Bu soruları çözebilecek varmı ?

Konu 'Biyoloji 9. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde Synapse tarafından paylaşıldı.

 1. Synapse

  Synapse Üye

  Katılım:
  5 Aralık 2013
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  1.Aşağıdakilerden hangisi organik bir bileşik değildir?
  A)Lipitler B) Karbonhidratlar C)Enzimler D) Mineraller E) ATP

  2.Organik maddelere ait bazı özellikler şunlardır:
  I. Enzim ve hormon yapısına katılma
  II. C, H, O atomlarından oluşma
  III. En fazla enerji verme
  Bu organik maddelerle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

  I II III
  A) Protein Yağ Karbonhidrat
  B) Yağ Protein Karbonhidrat
  C) Karbonhidrat Protein Yağ
  D) Yağ Karbonhidrat Protein
  E) Protein Karbonhidrat Yağ

  3-Aşağıdakilerden hangisi suyun özelliklerinden değildir?
  A)Öz ısısı çok düşüktür.
  B)Enzimlerin çalışmasına yardımcı olur.
  C)Terleme ile vücut ısısını dengeler.
  D)Kan plazmasının büyük bir kısmını oluşturur.
  E)Su iyi bir çözücüdür.

  4-Aşağıdakilerden hangisinin yapısında asit yoktur?
  A)Elma B)Sabun C)Kola
  D)Gübre E)Tuz ruhu

  5. Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden biri değildir?
  A)Besin yapma
  B)Organizasyon
  C)Çevresel uyarıya tepki
  D)Hareket
  E)Üreme

  6.Asit suda hangi iyonu vererek iyonlaşır?
  A)Cl - B)F- C)H+ D)OH- E)S-2

  7.Aşağıda pH’ı verilen maddelerden hangisi asittir?
  A)7 B)5 C)10 D)8 E)14

  8.pH değeri verilen asitlerden hangisi daha kuvvetlidir?
  A) 2 B) 1 C)5 D)5,5 E)6


  9. pH değeri verilen bazlardan hangisi daha kuvvetlidir?
  A) 12 B) 11 C)8 D)8,5 E)10


  10.I.C II.N III.O IV.P V.H
  Yukarıdakilerden hangileri karbonhidratların yapısında bulunur?
  A)I,II,III B)II,IV,V C)I,III,V
  D)II,III,V E)I,III,IV

  11)Aşağıdakilerden hangisi monosakkarit çeşidi değildir?
  A)Riboz B)Maltoz C)Glikoz D)Fruktoz E)Deoksiriboz

  12) Aşağıdakilerden hangisi disakkarit çeşididir?
  A)Riboz B)Maltoz C)Glikoz D)Fruktoz E)Deoksiriboz

  13) I.Protein
  II.Yağ
  III.Karbonhidrat
  Yukarıda verilen besin çeşitlerini çok enerji verenden az enerji verene doğru sıralanmış şekli aşağıdakilerden hangisi gibidir?

  A)I,II,III B)I,III,II C)III,I,II
  D)II,I,II E)II,III,I

  14)Aşağıdaki elementlerden hangisi yağların yapısında bulunmaz?
  A)S B)P C)N D)C E)H

  15)Yağların diğer adı nedir?
  A)Lipit B)Koenzim C)Glikojen
  D)Gliserin E)Lugol

  16)Doymamış yağ asidi hangi elementle doymuş yağ asidi haline gelir?
  A)C B)N C)P D)O E)H  17)Aşağıdakilerden hangisi steroitlerin
  (yağ çeşidi) özelliklerinden biri değildir?
  A)Hücre zarının geçirgenliğini ve dayanıklılığını artırır.
  B)Sinir hücrelerinde yalıtım görevi yapar.
  C)Alyuvarlarda bulunan hemoglobinin yapısına katılır.
  D)Erkek ve dişi eşey hormonlarının yapısına katılır.
  E)Vücut tarafından D vitamini yaopımında kullanılır.

  18.Aşağıdakilerden hangisi proteinlerin yapıtaşını oluşturur?
  A)Fibrinojen B)Amino asit C)Linoleik
  D)Esansiyel E)Gliserin

  19). Aşağıda karbonhidrat çeşitleri verilmiştir.
  I. Nişasta II Selüloz III.Galaktoz
  IV Glikojen V Maltoz
  Verilen karbonhidratlardan bitki ve hayvanlar¬da üretilenler aşağıdakilerden hangisinde eşleştirilmiştir?
  Bitki Hayvan
  A) I, II, III II, İV, V
  B) I, III II, IV, V
  C) II, III, IV II, IV V
  D) I, II , V III, IV
  E) I, II II, IV, V


  20)Bir kimyasal tepkimenin başlayabilmesi için gerekli olan enerjiye ne denir?
  A)Başlama Enerjisi B)Aktivasyon enerjisi
  C)Katalizör enerjisi D)Enzim enerjisi
  E)Tepkime enerjisi


  21)Enzimin yapısını aşağıdaki ikililerden hangisi oluşturur?

  A)Protein-Katalizör
  B)Yağ-Kofaktör
  C)Protein-Kofaktör
  D)Kofaktör-Koenzim
  E)Lipit-Koenzim

  22)Enzimin etki ettiği maddeye ne denir?
  A)Koenzim B)Substrat C)Kofaktör
  D)Katalizör E)Sitokinez
  23)Aşağıdakilerden hangisi enzimlerin özelliği değildir?
  A)Her hücrede tepkime çeşidi kadar enzim çeşidi vardır.
  B)Belirli bir koenzim ya da kofaktörle çalışır.
  C)Enzimler çok hızlı çalışırlar.
  D)Sadece hücrede üretilirler
  E)Kimyasal tepkimelerden değişmeden çıkar defalarca kullanılır.

  24)Memelilerin vücudunda enzimin çalışacağı optimum sıcaklık kaç derecedir?
  A)37° B)30° C)40° D)25° E)39°

  25)Doğada proteinlerin yapısına katılan kaç çeşit amimo asit bulunur?
  A) 8 B)12 C)16 D)18 E)20
  26- Bir bilim adamı mikroskop altında kan, kas, kemik dokusunu inceliyor. Bunları karşılaştırıyor.Bu bilim adamının yaptığı çalışma biyolojinin hangi alt bilim dalının adıdır ?
  A) Histoloji B) Ekoloji C) Genetik D) Sistematik
  27- " Eğer kış aylarında her gün düzenli olarak C vitamini alınırsa gribe yakalanma olasılığı azalabilir " Bu ifade aşağıdakilerden hangisine örnek olabilir ?
  A) Deney B) Gerçek C) Tahmin D) Teori
  28- Bir yaprak hakkında aşağıda söylenenlerden hangisi nicel bir gözlem ifade eder ?
  A) Bu yaprak çok büyüktür. B) Bu yaprak çok ağırdır.
  C) Bu yaprak oldukça geniştir. D) Bu yaprak 5 gramdır.
  29- I. Bilinen gerçeklere ters düşmez.
  II. Yeni tahminlere yol açar.
  III. Kalıcı bir çözüm yoludur.
  Yukarıdakilerden hangisi iyi bir hipotezin özekliklerindendir ?
  A) I-II B) II C) I D) II - III
  30- Aşağıdakilerden hangisi A ve D vitaminlerinin ortak özelliklerinde biridir ?
  A) Suda erime C) Güneş ışınları yardımıyla deride oluşma
  B) Karaciğerde depolanma D) Bağırsak bakterileri tarafından sentezlenme
  31- Aşağıda verilen minerallerden hangisi insan vücudunda çok fazla gereksinim duyulan
  minerallerden değildir ?
  A) Demir B) Kalsiyum C) Alüminyum D)İyot
  32- Aşağıda hücre içerisindeki bazı büyük moleküller ve yapı taşları verilmiştir.Bunlardan
  hangisi yanlıştır ?
  A) Nişasta-Glikoz B) Protein-Aminoasit C) Yağ-Yağ asidi ve Gliserin
  D) Karbonhidrat-Maltoz
  33- Hücre içerisinde bütün hayatsal olayları yöneten molekül aşağıdakilerden hangisidir?
  A) RNA B) DNA C) ATP D) Ribozom
  34- Aşağıdakilerden hangisi polisakkarittir ?
  A) Maltoz B) Laktoz C) Glikoz D) Selüloz
  35- Aşağıdaki vitaminlerden hangisinin eksikliği karşısına yazılmış olan bozukluğu
  oluşturmaz ?
  A) B vitamini-Skorbit (Diş eti kanaması) B) D vitamini-Raşitizm
  C) K vitamini-Kan pıhtılaşmasını geciktirme D) A vitamini-Gece körlüğü

Sayfayı Paylaş