) Esir Şehrin İnsanları, Elde Var Hüzün
  B) Kurt Kanunu, Eski Toprak
  C) Dönemeçte, Gençliğim Eyvah
  D) Küçük Ağa, İbişin Rüyası
  E) Ver Demir Gök Bakır, Bozkırda Çekirdek
  26. Cumhuriyet dönemi şairleri için aşağıdakilerden
  hangisi söylenemez?
  A) Tam bir birlik içinde aynı konuları işlemişler ve aynı
  biçimsel öğelerden yararlanmışlardır.
  B) Ulusal kültür birikiminden yararlanma yollarını deneyenler
  olmuştur.
  C) Bireyci ve hayalci bir içerikten toplumcu bir içeriğe
  yönelmişlerdir.
  D) İnsanın yüceltilmesi uğrunda verilen toplumsal mücadeleye
  katılmışlardır.
  E) Toplumsal yapıdaki değişime paralel bir değişim ve
  gelişim göstermişlerdir.
  27. Türkiye Cumhuriyetinin 10. kuruluş yıldönümü için
  bestelenen "Onuncu Yıl Marşı"nın söz yazarı olan
  şairler, aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?
  A) F. Nafiz Çamlıbel, Behçet Kemal Çağlar
  B) A. Hamdi Tanpınar, Ziya Osman Saba
  C) E. Behiç Koryürek, Behçet Kemal Çağlar
  D) A. Kutsi Tecer, Faruk Nafiz Çamlıbel
  E) B. Kemal Çağlar, Fazıl Hüsnü Dağlarca
  28. Sanatın, edebiyatın, şiirin iletiye doğru yüreklice yol
  almasını sağladı, inandığı sanatçıları övdü, yeteneksizleri
  sanatın gül bahçesinden kovdu. Neredeyse bir eleştiri
  dehasıydı. Yine de "öznel eleştiri" anlayışı yüzünden
  Sait Faik ve Fazıl Hüsnü Dağlarca'yı görmezden gelerek
  iki büyük yanılgıya düştü. Genç sanatçılara gösterdiği ilgi
  ve gerici, tutucu düşüncenin karşısında dimdik duruşu,
  onun bu yanılgısını bağışlatmıştır.
  Bu parçada sözü edilen eleştirmen aşağıdakilerin
  hangisidir?
  A) Fethi Naci
  B) Hüseyin Cahit Yalçın
  C) Asım Bezirci
  D) Nurullah Ataç
  E) Rauf Mutluay
  29. Yedi Meşalecilerin, "şair" kimliği kazanabilen tek adıdır.
  Yazı ve şiirlerini genellikle "Varlık" dergisinde yayımladı.
  1949'dan sonra, şiirlerini serbest şekilde yazdı. Çocukluk
  özlemi, anılara düşkünlük, yoksul yaşamlara karşı utanç
  ve acıma, küçük mutluluklarla yetinme gibi konuları işledi.
  İlk şiir kitabı, “Sebil ve Güvercinler”dir, "Mesut İnsanlar
  Fotoğrafhanesi" de iki öykü kitabından biridir.
  Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A) Vasfi Mahir Kocatürk
  B) Kemalettin Kamu
  C) Ziya Osman Saba
  D) Sabri Esat Siyavuşgil
  E) Cevdet Kudret Solok
  30. 1928'de bir dergi çevresinde toplanan sanatçılar, edebiyatımıza
  yenilik, canlılık, içtenlik getirmek istemişlerdir.
  Hiçbir akıma bağlı kalmadan içlerinden geldiği gibi yazmayı
  amaçlamışlardır. Ama şiire hiçbir katkı sağlayamamışlardır.
  Bu parçada sözü edilen topluluk aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A) Genç Kalemler
  B) Yedi Meşaleciler
  C) Fecr-i Aticiler
  D) Garipçiler
  E) Beş Hececiler
  31. Cumhuriyet döneminde psikolojiyle ilgili açılımları olan
  romanlarıyla Ahmet Hamdi Tanpınar’ın, bilinçaltına ve
  psikolojiye yöneldiği; Peyami Safa'nın, yer yer
  parapsikolojik olayları bile konu edindiği görülmektedir.
  Bu yazarların kahramanları iki dünya arasında sıkışıp
  kalmış, bir çıkış arayan, hasta, saplantılı, sıkıntılı kişilerdir.
  Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen
  özellikleri taşıyan kahramanların olduğu eserlerden
  biri değildir?
  A) Sahnenin Dışındakiler
  B) Dudaktan Kalbe
  C) Matmazel Noraliya'nın Koltuğu
  D) Huzur
  E) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
  32. Cumhuriyet döneminde pek çok romanda köylü-ağa,
  işçi-patron ilişkilerinin, sosyal değişimin işlendiğini görüyoruz.
  Aşağıdaki eserlerden hangisi, yukarıda sözü edilen
  içeriğe sahip bir roman değildir?
  A) Kuyucaklı Yusuf
  B) İnce Memed
  C) Yılanı Öldürseler
  D) Cemile
  E) Ayaşlı ve Kiracıları
  33. ----, ilk romanı "Tutunamayanlar"da küçük burjuva dünyasına
  ironiyle yaklaştı. Kitaptaki olaylar, küçük burjuva
  dünyasının değerlerinden ölümüne nefret eden bir gencin
  kendisini öldürmesiyle noktalanır. Bu eserinde yenilikçi
  ve çağdaş Batı romanının bazı tekniklerinden ustaca
  yararlandı. İç konuşma, bilinç akışı, düşler ve değişik
  söylemlerden oluşan metinler düzleminde karmaşık bir
  gerçeklik kurdu. Romandaki gözlem ve çağrışımlar bütündeki
  bilinçli kurgunun öğeleridir.
  Bu parçanın başına getirilmesi gereken sanatçı,
  aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
  A) Yusuf Atılgan
  B) Hıfzı Topuz
  C) Oğuz Atay
  D) Aziz Nesin
  E) Osman Cemal Kaygılı
  34. Yerel dilin olanaklarından yararlanarak anlatımını zenginleştiren,
  modern romanla epik roman biçimini bağdaştırmaya
  çalışan bir anlatı ustasıdır. Romanlarının
  başkahramanı Çukurova'dır. Yöredeki değişimi ve yöre
  insanının bu değişim karşısındaki sosyo-ekonomik konumunu,
  toprak ağalan ile pamuk işçileri arasında yaşanan
  çatışmaları sergiler. Düş ile gerçeğin; mitos ile günlük
  yaşamın kaynaştığı bu romanlarda, Anadolu'nun efsaneleşmiş
  kahramanlarını işler.
  Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada tanıtılan yazarın
  romanları arasında gösterilemez?
  A) Devlet Ana
  B) İnce Memed
  C) Yer Demir Gök Bakır
  D) Orta Direk
  E) Demirciler Çarşısı Cinayeti
  35. Cumhuriyet dönemi edebiyatımızın en önemli hikâyecilerinden
  olan yazar, Çehov tarzı hikâyelerin en başarılı örneklerini
  vermiştir. Tam bir İstanbul hikâyecisidir. İstanbul’un
  kenar mahallelerindeki küçük insanları büyük bir
  sevgiyle anlatır. Hikâyeden başka roman ve şiir türlerinde
  de eser vermiştir.
  Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada tanıtılan yazarın
  eserlerinden biri değildir?
  A) Son Kuşlar
  B) Semaver
  C) Kayıp Aranıyor
  D) Mendil Altında
  E) Şahmerdan
  36. Çehov’la simgeleşen bu öykü tarzında olaylara değil,
  durumlara ağırlık verilir. Serim, düğüm, çözüm bölümleri
  bulunmaz. Olayın geçtiği yer önemini yitirmiştir. Roman
  ise ya hiç yoktur ya da düzensizdir.
  Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen
  öykü türüne örnek gösterilemez?
  A) Lüzumsuz Adam
  B) Otlakçı
  C) Havada Bulut
  D) Gizli Mabet
  E) Mendil Altında
  37. Gazeteci ve tiyatro yazarı olan sanatçı, tarihsel konulu
  oyunlar yazmış, pek çok oyunu İstanbul Şehir Tiyatrosu
  ile Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenmiştir. Türkiye'-
  nin sosyal sorunlarını toplumcu oyunlarıyla yansıtmıştır.
  Eserlerinde genellikle Güneydoğu Anadolu köylerinde
  geçen olayları anlatmıştır, Ben Devletim, Sarı Naciye,
  İnsan Bir Düşüncedir, isyancılar eserlerinden bazılarıdır.
  Yukarıdaki parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A) Necati Cumalı
  B) Recep Bilginer
  C) Haldun Taner
  D) Refik Erduran
  E) Turan Oflazoğlu
  38. Avrupai şiir anlayışından âşık tarzı söyleyişe yönelmiştir.
  Şiirlerinde iç duygu ve bununla birlikte gelişen hafif sesli
  bir musiki havası vardır. Şairliğinin yanı sıra oyun yazarlığı
  da yapan sanatçı Koçyiğit Köroğlu, Köşebaşı, Satılık
  Ev, Bir Pazar Günü adlı oyunlarıyla tanınır.
  Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A) Fazıl Hüsnü Dağlarca
  B) Ziya Osman Saba
  C) Ahmet Muhip Dıranas
  D) Ceyhun Atuf Kansu
  E) Ahmet Kutsi Tecer
  39. Öykülerinde Anadolu koy hayatından aldığı acıklı konuları,
  realist hatta natüralist bir yöntemle işlemiştir. İnsanın
  zavallılığını ve gücünü zaman zaman masalsı ve
  destansı bir üslupla yansıtmayı başarmıştır. Öykülerinin
  yanı sıra romanları da vardır. Kuyucaklı Yusuf adlı romanı
  öykülerinin tadındadır.
  Yukarıda sözü edilen öykücümüz aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A) Memduh Şevket Esendal
  B) Ömer Seyfettin
  C) Sait Faik Abasıyanık
  D) Ziya Osman Saba
  E) Sabahattin Ali
  40. I. 1929'da "Putları Yıkıyoruz" başlığı altında imzasız
  olarak yayımladığı, Abdülhak Hâmit ve Mehmet
  Emin'i hedef alan iki yazısı ile eski-yeni tartışması
  başlatan, daha çok, siyasi kimliğiyle öpe çıkan sanatçıdır.
  II. Şiir, öykü, roman, deneme türünde ürünleri olan ve
  19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi'ni yazan sanatçının şiirlerinin
  çoğunda müzik, rüya, zaman ve sonsuzluk
  teması işlenir.
  III. Sanatçının Garip şiirinin tipik örneğini oluşturan Kitabe-
  i Seng-i Mezar adlı şiiri, döneminde sokakta,
  kahvehanede... dilden dile dolaşan bir şiir oldu.
  IV. 1922'de Sözde Kızlar adlı eseriyle romana adım
  atan sanatçının kendi adıyla yayımladığı on bir romanı
  bulunmaktadır.
  Numaralanmış cümlelerde sözü edilmeyen sanatçı
  aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Orhan Veli Kanık
  B) Peyami Safa
  C) Nâzım Hikmet
  D) Cahit Sıtkı Tarancı
  E) Ahmet Hamdi Tanpınar
  41. Aşağıdaki eserlerin hangisinde günce türünden
  yararlanamamıştır?
  A) Acımak
  B) Çalıkuşu
  C) Handan
  D) Küçük Ağa
  E) Matmazel Noraliya'nın Koltuğu
  42. Cumhuriyet şiirinin en önemli isimlerindendir. Tekke şiiri
  geleneğini Fransız şiiriyle kaynaştırarak kendine özgü
  bir şiir anlayışı geliştirdi. Şiirlerinde madde ve ruh ikilemini,
  insanın evrendeki yerini, insanın tutkularını karamsar
  bir bakış açısıyla işledi. Siyasal ve dinsel konularda
  sayısız makale yazdı.
  Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen
  sanatçının eserlerinden biri değildir?
  A) Kaldırımlar
  B) Ben ve Ötesi
  C) Örümcek Ağı
  D) Çile
  E) Çocuk ve Allah
  43. "Şiir, sözcüklerle güzel şekiller kurma sanandır." diyen
  sanatçının' şiirlerinde -özellikle ilk dönem şiirlerinde-
  Fransız şairlerden Baudeiaire, Verlaine, Rimbaud,
  Valery gibi sanatçıların etkisi görülmektedir. Şair,
  1935'ten sonra "yalnızlık ve ölüm" temaları üzerinde yoğunlaşır,
  ilk şiir kitabı ''Ömrümde Sükût’u Peyami Safa'-
  ya ithaf ederek yayımlar.
  Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A) Attila İlhan
  B) Nazım Hikmet
  C) Orhan Veli Kanık
  D) Cahit Sıtkı Tarancı
  E) Ahmet Hamdi Tanpınar
  44. Reşat Nuri'nin, üzerinde en çok durulan romanıdır. Önce
  "İstanbul Kızı" adıyla dört perdelik bir oyun olarak yazılan
  ve Darülbedayi'de oynanması reddedilince romana
  dönüştürülen yapıt Cumhuriyetin ilk yıllarında, okuyan
  gençliğin el kitabı olmuştur. Yazar bu romanını "kolejli,
  neşeli, serbest genç kızlara" karşı halkta iyi duygular
  uyandırmak için yazdığını belirtmiştir.
  Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Dudaktan Kalbe
  B) Yeşil Gece
  C) Çalıkuşu
  D) Damga
  E) Yaprak Dökümü
  45. Yahya Kemal, Hececiler'in kendisine yönelik eleştirilerini
  fazla önemsemiyor, bu eleştirileri pire ısırıklarına benzetip
  gülüp geçiyorsa da Göl Saatleri şairine hiç katlanamıyordu.
  Adam, hem hınzırcasına kendisi gibi aruzla yazıyor;
  hem de o "Gece Leyla'yı koyda yıkanırken seyrettiğinde",
  bu adam göl kıyısına bağdaş kurup göl kuşlarının
  nasıl düş kurduklarını seyrediyor, oradaki kamışlara
  imrenerek bir kamış olmak istiyor, bunu dizelere geçiriyor,
  üstelik büyük İlgi görüyordu.
  Parçaya göre, Yahya Kemal'in "katlanamadığı" şair,
  aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mehmet Akif Ersoy
  B) Ahmet Haşim
  C) Cenap Şahabettin
  D) Tevfik Fikret
  E) Cahit Sıtkı Tarancı
  46. Derinlik yalınlıktadır. Yamuk gerçekle, doğru ile yüz yüze
  getirir okuyanı. Anlamca kapalı şiirlerde derinlik yoktur,
  yüzeysellik vardır. Ancak zekâdan yoksun olanlar, yakıştırma
  anlamlarla derin bulurlar bu yazıları.
  Bu sözleri söyleyen kişi, Cumhuriyet dönemindeki
  hangi akımı destekler ve hangi akıma karşı çıkar?
  A) Mavi - Hisar
  B) I. Yeni - II. Yeni
  C) I. Yeni - Yedi Meşale
  D) Yedi Meşale - I. Yeni
  E) Mavi - II. Yeni
  47. Ölçüye bağlanmanın yaratıcılığı engellediğini, şiirin
  şairanelikten arındırılması ve sıradan insanın da dünyasına
  açılması gerektiğini iddia etmişler ve bu anlayışla
  şiirler yazmışlardır. Cumhuriyet döneminin en çok yankı
  uyandıran şiir hareketi olan bu topluluğun şairleri, anlatımlarındaki
  doğallıkla dikkat çekmişlerdir.
  Bu parçada sözü edilen topluluk aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A) Beş Hececiler
  B) Garipçiler
  C) Maviciler
  D) Hisarcılar
  E) İkinci Yeniciler
  48. Aşağıdakilerin hangisinde Ahmet Hamdi Tanpınar'la
  ilgili bilgi yanlışı vardır?
  A) Hikâye, roman, deneme, makale ve şiir türünde
  eserler vermiştir.
  B) Şiirlerindeki temel unsurlar his, hayal ve musikidir.
  C) Sade bir dille yazdığı şiirlerde hece ölçüsünü kullanan
  şair, şiirlerinde toplumsal sorunları da işlemiştir.
  D) Hikâye ve romanlarında dönemin toplum hayatını ve
  çelişkilerini ortaya koymuştur.
  E) Şiirsel bir dil kullandığı eserlerinde zaman, şuuraltı
  ve psikolojik yön önemlidir.
  49. Deneme ve eleştiri alanında akla gelen ilk isimlerdendir.
  İlk yazılarını Dergâh'ta yayımlamıştır. Türkçenin özleşmesi
  için çalışmış ve devrik cümle kullanımının yaygınlaşmasını
  sağlamıştır. Yazıları, özellikle genç yazarlar
  üzerinde etkili olmuştur. Cumhuriyet dönemi şairlerinin
  ve yeni şiirin tanınmasına öncülük etmiştir.
  Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen yazarın
  eserlerinden biri değildir?
  A) Günlerin Getirdiği B) Okuruma Mektuplar
  C) Ateş ve Güneş D) Günce
  E) Karalama Defteri
  50. Aşağıdaki eşleştirmelerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
  Yazar Eser Tür
  A) Necati Cumalı Boş Beşik Oyun
  B) Nurullah Ataç Keziban'a Mektuplar Öykü
  C) Sabahattin Ali Kuyucaklı Yusuf Roman
  D) Oktay Rifat Perçemli Sokak Şiir
  E) Falih Rıfkı Atay Çankaya Anı
  51. Şairin radyo oyunları, onun en az şiirleri kadar önemlidir.
  Şiirleriyle radyo oyunları arasında benzerlik vardır ve
  onun bütün oyunlarını açıklayan ipuçları da şiirlerinde
  bulunmaktadır. Genelde iki kişi arasında geçen, insanlar
  arasındaki iletişimsizliği çeşitli sebeplere bağlayan bu
  oyunlarda Batı ve Doğu mitolojilerinden de yararlanmıştır.
  Yıldızlara Bakmak, Gece Aşevi, Üç Turunçlar, Pencere
  adlı oyunları vardır.
  Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Nazım Hikmet Ran B) Behçet Necatigil
  C) Faruk Nafiz Çamlıbel D) Melih Cevdet Anday
  E) Necip Fazıl Kısakürek
  52. İlk eserlerini savaş yıllarında veren ----. Cumhuriyet döneminin
  önemli yazarlarındandır. Hayatını kazanmak
  için yazdığı romanlarında Server Bedii takma adım kullanmıştır.
  Toplumun çeşitli yaralarını deşen ve insan ruhunu
  tahlil etmeye çalışan yazar, aynı zamanda güçlü
  bir. gözlemcidir. ---- adlı romanında Batılılaşma sevdasını
  ve Doğu-Batı çatışmasını işlemiştir. Aynı zamanda
  gazeteci olması, toplumun bozuk yönlerini görmesini
  sağlamıştır.
  Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
  hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
  A) Kemal Tahir - Devlet Ana
  B) Halide Edip Adıvar - Sinekli Bakkal
  C) Necati Cumalı- Tütün Zamanı
  D) Peyami Safa - Fatih- Harbiye
  E) Tarık Buğra - Gençliğim Eyvah
  53. Ege ve Akdeniz'i anlatan yazar, eserlerinde deniz maceralarına,
  mitolojiye yer vermiştir, Tehlikelerine rağmen
  deniz tutkusundan vazgeçmeyen balıkçıları anlatmıştır.
  Ege Kıyılarından, Yaşasın Deniz, Merhaba Akdeniz, Gülen
  Ada adlı kitaplarında hikâyeleri toplanmıştır. Hikâye
  ve romanlarının yanında, Türkçe ve İngilizce denemeleri
  de bulunmaktadır.
  Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sait Faik Abasıyanık
  B) Sabahattin Ali
  C) Reşat Nuri Güntekin
  D) Memduh Şevket Esendal
  E) Cevat Şakir Kabaağaçlı
  54. Eserlerinde Çamlıca, Boğaziçi ve Büyükada'yı anlatır.
  Bu yerler hem romanlarında hem de hatıralarında geçer,
  "Fahim Bey ve Biz" adlı romanı katıldığı yarışmada
  üçüncülük alır, Romanlarında ve denemelerinde geçmişe,
  olan özlemini dile getirir. Geçmişin güzelliklerini eserleriyle
  bugüne taşır. "Boğaziçi Mehtapları", "Boğaziçi Yalıları",
  "Geçmiş Zaman Köşkleri" adlı eserleriyle, zarif ve
  sağlam bir Türkçeyle anılarını dile getirmişlerdir
  Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ahmet Hamdi Tanpınar
  B) Nurullah Ataç
  C) Abdülhak Şinasi Hisar
  D) Mithat Cemal Kuntay
  E) Yaşar Kemal
  55. Köyü ve köylüyü güçlü bir gözlemle; şehirlerle köylülerimizin
  evrimini, yöresel renkleriyle anlatır. Cezaevlerinde
  tanıdığı insanları, sürgünde bulunduğu köy çevrelerini
  bilimsel bir yöntemle anlatmasıyla diğer romancılardan
  ayrılır. Romanları Balzac'ın İnsanlık Komedyası gibi bir
  nehir roman niteliği taşır. Rahmet Yolları Kesti, Yorgun
  Savaşçı en tanınmış romanlarıdır.
  Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Orhan Kemal B) Kemal Tahir C) Necati Cumalı
  D) Tarık Buğra E) Oktay Rifat
  56. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi
  yanlıştır?
  A) Haldun Taner - Keşanlı Ali Destanı
  B) Tarık Buğra - Küçük Ağa
  C) Kemal Tahir - Esir Şehrin İnsanları
  D) Orhan Kemal - Murtaza
  E) Necati Cumalı - Kayıp Aranıyor
  57. Cumhuriyetin İlk yıllarında görülen tekdüzelikten sıyrılarak
  edebiyat çalışmalarına daha bir canlılık, içtenlik, yenilik
  katmak amacıyla bir araya gelen bazı yazarlar, çalışmalarını
  1928 yılında ---- adlı bir kitapta toplayarak
  yayımladılar.
  Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
  getirilmelidir?
  A) Yedi Meşale B) Garip C) Genç Kalemler
  D) Servet-i Fünun E) Dergâh
  58. Aşağıdakilerden hangisi II. Yeni akımı sanatçılarının
  ilkelerinden biri değildir?
  A) Düzyazı konularına eğilmemek, düzyazıyla söylenebilecek
  konuları şiire sokmamak
  B) Doğru, erdem, gerçek toplum gibi kavramları şiirin
  dışında düşünmemekle birlikte, bunları şiirin amacı
  saymamak
  C) Konuşma dilinden uzak, anlamca kapalı bir üslupla
  yazmak
  D) Betimleme, öyküleme gibi düzyazı öğelerini şiirden
  atmak
  E) Mesaj içerikli sözcükler kullanarak bir düşünce şiiri
  oluşturmak
  59. Aşağıdaki eser- yazar eşleştirmelerinden hangisi
  yanlıştır?
  A) Halikarnas Balıkçısı - Aganta Burina Burinata
  B) Abdülhak Şinasi Hisar - Fahim Bey ve Biz
  C) Sait Faik Abasıyanık - Biz İnsanlar
  D) Peyami Safa - Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
  E) Orhan Kemal - Ekmek Kavgası
  60. Yaz, kış yeşil bir saksı ıtır pencerede
  Bahçede akasyalar açılırdı baharla
  Ne şirin komşumuzdun sen Fahriye Abla!
  Bu dizelerin yer aldığı şiiriyle ve "Gölgeler" adlı
  oyunuyla ödül alan sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Necip Fazıl Kısakürek
  B) Ahmet Kutsi Tecer
  C) Behçet Necatigil
  D) Ahmet Muhip Dıranas
  E) Oktay Rifat Horozcu
  61. Cumhuriyet döneminin önemli şair ve yazarlarından olan
  sanatçı birçok türde (roman, hikâye, inceleme, deneme...)
  eser vermiştir Zaman, rüya, hayal kavramlarına
  çokça yer veren sanatçı kendine özgü bir şiir dünyası
  kurmuş; Fransız sembolistlerinin etkisinde kalmıştır.
  Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen
  sanatçının eserlerinden biri değildir?
  A) Abdullah Efendi'nin Rüyaları
  B) 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi
  C) Mahur Beste
  D) Havaya Çizilen Dünya
  E) Huzur
  62. Konularını büyük ölçüce köyden, orta tabaka ihsanından
  alan oyunlar yazmıştır. Halk kültürünü iyi bildiğinden,
  eserlerini folklor malzemeleriyle zenginleştirir. Eserlerinde
  mekân, genellikle Batı Anadolu, Urla bölgesidir. Boş
  Beşik, Mine, Kaynana Ciğeri, Vur Emri, Susuz Yaz eserlerinden
  bazılarıdır,
  Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Orhan Asena
  B) Necati Cumalı
  C) Recep Bilginer
  D) Güngör Dilmen
  E) Turan Oflazoğlu
  63. Türk öykü ve romanında toplumsal gerçekçiliğin öncüsü
  olan ---- edebiyata şiirle başladığı halde Almanya'dan
  döndükten sonra ağırlığı romana ve öyküye vermiştir.
  Konularını toplumsal bozukluklardan, köy ve kasaba yaşan-
  tısından aldığı ve gözleme dayalı olarak anlattığı
  öykülerinde, insanlar arasındaki ekonomik ayrımları ve
  eşitsizlikleri işledi. İlk öykü kitabı Değirmen'den sonra
  Ses, Kağnı, Yeni Dünya ve Sırça Köşk'ü yazdı.
  Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
  getirilmelidir?
  A) Sait Faik Abasıyanık
  B) Cevat Şakir Kabaağaçlı
  C) Sabahattin Eyüboğlu
  D) Haldun Taner
  E) Sabahattin Ali
  64. 1930'lara gelindiğinde giderek hececilerin yazdığı şiirlere
  olan ilgi azalmıştır. Bir grup ozan hececilerin geleneksel
  şiire duygusalca bağlılıklarına karşı çıkıyorlar, yeni duyarlık
  ve söyleyişler için yeni bir tarz başlattıklarını belirtiyorlardı.
  Onlar kendilerinden önceki şiirleri mızmız ve
  soluk hisler diye nitelendiriyorlardı. Onların memleketçi
  ve Anadolucu tutumlarını sığ buluyorlardı.
  Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda sözü edilen ve
  parnasizmden etkilenen bu grubun şairlerinden biri
  değildir?
  A) Yusuf Zıya Ortaç
  B) Ziya Osman Saba
  C) Vasfi Mahir Kocatürk
  D) Cevdet Kudret Solok
  E) Sabri Esat Siyavuşgil
  65. Orhan Kemal ve Sabahattin Ali gibi sanat hayatına şiirle
  başlayan sanatçının asıl ürünleri, öyküleridir. Gözlemci,
  gerçekçi bir tutumla yazdığı öykülerinde çocukluk anılarını,
  Fransa'da geçirdiği yılları, İstanbul'un değişik semtlerinde,
  adalarda geçen günlerini insanların içine karışarak
  anlattı, Türk edebiyatındaki alışılmış öykü yapısını
  kırarak, olayın gelişimini değil; olayın içinde iki insanın
  durumunu yansıttı.
  Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen yazarın
  eserlerinden biri değildir?
  A) Semaver
  B) Mahalle Kahvesi
  C) Kayıp Aranıyor
  D) Şahmerdan
  E) Şişhaneye Yağmur Yağıyordu
  66. Cumhuriyet döneminde Batılı, çağdaş bir içerikle halk ve
  tekke şiirinin biçim olanaklarını kullanarak bireysel duyguları
  dile getiren şiirler yazdı. 1940'lı yıllardan sonra çıkarmakta
  olduğu Büyük Doğu dergisiyle birlikte ideolojik
  ve felsefik düşüncelerini de şiirlerine yansıttı. Kaynağını
  tasavvuftan alan bir mistisizmle toplumcu şiirin karşısında
  yer aldı. Şiirlerinin pek çoğu "Çile" adı altında bir kitapta
  toplandı.
  Bu parçada sözü edilen şair, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Necip Fazıl Kısakürek
  B) Yahya Kemal Beyatlı
  C) Ahmet Hamdi Tanpınar
  D) Mehmet Âkif Ersoy
  E) Ahmet Haşim
  67. ---- Anadolu'yu ve Anadolu insanının yaşantısını folklorik
  motiflerle süsleyerek anlatır Konuların; çoğunlukla
  Toroslar'ın eteklerindeki köy ve köylülerle Çukurova'nın
  toprakla uğraşan ağalan, geçici mevsimlik işçileri, eşkıyaları
  oluşturur. Kırsal kesim denince akla gelen romancının,
  köye ve köylüye yönelik ilk eseri 1955 yılında yayımlanan
  Sarı Sıcak adlı öykü kitabıdır.
  Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
  getirilmelidir?
  A) Sabahattin Ali
  B) Peyami Safa
  C) Mahmut Makal
  D) Yaşar Kemal
  E) Kemal Tahir
  68. ---- nesiller boyu öğretmenlik mesleğini yüce kılarak
  genç kızlara örnek olmuştur. Eser, Milli Mücadele yıllarında
  yayımlanmıştır. Yunan işgali altındaki İzmir ve çevresindeki
  durumu yansıtması, savaş dolayısıyla okulu
  hastane haline getirilen ----'nin hasta bakıcı olarak askeri
  doktorun yanında çalışması, Anadolu'nun perişan halini
  anlatması esere bir güncellik eklemiş ve o dönemin okuyucularında
  büyük etki uyandırmıştır.
  Reşat Nuri Güntekin'in parçada sözü edilen eseri ve
  eserinin kahramanı aşağıdakilerden hangisinde doğru
  verilmiştir?
  A) Yaprak Dökümü - Ferhunde
  B) Kiralık Konak - Seniha
  C) Vurun *****ye - Aliye
  D) Kalp Ağrısı - Zeyno
  E) Çalıkuşu - Feride
  69. Onlar için hayat güzel ve yaşanmaya değerdir. Ayrıntılar
  üzerinde durur ve bunlarla mutlu olurlar. Sadelik anlayışları
  onları ölçü, ahenk ve söz sanatlarına karşı kayıtsız
  kalmaya iter. Yerleşik bütün anlayışlara karşı çıkarlar.
  Toplumun alt ve orta sınıfını önemserler. Bunun için halkın
  konuştuğu günlük dili, şiir dili haline getirirler. Geneli
  kapsayan, basit, herkesin anlayacağı bir şiir isterler.
  Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen topluluğun
  temsilcilerinden biridir?
  A) Ahmet Muhip Dıranas
  B) Melih Cevdet Anday
  C) Necip Fazıl Kısakürek
  D) Orhan Seyfi Orhon
  E) Behçet Necatigil
  70. Keziban, Allah'ın Dediği Olur gibi köy konulu oyunlarıyla
  Deli İbrahim, Kösem Sultan, IV. Murat gibi tarihi oyunlarıyla
  tanınan sanatçı ----.
  Bu parçada boş bırakılan yere getirilmesi gereken
  sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Recep Bilginer'dir
  B) Turan Oflazoğlu'dur
  C) Orhan Asena'dır
  D) Haldun Taner'dir
  E) Güngör Dilmen'dir
  71. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Kemal Tahir ile
  ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
  A) "Devlet Ana" adlı eserinde Osmanlı'nın kuruluşunu
  anlatan yazar, yalın bir üslup kullanır.
  B) "Yorgun Savaşçı" adlı eseri Arabistan'da ve Çanakkale'de
  savaşan Cemil'in etrafında şekillenir.
  C) Konusu hapishanede geçen "72. Koğuş" adlı uzun
  hikâyesi oyunlaştırılmıştır.
  D) "Esir Şehrin İnsanları", konusunu Milli Mücadele döneminden
  almıştır.
  E) "Göl insanları" adı altında topladığı öykülerinde güçlü
  betimlemeler vardır.
  72. "Bir Şehr-i Stanbul ki" adlı ilk kabare tiyatrosu denemesinden
  sonra "Keşanlı Ali Destanı"nı yazan ----, 1960
  sonrası tiyatromuzda moda olan Berthold Brecht'in epik
  tiyatrosun etkisiyle geleneksel Türk tiyatrosundan da yararlanarak
  başarılı epik tiyatro örnekleri yazmıştır.
  1967'de kurduğu Devekuşu Kabare Tiyatrosu ile ülkemizde
  ilk kabare tiyatrosunun da öncülüğünü yapmıştır
  Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
  getirilmelidir?
  A) Recep Bilginer
  B) Necati Cumalı
  C) Haldun Taner
  D) Orhan Asena
  E) Sabahattin Ali
  73. 1950'den sonra Garipçilere bir tepki olarak doğan, şiirde
  anlamı yadsıyıp ses güzelliğine önem veren bir akımdır,
  "Şiirde anlam gerekmez." savlarıyla tutumlarını açıklamaya
  çalışan bu grubun şiirlerine anlamsız şiir, soyut şiir
  veya kapalı şiir gibi adlar da verilmiştir. Yeni, duyulmadık
  sözcükler üretme yoluna gitmişler, söz dizimini değiştirmişler,
  yeni tamlamalar kurmuşlardır. Oktay Rifat, Turgut
  Uyar, Edip Cansever, Cemal Süreya, Ülkü Tamer başlıca
  sanatçılarıdır.
  Bu parçada sözü edilen topluluk aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A) İkinci Yeniciler
  B) Birinci Yeniciler
  C) Beş Hececiler
  D) Yedi Meşaleciler
  E) Hisarcılar
  74. Nisan 1911'de Selanik'te yayımlanan Genç Kalemler
  dergisiyle Milli Edebiyat dönemi başlar. Genç
  Kalemler'de "Yeni Lisan Hareketi" diye başlatılan bu girişim,
  İstanbul Türkçesinin kullanıldığı, ulusal kaynaklardan
  yola çıkılarak edebi ürünlerin oluşturulduğumu akımın
  Başlangıcı olmuştur. Dergi Ali Canip, Ömer Seyfettin,
  Ziya Gökalp tarafından çıkarılır. Refik Halit Karay,
  Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Reşat Nuri Güntekin
  düzyazı alanında, bu anlayışın etkisini yansıtan sanatçılardandır.
  Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen
  sanatçıların eserlerinden biri değildir?
  A) Ayaşlı ve Kiracıları
  B) Gurbet Hikâyeleri
  C) Yeşil Gece
  D) Yüksek Ökçeler
  E) Sodom ve Gomore
  75. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi
  doğrudur?
  A) Sait Faik Abasıyanık - Ayaşlı ve Kiracıları
  B) Peyami Safa - Boğaziçi Mehtapları
  C) Tarık Buğra - Yorgun Savaşçı
  D) Memduh Şevket Esendal - Saatleri Ayarlama Enstitüsü
  E) Yaşar Kemal - Yer Demir Gök Bakır
  76. Attila İlhan'ın 1952 1956 yıllarında çıkardığı derginin
  etrafında toplanan Orhan Duru, Ferit Edgü gibi Sanatçıların
  oluşturduğu gruptur. Bu sanatçılar, Garip şiirine ve
  Orhan Veli'ye karşı çıkmış, şairane sanat anlayışının
  temsilcisi ölmüştür, şiirin basit olamayacağını, benzetmeli,
  içli, derin olması gerektiğini savunan bu sanatçıların
  toplandığı dergi daha sonra toplumsal gerçekçiliğin
  sözcüsü olmuş; Nisan 1956'da çıkan 36'ncı sayıdan
  sonra kapatılmıştır.
  Bu parçada sözü edilen dergi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Genç Kalemler
  B) Mavi
  C) Yedi Meşale
  D) Varlık
  E) Virgül
  77. Cumhuriyet döneminin ilk şair topluluğu oları ----, bir
  dergide bir araya geldiler. Dergide, topluluğu kamuoyuna
  Ahmet Haşim tanıttı. Türk şiirinin bireysel konularından
  ve karamsar psikolojisinden kaçınacaklarını, yenilik
  peşinde koşacaklarını iddia etmelerine karşın bu iddialarını
  gerçekleştiremediler. Sadece şiir heveslisi gençlerden
  kurulu izlenimi veren bir topluluk oldular.
  Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi
  getirilmelidir?
  A) Fecr-i Aticiler
  B) II. Yeniciler
  C) Yedi Meşaleciler
  D) Beş Hececiler
  E) Maviciler
  78. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi
  yanlıştır?
  A) Peyami Safa - Matmazel Noraliya'nın Koltuğu
  B) Ahmet Hamdi Tanpınar - Beş Şehir
  C) Cevat Şakir Kabaağaçlı – Merhaba Akdeniz
  D) Sait Faik Abasıyanık - Lüzumsuz Adam
  E) Kemal Tahir - Alemdağ'da Var Bir Yılan
  79. Şair; deneme, hikâye ve roman yazarı, edebiyat tarihçisi
  olan sanatçı, eserlerinde su sesi, yaz, mevsim dönümü,
  rüya gibi kavramlara sık sık yer verir. "Abdullah Efendi'-
  nin Rüyaları" adlı hikâye kitabi, rüya ölçüsünde sanrıya
  da edebi izlek olarak yaklaşımını dışa vurur. Kitapta yer
  alan beş hikâye de rüyanın ve hülyanın buğulu dünyasında
  iç kırılganlığını, huzursuzluğu, hatta melankoliyi
  ifade eder.
  Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen yazara
  ait bir eser değildir?
  A) Aydaki Kadın B) Yaz Yağmuru C) Acımak
  D) Huzur E) Sahnenin Dışındakiler
  80. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
  A) Türk öykü ve romanında toplumsal gerçekçiliğin öncülerinden
  olan Sabahattin Ali, konularını toplumsal
  bozukluklardan, köy ve kasaba yaşantısından atmış,
  insanlar arasındaki ekonomik ayrımları işlemiştir.
  B) Varlık dergisindeki öyküleriyle adını duyuran Orhan
  Kemal, ilk öykü kitabı "Ekmek Kavgası" ve ilk romanı
  "Baba Evi" de dâhil olmak üzere, tüm eserlerinde
  köyden kente göç sorununu, gurbetçilerin geçim
  kavgasını ve bu insanların iç dünyalarını yansıtmıştır,
  C) Daha çok, Halikarnas Balıkçısı adıyla tanınan Cevat
  Şakir, Ege ve Akdeniz kıyılarının, ekmeğini denizden
  çıkaran, yoksul ve dirençli insanını ele almış,
  sözü edilen bölgeleri coğrafyaları, tarihi ve mitolojisiyle
  beraber işlemiştir.
  D) Sait Faik, toplumsal gerçekçilerin birçoğu gibi siyasi
  görüşlerini eserlerine yansıtmış; İstanbul’un adalarını,
  değişik semtlerini ve İnsanlarını gerçekçi bakış
  açısıyla anlatmış; diğer pek çok öykü yazarının aksine
  türler içinde roman ve şiirle hiç ilgilenmemiştir.
  E) Haldun Taner, yapıtlarındaki iç ve dış gözlemlerle,
  yergi ve güldürünün iç içeliğiyle ve zengin kültür birikimiyle
  dikkat çeker; en tanınmış öyküleri Şişhaneye
  Yağmur Yağıyordu, On ikiye Bir Var'dır.
  81. Aşağıdaki eserlerden hangisi türü bakımından diğerlerinden
  farklıdır?
  A) Duhter-i Hindu
  B) Köşebaşı
  C) Geveze Berber
  D) Kaldırımlar
  E) Fermanlı Deli Hazretleri
  82. Roman kahramanı Mehmet Raşit, İstanbul’da Fatih
  Medresesi’nde yetişmiş, padişaha bağlılığıyla bilinen bir
  gençtir. Anadolu'da padişaha olan güven sarsılmış, yönetim
  boşlukları olmuştur, işte böyle bir ortamda Mehmet
  Raşit, padişaha olan bağlılığı güçlendirmek için Akşehir'e
  yollanır. Bu amaçla vaazlar verir. Adı İstanbullu
  Hoca'ya çıkan genç, halkı Kuvay-ı Milliyecilere karşı kışkırtır;
  bu nedenle hakkında Ankara'dan "vur" emri çıkar.
  Bu haber üzerine dağlara çıkıp çetelerin arasına karışan
  kahraman, bir süre sonra gerçekleri anlayarak Kuvay-ı
  Milliyecilerin yanında yer alır.
  Bu parçada sözü edilen roman ve yazarı aşağıdakilerin
  hangisinde verilmiştir?
  A) Halide Edip Adıvar - Ateşten Gömlek
  B) Tarık Buğra - Küçük Ağa
  C) Mithat Cemal Kuntay - Üç İstanbul
  D) Refik Halit Karay - İstanbul’un Bir Yüzü
  E) Peyami Safa - Fatih-Harbiye
  83. Çocukluğunda Karagöz, ortaoyunu gibi halk oyunlarına
  düşkünlük gösteren ----, gençliğinde Ahmet Vefik Paşa
  çevirilerinin, bir de seyrettiği Manukyan oyunlarının etkisiyle
  oyun yazarlığına başlamış; önce Meşrutiyet devrinde
  çoğu İstanbul Operet Heyeti tarafından oynanan Lale
  Devri, İstanbul Efendisi gibi müzikli komedyalar yazmış;
  Cumhuriyet devrinde ise "en güzel eserleri olan Aynaroz
  Kadısı, Bir Kavuk Devrildi gibi töre ve toplumsal yergi
  komedyaları yazmıştır.
  Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden getirilmelidir?
  A) Haldun Taner
  B) Muhsin Ertuğrul
  C) Orhan Asena
  D) Recep Bilginer
  E) Musahipzade Celal
  84. Halide Edip Adıvar, Kurtuluş Savaşı yıllarına ait anılarını
  "Türk'ün Ateşle İmtihanı" adı altında kitaplaştırmıştır.
  Aşağıda verilen eserlerden hangisi, tür ve içerik olarak
  yukarıda sözü edilen eserle benzerlik göstermektedir?
  A) Saray ve Ötesi
  B) Zeytindağı
  C) Kırk Yıl
  D) Kirpinin Dedikleri
  E) Politikada Kırk Beş Yıl
  85. "Midas'ın Kulakları" nazımla yazılmış tek perdelik oyundur.
  Sinema-Tiyatro dergisinin açtığı tek perdelik oyun
  yarışmasında birinciliği kazanan eser; abes tiyatronun
  örneklerindendir. Konusunu Yunan mitolojisinden alan
  oyunda olay, Frigya'nın başkenti Gordium'da geçer.
  Bu parçada sözü edilen oyunun yazarı aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A) Güngör Dilmen
  B) Turan Oflazoğlu
  C) Faruk Nafiz Çamlıbel
  D) Reşat Nuri Güntekin
  E) Nazım Hikmet Ran
  86. Tevfik Fikret'in "Han-ı Yağma" adlı şiiriyle yerdiği ittihat
  ve Terakkicilerin iç yüzünü ---- adlı romanında yansıtmaya
  çalışan Mithat Cemal Kuntay, o dönemin görgü
  tanıklığını yapmıştır. Kitapta istibdat İstanbul'u II. Meşrutiyet
  umutlarından Harb-i Umumi karanlığına geçiş ve
  Mütareke yılları işlenir. Kitabın son yüz sayfası, çürümüş
  İstanbul'un daha Ankara'ya taşınmamış kalıntılarıyla hesaplaşmayı
  İçerir.
  Yukarıda boş bırakılan yere aşağıda yerilen eserlerden
  hangisi getirilmelidir?
  A) Sodom ve Gomore
  B) Ankara
  C) Üç İstanbul
  D) Yalnızız
  E) Son Sığınak
  87. Zengin Ayaşlı İbrahim Efendi'nin oda oda kiraya verdiği
  evdeki bir odada yaşayan banka memuru kiracının ağzından,
  diğer odalarda yaşayanların ve birbirleriyle ilişkilerinin
  anlatıldığı eser, sanatçının en tanınmış eseridir.
  Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen
  eserin yazarına ait değildir?
  A) Otlakçı
  B) Hava Parası
  C) Dülger Balığı
  D) Ayaşlı ve Kiracıları
  E) Mendil Altında
  88. Aşağıdakilerin hangisinde Orhan Kemal'le ilgili bilgi
  yanlışı vardır?
  A) Öykülerinde çöpçüler, dilenciler, hapishane insanları
  gibi açlıktan korkan, ezilmiş insanları işler.
  B) Görevine düşkünlüğü ve göreviyle bağdaşmayan
  ciddiyetle işçilerin düşmanı olan "Murtazâ" adlı kahramanıyla
  tanınmıştır.
  C) Bir paşazade plan. Kâmil Bey'in Kuvay-ı Milliye için
  çalışırken yakalanmasını işleyen “Esir Şehrin İnsanları”
  adlı romanında Milli Mücadele yıllarını anlatmıştır,
  D) Dokuma fabrikalarında çalışan işçilerin romancısı
  olan yazar, "Cemile "adlı eserinde fabrika işçisi bir
  kızı anlatmıştır.
  E) Nazım Hikmet'le aynı koğuşu paylaşan yazar, "72.
  Koğuş" adlı öyküsünde, hapishane insanlarını anlatmıştır.
  89. Şiirlerindeki betimleme alışkanlığı öykücülüğünden gelir.
  Hukukçu olduğu için dava konularını ve daha çok, suça
  eğilimli insanları anlatır. “Ay Büyürken Uyuyamam”, "Aşk
  da Gezer", "Acı Tütün" eserlerinden bazılarıdır.
  Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Oğuz Atay
  B) Yaşar Kemal
  C) Necati Cumalı
  D) Tarik Buğra
  E) Orhan Kemal
  90. Gazetecilik de yapan sanatçı, eserlerinde daha çok,
  devletle kişi arasındaki ve aile içindeki ilişkileri işlemiştir.
  Sarı Naciye, İsyancılar.., bu içerikteki oyunlarıdır. Son
  eserlerinde yakın tarihe dönen sanatçının diğer eserleri
  arasında Yunus Emre, Mevlana, Karini ve Kızım… sayılabilir.
  Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Behçet Necatigil
  B) Turan Oflazoğlu
  C) Güngör Dilmen
  D) Muhsin Ertuğrul
  E) Recep Bilginer

  CEVAP ANAHTARI

  1 E 21 E 41 D 61 D 81 D
  2 C 22 C 42 E 62 B 82 B
  3 C 23 B 43 D 63 E 83 E
  4 A 24 C 44 C 64 A 84 C
  5 B 25 D 45 B 65 E 85 A
  6 B 26 A 46 B 66 A 86 C
  7 C 27 A 47 B 67 D 87 C
  8 D 28 D 48 C 68 E 88 C
  9 E 29 C 49 C 69 B 89 C
  10 D 30 B 50 B 70 B 90 E
  11 C 31 B 51 B 71 C
  12 C 32 E 52 D 72 C
  13 D 33 C 53 E 73 A
  14 C 34 A 54 C 74 A
  15 C 35 D 55 B 75 E
  16 B 36 D 56 E 76 B
  17 E 37 B 57 A 77 C
  18 E 38 E 58 E 78 E
  19 A 39 E 59 C 79 C
  20 B 40 D 60 D 80 D
  Moderatör Bünyamin ve Murat AKSOY bunu beğendi.
 2. Moderatör Bünyamin

  Moderatör Bünyamin Tekirdağ Yönetici Moderatör

  Katılım:
  9 Ocak 2012
  Mesajlar:
  522
  Beğenileri:
  366
  Ödül Puanları:
  63
  Emeğine sağlık.

Sayfayı Paylaş