9. sınıf deneme soruları (test)

Konu 'Türk Edebiyatı 9. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde rapgirl tarafından paylaşıldı.

 1. rapgirl

  rapgirl Üye

  Katılım:
  5 Nisan 2009
  Mesajlar:
  754
  Beğenileri:
  222
  Ödül Puanları:
  0

  1. Aşağıdakilerden hangisi dramatik (ritmik) sanatlar arasında değildir?

  A)Tiyatro

  B) Müzik

  C) Sinema

  D) Bale

  E) Opera  2. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün sanat hakkındaki görüşlerinden biri olamaz?

  A) Sanat ulusları ileri götüren bir uğraş alanıdır.

  B) Sanat için özgür bir ortam hazırlanılmalıdır.

  C) Sanatlarla uğraşmak ayrıcalıktır.

  D) Batı sanatı örnek alınacak tek sanat olmalıdır.

  E) Geleneksel sanatlarımıza önem vermeliyiz.  3. Aşağıdakilerden hangisi Balzac’ın eseridir?

  A) Sefiller

  B) Suç ve Ceza

  C) Kiralık Konak

  D) Madame Bovary

  E) Vadideki Zambak  4. Aşağıdakilerden hangisi edebiyat-sosoyoloji ilişkisiyle ilgili ulaşılabilecek sonuçlardan biri değildir?

  A) Edebî metinlerin bir çevrede ortaya çıkması

  B) Edebiyat ve sosyolojinin birbirini etkilemesi

  C) Edebî eserlerin toplumsal hayata ışık tutması

  D) Yazarın toplumsal olayları tarafsız işlemesi

  E) Edebiyat ve sosyolojinin amaçlarının farklı olması  5. I. şiirinde

  II. yüzyıllar süren

  III. divan

  IV. kullanılmıştır

  V. aruz ölçüsü

  Yukarıdaki numaralandırılmış kelime ve kelime grupları kurallı ve anlamlı bir cümle haline getirildiğinde birinci sırada hangisi yer alır?

  A) I

  B) II

  C) III

  D) IV

  E) V  6. Aşağıdakilerden hangisi edebî metinlerin temel ifade şekillerinden biri değildir?

  A) Coşku ve heyecan dile getiren metinler

  B) Olay çevresinde oluşan edebî metinler

  C) Anlatmaya bağlı edebî metinler

  D) Göstermeye bağlı edebî metinler

  E) Duymaya bağlı edebî metinler  7. Aşağıdakilerden hangisi kurmaca metindir?

  A) Makale

  B) Deneme

  C) Roman

  D) Anı

  E) Gezi yazısı

  8. Ela gözlerine kurban olduğum

  Yüzüne bakmaya doyamadım ben

  İbret için gelmiş derler cihana

  Noktadır benlerin sayamadım ben

  Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Kafiye düzeni abcb şeklindedir.

  B) 11’li hece ölçüsü ile yazılmıştır

  C) 2. ve 4. dize arasında yarım uyak vardır.

  D) Rubai nazım şekliyle yazılmıştır.

  E) Lirik şiir örneğidir.  9. Sîne hânem şerha şerha ez firâk

  Tâ be-gûyem şerh-i derd-i iştiyak

  Yukarıdaki beytin ölçüsü hangisidir?

  A) mefâîlün – mefâîlün – mefâîlün - mefâîlün

  B) feilâtün – feilâtün – feilâtün - feilâtün

  C) fâilâtün – fâilâtün – fâilâtün - fâilün

  D) feûlün – feûlün – feûlün - feûl

  E) fâilâtün – fâilâtün – fâilün  10. Şehrin uğultusundan usanmış ruhumuzun

  Nadir duyabildiği taze bir heyecanla,

  Karıştım o gün bugün bu zavallı çobanla

  Bingöl yaylalarının mavi dumanlarına

  Gönlümü yayla yaptım Bingöl çobanlarına

  Bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnek gösterilebilir?

  A) Satirik

  B) Didaktik

  C) Epik

  D) Lirik

  E) Pastoral
 2. rapgirl

  rapgirl Üye

  Katılım:
  5 Nisan 2009
  Mesajlar:
  754
  Beğenileri:
  222
  Ödül Puanları:
  0
  SORU.1)Aşağıdakilerin hangisinde ölüm temasını işleyen şiir türleri bir arada verilmiştir?
  A) Ağıt, ilahi, nefes
  B) Mersiye, ağıt, sagu
  C) Ağıt, kaside, terkib-i bend
  D) Mersiye,- nutuk, devriye
  E) Sagu, şathiye, münacaat
  ***********************************
  SORU.2)Aşağıdakilerden hangisi mesnevinin özelliği değildir?
  A) Arapların divan edebiyatına kattığı bir nazım şeklidir.
  B) Aruz ölçüsünün kısa kalıplarıyla yazılır.
  C) Beyit sayısı sınırsızdır.
  D) Her beyit kendi arasında kafiyelidir.
  E) Beş mesnevisi olan şairler "sahibü'l Hamse" olarak anılır.
  ***********************************
  SORU.3)Aşağıdakilerin hangisinde divan edebiyatı ürünleri bir arada verilmiştir?
  A) Mersiye- şathiye- varsağı
  B) Gazel-murabba-koşma
  C) Tuyuğ- rubai-müstezat
  D) Semai-ilahi-kaside
  E) Hicviye-murabba-türkü
  **********************************
  SORU.4)
  Rüzgar esmaz konuşur
  Uçurtmalar uçun çamaşırlar kuruyun
  Mesut olun yaşayın
  Ana baba evlat torun
  Bu dörtlükte yapılan sanat aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Telmih B) Tenasüp C)Teşbih D) Tevriye E) Teşhis
  **********************************
  SORU.5)
  Elde avuçta yok şimdi bir karış
  Gel sende artık bu kervana karış
  Bu dizelerde yapılan sanat aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Cinas B) Telmih C) Hüsn-i Talil D) İstiare E) Mecaz-ı Mürsel
  **********************************
  SORU.6)
  Önünde yürüdü kırk topluk göbek
  Kollarda dal parçası
  Öyle bir kafa ki
  Sanırsınız ramazan topu
  Bu şiirdeki edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tariz B) Kinaye C) Mübalağa D) Mecaz-ı Mürsel E) Cinas
  **********************************
  SORU.7)
  Işıklar dolar kalbimin en karanlık köşekleri
  Dizesindeki edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Teşbih
  B) Kinaye
  C) Cinas
  D) Tezat
  E) Mecaz-ı Mürsel
  *********************************
  SORU.8)Aşağıdakilerden hangisinde doğal (sözlü) destanlar doğru olarak verilmiştir?
  A) Alp Er Tunga- Gılgamış- Oğuz Kağan- Şu
  B) Oğuz - Göç- Kurtarılmış Kudüs- Şu
  C) Şehname- Üç Şehitler- Kalevela - Türeyiş
  D) Ergonekon - Odiesse- Kaybolmuş Cennet- Oğuz
  E) Ramayana- Gılgamış- Kalevela- Atatürk Kurtuluş Savaşında
  *********************************
  SORU.9)
  Alper Tunga öldü mü
  Issız acun kaldı mu
  Ödlek öçin aldı mu
  Emdi yürek yırtılır.
  Bu parçanın nazım biçimi ve dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sözlü edebiyat- Sagu
  B) Yazılı edebiyat - Sav
  C) Halk edebiyatı - Varsağı
  D) Halk edebiyatı . Ağıt
  E)Divan edebiyatı - Mersiye
  **********************************
  SORU.10)
  1- Nazım birimi dörtlüktür.
  2 -Dil halkın kullandığı dil ve Türkçe'dir
  3 -Hece ölçüsü kullanılmıştır
  4 -Halkın ortak malıdır
  5 -En çok aşk, ölüm, doğa sevgisi, yiğitlik, ayrılık, toplumsal sorunlar ele alınır
  Yukarıda sözü edilen edebiyat dönemimiz aşağıdakilerden hangisidir*
  A) Tekke Edebiyatı
  B) Aşık Edebiyatı
  C) Milli Edebiyatı
  D) Fecr-i Ati Edebiyatı
  E)Anonim Halk Edebiyatı
 3. rapgirl

  rapgirl Üye

  Katılım:
  5 Nisan 2009
  Mesajlar:
  754
  Beğenileri:
  222
  Ödül Puanları:
  0
  1. Bu yağmur, bu yağmur, bu kıldan ince,
  Öpüşten yumuşak yağan bu yağmur.
  Bu yağmur, bu yağmur, bir gün dinince
  Aynalar yüzümü tanımaz olur.

  Yukarıda verilen dizelerde görülen söz sanatları aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İstifham – Teşbih
  B) Tekrir – Teşhis
  C) Kinaye – Tenasüp
  D) Kinaye – İstiare
  D) İntak – Tenasüp


  2. Aşağıdakilerden hangisi, Halk edebiyatının özel*liklerinden biri değildir?

  A) Münacat, naat, mesnevi, mersiye gibi ortak tür ve konuların kullanılması
  B) İslamiyet’ten önceki Türk edebiyatı geleneğini sürdüren sözlü bir edebiyat olması
  C) Şiirde hece ölçüsü ve yarım kafiye kullanılması
  D) Şiirlerin, “saz şairi” ya da “âşık” denen şairlerce, “bağlama” adı verilen bir sazla söylenmesi
  E) Düşünce ve duyguların dörder dizelik bentler biçiminde anlatılması  3. Ak tüylü köpektir koyun sürüsüyle
  Seğirtir kaval sesinde sağa sola
  Çobandır köyün yamacında
  Yayar davarı da çömelir
  Meşe dallarının altına

  Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?

  A) Lirik
  B) Dramatik
  C) Didaktik
  D) Epik
  E) Pastoral


  4. Aşağıdakilerden hangisi klasik komedyanın özelliklerinden biri değildir?

  A) Karakterleri çoğunlukla üst tabakadan, soylu kişilerden seçme
  B) Konuları, çağdaş toplumdan, günlük yaşantıdan alma
  C) Toplumsal çelişkilerin gülünç yanlarını vurgulayarak düşündürmeyi amaçlama
  D) Vurma, yaralama gibi acı verici olayları izleyicinin gözü önünde canlandırma
  E) Birbiri ardınca kesintisiz sürüp giden diyalog ve koro bölümlerinden oluşma


  5. Aşağıdakilerden hangisinde uyak kullanılmamıştır?

  A) Elindeki kınası soldu mu ola
  Evde kaynatası duydu mu ola

  B) Sabah olsun tan yerleri ışısın
  Çiğ düşünde gül goncalar üşüsün

  C) Yeşil ördek gibi daldım göllere
  Sen düşürdün beni dilden dillere

  D) Ak gerdanda benler zer- nişanlıdır
  Zülfünün telleri pek reyhanlıdır.

  E) Çek deveci develerin yokuşa
  Deli oldum o sendeki bakışa
  6. Bir münasip dostum olsa sırrım açar idim
  Harc edüp eldeki varım cümleden geçer idim
  Tuti dilin agu verse nûş edip içer idim
  Aşıklara ölüm gelmez tatlıdır ballar gibi

  Yukarıdaki dörtlüğün uyağı, uyak örgüsü ve redifi sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

  A) Yarım uyak, aaab, -idim
  B) Zengin uyak, abaa, -idim
  C) Tam uyak, aaab, -ar idim
  D) Tam uyak, aaba, -idim
  E) Yarım uyak, aaab, -ar idim
  7. Yar sana,
  Çağlar sular yarsana,
  Çünkü Ferhat’ım dersin,
  Bulunmaz mı yar sana?

  Bu dörtlükte hangi söz sanatları vardır?

  A) Hüsn-i talil – tecahül-i arif
  B) Mecaz-ı mürsel – kinaye
  C) Telmih – teşhis
  D) Cinas – telmih
  E) İstifham – teşbih


  8. Aşağıda hikaye (öykü) hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  I. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır.
  II. Derin karakter tahlilleri yoktur.
  III. Romana göre daha kısa bir türdür.
  IV. Hikayede kişi kadrosu geniştir.
  V. Öykünün öğeleri arasında olay, zaman ve mekan yer alır.

  A) I B) II C) III D) IV E) V


  9. Aşağıdakilerden hangisinde koçaklama şiirleriyle ünlü iki şairimiz bir arada verilmiştir?

  A) Karacaoğlan – Yunus Emre
  B) Yunus Emre – Mevlana
  C) Dadaloğlu – Karacaoğlan
  D) Mevlana – Dadaloğlu
  E) Hacı Bektaş- ı Veli – Dadaloğlu


  10. Aşağıda koşma için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  I. Koşma Aşık edebiyatı nazım biçimlerindendir.
  II. Uyak şeması abab, cccb, dddb şeklindedir.
  III. 11’li hece ölçüsüyle yazılır.
  IV. Taşlama, güzelleme, koçaklama, ağıt gibi türleri vardır.
  V. Söyleyeni belli değildir.

  A) I B) II C) III D) IV E) V


  11. Aşağıdakilerden hangisi bir olayı göstermeye bağlı olarak anlatan yazı türüdür?

  A) Hikâye
  B) Roman
  C) Masal
  D) Destan
  E) Tiyatro


  12. Aşağıdakilerden hangisi, karagöz, meddah ve orta oyunu gibi seyirlik halk oyunlarının ortak özel*liklerinden biri değildir?

  A) Göze ve kulağa seslenmeleri
  B) Güldürü öğesine yer vermeleri
  C) Şive taklitlerinden yararlanmaları
  D) Tek kişilik gösteri olmaları
  E) Sözlü tiyatro örneği olmaları


  13. ”Âşık, Türk Halk edebiyatında XV. yüzyılın başla*rından bu yana beliren bir sanatçı tipidir. Bir yönüyle eski destan (epopE) geleneğini sürdüren, ama başka bir yönüyle, adının belirttiği gibi ‘sevda şiirleri’ söy*leyen bir sanatçıdır. ”

  Günümüzde, yukarıdaki parçada belirtilen sanat*çı tipinin bütün özelliklerini taşıyan kişilere rast*lanmamaktadır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

  A) Âşıklığın güç bir uğraş olması
  B) Günümüz insanının şiire önem vermemesi
  C) Aydın sanatçıların âşıkların görevini yüklenmiş olması
  D) Âşıkların işlediği konuların halkı ilgilendir-me*mesi
  E) Toplumsal yaşamın büyük ölçüde değişmesi


  14. I) Yollarda kaldı gözlerimiz, gelmedi haber.
  II) Bakarım, bakarım sılam görünmez.

  Birincisi Baki’den, ikincisi Karacaoğlan’ dan alınan bu iki dize için, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Her ikisi de yalın bir dille söylenmiştir.
  B) Biri Divan, öteki Halk şiiriyle ilgilidir.
  C) Her ikisi de aynı ölçüyle söylenmiştir.
  D) İkisi de bir bekleyişin, özlemli bir arayışın anlatı*mıdır.
  E) İkisinde de kolay gibi görünen, ama güç bir söyleyiş vardır.


  15. Tragedya türü ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) Acıklı yönü ağır basan bir tiyatro türüdür.
  B) Ana karakterlerin halktan olması en önemli özelliğidir.
  C) Konuları, mitolojiden ve tarihten alınır.
  D) Zaman, yer ve olay birliği kuralına uyulur.
  E) Klasik bir dil ve üslup anlayışıyla yazılır.


  16. Yücesine çıktım baktım engine
  Ovasının köpüklenmiş selleri
  Yukarıdaki dizelerle

  I. yiğit olan
  II. kendisine güldürür
  III. hep elleri
  IV. düşmez ise dengine

  bu parçalar kullanılarak çapraz uyak düzeni oluşturulmak istense son iki dizenin sıralanışı aşağıdakilerden hangisi olur?

  A) III. – IV. / II. – I
  B) I. – II. / IV. – III
  C) II. – III / I. – IV
  D) I. – IV / II. – III
  E) II. – IV / I. – II


  17. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde kinayeli bir söyleyiş yoktur?

  A) Mum dibine ışık vermez.
  B) Hamama giren terler.
  C) Taşıma su ile değirmen dönmez.
  D) Yuvarlanan taş yosun tutmaz.
  E) Bugünün işini yarına bırakma  18. I. Olağanüstü olayları kendine özgü bir dille anlatan türdür.
  II. Yer ve zaman belli değildir.
  III. Kahramanlar olağanüstü kişiler veya varlıklardır.
  IV. Genellikle bir tekerleme ile başlar.

  Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hikaye B) Fabl C) Roman D) Masal E) Günlük


  19. Toplum yaşamında birtakım olaylarla birbirine bağlanmış olan çeşitli insanların başlarından geçen maceraları bütün ayrıntılarıyla anlatan edebi eserdir. Olmuş ya da olabilir olayları yer, zaman ve kişilere bağlı olarak anlatır. Olaylar ana bir olay etrafında gelişir ve olay örgüsü geniştir. Kahramanları çoktur.

  Yukarıda bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hikaye B) Masal C) Roman D) Fabl E) Biyografi


  20. Aşık tarzı Türk halk edebiyatında, bir kişiyi ya da toplumsal düzeni eleştiren yergi konulu şiirlere ……… denir. Bunun yanı sıra doğa güzelliklerini ya da kadın, at gibi sevilen varlıkları övmek için söylenen şiirlere …… denir.

  Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

  A) Hicviye-güzelleme
  B) Güzelleme-koçaklama
  C) Taşlama–şarkı
  D) Taşlama-güzelleme
  E) Taşlama-gazel

  ...Yanıtlar…

  1) B
  2) A
  3) E
  4) A
  5) A
  6) E
  7) D
  8) D
  9) C
  10) E 11) E
  12) D
  13) E
  14) C
  15) B
  16) D
  17) E
  18) D
  19) C
  20) D
 4. rapgirl

  rapgirl Üye

  Katılım:
  5 Nisan 2009
  Mesajlar:
  754
  Beğenileri:
  222
  Ödül Puanları:
  0
  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız. ( 5′er puan)

  1. Acıklı,üzüntülü olayları,bazen güldürücü yönlerini de katarak konu alan sahne oyununa…. . denir.
  2. Bir tiyatro metninin oyuncular tarafından sahnede canlandırılmasına ………………denir.
  3. Edebi bir eserde olayların olup bittiği yere …………………. . denir.
  4. bir olayın içinde geçtiği ,geçeceği veya geçmekte olduğu sürece……………………denir.
  5. Bir kimsenin hayatını anlatan türe……………………………denir.


  Aşağıdaki cümlelerin karşısına doğru ise (D) , yanlış ise (Y) yazınız. ( 5′er puan)

  6. Belli bir konuda bir düşünce ya da görüşü ileri sürmek amacıyla yazılan,düşünceleri ispatlama yoluna giden yazı türüne fıkra denir. ( )
  7. Gezi yazılarında gezilen yerler anlatılır. ( )
  8. Dram geleneksel Türk tiyatrosu içinde yer alır. ( )
  9. Trajedi modern Türk tiyatrosu içinde yer alır. ( )
  10. Hikayeler olay ve durum hikayesi olmak üzere ikiye ayrılır. ( )  11. Mesnevi nazım şeklinin özelliklerini yazınız (20p)

  12. Halk hikayesinin özelliklerini yazınız. (10P)

  13. Hikaye ve roman türünün yapısını oluşturan unsurları yazınız. (10P)

  14. Aşağıdaki tiyatro terimlerini kısaca açıklayınız. (10P)

  JEST:
  MİMİK:

  Aslı Demirel ÖZTÜRK  ...Yanıtlar…  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız. ( 5′er puan)

  1. Acıklı,üzüntülü olayları,bazen güldürücü yönlerini de katarak konu alan sahne oyununa dram…. . denir.
  2. Bir tiyatro metninin oyuncular tarafından sahnede canlandırılmasına . . drama…denir.
  3. Edebi bir eserde olayların olup bittiği yere . . mekan…. denir.
  4. Bir olayın içinde geçtiği ,geçeceği veya geçmekte olduğu sürece…zaman…. denir.
  5. Bir kimsenin hayatını anlatan türe…biyografi……. denir.


  Aşağıdaki cümlelerin karşısına doğru ise (D) , yanlış ise (Y) yazınız. ( 5′er puan)

  6. Belli bir konuda bir düşünce ya da görüşü ileri sürmek amacıyla yazılan,düşünceleri ispatlama yoluna giden yazı türüne fıkra denir. ( Y )
  7. Gezi yazılarında gezilen yerler anlatılır. ( D )
  8. Dram geleneksel Türk tiyatrosu içinde yer alır. ( Y )
  9. Trajedi modern Türk tiyatrosu içinde yer alır. ( D )
  10. Hikayeler olay ve durum hikayesi olmak üzere ikiye ayrılır. ( D )


  11. Mesnevi nazım şeklinin özelliklerini yazınız (20p)

  * Nazım birimi beyittir.
  * Aruz ölçüsü kullanılır.
  * Her beyit kendi arasında kafiyelidir.
  * Olay örgüsü, kişiler, zaman,mekan unsurları bulunur.
  * Sembolik(alegorik) tarzda yazılır.


  12. Halk hikayesinin özelliklerini yazınız. (10 p)

  * Aşıklar tarafından anlatılan manzum ve mensur bölümlerden oluşan sonraki dönemlerde yazıya geçirilen anonim ürünlerdir.
  * Aşk ve kahramanlık konuları işlenir.
  * hikayelerde olağanüstü özellikler dikkati çeker.
  * Hikayelerin yapısı masal ve destanlarda olduğu gibi olay örgüsü,kişiler,zaman ve mekan unsurlarından oluşur.
  * Belirsiz bir zaman ifadesi ve mekan anlatımı söz konusudur.

  13. Hikaye ve roman türünün yapısını oluşturan unsurları yazınız. (10P)

  Olay ,yer, zaman, mekan

  14. Aşağıdaki tiyatro terimlerini kısaca açıklayınız. (10P)

  JEST: Oyuncuların sahnedeki el kol hareketleridir.

  MİMİK: Oyuncuların sahnedeki yüz hareketleridir.
 5. rapgirl

  rapgirl Üye

  Katılım:
  5 Nisan 2009
  Mesajlar:
  754
  Beğenileri:
  222
  Ödül Puanları:
  0
  S. 1. Başımı, bağrımı dövsün dalgalar
  Tuzlar tahtalarımı kemirsin istiyorum
  Çek beni fırtına, çek beni deniz.

  Bu dizelerde görülen söz sanatı aşağıdaki atasözlerinin hangisinde yoktur ?

  A) Yengece:”Niçin yan yan gidersin. ”demişler “Serde kabadayılık var,demiş.
  B) Ağaca balta vurmuşlar “Sapı bedenimden. ”Demiş
  C) İyiliğe: ”Nereye gidiyorsun?” demişler “Kötüye”demiş
  D) Katıra:“Baban kim?” demişler. “Dayım at “ demiş.
  E) Tembele:“Kapını ört. “demişler, “Yel eser,örter. ” demiş.  S. 2. Her zaman tam karanlık değil gece
  Kendimde denemişim ben.
  Kulak ver,dinle…
  Her acının sonunda bir pencere vardır,
  Aydınlık bir pencere.

  Şiirde anlatılmak istenen düşünceyi aşağıdaki atasözlerinden hangisi karşılar?

  A) Kara haber tez duyulur.
  B) Sabır acıdır,meyvesi tatlıdır.
  C) Kara gün kararıp kalmaz.
  D) Sakla samanı gelir zamanı
  E) Bin kaygı bir borç ödemez.  S. 3. (I) Koşma, dörtlüklerle kurulan bir nazım şeklidir.
  (II) Divan edebiyatında gazel neyse, Halk edebiyatında koşma da odur.
  (III) Koşmalarda doğa, aşk, ölüm özlem, yiğitlik gibi çok çeşitli konular işlenebilir.
  (IV)Koşmanın ilk dörtlüğü gazel gibi kafiyelenir
  (V) 11’li hece ölçüsüyle kullanılır. .

  Bu parçanın hangi cümlesinde bir bilgi yanlışı vardır?

  A) I B) II C) III D) IV E) V  S. 4. Yoruma göre değişir şiir
  Soldan sağa, sağdan sola
  Bin türlü okunur
  Ve büyülü bir kumaş gibi
  Her okunuşunda yeniden dokunur.

  Yukarıdaki dizelerde şiire özgü hangi nitelik vurgulanmıştır?

  A) Biçimce güzellik
  B) Anlam zenginliği
  C) Sanatlı söyleyiş
  D) Anlamca kapalılık
  E) Duygu yoğunluğu  S. 5. Batıda ve bizde ilk hikaye örnekleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

  A) Diyet – Semaver
  B) Don Kişot – Letaif-i Rivaye
  C) Decameron – Küçük Şeyler
  D) Decameron – Letaif -İ Rivayet
  E) Letaif -i Rivayet – Küçük Şeyler.  S. 6. Aşağıdakilerden hangisi nazmı nesirden ayıran bir özelliktir?

  A) Metinde işlenen duygu veya düşünceler.
  B) Deyimler ve mecazların kullanımı.
  C) Ölçü, kafiye gibi ahenk unsurları.
  D) Üslup, dil ve anlatım özellikleri.
  E) Etkileme gücü
  S. 7. Yıllardır ki bir kılıcım kapalı kında,
  Kimsesizlik dört yanımda bir duvar gibi
  Muzdaribim, duvarın dış tarafında
  Şefkatine inanacağım biri yok gibi

  Bu dörtlüğün şairi aşağıdakilerden hangisi ile nitelendirilemez?

  A) Karamsar
  B) Umutlu
  C) Yalnız
  D) Mutsuz
  E) Güvensiz  S. 8. İpekler tel tel bir araya geldiler dokunmak üzere
  Lâle nerdeyse menekşeye, gül suya dokunmak üzere

  Bu mısraların ahenk unsurları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Hece ölçüsünden yararlanılmıştır
  B) Cinaslı uyaktan yararlanılmıştır.
  C) “L “ sesiyle aliterasyon sağlanmıştır
  D) Rediflerden yararlanılmıştır.
  E) “ e “ sesiyle asonans yapılmıştır  S. 9. Aşağıdaki dizelerin hangisi “ölüm”den bahsetmektedir ?

  A) Böyle çöküp giderler ayrılanlar eşinden
  B) Kimsesiz gecelerim bu kesik sesle doldu
  C) Artık atan kalbim de bir ayak sesi oldu.
  D) Yavaşça dalacağım, o kalkılmaz uykuya
  E) Bu sesler dokunuyor en ağrıyan yerime.  S. 10. Ne zaman şiirlerini okumaya dalsam güç kazanırım. O dizeler güven verir,direnme,dayanma,yarınlara bağlanma duygusu uyandırır. Zaman zaman tartışılır, “O büyük bir şair midir?”diye. Kimileri şiirleriyle uyandırdığı bilinçlenme aydınlığına; kimileri ise her türlü zulme, haksızlığa başkaldıran kişiliğine hayran olduğu için onu büyük görür.

  Anlatılan şairle ilgili olarak hangisi söylenemez?

  A) Duyarlı bir yaradılışa sahiptir.
  B) Yol gösterici bir şairdir.
  C) Şiirleriyle okuyucuya güven verir.
  D) Çalışma isteğini yitirmiş biridir.
  E) Toplumsal sorunlarla ilgilidir.  S. 11. Aşağıdaki dörtlükle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  Ok atılır kalasından
  Hak saklasın belasından
  Köroğlu’nun narasından
  Her yan gümbür gümbürlenir.

  A) Kahramanlık ve yiğitlik konusu işlenmiştir.
  B) Mahlas kullanılmıştır
  C) Ait olduğu şiirin ilk dörtlüğüdür.
  D) Hem kafiye hem de redif kullanılmıştır
  E) düz kafiye kullanılmıştır


  S. 12. Türk destanlarında kullanılan milli ve bedii unsurlar hakkında kısaca bilgi veriniz.


  S. 13. Harnâme’deki temel çatışmayı ve temayı bulunuz. Harname’nin yazılış amacı ve temel ifade biçiminden yola çıkarak mesnevi türünün şiirle ortak ve şiirden farklı yönlerini bularak yazınız.


  S. 14. Aşağıya destan isimleri ve ait oldukları millet isimleri karışık olarak verilmiştir. Destan-millet eşleştirmesini yapınız.

  -Gılgamış,Türeyiş,Kalavela,Ergenekon,Nibelungen
  -Alman, Sümer, Uygur, Fin,Göktürk


  S. 15. “Râviyân-ı ahbâr ve nâkilân-ı âsâr şöyle hikayet ederler ki”, “Vasfi hali yazıp defter etmeğe gelmez ya ,ille adaleti,ille adaleti dillere destanmış”, “Ama Aslı’nın yüreğine yine bir su serpilmedi”, “Allah böyle delilerin eksikliğini vermesin,o günden sonra Kerem’in elinden tuttu. . . ” “Doğrusu böyledir bu hikâyet;gayrısı ya dizmedir ya bozmadır nihayet…Şu haşiye de bizim rahmetli hikayeci Ali Dayı’dan rivayet. ”

  Yukarıdaki ifadeler Kerem ile Aslı hikayesinden alınmıştır.

  A) İfadelerden yola çıkarak metinde anlatıcının rolünü ve bakış açısını belirleyiniz.
  B) Yukarıdaki ifadeler ve manzum parçalar metnin oluştuğu sosyal çevre ile gelenek hakkında hangi sonuçlara çıkabiliriz.


  S. 16. Aşağıdaki iki dörtlüğü aşk temasının işlenişi yönünden kıyaslayınız ve açıklayınız. (10 puan)

  Gözüm seni görmek için
  Elim sana ermek için
  Bugün canım yolda kodum
  Yarın seni bulmak için
  Yunus Emre

  Sallanı sallanı gelmiş pınara
  Kadir Mevlam işimizi onara
  Gün doğmadan şavkın düşmüş pınara
  Gün üstüne bir gün daha
  Karacaoğlan

  ...Yanıtlar…

  1) E
  2) C
  3) D
  4) B
  5) D
  6) C 7) B
  8) D
  9) D
  10) D
  11) C

  Yanıt: 12) İslam öncesi Türk destanlarında; kurt, kadın, ak saçlı ihtiyar, ışık, ağaç, at, madenler, su gibi sembolleşmiş unsurlar sıkça kullanılmaktadır. Kurt, fiziki ve yaşayış özellikleriyle Türk’e benzetilmiş; kadın erkeğin en büyük yardımcısı olma, çeşitli hakları ve aileyi temsilen önemsenmiş; ak saçlı ihtiyar,büyüklere saygının ve geleneklere bağlılığın sembolü olmuş; ışık yada nur duanın ve mucizenin sembolü; ağaç, beşikten mezara kadar muhtaç olduğumuz bir nesnedir. Su, bütün medeniyetlerde olduğu gibi bizde de kutsaldır.
  Yanıt: 14) Gılgamış, Türeyiş ,Kalavela, Ergenekon, Nibelungen Sümer, Uygur, Fin , Göktürk Alman

  Yanıt: 15) Yunus’un şiirinde manevi aşk;Karacaoğlan’ın şiirinde ise maddi aşk vardır. Yunus’ta fedakarlık açıkça kendini belli etmekte oysa Karacaoğlan’da sevgiliyle münasebeti kendini açıkça belli etmektedir. Yunus her şeyiyle ona ulaşma çabasını,Karacaoğlan ise sevgilinin güzelliğini anlatmaktadır.
 6. rapgirl

  rapgirl Üye

  Katılım:
  5 Nisan 2009
  Mesajlar:
  754
  Beğenileri:
  222
  Ödül Puanları:
  0
  1. Aşağıdakilerin hangisi bir ünlem cümlesidir?

  A) Ne kadar da güzel bir gün
  B) Buralara yavaş yavaş ısınıyorum
  C) Bunları az önce aldım
  D) İstediğin kitap daha gelmedi
  E) Bu akşam yemeği sizde yiyeceğim


  2. (I) Bu oyunu daha önce Şinasi Sahnesi’nde izlemiştim. (II)Beni çok ama çok derinden etkilemişti. (III) Şimdiyse çok sıradan ve baştan savma geldi. (IV) Dekor, kostüm, ezber oldukça amatörce. (V) Oyuncular için söyleyecek sözüm de çok; ama…

  Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden itibaren “olumsuz eleştiri” söz konusudur?

  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


  3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ne…ne…” bağlacı nesneleri bağlamıştır?

  A) Aylardır, buraya ne gelen var ne giden.
  B) Buralara, ne yağmur yağar ne kar.
  C) Ne ders çalışmayı ne kitap okumayı seviyor.
  D) Ne Ali’yle ne de Barış’la görüşüyor.
  E) Bu seferki sınav ne zordu ne kolay.


  4. Havada bir dost eli okşuyor derimizi,
  Boynu bükük adalar tanıyor sanki bizi.
  İçimize çevirip nemli gözlerimizi
  Geçtik yabancı gibi yakınından Rodos’un.

  Bu dizelerde aşağıdaki verilen ses olaylarından hangisi yoktur?

  A) Ünsüz benzeşmesi
  B) Ünlü daralması
  C) Ünlü düşmesi
  D) Ünsüz yumuşaması
  E) Ses türemesi


  5. İşine büyük önem verir, özenle çalışırdı; işiyle ilgili her konuda……… Bu cümlede boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre hangisi getirilemez?

  A) İnce eleyip sık dokurdu
  B) Kılı kırk yarardı
  C) Gecesini gündüzüne katardı
  D) Elinden geleni yapardı
  E) Bir dediğini iki etmezdi


  6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “eski durumunu değiştirmemek” anlamında bir sözcük kullanılmıştır?

  A) Yapılan çalışmalar, bir önceki dönemle az da olsa farklılık gösteriyor.
  B) Bence masaya dokunmayıp onu yerinde bırakalım.
  C) Tolstoy’un eserleri günümüzde bile okunuyor.
  D) Bu oda geniş, orada rahat edebilirsiniz.
  E) İşe biraz ara verelim, yarın devam ederiz.


  7. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisinin “sesteş”i yoktur?

  A) Dünyanın en güzel koyları Akdeniz’dedir.
  B) Ardından bir iz bırakmadan göçüp gitti dünyadan.
  C) Az daha bir kazaya kurban gidiyorduk.
  D) Binanın sol tarafına park yapılacakmış.
  E) Dil, insanın dış dünyaya açılan kapısıdır.
  8. Kimseyle konuşmadım( )hemen kendi daireme çekildim ( ) ancak susmak bilmeyen telefon beni canımdan bezdirdi adeta ( )

  Bu cümlede parantezli yerlere hangi noktalama işareti gelir?

  A) ( , ) ( , ) ( … )
  B) ( ; ) ( ; ) ( … )
  C) ( , ) ( ; ) ( . )
  D) ( ; ) ( ; ) ( . )
  E) ( : ) ( ; ) ( . )


  9. Kimi atasözleri hem mecaz hem gerçek anlamda kullanılabilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu sadece mecaz anlamlıdır?

  A) Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış
  B) Damlaya damlaya göl olur.
  C) Ağaç yaşken eğilir.
  D) Ateş olmayan yerden duman tütmez.
  E) Ateş düştüğü yeri yakar.


  10. “Yatmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

  A) Çocuklar, bu akşam erkenden yattılar.
  B) Doludan, köyün bütün ekinleri yatmış.
  C) Kar yağınca bütün işler yattı.
  D) Fırtınadan gemi yana yatmış.
  E) Düşün, altındaki binlerce kefensiz yatanı!


  11. Aşağıdakilerden hangisinde “-sız/-siz” eki almış sözcüğe “-lı/-li” eki getirilemez?

  A) Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.
  B) O, hep acımasız biri olmuştur.
  C) Her yıl onlarca çocuk, bilinçsiz aileler yüzünden ölüyor.
  D) Genç kuşak giderek saygısız bir hale geldi.
  E) Dikkatsiz sürücü, başkaları için de tehlikelidir.


  12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de” bağlacının yazımı yanlıştır?

  A) Burada, evlerde zamana yenik düşmüş.
  B) Yitirdiği gençliğini anılarda arıyor.
  C) Sokakta yaşayanların sayısı hızla artıyor.
  D) Bu gidişle ekonomide büyük sorunlar yaşanacak.
  E) Gözlerinde ışıl ışıl bir parıltı vardı.


  13. Aşağıdaki dizelerin hangisinin yüklemi bir isim tamlamasından oluşmuştur?

  A) Dünyanın bütün güzel çiçeklerini istiyorsun
  B) Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı’nda
  C) Şu karşıki bayırda verdim kuzuyu kurda
  D) Bu çamlıkta söylemiş son sözlerini babam
  E) Bir bakış bile yeter anlatmaya her şeyi  14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne yoktur?

  A) Sebzeleri küçük küçük doğrayıp tencereye attı.
  B) Bugün akşama kadar soru çözecektik.
  C) Bahçedeki büyük masanın etrafında birkaç sandalye vardı.
  D) Oda arkadaşlarını neden bu küçük toplantıya çağırmadın?
  E) Sayfalarca süren yazıyı dün arkadaşlarına gösterdi.


  15. Aşağıdakilerden hangisi bir “varsayım” ifade eder?

  A) O, çarşamba günü geziden dönebilir.
  B) Diyelim ki bu olay gerçek değildir.
  C) İstediğini veririm, yeter ki sen çalış.
  D) Belki onu sen de tanırsın.
  E) Yarın, akşam yemeğine onlar da gelebilir.


  16. “-de, -da” eki, aşağıdakilerin hangisinin sonuna getirildiğinde “-te, -ta” biçiminde yazılır?

  A) 1950
  B) 1960
  C) 1972
  D) 1980
  E) 1990


  17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “hayıflanma” anlamı vardır?

  A) Bu düzen böyle gitmez!
  B) Sen de mi gittin o maça!
  C) Bir de sözümü tutsanız!
  D) Bu yaşta bunca sıkıntı çektin!
  E) Gençliğim boş yere kayıp gitti elimden, yazık!


  18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekimli eylem yoktur?

  A) Hüzünlü aşk şarkıları söylerdi adam.
  B) Bir gör senin için neler yaptığını.
  C) Ve vardır her vahşi çiçekte gurur.
  D) Yıllarca uğraştı kendini göstermek için
  E) Bir gün onu anlasa birileri…


  19. Aşağıdakilerden hangisi bir koşul cümlesi değildir?

  A) Babanız erken gelirse yemeğe çıkarız.
  B) Eksiğinizin nerede olduğunu bilirseniz, daha verimli çalışırsınız.
  C) İnsan merhameti öğrenirse hayatına bir anlam katmış olur.
  D) Artık herkes görevini bilse ona göre davransa diyorum
  E) Siz karşınızdaki insanı ciddiye alırsanız, o da sizi önemser


  20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yakınma” anlamı vardır?

  A) Sınav sonuçları yarın açıklanır mı ki?
  B) Bunu alsam beğenir mi ki?
  C) Söylesem de beni dinlemez ki?
  D) Bu olay onu o kadar üzdü ki…
  E) Bu saatten sonra gelir mi ki?

  ...Yanıtlar…

  1) A
  2) C
  3) C
  4) D
  5) E
  6) B
  7) B
  8) C
  9) A
  10) C 11) B
  12) A
  13) B
  14) C
  15) B
  16) B
  17) E
  18) C
  19) D
  20) C
  Murat AKSOY bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş