2:Dönem 1.Yazılı soruları

Konu 'Türk Edebiyatı 12. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde (¯`•вєуαz мєℓєк•´¯) tarafından paylaşıldı.

 1. (¯`•вєуαz мєℓєк•´¯)

  (¯`•вєуαz мєℓєк•´¯) Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  5 Mart 2008
  Mesajlar:
  1.270
  Beğenileri:
  310
  Ödül Puanları:
  36

  (1)“Ben ki toz kanatlı bir kelebeğim, (2)"Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen
  Minicik gövdeme yüklü kafdağı, Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen "
  Bir zerreciğim ki , arş' a gebeyim, Şeyh Galib
  Dev sancılarımın budur kaynağı!” (3)“Evreni içinde gizleyen özneyim ben”
  Necip Fazıl KISAKÜREK Hüseyin ATLANSOY

  Üç metni muhteva(Konu) yönünden yönünden inceleyiniz.
  Temalarını bulunuz,
  Tema benzerliğinin sebebini açıklayınız.


  “Uyandım baktım ki sabah
  Güneş vurmuş içime
  Kuşlara yapraklara dönmüşüm
  Pır pır eder durur, bahar rüzgarında” dizelerinde Orhan Veli’nin şiirine özgü aşağıdaki niteliklerden hangisine kesinlikle örnek gösterilebilir? (Doğru seçeneği gösteren harfi yuvarlak içine alıp karalayınız.)
  A) Edebi sanatlara yer vermemesine
  B) Nükteli bir söyleyişi yeğlemesine
  C) Doğa betimlemesine başvurmasına
  D) **çü ve uyağa öem vermemesine
  E) Toplumsal sorunlara değinmesine

  ……………………………’nin ilk şiirlerinde duygusal, bireysel, romantik bir tutumu vardır. Anlatımı lirik, dili durudur. Daha sonraki şiirleri asıl şiirlerinin şaşırtıcı öncüleridir. O sıralarda etkilendiği gerçeküstücülerin şiirleri gibi ölçüsüz ve uyaksızdır. Geleneksel şiirle, edebi sanatlarla, şairanelikle, ölçü ve uyağın sağladığı mekanik ahenkle her türlü bağı koparmıştır. Her türlü sözcüğün şiire girebileceğini göstermiştir. Kimi şiirlerinde bir alay sezilir.

  ………………………….. dergisindeki yazarların temel düşünceleri, yazı dilini konuşma diline yaklaştırmaktı. Bu amaçla İstanbul ağzı örnek alındı. Tamlamalar sadeleştirildi; Türkçeleşmiş yabancı sözcüklere pek dokunulmadı. Bu yolla yepyeni, pırıl pırıl bir Türkçe doğdu. Böylece Osmanlıcadan ulusal dile bir geçiş sağlandı.

  Aşağıdaki cümlelerdeki bilgiler doğruysa yanındaki boşluğa D, yanlışsa Y yazınız.
  A) Hayriyye, 17. yy. şairlerinden Nabi'nin mesnevi biçiminde yazdığı, öğüt veren, didaktik bir eserdir. ( )
  B) Cihannüma yazarı Kâtip Çelebi, batılı anlamda bilime değer veren ilk düşünürlerimizdendir. ( )
  C) Realizm ve Natüralizim roman ile hikâyede, Pamasizm ise şiirde gerçekçilik demektir. ( )
  D) H. Rahmi Gürpınar, tiyatro ve romanlarında Anadolu halkının törelerini, inanışlarını, dilini alaysamalı bir anlatımla vermiş Tanzimat dönemi yazarlarımızdandır. ( )
  E) Cumhuriyet döneminde yetişen halk şairi Âşık Veysel'in şiirleri "Dostlar Beni Hatırlasın" adlı kitapta bir araya getirilmiştir. ( )


  “Şiir, öykü, roman, deneme ve edebiyat tarihi alanlarında yapıtlar vermiş, çok yönlü bir yazardır. Daha çok sembolist akıma girebilecek, ahenkli ve orijinal hayallerle yüklü şiirler yazmıştır. Hikâyelerinde insan ruhunun temeli saydığı bilinçaltına ve rüyalara geniş yer vermiştir. Romanlarında bu öğelerle birlikte, tarihsel, toplumsal konuları da ele almıştır.” Metninde tanıtılan yazar/şairin adını ve eserlerinden birinin adını yazınız.
  Aşağıdaki cümlelerdeki bilgiler doğruysa yanındaki boşluğa D, yanlışsa Y yazınız.
  A) Orhan Veli ve arkadaşları uyağı şiir için gerekli olmaktan çıkardılar. ( )
  B) İkinci Yeni şairleri şiirde anlama değil, söyleyişe önem verdiler. ( )
  C) Yedi Meşaleciler, "Sanat, sanat içindir." görüşüne bağlı kaldılar. ( )
  D) Toplumsal Gerçekçiler, özellikle köye ve köylü sorunlarına yöneldiler.( )
  E) Beş Hececiler, şiirlerini sanatlı bir söy*leyişle oluşturmuşlardır. ( )  “ I. Yedi Meşaleciler, Verlaine, Mallerme, Baudelaire gibi Fransız şairlerini önek almıştır.
  II. Yedi meşaleciler, hece ölçüsünü kullanmışlar; ancak şiirimize biçim bakımından bir yenilik getirememişlerdir.
  III. Garip şiiri temsilcileri , konuşma dilinin doğallığından yararlanmışlardır.
  IV. İkinci Yeniler, ahlak, erdem, dürüstlük gibi konuları topluma benimsetmek için şiiri bir araç olarak görmüşlerdir.
  V. Cumhuriyet döneminde aruz tümüyle bırakılmış, halk şiiri biçimleri ve serbest şiir yaygınlaşmıştır. “
  Yukarıdaki cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Bularak bilginin doğrusunu aşağıya yazınız.
  “Edip Cansever, ………………………..………….; Orhan Veli, …………………………………………… edebi topluluğu içinde bulunmuşlardır. Cümlesindeki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.


  “Sanki ben upuzun bir hikâye
  En okunmadık yerlerimle” mısralarını ait olduğu edebi akımın özelliklerini düşünerek sizde uyandırdığı çağrışımlardan yararlanarak anlamlandırınız.
  SevdaLiM ve AngaraLı bunu beğendi.
 2. (¯`•вєуαz мєℓєк•´¯)

  (¯`•вєуαz мєℓєк•´¯) Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  5 Mart 2008
  Mesajlar:
  1.270
  Beğenileri:
  310
  Ödül Puanları:
  36
  Cevap anahtarı

  CEVAP ANAHTARI

  (1)“Ben ki toz kanatlı bir kelebeğim, (2)"Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen
  Minicik gövdeme yüklü kafdağı, Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen "
  Bir zerreciğim ki , arş' a gebeyim, Şeyh Galib
  Dev sancılarımın budur kaynağı!” (3)“Evreni içinde gizleyen özneyim ben”
  Necip Fazıl KISAKÜREK Hüseyin ATLANSOY

  Üç metni muhteva(Konu) yönünden yönünden inceleyiniz.
  Temalarını bulunuz,
  1, 2, 3. Metinlerin teması “insan alemin özüdür ya da alemin özü insanda gizlidir. Her bireysel varlık, bütün dünya ve tanrının bir aynası gibidir; veya her biri kendi tarzında bütün kâinatı ifade etmektedir” Şeklinde söylenebilir.

  Tema benzerliğinin sebebini açıklayınız.
  Bu benzerliğin sebebi “şairlerin geleneğin(Divan Şiiri ve Tasavvuf Düşüncesinin) etkisini şiirlerine yansıtmasıdır.” denebilir

  “Uyandım baktım ki sabah
  Güneş vurmuş içime
  Kuşlara yapraklara dönmüşüm
  Pır pır eder durur, bahar rüzgarında” dizelerinde Orhan Veli’nin şiirine özgü aşağıdaki niteliklerden hangisine kesinlikle örnek gösterilebilir? (Doğru seçeneği gösteren harfi yuvarlak içine alıp karalayınız.)
  A) Edebi sanatlara yer vermemesine
  B) Nükteli bir söyleyişi yeğlemesine
  C) Doğa betimlemesine başvurmasına
  D) **çü ve uyağa öem vermemesine
  E) Toplumsal sorunlara değinmesine

  Orhan VELİ’nin ilk şiirlerinde duygusal, bireysel, romantik bir tutumu vardır. Anlatımı lirik, dili durudur. Daha sonraki şiirleri asıl şiirlerinin şaşırtıcı öncüleridir. O sıralarda etkilendiği gerçeküstücülerin şiirleri gibi ölçüsüz ve uyaksızdır. Geleneksel şiirle, edebi sanatlarla, şairanelikle, ölçü ve uyağın sağladığı mekanik ahenkle her türlü bağı koparmıştır. Her türlü sözcüğün şiire girebileceğini göstermiştir. Kimi şiirlerinde bir alay sezilir.

  Genç Kalemler dergisindeki yazarların temel düşünceleri, yazı dilini konuşma diline yaklaştırmaktı. Bu amaçla İstanbul ağzı örnek alındı. Tamlamalar sadeleştirildi; Türkçeleşmiş yabancı sözcüklere pek dokunulmadı. Bu yolla yepyeni, pırıl pırıl bir Türkçe doğdu. Böylece Osmanlıcadan ulusal dile bir geçiş sağlandı.

  Aşağıdaki cümlelerdeki bilgiler doğruysa yanındaki boşluğa D, yanlışsa Y yazınız.
  A) Hayriyye, 17. yy. şairi Nabi'nin mesnevi biçiminde yazdığı, öğüt veren, didaktik bir eserdir. ( D )
  B) Cihannüma yazarı Kâtip Çelebi, batılı anlamda ilme değer veren ilk düşünürlerimizdendir. ( D )
  C) Realizm ve Natüralizim roman ile hikâyede, Pamasizm ise şiirde gerçekçilik demektir. ( D )
  D) H. Rahmi Gürpınar, tiyatro ve romanlarında Anadolu halkının törelerini, inanışlarını, dilini alaylı bir anlatımla vermiş Tanzimat dönemi yazarlarımızdandır. ( Y )
  E) Cumhuriyet döneminde yetişen halk şairi Âşık Veysel'in şiirleri "Dostlar Beni Hatırlasın" adlı kitapta bir araya getirilmiştir. ( D )

  “Şiir, öykü, roman, deneme ve edebiyat tarihi alanlarında yapıtlar vermiş, çok yönlü bir yazardır. Daha çok sembolist akıma girebilecek, ahenkli ve orijinal hayallerle yüklü şiirler yazmıştır. Hikâyelerinde insan ruhunun temeli saydığı bilinçaltına ve rüyalara geniş yer vermiştir. Romanlarında bu öğelerle birlikte, tarihsel, toplumsal konuları da ele almıştır.” Metninde tanıtılan yazar/şairin adını ve eserlerinden birinin adını yazınız.

  Ahmet Hamdi TANPINAR- Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Şiirler, Yağmur…

  Aşağıdaki cümlelerdeki bilgiler doğruysa yanındaki boşluğa D, yanlışsa Y yazınız.
  A) Orhan Veli ve arkadaşları uyağı şiir için gerekli olmaktan çıkardılar. ( D )
  B) İkinci Yeni şairleri şiirde anlama değil, söyleyişe önem verdiler. ( D )
  C) Yedi Meşaleciler, "Sanat, sanat içindir." görüşüne bağlı kaldılar. ( D )
  D) Toplumsal Gerçekçiler, özellikle köye ve köylü sorunlarına yöneldiler.( Y )
  E) Beş Hececiler, şiirlerini sanatlı bir söy*leyişle oluşturmuşlardır. ( D )  “ I. Yedi Meşaleciler, Verlaine, Mallerme, Baudelaire gibi Fransız şairlerini önek almıştır.
  II. Yedi meşaleciler, hece ölçüsünü kullanmışlar; ancak şiirimize biçim bakımından bir yenilik getirememişlerdir.
  III. Garip şiiri temsilcileri , konuşma dilinin doğallığından yararlanmışlardır.
  IV. İkinci Yeniler, ahlak, erdem, dürüstlük gibi konuları topluma benimsetmek için şiiri bir araç olarak görmüşlerdir.
  V. Cumhuriyet döneminde aruz tümüyle bırakılmış, halk şiiri biçimleri ve serbest şiir yaygınlaşmıştır. “
  Yukarıdaki cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Bularak bilginin doğrusunu aşağıya yazınız.

  IV. Cümlede verilen bilgi yanlıştır. Doğrusu Şöyle olmalıdır: ”İkinci Yeniler, ahlak, erdem, dürüstlük gibi konuları topluma benimsetmek için şiiri bir araç olarak görmemişlerdir”  “Edip Cansever, İkinci Yeni ; Orhan Veli, Birinci Yeni (Garip) edebi topluluğu içinde bulunmuşlardır. Cümlesindeki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.


  “Sanki ben upuzun bir hikâye
  En okunmadık yerlerimle” mısralarını ait olduğu edebi akımın özelliklerini düşünerek sizde uyandırdığı çağrışımlardan yararlanarak anlamlandırınız.

  “Umutsuzlar Parkı şiirindeki dizelerde, şair kendisini uzun bir hikâyeye benzetmiştir. Bu hikâyenin bulunduğu kitabın okunmayan yerlerindeki hikâye şairin anlatmak istediği şeydir. Uzak çağrışımlar açısından ise şair, hikâye yerine insanı koymuş olabilir, insan, dünyaya düştüğünden beri dünyayı anlama çabasındadır, insan, bütünü anlama çabasında bazı yerleri anlayamaya bilir.”
  SevdaLiM ve AngaraLı bunu beğendi.
 3. milchbestandte

  milchbestandte Üye

  Katılım:
  23 Şubat 2009
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  _______00000000________________
  _____000000000000____0000000___
  ____00000000000000__0000000000_
  ____00000000000000_00000000000_
  _____0000000000000000000000000_
  _______000000000000000000000___
  _________00000000000000000_____
  ___________0000000000000_______
  _____________000000000_________
  _______________000000__________
  ________________0000___________
  _________________00____________
  _________________ 0 ____________
 4. 10_fen_c

  10_fen_c Üye

  Katılım:
  12 Mart 2009
  Mesajlar:
  8
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  saolun arkadaşlar paylaştıgınız için
 5. EnverYigit

  EnverYigit Üye

  Katılım:
  12 Kasım 2008
  Mesajlar:
  3
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  teşekkürler paylaşım için..
 6. toprakk

  toprakk Üye

  Katılım:
  23 Eylül 2008
  Mesajlar:
  3
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  çok sağolun ya=')
 7. xaslix

  xaslix Üye

  Katılım:
  17 Eylül 2008
  Mesajlar:
  43
  Beğenileri:
  57
  Ödül Puanları:
  6
  teşekkürler

Sayfayı Paylaş