12.sinif turk edebiyati 2. dönem 2. yazili soruları

Konu 'Türk Edebiyatı 12. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde xaslix tarafından paylaşıldı.

 1. xaslix

  xaslix Üye

  Katılım:
  17 Eylül 2008
  Mesajlar:
  43
  Beğenileri:
  57
  Ödül Puanları:
  6

  S.1. Aşağıdaki eserlerden hangisi yada hangileri Toplumcu Gerçekçi anlayışla yazılmıştır? (10 Puan)

  I.Tırpan II.Sodom ve Gomore III.Anadolu notları IV.Yeşil Gece V.Ses

  A)Yalnız I B)Yalnız III C)I ve III D)II ve IV E)I ve V

  Cevap: E şıkkı.

  S.2. “Yazar, romanında ulusal anlayışı benimsemedikleri için iki eşinden ayrılmış bir kadını anlatmaktadır. Yaşadığı dönemde savaş sonrası ortamda ortaya çıkan menfaatçiliği halkın değerlerine tercih eden insanlar eleştirilir. Ve bu anlayışla yapılan mücadele anlatılır.”

  Yukarıdaki eseri yazan sanatçı hangi anlayışla eserini yazmış olabilir? Neden? (10 Puan)

  Cevap: Milli zevk ve anlayışı benimseyen bir yazardır. (3 Puan). Çünkü, yazar ulusal bilinci ve milliyetçilik anlayışını ön planda tutmuş, halkın değerlerini ve ulusal bilinci vurgulamıştır. (7 Puan)

  S.3. Aşağıdaki yargılar doğruysa (D), yanlışsa (Y) yazınız. (10 Puan)

  a.”Efendilik Savaşı” Fakir Baykurt’un romanıdır. ( Y )
  b.”Kağnı” ve “Değirmen” adlı öyküler Sabahattin Ali’nin eserleridir. ( D )
  c.Toplumcu gerçekçiler ulusal ve gerçekçi konular üzerinde durmuşlardır. ( Y )
  d.Toplumcu gerçekçi anlayış Yakup Kadri’nin Ankara romanıyla başlar. ( Y )
  e.”Eski Bir Yara” hikayesi bir Durum Öyküsüdür. ( Y )

  S.4. Aşağıdaki boşlukları doğru bir şekilde doldurunuz. (10 Puan)

  a.Yakup Kadri’nin ERENLERİN BAĞINDAN ve OKUN UCUNDAN adlı eserleri, onun mensur şiirleridir.
  b.Yakup Kadri’nin Ankara romanının teması: İŞGAL YILLARINDA ANKARA’dır.
  c.Reşat Nuri’nin “Eski Bir Yara” adlı öyküsünün teması: ANADOLU İNSANI’dır.
  d.Reşat Nuri, ROMAN, ÖYKÜ, TİYATRO, GEZİ YAZISI türünde eserler vermiştir.
  e.Sabahattin Ali’nin en önemli romanlarından biri de KUYUCAKLI YUSUF’tur.

  S.5. Cumhuriyet Döneminde Milli Zevk ve Anlayışla eser yazan sanatçıların işledikleri konuları maddeler halinde yazınız. (10 Puan)

  Cevap: a.I. Dünya Savaşı, b.Milli Mücadele, c.Anadolu insanı, ç.Atatürk ve İnkılâpları, d.Halkın ve Anadolu’nun yaşam tarzı, e.Ahlak bozuklukları, f.Yanlış batılılaşma, g.Hurafeler, h.Doğu-Batı çatışması, ı.Savaş sonrası halkın durumu

  S.6. “Yazar romanında kasabada yaşayan ve geçimini çiftçilikle sağlayan bir babanın hayat mücadelesi ve kasabanın zenginleriyle çatışmalarını anlatmıştır. Halkı sömüren zengin kesimin halka yaşattıkları ifade edilmek istenmiştir.”

  Yukarıda bahsedilen roman hangi anlayışla kaleme alınmıştır? (10 Puan)

  Cevap: Toplumcu Gerçekçi anlayış.

  S.7. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi şiirinin etkilenip kaynak olarak seçtiği anlayışlardan biri değildir?
  (10 Puan)

  A)Sezgicilik B)Realizm C)Dadaizm D)Egzistansiyalizm E)Divan Şiiri

  Cevap: B şıkkı

  S.8. “Şiirde “İnsan Sevgisi” tema olarak seçilmiştir. Ses akışı, ahenk ve anlatım uyum içindedir. Şiirde aynı zamanda kutsal yer isimleri de geçmektedir ve böylece dini çağrışımlar yer almaktadır. Şiirin yapısı ve söyleyişi içeriğinin önüne geçmiştir. Toplum içinde kalan birey işlenmiştir.”

  Yukarıda bahsedilen şiir hangi anlayışla yazılmıştır? (10 Puan)

  Cevap: 1980 Sonrası Bağımsız Bireyci Söylem.


  S.9.


  BİR SABAH TANIDIK BİR ŞEHRE GİRERKEN
  *
  Bir sabah tanıdık bir şehre girerken
  Sıcak ve dost şeyler düşünür insan
  Tanıdık bir yatak bekler sizi
  Bir çocuk yüzü gülümser anılardan
  *
  Dost şehirler, sevgili, anne şehirler
  Nice anılar, nice mutluluklar yaşadım her birinizde
  ****kanlı bir sevinçle sokaklarınızdan geçtiğim oldu
  Kederli günlerim oldu aklımı yitiresiye

  Sonsuz kareli bir film gibi
  Yaşamım geçiyor belleğimden
  Tekrar etmek duygusu
  Her şeyi yeniden, yeniden...
  *
  Bir sabah tanıdık bir şehre girerken
  Hüzünlü, tuhaf şeyler düşünür insan
  Sadece o şehrin değil
  Kendisinin de değiştiği duygusundan...


  Yukarıdaki şiir Cumhuriyet Dönemindeki hangi şiir anlayışına göre yazılmıştır? Bu şiir anlayışının özelliklerinden üç tanesini yazınız. (10 Puan)

  Cevap: II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir. (5 Puan),
  a.Toplumsal sorunlar üzerinde durmuşlardır, b.Mücadeleci ve devrimci bir tarz benimsemişlerdir. c.Şiiri direnişlerini haykırmak için kullanırlar. d.Uzak çağrışımlardan arınmış ve gerçek imgeli şiirler yazmışlardır. e.Marksist bir söylem içindedirler. (5 Puan)

  S.10. Aşağıdakilerden hangisi İsmet Özel’i yansıtan özelliklerden biri değildir?

  A)Üzerinde en çok durduğu konu haklin direnişidir.
  B)Yazdıklarıyla kendine özgü bir şair olmayı başarabilmiştir.
  C)Şiiri, okur ile haykırış arasında bir köprü olarak seçer.
  D)Şiirinde uzak çağrışımlara başvurmamış ve belirgin imgeler kullanmıştır.
  E)Toplumu belirleyen faktörleri belirleyip şiirlerine taşımıştır.

  Cevap: A şıkkı.
 2. xaslix

  xaslix Üye

  Katılım:
  17 Eylül 2008
  Mesajlar:
  43
  Beğenileri:
  57
  Ödül Puanları:
  6
  Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgilerin doğru veya yanlışlığını gösteriniz.(15 P)
  • İkinci Yeni şairleri şiirde hayal gücüne ağırlık vermişler, söz dizimini zorlamış, dilin alışılmış kalıplarını yıkmaya çalışmışlardır. (D)
  • İkinci Yeni şairleri "Şiir dili müzik ile söz arasında, sözden çok müziğe yakın." anlayışıyla şiir yazmışlardır. (Y)
  • İkinci Yeni şiirinde bireyin yalnızlığı, bunalımı ve çağrışımlarla dolu estetik bir şiir dünyasına kaçışı İkinci Yeni şairlerinin sosyal bilinçten mahrum oluşuyla açıklanabilir. (D)

  2. Aşağıdaki cümlelerde geçen bilgilerden hangisi ikinci yeniyle ilgili değildir? (5 P)
  A) İmgeye ağırlık verildiği için kapalı bir söylem vardır.
  B) Soyutlamalar yapılmış, çağrışımsal bir dil kullanılmıştır.
  C) İnsan her zaman ve zeminde değerlidir.
  D) Konuşma dilinden uzaklaşılmıştır.
  E) Şiir dili müzik ile söz arasında, sözden çok müziğe yakındır.

  3. “Sanki ben upuzun bir hikâye
  En okunmadık yerlerimle
  Umutsuzlar Parkı şiirindeki bu dizelerde:
  Şair kendisini neye benzetmektedir? (5 P)
  Şair kendisini upuzun bir hikâyeye benzetmiştir.
  Şair bu dizelerde ne anlatmak istemektedir? (5 P)
  Bu hikâyenin bulunduğu kitabın okunmayan yerlerindeki hikâye şairin anlatmak istediği şeydir. Uzak çağrışımlar açısından ise şair, hikâye yerine insanı koymuş olabilir, insan, dünyaya düştüğünden beri dünyayı anlama çabasındadır, insan, bütünü anlama çabasında bazı yerleri anlayamayabilir.
  c. Attila İl*han'ın "Olmayacak şey bir insanın bir insanı anlaması" dizesi ile Umutsuzlar Parkından alınan dizeler arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? (5 P)
  Anlatılmak istenen düşünce bakımından benzerdir. Her iki alıntıda da insanın insanı kolay anlayama*yacağı anlatılmaktadır.

  4. “Çok eski bir yerimdeyim, çürüyen bir yerimden geliyorum"
  “Anlıyorum, ama yepyeni anlıyorum bıktığımı"
  “... unutulmak içindeki onlardan"
  “O yapayalnız olmaktaki kendimi"
  “Yok artık sıkılıyorum." dizelerinde
  Şairin ruh hali ile ilgili hangi ipuçları verilmektedir? (5P )
  Bu dizeler şairin "umutsuz, bezgin" ruh haliyle ilgili ipuçlarını vermektedir.
  Bu ruh hali şiiri nasıl etkilemektedir? (5 P)
  Bu ruh hâli şiire ka*ramsar bir hava vermektedir.
  Bunun ruh hali ile ikinci yeni şiiri arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? (5 P)
  İkinci Yeni şiirindeki temalar, bireysel, bireyselliği ölçüsünde "karamsar" bir dünya görüşüne sahiptir.

  5. (1)“ Ben ki toz kanatlı bir kelebeğim, (2) "Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen
  Minicik gövdeme yüklü kafdağı, Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen "
  Bir zerreciğim ki , arş'a gebeyim, Şeyh Galib
  Dev sancılarımın budur kaynağı!” (3) “Evreni içinde gizleyen özneyim ben”
  Necip Fazıl KISAKÜREK Hüseyin ATLANSOY

  Yukarıdaki üç metni muhteva(Konu) yönünden inceleyiniz.
  Temalarını bulunuz,(10 P)
  1, 2 ve 3. metinlerin teması “insan alemin özüdür ya da alemin özü insanda gizlidir. Her bireysel varlık, bütün dünya ve tanrının bir aynası gibidir; veya her biri kendi tarzında bütün kâinatı ifade etmektedir” şeklinde söylenebilir.

  Tema benzerliğinin sebebini açıklayınız. (10 P)
  Bu benzerliğin sebebi “şairlerin geleneğin(Divan Şiiri ve Tasavvuf Düşüncesinin) etkisini şiirlerine yansıtmasıdır.” denebilir

  6. “……..
  Zikre dalmış her şey
  Güne gülümserken papatyalar
  Dualar gibi yükselir ümitlerim
  Güneşle kol kola kırlarda koşarak
  ……… ”
  Muhsin YAZICIOĞLU
  Yukarıdaki dizelerde kişileştirilen nesneler nelerdir? (3 P)
  Her şey, papatya ve güneş kişileştirilmiştir.
  Yukarıdaki dizelerde altı çizili mısradaki söz sanatını yazınız. (3 P)
  Ümitler dualara benzetilerek “Teşbih” sanatı yapılmıştır.

  7. İhtiyar elini bağrına soktu,
  Dedi ki: "İstanbul muhâsarası,
  Başlarken aldığım gazâ yarası,
  İçinden çektiğim bu altın oktu!.."
  (YAHYA KEMAL)
  Yukarıdaki manzum parçanın ölçüsünü, kafiye örgüsünü ve çeşitlerini üzerinde gösteriniz.(5 P)
  Şiir 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
  Kafiye örgüsü abba (sarma kafiye) biçimindedir.
  -ok/ok arasında tam; -ara/-ara arasında zengin kafiye vardır.
  -tu/-tu ve –sı/-sı ekleri rediftir
  Şiirin biçimiyle gelenek ilişkisini bir iki cümleyle değerlendiriniz. (5 P)
  Şiir hece ölçüsüyle yazıldığı için halk şiiri geleneğiyle ilişkilendirilebilir. Ancak kafiyelenişi yönüyle gelenekten ayrılır.

  8. Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.(5 P)
  1980 sonrası Türk şiiri uzak çağrışımlarla yüklü imgelere değer vermesiyle İkinci Yeni şiirinin imge anlayışını devam ettirir.
  İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiirde şairler kendilerini toplumun sözcüsü olarak kabul etmişlerdir.
  Halk şiiri geleneği görsel materyallerin yaygınlaşması ve şehirleşme yüzünden zayıflamaktadır.
  İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şairler şiire yükledikleri işlev bakımından Namık Kemal, Tevfik Fikret, Mehmet Akif, ve Nazım Hikmet’e bağlanırlar.
  Abdurrahim Karakoç’u halk şiiri geleneğine bağlılık yönünden Aşık Veysel ve Murat Çobanoğlu’ndan ayıran fark şiirlerini saz eşliğinde söylememesidir.

  9. Şiir hakkındaki görüşlerini “poetik metin” olarak ortaya koyan dört şairi ve bu şairlerin görüşlerini içeren metinlerin isimlerini kronolojik olarak(tarih sırasına göre) yazınız.. (4 P)
  Ahmet Haşim -Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar
  Orhan Veli KANIK -Garip Önsözü
  Ahmet Hamdi TANPINAR -Antalyalı Bir Genç Kıza Mektup
  Necip Fazıl KISAKÜREK -Poetika

  10. Aşağıdaki eserlerin karşısına şairlerinin isimlerini yazınız. (5)

  Safahat - Mehmet Akif ERSOY
  Çile - Necip Fazıl KISAKÜREK
  Kendi Gökkubbemiz - Yahya Kemal BEYATLI
  Yerçekimli Karanfil - Edip CANSEVER
  Hafız ile Semender - Haydar ERGÜLEN
 3. xaslix

  xaslix Üye

  Katılım:
  17 Eylül 2008
  Mesajlar:
  43
  Beğenileri:
  57
  Ödül Puanları:
  6
  S-1)Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız(10)
  -1930’lu yıllardan itibaren köylüden, işçiden dar gelirliden söz edilmeye başlanmıştır. ( D)
  -Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren eserler veren romancılar, realist roman tekniğine uygun eserler vermişlerdir. ( D)
  -XIV.yy. Halk şiirinde olduğu gibi XX.yy. halk şiirinde de divan şiiri etkisi kendini hissettirir. ( Y)
  -Toplumcu Gerçekçiliği esas alan eserlerde siyasi ideolojiler ön plana çıkmaz. (Y)
  -1980 sonrası Türk şiirinde kültür ve medeniyet tarihimizin konu ve kavramlarına imge düzeyinde sıkça göndermeler yapılmıştır.(D)

  S-2) Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz .(10 puan)
  -Toplumcu Gerçekçilerin eserlerinde köyden kente göç ve İDEOLOJİK ..kaynaklı fikirler işlenmiştir.
  - Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren eserlerde …ANADOLU .’ya ve ANADOLU…insanına yönelme görülür.
  -Yılanların Öcü romanının yazılış amacı…HALK-YÖNETİCİ. arasındaki çatışmayı anlatarak HALKI BİLGİLENDİRMEK

  S-3)Aşağıdaki eserin yazarlarını yazınız..(20puan)
  Kürk Mantolu Madonna…SABAHATTİN ALİ Irazcanın Diriliği…FAKİR BAYKURT
  Damga……REŞAT NURİ GÜNTEKİN. Sodom ve Gomore…YAKUP KADRİ
  Kağnı…SABAHATTİN ALİ Acımak… REŞAT NURİ GÜNTEKİN.
  Türkiye Üzgün Yurdum…ATAOL BEHRAMMOĞLU Huzur…AHMET HAMDİ TANPINAR
  Kiralık Konak … YAKUP KADRİ Yerçekimli Karanfil…EDİP CANSEVER

  S-4) Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun edebi kişiliğini yazınız.(10)
  Çocukluktan başlayarak babasının zengin kütüphanesinden yararlanıp okuma zevki edindi. Mısır'daki günlerinde bu zevki geliştirdi. Yazarlığa Ümit, Servet-i Fünun, Resimli Kitap gibi dergilerde başladı. Fecr-i Âticiler’in "sanat kişiseldir" görüşünü paylaştığı ve "sanat için sanat" yaptığı bu ilk döneminde "Nirvana" adlı bir oyun, makaleler, denemeler, şiirler ve öyküler yazdı. Balkan Savaşı ve I. Dünya Savaşı sırasında ülkenin içinde bulunduğu zor koşullar, sanat anlayışını değiştirmesine yol açtı. Sanatın toplumsal işlevine de ağırlık vermeye başladı. Bu ikinci dönem eserlerinde önce Ömer Seyfettin ve arkadaşlarının dilde yenileşme çabalarına karşı çıktı.
  *
  Sonra Ziya Gökalp'in de etkisiyle Yeni Lisan ve Milli Edebiyat akımını benimsedi. Daha çok romancı yönüyle ön plana çıktı. Bu türün edebiyatımızdaki önemli temsilcilerinden biri oldu. Yazarlık yaşamı boyunca Batı edebiyatı özelliklerine de sıkı sıkıya bağlı kaldı. Balzac, Flaubert ve Zola'dan etkilendi. Eserlerinde belli tarihsel dönemleri ele aldı. Kiralık Konak I. Dünya Savaşı öncesinin, Hüküm Gecesi II. Meşrutiyet’in, Sodom ve Gomore Mütareke döneminin, Yaban Kurtuluş Savaşı yıllarının, Ankara Cumhuriyet’in ilk on yılının, Bir Sürgün 2'nci Abdülhamid döneminin işlendiği romanlardır. Panorama 1923-1952 yıllarını kapsar. 1955’ten sonra da anıları dışında kitap yazmadı. Romanları arasında en ünlüleri Nur Baba, Kiralık Konak ve Yaban’dır. İlk romanı Nur Baba, 1922’de kitap olarak basılmadan önce gazetede yayınlandı.

  S-5)Yılanların Öcü romanının kahramanlarını tahlil ediniz.(10)
  *Bayram : ****kanlı,mert,cesur,sözüne güvenbilir bir ****kanlıdır.
  *Haceli : Pısırık,toplumun arkasına sığınan,bencil bir kişilik yapısına sahiptir.
  *Irazca Ana : Evladının sürekli yanında olan otoriter bir kişilik yapısındadır.
  *Muhtar : Para düşkünü,sadece kendini düşünen bencil birisidir.
  S-6)Konuların işlenişine göre roman çeşitlerini yazarak, roman çeşitlerini açıklayınız.(10)
  1 – Romantik Roman . Romantik akıma uygun olarak, duygu ve hayallerin ön plânda olduğu romanlardır.( İntibah”, “Eylül”, “Mai Ve Siyah” gibi )

  2 – Realist Roman : Gerçekçi akıma uygun olarak gözlem ve deneyimin duygu ve hayalden daha ön plânda olduğu akımdır İlk örneği R. M. Ekrem’in “Araba Sevdası “.

  3 – Natüralist Roman: Bilimsel araştırmalara bağlı kalarak kahramanlarını gözlemlerle seçen romanlar

  S-7) Olay ( Klasik Vak’a ) Hikâyesi hakkında bilgi vererek temsilcilerini yazınız.(10)
  1) OLAY ( KLASİK VAK’A ) HİKÂYESİ : Bir olayı ele alarak, serim, düğüm, çözüm plânıyla anlatıp bir sonuca bağlayan öykülerdir. Kahramanlar ve çevrenin tasvirine yer verilir Bir fikir verilmeye çalışılır; okuyucuda merak ve heyecan uyandırılır. Bu tür, Fransız yazar Guy de Maupassant ( Guy dö Mopasan) tarafından yaygınlaştırıldığı için “Mopasan Tarzı Hikâye” de denir
  • Bu tarz öykülere “klasik vak’a öyküsü” de denir.
  • Bu tür öykülerde olaylar zinciri, kişi, zaman, yer öğesine bağlıdır.
  • Olaylar serim, düğüm, çözüm sırasına uygun olarak anlatılır.
  • Olay, zamana göre mantıklı bir sıralama ile verilir, düğüm bölümünde oluşan merak, çözüm bölümünde giderilir.
  Bu tarzın bizdeki en önemli temsilcileri: Ömer Seyfettin, Refik Halit Karay, Hüseyin Rahmi Gürpınar ve Reşat Nuri Güntekin ,Yakup Kadri Karaosmanoğlu ,Orhan Kemal, Samim Kocagöz, Necati Cumalı, Talip Apaydın’dır.

  S-8)Toplumcu Gerçekçi yazarların işlediği temaları yazınız(10)
  TOPLUMCU GERÇEKÇİ YAZARLARIN İŞLEDİĞİ TEMALAR: Toplumcu gerçekçiler toplumdaki düzensizlik ve çatışmalar ile köy gibi kü*çük yerleşim birimlerinin sorunlarını, ağa-köylü, öğretmen-imam, halk-yönetici, zengin-fakir, güçlü-güçsüz, aydın-cahil gibi belirgin farklılıkları, Anadolu coğraf*yasını ve insanını, büyük şehirlere göçün ortaya çıkardığı problemleri tema olarak işlerler. Toplumcu-gerçekçilerin sanat eserini bir araç olarak görüp bu sorunlar üzerine ideolojik anlamda yoğunlaşmaları onların bu temalara yönelmelerine se*bep olmuştur.
  İçi tozla karışık ter kokan kamyon dünyanın en bozuk yolunda bizi birbirimize vura vura sersem etmişti.Birdenbire duraklamalar, bir çukura yuvarlanır gibi sarsıntılar, bana nerede bile olduğumu unutturmuş ve beni karanlık bir rüya dünyasına atmıştı.Şimdi oturduğum taşın üzerinde bu rüyadan silkinmeye çalışıyordum.
  S-9)Yukarıdaki metinde hangi bakış açısı kullanılmıştır,kullanılan bakış açısını tanımlayınız?(10)

  Kahraman bakış açısı : Anlatıcı, hikâyenin bir kahramanıdır. Hikâyeyi bize kendi bakış açısından anlatır. Bu durumda anlatıcı ve kahraman eşit bilgiye sahiptir.
  Başarı dileklerimle…☺

Sayfayı Paylaş