2.Dönem 1.Yazılı Soruları

Konu 'Coğrafya 10. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde MaMiLog tarafından paylaşıldı.

 1. MaMiLog

  MaMiLog Üye

  Katılım:
  2 Aralık 2011
  Mesajlar:
  399
  Beğenileri:
  200
  Ödül Puanları:
  43

  A-Aşağıdaki Soruları Cevaplandırınız(Her sorunun tam doğru cevabı 8 puandır)

  1- Toplu kır yerleşmelerinin oluşmasında etkili olan temel iki faktör nedir? Bu tür yerleşmeler Türkiye’de nerelerde görülür?


  3- Menteşe Yöresi, sıcaklık ve yağış şartları uygun olmasına rağmen az nüfuslanmıştır. Neden?


  4- Ülkemizde Cumhuriyetin ilk yıllarında kadın nüfusun erkek nüfustan daha fazla olmasının nedeni nedir? Yazınız.


  5- Göçün nedenlerinden 4(dört) tanesini yazınız?  B- Aşağıda boş bırakılan yerleri doldurunuz (Her sorunun tam doğru cevabı 2 puandır)

  1- Ülkemizde kırsal kesimde ………………….…. etkisinden dolayı yerleşmeler güney yamaçlarda yoğunlaşmıştır.
  2- Doğu Anadolu Bölgesi’nde kom yerleşmelerinin oluşmasında …………………. en etkili faktördür.
  3- Zengin yer altı kaynaklarına sahip yerleşmeler …………………… şehirleridir.
  4- Kırsal nüfusun geçimi önemli ölçüde ………………….….. ve ……….…..………… dayanmaktadır.
  5- Bir limanın gelişebilmesi için ……………………………… geniş olmalıdır.
  6- Antalya,Kuşadası,Marmaris ve Göreme gibi kentlerin nüfuslanmasında öne çıkan ekonomik faaliyet …………………………’dir.
  7- ………………………………………… nüfusu 500.000’in üzerinde olan kentlerdir.
  8- Üretici konumda olmayan 0-14 ve 65 yukarısı yaş grubuna ……………………….… denir.
  9- Bir ülkede doğum oranı fazla, ölüm oranı az ise …………………..……… meydana gelir.
  10- Ülkemizde, Cumhuriyet döneminde ilk nüfus sayım….…………….yılında yapılmıştır.  C- Aşağıdaki cümlelerin yanına doğru ise “D” yanlış ise “Y” koyunuz.(Her sorunun doğru cevabı 2 puandır)

  1- Türkiye’de kentsel nüfus oranının en az olduğu bölge Karadeniz’dir. ( )
  2- Kıyı Ege’nin yerleşme şekli dağınıktır. ( )
  3- Aktif nüfus içinde tarımda çalışanların oranının düşük olması o ülkenin geliştiğini gösterir. ( )
  4- Ülkemizde kent nüfusu kır nüfusuna göre fazladır. ( )
  5- Kırsal kesimde eğitim hizmetlerinin yetersizliği göçe neden olan çekici faktörlerdendir. ( )
  6- Ülkemizde 1985 sonrası nüfus artış hızının azalmasının nedeni aile planlaması çalışmalarıdır.
  ( )
  7- Göç alan yerlerde yaşlı nüfus fazladır. ( )
  8- Bir bölgede doğum oranı az ise nüfus da azdır.
  ( )
  9- Nüfusumuzun ekonomik yapısına baktığımızda hizmet sektörü ilk sırada yer alır. ( )
  10- Ülkemizde Doğu Karadeniz Bölümünde köyden kente göçün temel sebebi makineli tarım yapılması sonucu insanların işsiz kalmasıdır. ( )

  D-Aşağıdaki Çoktan Seçmeli Soruları Cevaplandırınız.(Her sorunun doğru cevabı 2 puandır)
  1- Ülkemizde nüfusun dağılımı ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Ülkemizde nüfus dağılımı ile yağış arasında bir paralellik vardır.
  B) Sanayi faaliyetlerinin olduğu yerde nüfus yoğunluğu da fazladır.
  C) Güneyden kuzeye doğru nüfus yoğunluğu düzenli bir şekilde azalır.
  D) Dağların uzanış doğrultusu nüfusun dağılımını etkilemiştir.
  E) Kıyı kesimlerden iç kesimlere doğru nüfus azalır.
  2- Ekonomik faaliyetlerin hayvancılık olduğu ve yeryüzü şekillerinin dağlık engebeli olduğu yerlerde, yayla, ağıl, kom, oba gibi geçici kır yerleşmeleri yaygındır.

  Buna göre yukarıda işaretli yerlerden hangisinde geçici kırsal yerleşmeler daha yaygındır?
  A) 1 B) 2 C)3 D) 4 E)5
  3- I. Tuz Gölü çevresi III. Menteşe yöresi
  II. Hakkari bölümü IV. Taşeli platosu
  V. Yıldız Dağları bölümü
  Yukarıda Türkiye'nin az nüfuslanmış alanları verilmiştir. Bu alanlardan hangisinin az nüfuslanması diğerlerinden farklı bir nedene bağlıdır?
  A) I B) II C) III D) IV E)V
  4- Ülkemizdeki yerleşmeler, kır ve kent
  yerleşmeleri olmak üzere ayrılır.
  Buna göre, bir yerleşim yerinin kır veya kent olarak belirlenmesinde;
  I. yer şekilleri, III. nüfus miktarı,
  II. nüfus artış hızı, IV. ekonomik etkinliklerin
  türü
  Özelliklerinden hangileri ölçü kabul edilir?
  A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I ve III
  D) II ve I E) III ve IV
  5- I. Tuz Gölü çevresi III. Hakkâri Bölümü
  II. Taşeli Platosu IV. Menteşe Yöresi
  Yukarıda Türkiye'nin az nüfuslanmış alanları verilmiştir.Bu yerlerden hangilerinde nüfus yoğunluğunun az olmasında iklim ve yer şekilleri birlikte etkilidir?
  A) Yalnız I B) II ve III C) II ve IV
  D)Yalnız IV E) Yalnız III
  6-Türkiye’de yer alan aşağıdaki akarsuların bulunduğu bölgelerin iklim özellikleri ve yer şekillerinin dağılışı dikkate alınırsa, hangisinin havzasının daha fazla nüfuslandığı söylenebilir?
  A)Büyük Menderes B)Karasu C)Aras
  D)Çoruh E)Delice
  7- Türkiye’de 2000 yılı istatistiklerine göre kadın başına düşen canlı doğum sayısı İzmir’de 1,8 iken, Şırnak’ta 7,1’dir.Bu durumun iki kent arasındaki;
  I. Aile yapısı
  II. Ekonomik gelişme farkı
  III. İklim koşulları
  özelliklerinden hangilerine bağlı olduğu söylenemez?
  A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
  D) II ve III E) I,II ve III
  8- Türkiye, Avrupa’nın en genç nüfuslu ülkesidir. Ancak endüstriyel gelişimin yetersiz kalması nedeniyle bu genç nüfusun önemli bir kısmı işsizdir.
  Buna göre, Türkiye’deki endüstriyel gelişimin istenilen düzeye geldiği varsayılırsa, aşağıdaki durumlardan hangisinin ortaya çıkması beklenir?
  A) Çalışan nüfusun yaş ortalamasının yükselmesi
  B) Çalışan nüfus içinde kişi başına elde edilen iş verimliliğinin artması
  C) İthal edilen sanayi ürünü çeşidinin artması
  D) Dış ticaret açığının büyümesi
  E) Üretim maliyetlerinin yükselmesi
  9- Türkiye nüfusunun genç olması,
  I. Ortalama yaşam süresinin uzun olması
  II. Doğum oranının yüksek olması
  III. Bebek ölüm oranının düşük olması
  IV. Sanayi ürünleri üretiminin fazla olması
  koşullarından hangilerinin birlikte var olmasının kesin sonucudur?
  A) I ve II B) I ve III C) II ve III
  D) II ve IV E) III ve IV
  10- Aşağıda üç bölgenin çalışan nüfusun iş kollarına dağılımı gösterilmiştir.
  Çalışan nüfusun sektörel dağılımı ( %)
  Tarım Sanayi Hizmet
  I 71,3 7,7 21
  II 29,3 24,6 46,1
  III 50,6 11,2 38,2
  Buna göre, tabloda çalışan nüfusun sektörel dağılımı verilen bölgeler sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  I II III
  A- Karadeniz İç Anadolu Marmara
  B- Marmara Karadeniz İç Anadolu
  C- İç Anadolu Marmara Karadeniz
  D- Karadeniz Marmara İç Anadolu
  E- İç Anadolu Karadeniz Marmara

Sayfayı Paylaş