2.YAZILI SORULARI

Konu 'Dil ve Anlatım 9. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde Toгgαи tarafından paylaşıldı.

 1. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38

  ADI, SOYADI:
  NO, SINIF:
  ORT. LİS. 9. SNF DVA I.DÖNEM II. SINAV (A)

  -Verilen ödevler yapıldı mı?
  - Birlikte pikniğe gideceğiz.
  -Çekimli fiiller cümlede yüklem görevinde
  kullanılırlar.
  -Uzak şehirlerde dinlediğim şarkılar
  Beste beste seni hatırlatır.
  1) Yukarıdaki cümlelerde dilin işlevlerin-
  den hangisinin örneği yoktur?
  A) Şiirsel işlev B) Dil ötesi işlev C)Göndersel
  D)Kanalı kontrol E)Alıcıyı harekete geçirme

  2) Dil geçmişte yaşamış insanların hangi kazanımlarını sonraki dönemlere taşır?
  A) Oluşturdukları güzel sanatları
  B) Sahip oldukları araç ve gereçleri
  C) Yaşadıkları coğrafi yerleri
  D) Ekonomik zenginliklerini
  E) Kültürel ve manevi değerlerini

  3) Türkçe ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Yapıca Ural-Altay dil ailesindendir
  B) Türkmence Türkçenin şivesidir.
  C) Türkçemiz sırasıyla Göktürk, Uygur, Arap ve Latin alfabesini kullanmıştır.
  D) Dünyada geniş bir coğrafyada konuşulur.
  E) Türkiye Türkçesinde, İstanbul ağzı yazı dili olarak belirlenmiştir.

  I- Azeri Türkçesi II-Kazak Türkçesi
  III- Türkiye Türkçesi IV-Türkmen Türkçesi
  V-Kırgız Türkçesi
  4)Yukarıdakilerden hangileri Batı Türkçesi-
  nin günümüzde çağdaş konuşulduğu Türkçeye girer?
  A) I-II ve III B) I- III ve V C) III-IV ve V
  D) I-III ve IV E) II-III ve IV

  Türkçenin XIII ve XV. Yüzyıllar arasında konuşul-
  duğu dönemdir. Yunus Emre Divanı ile Âşık Paşa’nın “Garibnâme” adlı eseri bu dönem Türkçesinin özelliklerini taşır.
  5) Yukarıda açıklaması verilen Türkçemizin hangi dönemidir?
  A) Eski Anadolu Türkçesi B) Osmanlı Türkçesi
  C) Karahanlı Türkçesi D) Çağatay Türkçesi
  E) Kıpçak Türkçesi

  I- Akciğerden havanın itilmesi
  II- Titreşimli havanın ses yolunun çeşitli bölgelerinde biçimlenmesi
  III- Basınçlı havanın ses tellerinde titreşim kazanması
  IV- Basınçlı havanın nefes borusundan ses tellerine ulaşması


  6)Sesin oluşum aşamasıyla ilgili aşağıdakiler- den hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
  A) IV, II, I, III B) I, IV, III, II C) I, II, III, IV
  D) III, I, II, IV E) I, III, IV, I

  7) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde eylemi ger-
  çekleştiren özne vurgulanmıştır?
  A) Sokağın başında soluk soluğa Ali’yi gördüm.
  B) Ne çabuk unuttun, dün bunu senden almıştım.
  C) Babam yolda giderken kardeşime seslenmiş.
  D) Gidiyorum gurbeti gönlümde duya duya
  E) Yoğun İstanbul trafiğinde araba bozuldu.

  8) Türkçede bazı ekler büyük ünlü uyumunu bozar. Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uymayan bir örnek vardır?
  A) O da bizim meslektaş sayılır.
  B) Sonraki film daha sıkıcıydı.
  C) Üzerinde yeşilimtrak bir palto vardı.
  D) Elindeki sigarayla bana bakıyordu.
  E) Bize bakarken ağaca çarptı.

  9) Ses ver yiğidim yoksa beni duymuyor musun?
  Yıllar var ki hep hayalinle oynaşıyorum.
  Kalkıp geleceğin ümidiyle yaşıyorum
  Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
  A) Ses yumuşaması B) Ünlü daralması
  C) Ünlü düşmesi D) Ünsüz düşmesi
  E) Ulama
  10) Aşağıdakilerden hangisinde bir sözcük aldığı yapım ekinden dolayı yumuşamaya uğramıştır?
  A) Yolda kanadı kırık bir kuş gördüm
  B) Gidiyorum gurbeti gönlümde duya duya
  C) Gün ağarmak üzereyken yola çıktık.
  D) Yüreğimi ince bir sızı kapladı.
  E) Kaldıramayacağın yükün altına girme.

  11)Aşağıdaki cümlelerde ünlü değişimi (daralma/düşme) olmuş sözcüklerden hangisi yapı yönünden diğerlerinden farklıdır?
  A) Akşamdan beri onu bekliyorum.
  B) Gönlümü bir peri kızı çaldı.
  C) Beni aldatacağı aklımdan geçmedi.
  D) Bir gurbet çıkmazında onu arıyorum.
  E) Hatalı yerlerde araçları solluyordu.

  12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
  A) Sonunda dayanamayıp o da bizi terketti.
  B) Emel Hanım’daki kitapları istedim.
  C) Yazarın “Sodom ve Gomore” adlı eserini okuyorum.
  D) Ahmet de bizimle gelecek miydi?
  E) ODTÜ’ye gireceğini hissetmiştim.
  13) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
  A) Can Bey yarışmada 3’üncü olmuş.
  B) Ahmet Onbaşı, beş ay sonra Çavuş olmuştu.
  C) Öğretmen Hülya, Ali Ağa’yı ikna etti.
  D) O akşam Çakırcalı Efe köyden ayrılmıştı.
  E) Şehit Fevzi Caddesi yeniden düzenlendi.

  14) Aşağıdaki cümlelerin hangisi yazım ve noktalama yönünden doğrudur?
  A) Ahmet Haşim: “İnsanların en zalim efendisi alışkanlıklarıdır, demişdir.”
  B) Ahmet Haşim: “İnsanların en zalim efendisi alışkanlıklarıdır”demişdir.
  C) Ahmet Haşim: “ İnsanların en zalim Efendisi alışkanlıklarıdır.” demiştir.
  D) Ahmet Haşim: “İnsanların en zalim efendisi alışkanlıklarıdır.” demiştir.
  E) Ahmet Haşim: “İnsanların en zalim efendisi alışkanlıklarıdır.”Demiştir.

  15) Sanki boşluk üzerine resmedilmiş yapayalnız bir adam( ) Başında defne yapraklarından sade bir çelenk ( ) ölümsüz bir keder ve ıstırabın ve yine onlar kadar ölümsüz bir zaferin izleri( ) İşte Dante’nin bütün hayat hikâyesi( )
  Yukarıda parantezle gösterilen yere sırasıyla hangileri gelmelidir?
  A) (…) ( , ) (…) (!) B) ( : ) ( ; ) (…) ( . )
  C) ( . ) ( , ) (…) ( . ) D) (…) ( ; ) ( . ) (…)
  E) ( . ) ( ; ) (…) ( ! )

  16) Yanlarına oturan yabancı yolcularla
  I II III
  uykusuz gecenin ardından sabahladılar.
  IV V
  Altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır?
  A) V B) IV C) III D) II E) I

  17) Ne var, değiştirse de ayaklarım yolunu
  I
  Gözümün önünde değişmeyen hedefim
  II III
  Yatıyor can evimde hayallerim benim
  IV V
  Altı çizili sözcüklerin hangisi farklı ek almıştır?
  A) I B) II C) III D) IV E) V

  18) Aşağıdaki cümlelerde geçen fiillerden hangisi zaman anlamı taşımaz?
  A) Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel olduğunu
  B) Öyle bir aşka düştüm ki tarifi imkânsız
  C) Bir kez bile olsa onu rüyamda görmeliyim
  D) Biliyorum ki o benden çok uzak
  E) Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden

  19) Sokakta bir adamı bıçaklamışlar.
  Altı çizili sözcük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Birden fazla yapım eki almıştır.
  B) Farklı türde iki yapım eki almıştır.
  C) Birden fazla çekim eki almıştır.
  D) Yapısı yönüyle türemiş bir sözcüktür.
  E) Çokluk eki almıştır.

  20) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde hem emir hem istek kipi vardır?
  A) İzin ver ağam ben eve gideyim.
  B) Sana kötülük etseler de sen kötülük etmeyesin.
  C) Bakarım bakarım sılam görünmez.
  D) Anlatsan da artık seni dinlemez.
  E) Nerde güzel görsen ona çevrilme.

  21) “Okulumuzun öğretmenleri; kelli felli, güngörmüş geçirmiş kişilerdi.”
  Bu cümlede altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilse cümlenin anlamı bozulmaz?
  A) Çok anlayışlı B) İleri görüşlü
  C) Babacan tavırlı D) Birikimi olan
  E) Çok sıkıntı çekmiş
  22) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil kipinde
  anlam kayması yoktur?
  A) Yarın seni burada bekliyorum.
  B) Evde daima günü geçse de gazeteleri okuyorum.
  C) Kardeşim haftaya yurt dışından dönüyor.
  D) Nasrettin Hoca bir gün komşusuna bir kazan verir.
  E) Dün verdiğiniz problemleri çözüyorum.

  23)Bir ağacın gövdesine kazınmış kalp içine saplanmış
  okun, gerçekte o ağacın kalbine saplanmış oklar
  olduğunu hiç düşündünüz mü?
  Yukarıdaki cümlede altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ağaçların da duygularının olduğu
  B) Ağacın zarar gördüğü
  C) Ağacın sevgini sembolü olduğu
  D) Sevginin canlıların ortak duygusu olduğu
  E) Ağaçların sevgiyi hissettiği
  24) Bir yazar karşımıza çıkıyor, ilk yapıtını beğeniyorsunuz, sonra kendi kendini yinelemeye başlıyor; sizi düş kırıklığına uğratabiliyor.
  Bu cümledeki altı çizili sözle yazar, sözünü ettiği sanatçıyla ilgili aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır?
  A)Eserine kendinden bir şeyler katmadığını
  B)Gündelik sorunların içinde bocaladığını
  C)Yeni şeyler ortaya koyamadığını
  D)Toplumsal yönü zayıf yapıtlar ortaya koyduğunu
  E)Yapıtlarda sürekli kendinden söz ettiğini

  (I) Benim şiirlerim hep yaşamımdan beslenir, yaşam
  ritmi üzerine kurulur.(II) Yaşamın iyisi kötüsü şiirlerim
  içinde yerini bulur.(III) Şiirlerimde biçim güzelliği de
  önemli yer tutar.(IV) Kulağı tırmalamayan, akıcı bir
  söyleyişe önem veririm.(V) Yalnızlık, ölüm önemli
  temalar arasındadır.
  25) Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin
  hangisi üslup ile ilgili bilgi verir?
  A) V B) IV C) III D) II E) I
  askmelegı ve ByNapolyon bunu beğendi.
 2. pufff.67

  pufff.67 Üye

  Katılım:
  18 Kasım 2008
  Mesajlar:
  9
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  0
  bide cevapları olsaydu ii olacakdı ama yinede saolun emeyine sağlık
 3. >> Sєяєη >>

  >> Sєяєη >> Üye

  Katılım:
  2 Mart 2009
  Mesajlar:
  215
  Beğenileri:
  123
  Ödül Puanları:
  0
 4. asıl_1

  asıl_1 Üye

  Katılım:
  5 Ekim 2009
  Mesajlar:
  19
  Beğenileri:
  2
  Ödül Puanları:
  0
  çok saol teşekkürler.
 5. ben deniz

  ben deniz Üye

  Katılım:
  28 Şubat 2009
  Mesajlar:
  68
  Beğenileri:
  13
  Ödül Puanları:
  0

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  bide cevapları olsaydu ii olacakdı ama yinede saolun emeyine sağlık
  Genişletmek için tıkla...
  kısaltma kullanmak yasak,ayrıca yazım yanlışları da var
 • 668452a9

  668452a9 Üye

  Katılım:
  1 Kasım 2009
  Mesajlar:
  7
  Beğenileri:
  6
  Ödül Puanları:
  0
  çok saolun :)
 • ByNapolyon

  ByNapolyon Üye

  Katılım:
  30 Aralık 2009
  Mesajlar:
  178
  Beğenileri:
  728
  Ödül Puanları:
  0
  cevap anahtarınıda verirseniz sevinirim :)
 • askmelegı

  askmelegı Üye

  Katılım:
  29 Nisan 2008
  Mesajlar:
  4
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  bu testin

  Bu testin cevapları var mı? Varsa yaza bilirmisiniz.
 • zeynep yaman

  zeynep yaman Üye

  Katılım:
  23 Eylül 2010
  Mesajlar:
  3
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  teşekkürler
 • Sayfayı Paylaş