ALES'le İlgili Genel Bilgiler, Temel İlke Ve Kurallar

Konu 'Akademik Pesonel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınav' bölümünde Moderatör Elif tarafından paylaşıldı.

 1. Moderatör Elif

  Moderatör Elif Moderatör Yönetici Moderatör

  Katılım:
  13 Kasım 2008
  Mesajlar:
  750
  Beğenileri:
  492
  Ödül Puanları:
  0

  •78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atamalarda,
  •Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,
  •Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde,
  ilgili kurumların kullanacakları puanları veren bir sınavdır.
  Sınavda alınan puanlar, adaylara Sınav Sonuç Belgesiyle duyurulacak ve istenildiğinde yukarıda sayılan amaçlar için ilgili kurumlara adaylar tarafından verilecektir.
  Bu kılavuz, sınava başvurma, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi esaslarını kapsamaktadır.
  1)Sınav, yılda iki kez, ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yapılacaktır.


  2)Sınava, bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.


  3)Sınavda sayısal ve sözel bölümden oluşan bir test uygulanacaktır. Sınav saat 09.30'da başlayacak ve cevaplama süresi 180 dakika (3 saat) olacaktır. Bişkek'te sınav Türkiye saatiyle 09.30'da başlayacaktır.


  4)Sınav sonuçları iki yıl süreyle geçerlidir. 11 Mayıs 2008 tarihinde yapılacak sınavın sonuçları, 2010 Haziran ayının sonuna kadar geçerli olacaktır.


  5)Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için, alanındaki puan türünde yüz üzerinden yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılırlar. Başarılı olan adaylar, 657sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki şartları taşımaları, yükseköğretim mevzuatı ve Yükseköğretim Kurulu kararları açısından engel hallerinin bulunmaması kaydıyla, usul ve esasları Devlet üniversiteleri ve yüksek teknoloji enstitüleri senatoları, vakıf yükseköğretim kurumlarının yetkili organlarınca belirlenecek giriş sınavlarına başvurabilirler. Doktora veya sanatta yeterlik derecesine sahip olanlar, bu sınavdan muaf tutulmak suretiyle yükseköğretim kurumlarınca yapılacak giriş sınavlarına başvurabilirler. Tıpta uzmanlık eğitimine hak kazananların araştırma görevlisi kadrosunaatanmalarında, bu sınav ile yükseköğretim kurumlarınca yapılacak giriş sınavlarına katılma şartı aranmaz. Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek uzmanlık alanlarına açıktan ya da naklen atanacak öğretim görevlileri merkezi sınavdan muaftır. Bu statüde meslek yüksekokullarına atananlar, meslek yüksekokullarının uzmanlık alanlarıdışındaki üniversitelerin ya da yüksek teknoloji enstitülerinin bir birimine görevlendirilemez ve atanamazlar.


  6)Bütün yükseköğretim kurumları lisansüstü programlarına öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde bu sınavın sonuçlarını kullanacaklardır. Adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 (lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik progr***** başvuracaklar için 70) puan almaları gerekmektedir. Yükseköğretim kurumları lisansüstü programlarına öğrenci seçiminde sınav puanının, % 50'den az olmamak koşuluyla, ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağını adaylara duyuracaklardır. Yükseköğretim kurumları seçme işlemlerinde sadece bu puanlardan yararlanabilecekleri gibi, bu puanları ön eleme amacıyla veya kendi yapacakları sınavın bir parçası olarak da kullanabileceklerdir.
  Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara alınacak yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora öğrencilerinden ALESe girmiş olma koşulu aranmaz, ALES sonuçları değerlendirmeye tabi tutulmaz.


  7)Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla, lisansüstüöğrenimi görmek üzere yurt dışına gönderilecek adayların seçiminde de bu sınavın sonuçları kullanılacaktır. Bu yolla yurt dışında lisansüstüöğrenim görmek isteyen adayların bu sınava girmeleri zorunludur. Mecburi hizmet yükümlülüğü olmaksızın, kendi imkanlarıyla yurt dışında lisansüstüöğrenim göreceklerin bu sınava girme zorunluluğu bulunmamaktadır.


  8)Bazı kamu kurum ve kuruluşları, yurt dışında lisansüstüöğrenim görecek öğrencilere burs verirken bu sınavın sonuçlarından yararlanmaktadırlar. Yurt dışındaki öğretim kurumları lisansüstüöğrenim görmek üzere kendilerine başvuran adaylardan ülkemizde yapılmış bir sınavın sonuçlarını da istedikleri takdirde, adaylar bu sınavın sonuç belgelerini bu kurumlara verebileceklerdir.


  9)Yurt içindeki ve yurt dışındaki kurumlar istedikleri takdirde amaçları doğrultusunda bu sınavın sonuçlarını kullanabilirler.


  10)Sınav, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Istanbul, Izmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Niğde, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van, Zonguldak, Lefkoşa ve Bişkek'de yapılacaktır.


  11)Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşacak testler uygulanacak, cevaplar cevap kâğıdına işaretlenecek, cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucularla okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir. Soru kitapçığı üzerindeki işaretlemeler dikkate alınmayacaktır.Sınav sonuçları, adayların adreslerine postalanacaktır.


  12)Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilebilmesi için,
  sınava, Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinde yazılı olan salonda girmesi ve sınavda bu belgeyi görevlilere teslim etmiş olması,
  kopya eylemine karışmamış olması,
  cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,
  kullandığı soru kitapçığının türünü cevap kâğıdına doğru olarak işaretlemiş olması,
  cevaplarını soru kitapçığına değil, cevap kâğıdına işaretlemiş olması,
  soru kitapçığını ve cevap kâğıdını eksiksiz olarak sınav görevlilerine teslim etmesi,
  diğer sınav kurallarına uyması (Bk. 3.4)
  zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilir.


  13)Başvurusu geçersiz sayılan; sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkartılan; sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan; ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez. Adaylardan alınan sınav ücretleri gelecek dönemlere devredilmez.


  14)Sınava başvuran adaylardan Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi eline geçmeyenler veya belgesini kaybedenler, 8 Mayıs 2008 Perşembe gününden itibaren sınavın yapılacağı merkezlerdeki ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinden bu belgelerini 3,00 YTL ödeyerek çıkartabilirler.


  15)Sınav Sonuç Belgesini yeniden çıkartmak isteyen adaylar, bu kılavuz ekindeki "Genel Amaçlı Dilekçe Örneği"ni veya fotokopisini kullanarak ÖSYM'ye başvurabilirler. Bu dilekçenin işleme konabilmesi için adayların, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Güvenevler-Ankara Şubesindeki 6032068-5001 numaralı hesabına 3,00 YTL yatırmaları ve bu ücreti yatırdıklarını gösteren banka dekontunun fotokopisini dilekçelerine eklemeleri gerekir.


  16)Sınav sonuçlarının incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde, bu kılavuz ekindeki "Genel Amaçlı Dilekçe Örneği" veya fotokopisi ile ÖSYM'ye başvurabilirler. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası ve numara esas alınır. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Güvenevler-Ankara Şubesindeki 6032068-5001 numaralı hesabına 5,00 YTL yatırmaları ve bu ücreti yatırdıklarını gösteren Banka Dekontunun fotokopisini dilekçelerine eklemeleri gerekir. Sınav evrakı ÖSYM'de sınav tarihinden itibaren 100 takvim günü saklandıktan sonra imha edilir.


  17)Engelli olan veya sağlık sorunu bulunan adayların, bu durumlarını gösteren bir sağlık raporunu, Aday Bilgi Formuna ekleyerek başvuru sırasında görevliye teslim etmeleri gerekmektedir. Başvurusunu internet aracılığıyla kendisi yapacak adayların da sağlık raporunu başvuru süresi içerisinde, Aday Bilgi Formu veya bu kılavuzdaki "Genel Amaçlı Dilekçe Örneği" ekinde ÖSYM'ye ulaştırmaları gerekir. Okuyamayacak derecede görme engelli olan adaylara karmaşık şekillere dayalı sorular sorulmayacak, bu adaylar ile ellerini kullanamayan adaylara okuyucu/işaretleyici verilecektir.

Sayfayı Paylaş