9.Sınıf Din Kültürü Konu Testleri

Konu 'Din Kültürü Konu Testleri' bölümünde Moderatör Latif tarafından paylaşıldı.

 1. Moderatör Latif

  Moderatör Latif Moderatör Yönetici Moderatör

  Katılım:
  28 Eylül 2011
  Mesajlar:
  1.367
  Beğenileri:
  626
  Ödül Puanları:
  113  İnsan Ve Din Testi


  1- Aşağıdakilerden hangisi insanın diğer canlılarla ortak yönlerinden biridir?

  a) Akıl ve düşünce sahibi olması
  b) İnanma ihtiyacı duyması
  c) Davranışlarını bilinçli yapması
  d) Beslenme ihtiyacı duyması
  e) Olaylar arasında karşılaştırma yapabilmesi  2- İslam dini insanın evrendeki konumunu belirleyici unsur olarak aşağıdakilerden hangisini kullanmamıştır?

  a) İnsan yaratılmışların en üstünüdür.
  b) Yeryüzünde Allah’ın halifesidir.
  c) Davranışlarında sınırsız özgürlük sahibidir.
  d) İrade ve sorumluluk sahibidir.
  e) Allah, insanları meleklerden üstün yaratmıştır.  3- Dinler içerisinde monoteizmi (tek tanrıcılık inancı) en saf şekliyle koruyan din hangisidir?

  a) Musevilik
  b) İslamiyet
  c) Hıristiyanlık
  d) Hinduizm
  e) Şamanizm  4- Aşağıdakilerden hangisi dinin insan hayatındaki etkileri arasında yer almaz?

  a) Manevi yönden kucaklaması
  b) Davranışlarına yön vermesi
  c) Ruhsal doyum sağlaması
  d) Yaşam sevincinden uzaklaştırması
  e) İnsanın sosyal yaşamını etkilemesi  5- “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı yer ve göğün düzeni bozulurdu” ayetiyle aşağıdaki inanışlardan hangisi çürütülmüştür?

  a) Monoteizm
  b) Ateizm
  c) Politeizm
  d) Agnostisizm
  e) Animizm  6- Tanrı, alem, insan ve bunların arasındaki ilişkiyi kendine has “kutsal gizli bilgi” temeline dayalı olarak açıklamaya çalışan dini felsefi gelenek hangisidir?

  a) Agnostisizm
  b) Gnostisizm
  c) Politeizm
  d) Ateizm
  e) Animizm  7- Felsefi bir temeli olmadığından bunalım felsefesi olarak da adlandırılan sistem hangisidir?

  a) Agnostisizm
  b) Ateizm
  c) Politeizm
  d) Gnostisizm
  e) Reenkarnasyon  8- Aşağıdakilerden hangisi pozitif bilimlerin konusudur?

  a) İnsan’ın dünyaya niçin geldiği
  b) İnsanın yaratılış amacının ne olduğu
  c) Ölümden sonra hayatın olup olmadığı
  d) İnsanın anatomik yapısının nasıl olduğu
  e) Varlıkların var oluş nedeni  9- İnsanın doğuştan getirdiği, çeşitli etkenlerle bozulmamış doğasına İslam’da ne denir?

  a) Kabiliyet
  b)Ahlak
  c) Seciye
  d) Fıtrat
  e) Karakter  10- Din denildiğinde aşağıdakilerden hangisi anlaşılmaz?

  a) Düzen
  b) İbadet
  c) Ahlak
  d) Teslimiyet
  e) Lüks ve gösteriş  11- Büyük ve üstün bir güce inanma, ona bağlanma duygusu hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  a) İnanma duygusu her insanda doğal olarak vardır.
  b) İnanma ihtiyacı, tarih öncesi dönemlerde bulunmamaktaydı.
  c) İnsanların inanma ihtiyaçlarını, içinde bulundukları toplum, geleneğe göre karşılar.
  d) İnanma ihtiyacının giderilmesinde aile önemli bir etkendir.
  e) Bilimin gelişmesi, insanlardaki inanma ihtiyacını ortadan kaldırmamıştır.  12- Tek tanrıcılığın İslam Dinindeki karşılığına ne denir?

  a) Tevhit
  b) Teslis
  c) İman
  d) Monoteizm
  e) Politeizm  13- Allah’ın hiçbir şeye muhtaç olmadığı, aksine her şeyin O’na muhtaç olduğu anl***** gelen ismi hangisidir?

  a) Ehat
  b) Samet
  c) Hay
  d) Kayyum
  e) Kudret  14- Aşağıdaki inanç türlerinden hangisi vahiy kaynaklıdır?

  a) Çok tanrıcılık
  b) Gizemcilik
  c) Tek tanrıcılık
  d) Satanizm
  e) Agnostisizm  15- Evrenin bir tesadüf sonucu kendiliğinden meydana geldiğini iddia eden düşünce akımı hangisidir?

  a) Ateizm
  b)Totemizm
  c)İslam
  d)Naturizm
  e) Animizm  16- Aşağıdakilerden hangisi Tevhid İnancı ile bağdaşmaz?

  a) Sadece Allah’a ibadet edilir.
  b) Allah’a ibadet için bazı kutsallar, aracı olarak kullanılır.
  c) Allah, sahip olduğu özellikleriyle tektir.
  d) Her şeyi yaratan Allah’tır.
  e) İyiliğin yaratıcısı Allah olduğu gibi kötülüğün yaratıcısı da Allah’tır.  Cevaplar: 1-D 2-D 3-B 4-D 5-C 6-B 7-A 8-D 9-D 10-E 11-B 12-A 13-B 14-C 15-A 16-B 2. Moderatör Latif

  Moderatör Latif Moderatör Yönetici Moderatör

  Katılım:
  28 Eylül 2011
  Mesajlar:
  1.367
  Beğenileri:
  626
  Ödül Puanları:
  113  İbadet Ve Temizlik Testi  1- İbadet sözcüğünün Türkçe karşılığı nedir?

  a) Saadet
  b) Sevgi
  c) İyilik
  d) Sabır
  e) Kulluk  2-
  I. Allah’a duyulan, sevgi, saygı ve bağlılığın davranışlarla ifadesine denir.
  II. Allah'ın emirlerini yapıp, yasaklarından kaçınmaya, Onun rızasına uygun hareket etmeye denir.

  Yukarıdaki açıklamalar hangi sözcüğe aittir?

  a) Din
  b) Ahlak
  c) İbadet
  d) Helal
  e) Hayır  3- İbadet ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  a) Allah’a olan saygımızı ve bağlılığımızı, O’na ibadet ederek gösteririz.
  b) Allah'ın rızasına uygun düşen her iş ve davranış ibadet kabul edilmektedir.
  c) İbadet, Allah’ın nimetlerine karşı bir şükürdür.
  d) İbadetler sadece camilerde olur.
  e) İslam'a göre Allah'a ibadet, insanın yaratılış amacıdır.  4- Aşağıdakilerden hangisi ibadetin kişi ve topluma sağladığı faydalardan biri olamaz ?

  a) İbadetler kişiyi pasifleştirerek kaderci bir tutum takınmaya iter.
  b) İbadet, bireysel yaşamın düzenlenmesinde de büyük rol oynar.
  c) İbadetler bireyleri birbiriyle kaynaştırır ve toplumda huzur ve düzeni sağlamada büyük rol oynar.
  d) İbadetini yerine getiren bir Müslüman, kalben huzurlu, ruhen kuvvetli, manevi yönden güçlüdür.
  e) İbadetlerine devam eden birinin imanı güçlenir.  5- “__________ , ibadetlerin Allah katında kabul olmasının tek şartıdır.” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  a) Abdest
  b) Ahlak
  c) İyi niyet
  d) Zikir
  e) İhlâs  6- “İbadette en yüksek derece, __________ derecesidir. Bu dereceye ulaşan bir kul, ibadette ihlâsı, tam olarak kazanmış demektir. Peygamberimiz bu dereceyi şöyle tarif etmiştir:
  "____________, Allah'ı görüyormuşçasına O'na ibadet etmendir. Sen O’nu görmesen de O seni görür.”

  Yukarıda boş olan yerlerde tekrarlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  a) İhlâs
  b) İhsan
  c) Kul
  d) Sabır
  e) Tevekkül  7- “Yapılış şekillerine göre ibadetler: I- Bedenle yapılan ibadetler II- Malla yapılan ibadetler III- Hem beden, hem de malla yapılan ibâdetler olarak üçe ayrılır. Aşağıdaki şıklardan hangisinde sırlamaya uygun şekilde doğru örnekler verilmiştir?

  a) Namaz – Oruç - Hac
  b) Zekât – Hac - Namaz
  c) Namaz – Hac - Zekât
  d) Namaz – Zekât - Hac
  e) Zekat - Namaz - Oruç  8- Boyun eğmek, itaat ve kulluk etmek şeklinde açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  a) İman
  b) İbadet
  c) Ahlak
  d) Gelenek
  e) Bağlılık  9- Aşağıdaki davranışlardan hangisinin yapılış şekli ve zamanı insanın özgür iradesine bırakılmıştır?

  a) Namaz
  b) Oruç
  c) Zekât vermek
  d) Sadaka
  e) Hac  10- Aşağıda, ibadet etmede gözetilen amaçlar verilmiştir. Bu amaçlardan hangisi Allah katında makbul değildir?

  a) Kötülüklerden uzaklaşmak ve kendimizin esiri olmaktan kurtulmak amacıyla ibadet etmek
  b) Ahlakımızı güzelleştirmek amacıyla ibadet etmek
  c) Allah’ın rızasını kazanıp cennete girmek için ibadet etmek
  d) Saygın ve fark edilen biri olmak amacıyla ibadet etmek
  e) Kötü huylardan uzaklaşmak için ibadet etmek  11- Aşağıdakilerden hangisi guslün alınışında yapılan bir uygulama değildir?

  a) Ağza su vermek
  b) Başı suyla mesh etmek
  c) Burna su çekmek
  d) Tüm vücudu yıkamak
  e) Niyet etmek
  Cevaplar : 1-E 2-C 3-D 4-A 5-E 6-B 7-D 8-B 9-D 10-D 11-B 3. Moderatör Latif

  Moderatör Latif Moderatör Yönetici Moderatör

  Katılım:
  28 Eylül 2011
  Mesajlar:
  1.367
  Beğenileri:
  626
  Ödül Puanları:
  113
  Hz.Muhammed'in Hayatı Testi  1- İslam öncesi Hicaz’da mevcut inançlar içerisinde en yaygın olanı hangisidir?

  a) Yahudilik
  b) Hıristiyanlık
  c) Haniflik
  d) Puta tapıcılık
  e) Mecusilik  2- Hz. Muhammed’in “el Emin” sıfatıyla adlandırılması hususunda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

  a) Dedesi tarafından verilmiştir.
  b) İslam öncesinde Mekkeliler tarafından verilmiştir.
  c) Yahudilerce verilmiştir.
  d) Müslümanlarca verilmiştir.
  e) Yakın arkadaşları tarafından verilmiştir.  3- İslam için canını veren ilk şehit aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Hz. Yasir
  b) Hz. Sümeyye
  c) Hz. Ali
  d) Hz. Osman
  e) Hz. Hamza  4- İslam öncesi dönemde, Arap yarımadasında yaşayan insanlar arasında, puta tapmayı reddeden Allah’ın bir olduğuna inanan insanlar vardı. Bu insanlara ne ad verilirdi?

  a) Hıristiyanlar
  b) Yahudiler
  c) Ecnebiler
  d) Hanifler
  e) Hanefiler  5- Hz. Peygamber'in aile çevresine (ev halkına) ne denir?

  a) Ashabı Kiram
  b) Sabikunu İslam
  c) Ehli Beyt
  d) Ehli Suffe
  e) Altın Nesil  6- Hz. Muhammed’in babası Abdullah kimin oğludur?

  a) Ebu Talip
  b) Hz. Ebubekir
  c) Abdurrahman
  d) Abdulmuttalip
  e) Ebu Abdullah  7- Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in amcalarından biri değildir?

  a) Abbas
  b) Hamza
  c) Ebu Talip
  d) Ebu Lehep
  e) Ebu Cehil  8- Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin gençliğinde yaşadığı olaylardan birisi değildir?

  a) Ficar savaşlarına katılması
  b) Erdemliler topluluğuna üye olması
  c) Hacerülesved’in yerine konulması olayında hakemlik yapması
  d) Kötülüklerden ve taşkınlıklardan uzak durması
  e) Kendini peygamberliğe adaması  9- İslam’ın 10. yılında peygamberimizi derinden üzen olay hangisidir?

  a) Peygamberimizin oğlu İbrahim’in ölümü
  b) Müslümanların Medine’ye hicreti
  c) Ebu Cehil’in Müslüman olmayışı
  d) Taiflilerin kendisine kötü davranması
  e) Hz. Hatice ve Ebu Talip’in ölümleri  10- Hz. Muhammed (s.a.v.)’in toplumsal barış için yaptığı aşağıdaki faaliyetlerden hangisi sadece Müslümanlara yöneliktir?

  a) Hılful Füdul’da çalışması
  b) Kâbe hakemliği
  c) Kardeşlik antlaşması
  d) Medine vesikası
  e) Yoksullara yardım derneği kurması  11- Hz. Muhammed (s.a.v.), İslam’ı yayma çalışmalarında önceliği aşağıdakilerden hangisine vermiştir?

  a) Tüm Araplara
  b) Bütün insanlığa
  c) Kendi kabilesine
  d) Yakın akrabalarına ve dostlarına
  e) Belirli bir sıra gözetmemiştir.  12- Veda hutbesi ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  a) İlk insan hakları evrensel beyannamesidir.
  b) Kadın haklarından söz edilmiştir.
  c) 632 yılında okunmuştur.
  d) Hz. Peygamber’in tebliğinin esas noktalarının vurgulanmasıdır.
  e) Veda hutbesinin içeriğinin merkezinde ailenin önemi yer alır.  13- Hz. Muhammed (s.a.v.) vefat edince onu aşağıdakilerden hangisi yıkamış ve kefenlemiştir?

  a) Hz. Ömer
  b) Hz. Ebu Bekir
  c) Hz. Ali
  d) Hz. Osman
  e) Peygamberimizin amcası Abbas  14- Peygamberlik öncesi Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  a) Toplumun kötü sayılan davranışlarından uzak durmuştur.
  b) Hiçbir zaman putlara tapmamıştır.
  c) Yaşı ilerledikçe, yalnızlıktan ve tefekkürden hoşlanmıştır.
  d) Hıra mağarasında insanları kurtarmak için planlar yapmıştır.
  e) İçki eğlencelerine katılmamıştır.  15- Aşağıdaki kadınlardan hangisi Hz. Muhammed (s.a.v.)’in sütannesidir?

  a) Hz. Halime
  b) Hz. Amine
  c) Hz. Ümmü Eymen
  d) Hz. Hatice
  e) Hz. Aişe

  Cevaplar : 1-D 2-B 3-A 4-D 5-C 6-D 7-E 8-E 9-E 10-C 11-D 12-E 13-C 14-D 15-A


 4. Moderatör Latif

  Moderatör Latif Moderatör Yönetici Moderatör

  Katılım:
  28 Eylül 2011
  Mesajlar:
  1.367
  Beğenileri:
  626
  Ödül Puanları:
  113
  Kur'an-ı Kerim Ve Ana Konuları Testi
  1- Kur'an-ı Kerim hangi halife döneminde çoğaltılmıştır?

  a) Hz. Ali
  b) Hz. Osman
  c) Hz. Ömer
  d) Hz. Ebu Bekir
  e) Muaviye b. Ebî Süfyan  2- Kur’an’ın son ilahi kitap olmasından aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz ?

  a) Mesajının evrensel olduğu
  b) Getirdiği hükümlerin kıyamete kadar geçerli olduğu
  c) Kur’an’ın yalnız indirildiği çağa hitap ettiği
  d) Kuran’dan sonra daha ilahi kitap gönderilmeyeceği
  e) Kur’an’ın, ondan önce indirilen kitapların mesajını özet olarak içinde barındırdığı  3- Kuranıkerim’in ayetlerini etraflıca açıklayan kitaplara ne ad verilir?

  a) Tefsir
  b) Fıkıh
  c) Hadis
  d) Kelam
  e) Kur’an edebiyatı  4-
  I. Yüce Allah’ın emir ve yasaklarını peygamberlere bildirmesine ………. denir.
  II. Ayetlerden oluşan ve besmelelerle birbirinden ayrılan bölüme ………………… denir.
  III. Kuranıkerim’de sûreleri meydana getiren uzun veya kısa ifadelere ……………..denir.

  Yukarıda verilen boşluklara sırasıyla hangisi gelmelidir?

  a) Ayet / Sûre / Vahiy
  b) Vahiy / Cüz / Sûre
  c) Vahiy / Sûre / Ayet
  d) Ayet / Sûre / Cüz
  e) Vahiy / Ayet / Sûre  5- Zeyd bin Sabit’in Kur'an Tarihine en önemli katkısı nedir?

  a) İlk Müslüman olması
  b) Kur'an'ı baştan sona ezberleyen ilk kişi olması
  c) Kur’ân-ı Kerim’in bir kitap haline getirilmesinde komisyon başkanı olması
  d) Kur'an ayetlerine duraklar ve okumayı kolaylaştıracak işaretler koyması
  e) Kur'an'ı çok güzel yazması  6- Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın iç düzeni ile ilgili değildir?

  a) Âyet
  b) Sure
  c) Cüz
  d) Tefsir
  e) 114  7- Kuranıkerim’le ilgili aşağıdaki kavramların kapsam bakımından küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

  a) Sure – Kur’an – Ayet
  b) Ayet – Kur’an – Sure
  c) Ayet – Sure – Kur’an
  d) Kur’an – Sure – Ayet
  e) Kur’an – Ayet – Sure  8- Aşağıdakilerden hangisi Kuranıkerim’in aşamalar halinde indirilmesinin nedenlerinden biri değildir?

  a) Topluca indirilme olanağının bulunamması
  b) Kolayca ezberlenebilmesi ve yazılabilmesi
  c) Toplumun ihtiyaçlarına ve gündemine uygun olarak indirilmesi
  d) Daha iyi anlaşılması
  e) Daha kolay uygulanabilmesi  9- Kuranıkerim nerede ve ne zaman indirilmeye başlanmıştır?

  a) Medine 610
  b) Mekke 623
  c) Mekke 622
  d) Medine 632
  e) Mekke 610  10- Aşağıda Kur’an hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  a) Kur’an da insan doğasına aykırı herhangi bir aşırılık yoktur.
  b) Kur’an ilimle ve akılla çatışmaz
  c) Kur’an her konuda teferruatlı bilgiler verir.
  d) Kur’an’da ilim ve öğrenme tavsiye edilir.
  e) Kur’an’ın temel kavramlarından biri adalettir.  11- Kelime manası, alamet, nişan, mucize ve delil gibi anlamlara gelen terim hangisidir?
  a) Vahiy
  b) Ayet
  c) Sure
  d) Tecvit
  e) Kur’an  12- Tecvit Kur’an’ın hangi yönüyle ilgilidir?

  a) Yorumuyla
  b) Yazılmasıyla
  c) Tefsiriyle
  d) Mealiyle
  e) Okunmasıyla  13- Kur’an’ın karşılıklı olarak okunup dinlenilmesi aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?

  a) Hatim
  b) Tefsir
  c) Meal
  d) Mukabele
  e) Tasavvuf  14- Bütün peygamberler tebliğlerine öncelikle aşağıdakilerin hangisiyle başlamıştır?

  a) “Allah’tan başka ilah yoktur” inancı
  b) Meleklere iman
  c) Kitaplara iman
  d) Peygamberlere iman
  e) Ahirete iman  15- Hz. Muhammed (s.a.v.) “Rükû olmayan dinde hayır yoktur” hadisiyle aşağıdakilerden hangisinin önemine işaret etmiştir?

  a) İmanın
  b) Düşünmenin
  c) Ahlakın
  d) İhsanın
  e) İbadetin  16- İslam’ı anlamada hikmet söylemeyi esas alan mutasavvıf aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Mevlânâ
  b) Yunus Emre
  c) Hoca Ahmet Yesevî
  d) Hacı Bektaş Veli
  e) Şeyh Galip

  Cevaplar : 1-B 2-C 3-A 4-C 5-C 6-D 7-D 8-A 9-E 10-C 11-B 12-E 13-D 14-A 15-E 16-C 5. Moderatör Latif

  Moderatör Latif Moderatör Yönetici Moderatör

  Katılım:
  28 Eylül 2011
  Mesajlar:
  1.367
  Beğenileri:
  626
  Ödül Puanları:
  113
  Değerler Ve Aile Testi
  1-
  * Toplum hayatını tanzim eden kurallardandır.
  * Tecrübelerle oluşmuş, nesilden nesile aktarılırlar.
  * Yazılı olmamalarına rağmen yaptırım güçleri vardır.
  Yukarıda verilen bilgilerle aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?
  a. Örf ve âdet
  b. Yasalar
  c. Ahlak
  d. Din
  e. Anayasa  2- Düzgün kişilikli bireyler yetiştirmenin en geçerli yolu hangisidir?

  a. Değerlerin teorik olarak öğretilmesi,
  b. Değerlerin eylemlerle ifade edilmesi
  c. Değerleri önemsemeyenlerin bu işi üstlenmeleri
  d. Bireyin değerlere, kendi kendine ulaşması
  e. Değerlerin kitaplardan öğrenilmesi  3- Üzerinde yaşadığımız toprakların vatanımız olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir?

  a. Uğrunda canlar verilmesi
  b. Uzun müddet üzerinde yaşamamız
  c. Doğduğumuz bir yer olması
  d. Bereketli ve zengin topraklar olması
  e. Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan bir köprü olması  4- Aşağıdakilerden hangisi, insanın, insan olmasından dolayı sahip olduğu haklar arasında yer almaz?

  a. Yaşama hakkı
  b. Kişilerin şahsiyet ve onurlarının korunması hakkı
  c. Özel hayatın gizliliği hakkı
  d. Din ve vicdan özgürlüğü hakkı
  e. Resmi yazışmalarda istediği dili kullanma hakkı  5- Bir ailenin hem şu anda hem de gelecekte mutluluğu yakalaması için, ana babalar aşağıdakilerden hangisini yapmaları yanlıştır?

  a. Birbirlerinin haklarına saygı duymalıdır
  b. Büyük anne ve babalara saygılı, şefkatli olmalılar
  c. Başarılı olan çocuklarının her isteğine cevap vermeliler
  d. Çocuklara, millî ve manevi değerleri sevdirmeliler
  e. Aralarındaki iletişim iyi olmalıdır.  6- Bütün dinlerde aşağıdaki davranışlardan hangisi yasaklanmıştır?

  a. Çok kadınla evlenmek
  b. Evlilik dışı ilişkide bulunmak
  c. Uzak akrabalarla evlenmek
  d. İbadet ederken örtünmek
  e. Kurban adamak  7- Dinimiz evlenecek olanların, birbirlerinde arayacakları en önemli özelliğin aşağıdakilerden hangisi olduğunu beyan eder?

  a. Güzel ahlak
  b. Güzellik
  c. Zenginlik
  d. Soyluluk
  e. Tanınan biri olması  8- Peygamberimiz(s.a.v.)’in “Allah’ın en sevdiği amel, vaktinde kılınan namaz
  ile…….” şeklinde başlayan hadisinin devamı aşağıdakilerden hangisidir?

  a. Ramazanda tutulan oruçtur
  b. Malının zekâtını vermektir
  c. Anaya babaya iyilik yapmaktır.
  d. Kâbe’yi tavaf etmektir.
  e. Aileye bağlılıktır.

  Cevaplar : 1-A 2-B 3-E 4-E 5-C 6-B 7-A 8-C 6. Moderatör Latif

  Moderatör Latif Moderatör Yönetici Moderatör

  Katılım:
  28 Eylül 2011
  Mesajlar:
  1.367
  Beğenileri:
  626
  Ödül Puanları:
  113
  Laiklik Ve Din Testi
  1- Aşağıdakilerden hangisi, insanın bireysel anlamda, sorumluluk sahibi olduğunun delillerinden biri değildir?

  a. İradesi
  b. Aklı
  c. Düşüncesi
  d. Konuşması
  e. Seçebilme özgürlüğü  2- 1776 tarihli anayasalarına; “devletin bir dini olmadığını ve fertlerin din hürriyetlerinin olduğu” ilkesini koyan ülke hangisidir?

  a. Osmanlı Devleti
  b. Amerika
  c. Fransa
  d. İngiltere
  e. Avusturya  3- Aşağıdakilerden hangisi Batı dünyasında laikliğin oluşumunu hazırlayan sebeplerden biri değildir?

  a. Katolik kilisesinin baskıcı tutumu,
  b. Din adamlarının dünyevi hayatın her alanına müdahale etmesi,
  c. Dinin bireylerin vicdanlarında yaşatılmaya çalışılması,
  d. Reform ve Rönesans hareketlerinin başlaması
  e. Bilimin gelişmesi ve yaygınlaşması  4- Aşağıdakilerden hangisi laik devlet için söylenemez?

  a. Yasalarını belirlemede halkının inançlarını kıstas alır.
  b. Dini bir vicdan meselesi olarak görür.
  c. Demokratik, çoğulcu, özgürlükçü bir sistemi benimser.
  d. Vatandaşlarının hepsini kanun önünde eşit görür.
  e. Belirli bir dinin etkisi altında değildir.  5- “…Allah’ın ayetlerini az bir karşılık ile satmayın…” meali verilen ayete göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru değildir?

  a. Ticaret yapanların dininin gereklerini yerine getirmesi,
  b. Maddi kazanç için dinî değerleri kullanma,
  c. Hiçbir maddi karşılık beklemeden dinin öğretimini sağlama,
  d. Helal yollardan emeğinin karşılığını alma.
  e. Kur'an-ı Kerim kitaplarının parayla satılması  6- Aşağıdakilerden hangisi, devletimizin dinin bir sömürü aracı olarak kullanılmasını engellemek için yapmış olduğu çalışmalar içerisinde yer almaz?

  a. Diyanet işleri başkanlığının kurulması,
  b. İlahiyat fakültelerinin açılması,
  c. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin konulması
  d. Yasaların yapımında din alimlerinden olur alması.
  e. Dinin temel kaynaklarının Türkçeye kazandırılması  7- Aşağıdakilerden hangisi laikliğin kabul edilmesinin bir sonucu değildir?

  a. Din ve vicdan hürriyetinin güvence altına alınması
  b. Din alanında yazılan eserlerin azalması
  c. Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi
  d. Yasal olarak kadın ve erkeklerin eşit haklara sahip olması
  e. Din öğretiminin Milli eğitimin içine alınması  8- “…Bazı kimseler çağdaş olmayı inançsız olmak sanıyorlar. Asıl inançsızlık onların bu inanışıdır. Bu yanlış yorumu yapanların amacı Müslümanların inançsız olanlara esir olmasını istemek değil de nedir?” Atatürk’ün bu sözünden aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

  a. Bazılarının çağdaş olmayı dinsizlik olarak görmesi
  b. Bazılarının çağdaş olmanın yolunu dinsizlikte görmesi
  c. Dindarların da pekala çağdaş olabileceği
  d. Çağdaş olan dindarların birer esir gibi görülmesi
  e. Çağdaş dindarların olabileceği  9- “Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür,
  Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür” (Zilzal suresi, 7-8. ayetler)
  Yukarıda verilen ayetlerde vurgulanmak istenen asıl düşünce hangisidir?

  a. Fert iyi ya da kötü her davranışının karşılığını alır.
  b. Zerre miktarı da olsa kötülükten kaçınmalıdır.
  c. Herkes gücünün yettiği oranda sorumludur.
  d. Yapılan iyilik, gözle görülmelidir.
  e. Allah, tövbe edenlerin günahlarını affeder.


  Cevaplar : 1-D 2-B 3-C 4-A 5-B 6-D 7-B 8-D 9-A 7. Moderatör Latif

  Moderatör Latif Moderatör Yönetici Moderatör

  Katılım:
  28 Eylül 2011
  Mesajlar:
  1.367
  Beğenileri:
  626
  Ödül Puanları:
  113

  Türkler Ve Müslümanlık Testi
  1- Türklerin Müslüman oluşlarının tarihçesini anlatan aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

  a. Emeviler döneminde devlet yönetiminde söz sahibi oldular
  b. Müslümanlarla ilk ciddi temasları Emevilerle olmuştur.
  c. Talas savaşında Abbasilerin yanında yer aldılar.
  d. Karahanlı Devleti’ni kuranlar İslamiyet’i toplu kabul ettiler.
  e. Abbasilerin kuruluşunda bir Türk olan Ebu Müslim’in etkisi olmuştur.  2- İslam dininin inanç esaslarıyla Türklerin önceki inanışlarının hangisi arasında benzerlik bulunmaz?

  a. Allah inancı açısından
  b. Kahramanlık öğretisi açısından
  c. Ahiret inancı açısından
  d. Ahlak anlayışı açısından
  e. Peygamber inancı açısından  3- 699 yılında Kufe’de doğdu. Asıl adı Numan b. Sabit’tir. Fıkıh alanındaki görüşleri zamanla bir mezhep halini almıştır. İmam-ı Azam unvanı ile de bilinen Türk âlimi hangisidir.

  a. Maturîdi
  b. Şafiî
  c. Eş’ari
  d. Ebu Hanife
  e. Ali Kuşçu  4- Eş’ari hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  a. 40 yaşına kadar Muzetile’nin tesirinde kalmıştır.
  b. Ehl-i Sünnet mezhebinin itikadî kollarından birinin kurucusudur.
  c. Fikirleri Alaaddin Keykubat döneminde yayılmıştır.
  d. Makalat’el İslamiyyin adlı eser ona aittir.
  e. Risaletü’l-İman adlı eseri vardır.  5- Türkistan’da “Hazreti Türkistan” (Türkistan’ın büyüğü) diye bilinen âlim hangisidir?

  a. Sultan Veled
  b. Hoca Ahmet Yesevî
  c. Ahî Evran
  d. Yunus Emre
  e. Hacı Bektaş Veli  6- Ahilik teşkilatını oluşturan grup aşağıdakilerden hangisidir?

  a. Devlet erkanı
  b. Şairler
  c. Çiftçiler
  d. Esnaf
  e. Sanatçılar  7- Osmanlı İmparatorluğunun kuruluş aşamasında büyük hizmetleri olan ve yeniçeri ocağının manevi üstadı kabul edilen Türk alim ve mutasavvıfı hangisidir?

  a. Hacı Bayram Veli
  b. Mevlânâ Celaleddin
  c. Hacı Bektaş Veli
  d. Ebu Hanife
  e. Hacı Bayram  8- Mevlânâ hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  a. Toplantılarında ney, rebab ve santur gibi müzik aletleri kullandırmıştır.
  b. Zamanının maneviyat sultanı olarak bakılmıştır.
  c. Şemsi Tebrizi’den etkilenmiştir.
  d. Kendisine Sultan’ül ulema da denmiştir.
  e. Mesnevi adlı eseri vardır.  9- Aşağıdakilerden hangisi İslam Medeniyetine müspet ilimler alanında hizmet eden alimlerden biri değildir?

  a. Harezmi
  b. Biruni
  c. Ali Kuşçu
  d. Uluğ Bey
  e. Zemahşeri  10- Müslüman Türkler tarafından geliştirilen ve tüm İslam âlemine yayılan sanat hangisidir?

  a. Mimari
  b. Minyatür
  c. Edebiyat
  d. Musiki
  e. Resim


  Cevaplar : 1-B 2-E 3-D 4-C 5-B 6-D 7-C 8-A 9-E 10-BSayfayı Paylaş