12.Sınıf Kitaptaki Etkinlikler

Konu 'Coğrafya 12. Sınıf' bölümünde Toгgαи tarafından paylaşıldı.

Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.
 1. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38

  12.SINIF SAYFA 49 ETKİNLİK ÇALIŞMASI…  Aşağıdaki tabloda dünya nüfusunun yıllara kıtalara göre dağılımı verilmiştir.Aşağıdaki soruları tabloya ve ön bilgilerinize göre yorumlayınız…

  SORU-1-1950-1990 yılları arasında hangi kıtalarda nüfus daha fazladır.  Asya ve Avrupa kıtalarında fazladır…  SORU-2-2015-2050 yılları arasında en fazla nüfus artışı hangi kıtalarda olacaktır.Nedenlerini söyleyiniz.  Asya ve Afrika kıtalarında olacaktır.Bu kıtalarda önlenemez bir doğum artışı söz konusudur.Sağlık hizmetlerinin iyileşmesi de bebek ölümlerini azaltacak insan ömrünü uzatacaktır.  SORU-3-Tabloda 1950-2050 yılları arasında nüfus artış hızının azaldığı kıtalar hangisidir.Nedenlerini tartışınız.  Avrupa ve Kuzey Amerika kıtalarında azalma görülecektir.Bu ülkeler gelişmişlikle bağlantılı olarak doğum oranları düşüktür.Nüfusuna dinamizm kazandıramamıştır.Yaşam standartlarının yüksek olması eğitim seviyesinin iyi olması kadının iş hayatında rolünün fazla olması doğum oranlarını azaltıcı rol oynar…

  12.SINIF SAYFA 50 ETKİNLİK ÇALIŞMASI

  SORU-1-Tablodaki şehirlerin gelecekteki tahmini nüfus miktarlarını, artış oranlarını da dikkate alarak yazınız.

  Artış oranları ve nüfus bilgileri tahmini olarak verilmiştir.Verilen bilgiler matematik öğretmeni arkadaş tarafından hesaplanmıştır.Rakamlarda çeşitli farklılıklar çıkabilir.


  SORU-2-Tabloda nüfusları artan, azalan ve değişmeyen şehirleri söyleyiniz.

  Tablodaki ülkelerin nüfusları artmaya devam ediyor ancak artış oranlarında azalma vardır.Bu azalma Tokyo ve New York fazla en az değişen Şangay artış en fazla Karaşi olarak belirtilebilir...


  SORU-3-Tabloda nüfusu en fazla ve en az artan ülkeleri belirleyerek bunun nedenlerini tartışınız.

  Alt taraftaki pano değerlendirildiğinde çünkü ülke olarak sorulmuş Norveç ve Çin nüfusu en az artan ülkelerdir. Norveç’in gelişmiş ve sanayileşmiş bir ülke olmasıeğitim seviyesinin yüksek olması yaşam tarzı ve bu nedenle doğum oranlarının az olması; Çin’de uygulanan

  katı nüfus politikaları ve Çin’de ki hızlı sanayileşme ve kentleşme süreci bu durumun

  nedenidir. Brezilya ve Moğolistan nüfusu en fazla artan ülkelerdir. Bu ülkelerin

  gelişmemiş ülkeler olması nedeniyle doğum oranlarının yüksek olması ve bu

  ülkelerde ortalama yaşam süresinin giderek uzamasıdır.


  Alıntıdır.
 2. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38
  12. SINIF SAYFA 53 ETKİNLİK ÇALIŞMASI

  SORU-1-Verilen yıllar aralığında millî gelirin en fazla ve en az arttığı kıtayı

  tespit ederek nedenlerini sınıfta tartışınız.  Artış oranlarına bakıldığı zaman yıllık toplam milli gelir Asya Kıtasında en fazla artış göstermiştir.Özellikle Ortadoğu ve Güney Doğu Asya bu artış oranında ön planda rol oynar.Asya kıtasındaki sanayi ve teknolojik tesislerin getirileri, tarım, ticaret

  ve diğer sektörlerdeki kazançlarını arttırması yine enerji kaynakları olarak önemli bir petrol bölgesine sahip olması bu gelişimde etkilidir.  En az arttığı kıta Afrika kıtasıdır.Bu Afrika kıtasındaki ülkelerin gelişmişlikten ziyade hala iç karışıklıklarla uğraşması yeterli yatırımları yapamamaları öz kaynaklarına sahip çıkamamaları ile bağlantılıdır.

  Bu durumun nedeni Afrika kıtasındaki ülkelerin bilimsel ve teknolojik

  SORU-2-Verilen yıllar aralığında kişi başına düşen yıllık gelirin en fazla ve en az

  arttığı kıtayı tespit ederek nedenlerini sınıfta tartışınız.  Kişi başına düşen milli gelir artışı incelendiğinde fazla artış Kuzey Amerika kıtasındadır. Bu durumun nedeni Kuzey Amerika kıtasındaki ülkelerin bilim ve teknolojide ileri gitmesi,Küresel piyasada daha çok para eden sektörlerin bu bölgelerde ağırlık kazanması kazançlarının büyük kısmını teknolojik ürünlerden sağlaması etkili olmuştur.Nüfus miktarı bakımından avantajlı özellikleri vardır.  Yine rakamlar en az artış için bizi Afrika kıtasına götürür.Nüfus miktarı kişi başına düşen milli geliri etkiler Afrika yeteri kadar ekonomik faaliyetleri olmamakla beraber nüfus artış hızı fazla olan bir kıtadır bu iki etken birleşmesi kişi başına düşen milli geliri bu kıtada en alt seviyelere çeker.
 3. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38
  12.SINIF SAYFA 54-55 ÖLÇME DEĞERLENDİRME SORULARI  Aşağıdaki soruları cevaplayınız?  SORU-1-1950 den sonra dünya nüfusunun hızla artmasının sebebleri nelerdir.  1945 2. dünya savaşından sonra ülkelerin nüfus artırıcı politika uygulamaları bu yıllardan sonra tıp sağlık alanındaki gelişmelerin çocuk ölüm oranlarını düşürmesi,mevcut teknolojik gelişmelerin sağlamış olduğu yaşam standartlarının yükselmesi,ulaşımda meydana gelen gelişmeler,insanların daha az yıpranmasına sebeb olarak yaşam sürelerinin uzamasına sebeb olmuştur.

  SORU-2-2015 yılından sonra nüfus artış hızı aynı şekilde devam ederse ne gibi sorunlar yaşayabiliriz.

  Dünya nüfus artışı bölgeler arası farklılıklar göstermektedir.Gelişen ülkelerin bulunduğu alanlarda bu artış yavaşlayarak devam edecek ancak nüfus artış hızı çok düşük olacak.Bunun sonunda bu bölgelerde nüfus yaşlanacak ,bağımlı nüfus oranı üreten aktif nüfus ve devlet yatırımları için ciddi bir sorun oluşturacaktır.Geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde artış oranının bu şekilde devam etmesi bu ülkeler için olumlu yönlerin yanında çeşitli olumsuzlara yol açacaktır.Doğal kaynak tüketimi artacak,mevcut dünya ile ilgili doğal alanların sınırlar daralacak,işsizlik ortaya çıkacak nüfusun çok olması sosyal ve ekonomik sorunları beraberinde getirecektir.Olumlu olarak bu ülkeler de işgücü sıkıntısı olmayacak işci ücretleri düşecek devlet yatırımlarını destekleyecek atılımcı dinamik bir nüfusa sahip olacaktır.Bu ülkelerde yeni fikirler yeni iş kolları kurulacak rekabet artacaktır şeklinde yorumlayabiliriz.  SORU-3-1950-2000 yılları arasında şehirleşme sonucu ortaya çıkan sorunları önlemek için 2010 -2050 yılları arasında ne gibi önlemler alınabilr.?  Şehirleşme faaliyetleri daha planlı programlı gerçekleştirilmeli bu faaliyetler esnasında doğal alan ,su kaynakları,yeşil alanlar korunmalı sanayileşme için çevre kirliliğini önleyici daha katı yaptırımlar uygulanmalı.Eğitim hizmetleri ön plana çıkmalı sosyal yapı içerisinde köy ve şehir kültürüne geçiş konularında halkı eğitici projeler uygulanmalı,Köy ve kır hayatı desteklenmeli köyden kente göçün önüne geçilmeli,küresel ısınmaya yönelik daha ciddi tedbirler alınmalı,ortaya çıkacak enerji ihtiyacı için yenilenebilir doğa dostu enerji kaynaklarının kullanımına önem verilmelidir.  SORU-4-1950 ‘li yıllarda başlayarak günümüze kadar devam eden göç olgusu nun yarattığı sorunları olumlu hale getirmek için ne gibi önlemler alınmalıdır.?  Yoğun nüfus artışından kaynaklı sorunlar için köy hayatı desteklenmeli köyden kente göçü engelleyici projeler geliştirilmeli.Şehirdeki eğitim sağlık hizmetleri kadar olmasa da tatmin edici derecede sağlık altyapı hizmetleri kırsal kesimlere de götürülmeli.Eğitimin önemi tekrar gözden geçirilerek arttırılmalı,şehir yerleşmelerinde daha yaptırımcı gecekondulaşmayı engelleyici tedbirler alınmalı.Şehir kullanım alanları daha planlı ve programlı kullanılmalı,yeşil alanların korunmasında daha fazla önem verilmeli sanayi tesisleri belirli bölgelere aktarılmalı şehir dışlarına taşınmalı ve atıkları için ciddi önlemler alınmalı şeklinde belirtilebilir bu projeler arttırılabilir.

  SORU-5-Ruhr Bölgesi’nin Almanya’nın en önemli madencilik ve sanayi bölgesi olmasının başlıca nedenleri nelerdir.  Bölgede zengin taşkömürü yataklarının bulunması ve sanayi devrimi ile birlikte demir çelik üretiminde maden kömürünün kullanılması bu yönde sanayi tesisleri ve sanayi bölgeleri oluşması beraberindeki göç hareketleri sonucundaki şehirleşme faaliyetleri bölgeyi günümüzdeki konumuna getirmiştir.

  Aşağıdaki çoktan seçme soruları cevaplayınız.  1-Cevap A şıkkı Madenciliğin gelişmesi

  2-Cevap D şıkkı İklim Şartları

  3-Cevap A şıkkı Sanayi

  4-Cevap C şıkkı Ruhr Havzası

  5-Cevap A şıkkı Şangay

  6-Cevap D şıkkı Türkiye

  7-Cevap D şıkkı Teknoloji

  8-Cevap A şıkkı Batı Avrupa

  9-Cevap B şıkkı Madencilik

  10-Cevap A şıkkı  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.  1-Ruhr

  2-18. yüzyılda İngiltere’de başlamıştır.19.yüzyıl ortalarına kadar sürmüştür.

  3-teknolojik gelişmeler ve uluslar arası ticaret

  Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y harfini yazınız.  1- Y

  2- D

  3- Y
  benqiSu ve S. Moderatör Dilek bunu beğendi.
 4. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38
  12.SINIF SAYFA 61 ETKİNLİK ÇALIŞMALARI  Haritaları inceleyerek ve ön bilgilerinizden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

  SORU-1-Ülkemizin coğrafi bölgelere ayrılmasında ve bölge sınırlarının belirlenmesinde nelere dikkat edilmiştir?


  Ülkemiz bölgelere ayrılmasında ve sınırlarının belirlenmesinde Doğal ,beşeri,ekonomik özelliklerine bakılmıştır.


  Konum, Yeryüzü şekilleri, İklim, Bitki örtüsü, Nüfus, Yerleşme ve Tarım ve hayvancılık, Sanayi ve madencilik, Ticaret, Turizm etkili olmuştur.
  SORU-2-Bölgelere isim verilirken bölgelerin hangi özellikleri dikkate alınmıştır?  Bölgelerin coğrafi konum özellikleri etkili olmuştur.  SORU-3-Aşağıda verilen Türkiye Fiziki Haritası ile Coğrafi Bölgeler Haritası'nı karşılaştırdığınızda hangi özellikler dikkatinizi çekmektedir?


  Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinin oluşturulmasında kıyıya paralel uzanan dağ sıraları ön plana çıkar.  Marmara bölgesinde ise yükselti özelliklerine bakılırsa yeşil renk ile son derece sade yükseltisi az bir bölge olarak karşımıza çıkar.  Ege bölgesinde ise kıyıya dik uzanan dağlar ve bu dağların arasında çöküntü ovaları grabenler yer almaktadır.Kıyı özellikleri doğal liman ve koy körfezlerin fazlalığı…  İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ova ve platolar geniş yer kaplamakta ve bu bölgelerimiz harita da sarı renk ile ayırt edilebilmektedir.İç Anadolu bölgesinin dağlar arasında kalan bir çanak özelliği göstermesi.  Doğu Anadolu bölgesinde yükselti fazla hakim renk kahverengi olarak haritada seçilir bir özellik taşır.  Fiziki haritalardaki yer şekilleri ve renklendirme özellikleri ile bölgeler haritasındaki bölünmeler arasında benzerlikler bulunmaktadır.
 5. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38
  12. SINIFLAR SAYFA 62 ETKİNLİK ÇALIŞMASI  Aşağıdaki haritada coğrafi bölge ve bölümlerimiz gösterilerek bazı bölge sınırlarının belirlenmesinde dikkate alınan kriterler verilmiştir.  SORU-1-Ön bilgilerinizden faydalanarak diğer bölgelerin ayırımında hangi özelliklerin etkili olduğunu uygun kutucuklara yazınız…


  Marmara Bölgesi sınırlarının belirlenmesinde dikkate alınan kriterler:

  v Ortalama yükseltisinin az olması

  v Ova ve platoların geniş yer kaplaması,

  v İklim çeşitliliğinin görülmesi

  v Sanayi, ticaret ve ulaşımın çok gelişmiş olması,

  v Nüfusun ve nüfus yoğunluğunu fazla olması

  v Geçiş bölgesi olması  Ege Bölgesi sınırlarının belirlenmesinde dikkate alınan kriterler:

  v Dağların kıyıya dik olarak uzanması ve aralarında çöküntü ovalarının yer alması

  v Deniz etkisinin iç kesimlere doğru sokulabilmesi

  v Kıyıların çok girintili çıkıntılı olması

  v Nüfusun kıyı kesiminde yoğunlaşması

  v Horst ve graben sisteminin yaygın olması

  v Kıyıda Akdeniz iklimi, iç kesimlerde karasal iklimin görülmesi

  v Ege ovalarının verimli olması nedeniyle bu ovalarda tarım ürünü çeşitliliğinin fazla olması  İç Anadolu Bölgesi sınırlarının belirlenmesinde dikkate alınan kriterler:

  v Etrafının yüksek dağlarla çevrili olması

  v Yıllık yağış miktarının düşük olması

  v Ova ve platoların geniş yer kaplaması

  v Karasal iklimin etkili olması

  v Bozkır bitki örtüsünün hâkim olması

  v Buğday, arpa ve şekerpancarı tarımının ön planda olması

  v Küçükbaş hayvancılığın yaygın olması

  Akdeniz Bölgesi sınırlarının belirlenmesinde dikkate alınan kriterler:

  v Dağların kıyıya paralel uzanması

  v Dağların kıyıya çok yakın bir yerden başladığı için kıyı ovalarının dar olması,

  v Akdeniz ikliminin ve maki bitki örtüsünün hâkim olması,

  v Özellikle deniz turizm faaliyetlerinin çok gelişmesi

  v Nüfusun, özellikle tarım, sanayi ve ticaretin geliştiği yörelerde toplanması,

  v Kışların ılık geçmesi

  Karadeniz Bölgesi sınırlarının belirlenmesinde dikkate alınan kriterler:

  v Kuzey Anadolu Dağlarının kıyıya paralel uzanması

  v Dağların genel olarak kıyının hemen gerisinden yükselmesinden dolayı kıyı ovalarının dar olması

  v Gür ormanların bulunması

  v Kıyı şeridinde nüfusun yoğun olması ve kırsal alanda dağınık yerleşmenin görülmesi

  v Kıyı kesimlerinde nemli, bol yağışlı ılıman iklimin hâkim olması  Güneydoğu Anadolu Bölgesi sınırlarının belirlenmesinde dikkate alınan kriterler:

  v Güneydoğu Torosların güneyinde, ova ve platoların geniş yer kaplaması

  v Orta kesiminde Karacadağ volkanik dağının; doğu kesiminde ise Mardin Eşiği'nin yer alması

  v Karasal iklim özelliklerinin hâkim olması

  v Yaz mevsiminin çok sıcak ve kurak geçmesi

  v Batı kesiminde Akdeniz ikliminin etkili olması

  v Türkiye'nin petrol üretim bölgesi olması  Doğu Anadolu Bölgesi sınırlarının belirlenmesinde dikkate alınan kriterler:

  v Türkiye’nin ortalama yükseltisi en fazla olan bölgesi olması

  v Ulaşım özelliklerinin yer şekillerinden ve iklimden çok etkilenmesi

  v Yerleşmelerin dağlar arasında kalan ova ve platolarda olması

  v Yükseklik ve denizden uzaklığa bağlı olarak karasal iklimin etkili olması,

  v Nüfusun az ve yerleşmenin seyrek olması,

  v Hayvancılığın en önemli ekonomik faaliyet olması,

  SORU -2-Bölge içinde hangi farklılıklara bağlı olarak bölümlerin oluşturulduğunu söyleyiniz.  Bölge içinde konum, yeryüzü şekilleri, iklim, bitki örtüsü), nüfus, yerleşme) ve tarım ve hayvancılık, sanayi ve madencilik, ticaret, turizm bakımından çevresinden ayrılan ve kendi içinde benzerlik gösteren bölgeden daha küçük alanların olması etkili olmuştur.


  Alıntıdır.
 6. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38
  12.SINIFLAR SAYFA 64-65 ÖLÇME DEĞERLENDİRME SORULARI  Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.  SORU-1-Ülkemizde niçin coğrafi bölge ayrımına gidilmiştir?


  v Türkiye coğrafyasını daha iyi öğrenmek ve öğretmek

  v Yabancı bölge isimlerini Türkçeleştirmek

  v Tarihi ayrıma dayalı olan bölge sınırlarını coğrafi özellikleri dikkate alarak yeniden düzenlemek

  v Bölge özelliklerini daha iyi analiz ederek ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmak

  v Bölge ayırımında uluslararası coğrafi standartlardan yararlanmak ve günün şartlarına uygun hâle getirmek

  v Farklı kriterlere göre oluşturulmuş ve karışıklığa yol açan bölge ayrımını ortadan kaldırmak

  v Yönetim işlerini kolaylaştırmak ve sorunların daha çabuk çözülmesini sağlamak amacıyla coğrafi bölge ayrımına gidilmiştir.  Kitabınız sayfa 59 da bu bilgiler mevcut…

  SORU-2-Türk Coğrafya Kurumunun kuruluşunu hazırlayan şartlar nelerdir?


  Dünya coğrafyasında ülkemizin sahip olduğu coğrafi özellikleri en iyi şekilde tesbit etmek bunlarla ilgili stratejik kararların alınmasında yardımcı olmak,mevcut zenginliklerimizin yeni kuşaklara aktarılması korunması ve geliştirilmesi amacıyla eksikliği hissedildi.

  Türkiye’de coğrafyanın ve diğer bilimlerin gelişmesini ve ilerlemesini sağlamak.


  SORU-3-Türkiye bölgeler haritası ile Türkiye fiziki haritası arasında ne gibi benzerlikler bulunmaktadır?

  Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinin oluşturulmasında denize paralel uzanan Kuzey Anadolu dağları ve Toros dağları benzer bir noktadır.  Marmara bölgesinde ise yükselti az ve yer şekilleri son derece sadedir ve bu bölgelerimiz harita da yeşil renk ile ayırt edilebilmektedir.  Ege bölgesinde ise kıyıya paralel uzanan dağlar ve bu dağların arasında çöküntü ovaları yer almaktadır.  İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ova ve platolar geniş yer kaplamakta ve bu bölgelerimiz harita da sarı renk ile ayırt edilebilmektedir.  Doğu Anadolu bölgesinde yükselti fazla ve dağlık alanlar fazladır ve bu bölgelerimiz harita da koyu kahverengi renklerin yoğunluğu ile ayırt edilebilmektedir.  Türkiye'nin yüzey şekilleri ve iklim bakımından farklı bölgelerini gösteren haritalar ile bölge haritası arasında ana çizgileriyle büyük benzerlik vardır.


  Okan hocamıza bu tesbitler için teşekkür ediyoruz.


  SORU-4-Ülkemizin farklı bölgesel özelliklere sahip olduğu eskiden beri bilinmesine karşın neden coğrafi bölge ayrımına gidilmesi söz konusu olmamıştır?


  Ülke içinde bölge ayrımına gidilmesi yanlış anlaşılmalara ve ayrımcılığa yol açacağından ve ülkenin parçalanmasını kolaylaştıracağından dolayı coğrafi bölge ayrımına daha önce gidilmemiştir. Gelişmiş ülkelerin hiçbirinde coğrafi bölge ayrımı yoktur. Bu durum ortadan kaldırılmalı ve bu ayrımdan ülkemizde de vazgeçilmelidir.
  SORU-5-Coğrafi bölge ile idari bölüm arasında ne gibi farklar vardır?


  Türkiye, idari ve mahalli şartlar göz önünde bulundurularak çeşitli idari bölümlere ayrılmıştır. Buna göre yurdumuz, illere, iller ilçelere, ilçeler ise köylere ayrılmıştır. Bunlara Mülki İdare Bölümleri denir. İdari bölümlerin tespitinde coğrafi durumları, ekonomik şartları, kamu hizmetlerinin gerekleri ve ulaşım durumları dikkate alınmaktadır. İdari bölümlerin sınırlarının tespitinde, o bölümün coğrafi (doğal, beşeri ve ekonomik) özelliklerinden çok, ülke hizmetlerinin daha iyi yürütülebilmesi göz önünde tutulur. Bu nedenle idari il sınırları ile coğrafi bölge sınırları çakışmaz. Bazı illerimizin toprakları bütünüyle bir coğrafi bölgenin sınırları içinde yer alırken, bazı illerimizin toprakları iki veya daha fazla coğrafi bölgede yer alabilir. Örneğin; Antalya ili, bütünüyle Akdeniz Bölgesi içinde kalırken, Erzurum ili iki, Bilecik ili ise dört bölge içinde yer alır. Fiziki, beşeri ve ekonomik özellikleri ile diğer yerlerden ayrılan kendi sınırları içerisinde benzerlik gösteren alanlara coğrafi bölge denir.

  SORU-6-Coğrafi bölge ile tarım bölgesi arasında ne gibi farklar vardır?


  Tarım bölgesi; benzer iklim koşulları ve toprak özellikleri nedeniyle kendi içinde benzer tarımsal faaliyetler yapılan ve çevresinden ayrılan alanlardır. Bu bölgeler oluşturulurken yalnızca yapılan tarımsal faaliyetler göz önünde bulundurulur.  Coğrafi bölgelerin oluşumunda ise doğal faktörler (Konum, Yeryüzü şekilleri, İklim, Bitki örtüsü), beşerî faktörler (Nüfus, Yerleşme) ve ekonomik faktörlerin (Tarım ve hayvancılık, Sanayi ve madencilik, Ticaret, Turizm) hepsi göz önünde bulundurulur


  Ülkemizin Tarım Bölgeleri:
  Karadeniz Kıyıları: Kış ılıklığına ve bol neme gereksinim duyan çay,
  Fındık, mısır ile tütün, sebze, meyve, keten, kenevir, ayrıca Doğu Karadeniz kıyılarında turunçgil yetişir.


  Akdeniz ve Kıyı Ege : Akdeniz iklimine uyumlu olan, turunçgiller, zeytin, incir, susam, pamuk, pirinç, turfanda sebzeler, muz, çekirdeksiz üzüm, tütün gibi ürünler yetiştirilir.


  Marmara: Geçiş iklimi koşullarına bağlı olarak ürün çeşitliliği en fazla olan bölgedir. Başlıca ürünleri ayçiçeği, zeytin, tütün, çeşitli sebze ve meyveler, tahıllar, dut ve fındıktır.


  Karadeniz Ardı: İç Anadolu ile kıyı arasında geçiş özelliği gösterir.
  Yüksek yerlerinde çavdar, buğday, sulak yerlerde pirinç ve sebze yetiştirilir. Hayvancılığın geliştiği, özellikle tiftik keçisinin yoğun olarak yetiştirildiği alandır.


  İç Anadolu ve Çevresi: Bozkırların geniş yer kaplaması nedeniyle koyun ve keçi gibi küçükbaş hayvancılık yaygındır. Yarı kurak iklim nedeniyle buğday, arpa gibi tahıllar ile fasulye, nohut gibi baklagiller yetiştirilir.


  Erzurum - Kars Bölümü: Yazların kısa ve serin geçmesi tarımsal faaliyetleri sınırlamıştır. Buğday, arpa gibi tahıllar yetiştirilir. Yaz yağışlarına bağlı olarak gür otlakların olması büyükbaş hayvancılığı yaygınlaştırmıştır.


  Doğu Anadolu ve Dağlık Yerler: Tarım alanlarının sınırlı olduğu bu yerlerde hayvancılık ön plana çıkar. Tahıl tarımı yapılır. Sebze ve meyve üretimi önem taşımaz.  Yorumlarını kullandığım Okan Karaman hocama teşekkür ediyorum…  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇOKTAN SEÇMELİ
  Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.


  SORU-1-Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bölge sınıflandırmasında kullanılan kriterler arasında yer almaz?
  A)Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrilmiş olması
  B)Yeryüzü şekilleri
  C)Nüfusun dağılışı
  D)Tarım ürünlerinin çeşitliliği ve dağılımı
  E)Kıyı ile iç kesimler arasındaki iklim farklılığı

  SORU-2-Coğrafi bölgelerin belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?
  A)İklim B)Yüzey şekilleri C)Bitki örtüsü
  D)Ekonomik faaliyetler E)Nüfus

  SORU-3-Türkiye, 1941 yılındaki I. Türk Coğrafya Kongresinde 7 bölge, 21 bölüme ayrılmıştır.
  Türkiye coğrafi bölgelerine ayrılırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmamıştır?
  A)Kıyılara göre konumu B)Nüfus ve yerleşme özellikleri
  C)Ekonomik özellikleri D)Coğrafi koordinatları
  E)Özel konum özellikleri

  SORU-4-Samsun'dan Rize'ye giderken yol boyunca gördüğü bir bitki hakkında "Bu bitki Türkiye'nin her yerinde yetişir" diyen bir kişinin söz konusu bitkiyi hangi bölgede görmüş olması bu yargısını desteklemez?
  A)Akdeniz B)Doğu Anadolu C)İç Anadolu

  SORU-5-Akdeniz Bölgesi'nin batı kesimi ile Karadeniz Bölgesi'nin doğu kesiminin benzerlik gösteren başlıca özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Tarım ürünlerinin çeşitliliği
  B)Dağların kıyı şeridine göre konumları
  C)Maden rezervi ve çeşitliliği
  D)Nüfusun yıl içindeki hareketliliği
  E)Kalkınmada öncelikli yöre olması

  SORU-6-Aşağıdakilerden hangisi Dicle Bölümü'yle Orta Fırat Bölümü'nün ortak özelliklerinden biridir?
  A)Petrol rafinerisinin bulunması
  B)Doğal göl bakımından fakir olmaları
  C)Zeytin tarımının yaygın olarak yapılması
  D)Şehirleşme oranının düşük olması
  E)Hayvancılığın temel geçim kaynağı olması

  SORU-7-Türkiye'nin coğrafi bölgelerinin iklim özellikleri göz önüne alındığında, aşağıdakilerden hangisi Iğdır Ovası'nda pamuk yetiştirilmesine benzer bir durumdur?
  A)Aydında incir yetiştirilmesi
  B)Gemlik'te zeytin yetiştirilmesi
  C)Giresun'da fındık yetiştirilmesi
  D)Konya'da buğday yetiştirilmesi
  E)Rize'de turunçgil yetiştirilmesi

  SORU-8-İç Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu Bölgesi doğal koşullan göz önüne alınarak bölge genelinde karşılaştırıldığında, İç Anadolu Bölgesi için aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
  A)Buğday daha erken olgunlaşır
  B)Tarım alanları daha geniştir.
  C)Büyükbaş hayvancılık daha yaygındır.
  D)Yıllık ortalama sıcaklık daha fazladır.
  E)Yer şekilleri ulaşıma daha elverişlidir.

  SORU-9-Akdeniz Bölgesi'nin Antalya Bölümü, endüstriyel gelişim bakımından Adana Bölümü'nden daha geridedir.
  Aşağıdakilerden hangisi Antalya Bölümü’nün bu durumuna bir neden olarak gösterilebilir?
  A)İklim özellikleri
  B)Yer şekli ve özellikleri
  C)Tarım toprağının verimliliği
  D)Sulama suyu miktarı
  E)Tarım alanlarının kullanış biçimi
  (ÖSS 1991)

  SORU-10-.Marmara Bölgesi'ndeki illerin ekonomilerinde tarım, ticaret, sanayi, turizm gibi etkinlikler yer alır.
  Buna göre Marmara Bölgesi'ndeki illerden hangisinin ekonomik yapısında yukarıdaki etkinliklerin tamamı yer alır ?
  A)Kırklareli B)Bursa C)Tekirdağ D)Bilecik E)Sakarya

  SORU-11- I.Kıyı ile iç kesim arasında iklim farklılığı vardır.
  II. Kıyı kesiminde tarım ve sanayi gelişmiştir.
  III. Akarsu vadilerinin eğimi azdır ve menderesler çizerek akarlar.
  Yukarıda bazı özellikleri verilen bölge hangisidir?
  A)Marmara Bölgesi B)Akdeniz Bölgesi
  C)Doğu Anadolu Bölgesi D)Ege Bölgesi
  E)Karadeniz Bölgesi  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BOŞLUK DOLDURMA
  Aşağıdaki cümlelerde bos bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

  SORU-1-İdari bölgeler oluşturulurken coğrafi bölgeleri oluşturan şartlar bütünü ile göz önünde bulundurulmamıştır. Dolayısı ile bazı idari birimlerin toprakları birden fazla COĞRAFİ BÖLGE içinde olabilir.


  SORU-2-DOĞU ANADOLU BÖLGESİ Türkiye'de erozyonun en fazla olduğu bölgedir.


  SORU-3-Akdeniz Bölgesi'nde KIRMIZI (TERRA-ROSA) topraklarının yaygın olarak bulunmasında, iklim şartları ile yaygın olarak görülen kireç taşları etkilidir.


  SORU-4-En dağlık ve engebeli bölge DOĞU ANADOLU BÖLGESİ


  SORU-5-En fazla göl bulunan bölge DOĞU ANADOLU BÖLGESİ


  SORU-6-En fazla petrol çıkarılan bölge GÜNEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ


  SORU-7-Ekonomik yönden en gelişmiş bölge MARMARA BÖLGESİ


  SORU-8-İki farklı kıtada toprağı bulunan bölge MARMARA BÖLGESİ


  SORU-9-En fazla koy ve körfez bulunan bölge EGE BÖLGESİ


  SORU-10-Dağınık yerleşmenin en fazla olduğu bölge KARADENİZ BÖLGESİ


  SORU-11-Uluslararası deniz turizminin en gelişmiş olduğu bölge AKDENİZ BÖLGESİ


  SORU-12-Arazi yapısı bakımından en az engebeli bölge MARMARA BÖLGESİ


  SORU-13-Nüfus yoğunluğu en fazla olan bölge MARMARA BÖLGESİ


  SORU-14-Erciyes ve Hasan dağ'ı İÇ ANADOLU Bölgesi'nde bulunur.


  Alıntıdır.
 7. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38
  12.SINIFLAR SAYFA 68 GİRİŞ SORULARI VE ETKİNLİK ÇALIŞMASI  SORU-1-Ulaşım sistemleri deyince aklınıza neler geliyor.  Bir yerden başka bir yere ulaşmak yada ticaret faaliyetleri gerçekleştirmek amaçlı kullanılan sistemler gelir.Kara,deniz,demir,hava yolu ulaşım sistemleri gelir.  SORU-2-Ülkemizde en gelişmiş ulaşım sistemi hangisidir.Nedenlerini söyleyiniz.  En gelişmiş kara yolu ulaşım sistemidir.1923-1950 yılları arasında demir yolları ağırlık kazanmış 1950 den sonra ise kara yolu demir yollarına ağırlık kazanmaya başlamıştır.Ülkemizde bu yıllarda başlayan otomotiv montaj sanayi kara yolu gelişimini desteklemiş demir yolu geri planda kalmıştır.Türkiye’nin konum özellikleri de devreye girmiş uluslar arası taşımacılık projeleri planlanmış bu planlamalar kara yolu taşımacılığını desteklemiştir.Bu sektörde ciddi bir rant payı ve çalışan sayısı oluşmuş o gün bugün kara yolu gelişimi hep önde olmuş diğer ulaşım sistemleri istenen boyutta gelişememiştir.  SORU-3-Yaşadığınız bölgede hangi ulaşım sistemi yada sistemleri gelişme göstermiştir.Nedenlerini belirtiniz.  Yaşadığımız bölge İç Anadolu bölgesidir.Bu bölge kara yolu ve demir yolu taşımacılığına elverişli olmasına rağmen ağırlık kara yolu gelişiminde olmuştur.Yukarıda belirttiğimiz sebebler den dolayı yük ve yolcu taşımacılığında kara yolu ön plana çıkmıştır.

  Genel olarak engebeli arazi yapısı Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde tren yolu taşımacılığını olumsuz etkilemiş çok gelişmiş yollar olmasa da kara yolu tercih edilmiştir.  SORU-4-Ulaşım sistemlerinin ortaya çıkış sebeblerini tartışınız.  Bir ülkenin hem kendi sınırları içinde hem de sınırları dışında bağlantısını sağlayan en önemli hizmet sektörü ulaşımdır.Üretim merkezleri ile tüketim merkezleri arasında ticaretin gelişmesi,ortak kültür,bölgesel işbirliği,ülkelerin bütünlüğü ve savunmasında önemlidir.Bu etkenlerin birleşmesi ulaşım sistemlerinin ortaya çıkış sebebleridir.  SORU-5-Ulaşım sistemlerinin gelişmesinde etkili olan coğrafi etkenler hakkında çıkarımlarda bulunun.  Coğrafi konum,yer şekilleri,iklim belirleyici etkenlerdir.Konum özellikleri avantajlı bölgelerde yer şekillerinin elverişli olduğu alanlarda iklim şartları da gereken uygunluğu gösteriyorsa ulaşım sistemleri son derece gelişmiş bir hal alır.Detaylı açıklama bu konu ile ilgili sayfa 70-71 de kitabınızda açıklanmıştır


  Alıntıdır.
 8. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38
  Sayfa 71

  Etkinlik 2-  SORU-1-Türkiye’nin coğrafi konumu ulaşım türleri üzerinde nasıl etkili olmuştur.  Türkiye Kuzey Yarım Küre’de, eski dünya karalarının birbirine en çok yaklaştıkları stratejik bir bölgede yer alır.  Eski bir yerleşim sahası olması nedeniyle tarihteki önemli kara ulaşım yolları Türkiye üzerinden geçmiştir. Kral yolu İpek yolu gibi önemli ticaret yolları ülkemizde yer almaktadır. Ülkemizde kara yollarının doğrultusu yer şekillerinden oldukça fazla olarak etkilenmektedir. Genellikle ülkemizde yer alan kara yolları batı-doğu doğrultusunda uzanmaktadır. Yolcu ve yük taşımacılığının çok büyük bir bölümü kara yoluyla yapılmaktadır. Karayolu ile en ücra noktalara kadar gidebilmenin mümkün olması karayolu ulaşımının gelişmesi üzerinde etkili olmuştur.  Demir yolları için enerji kaynaklarının aktarımı konusunda önemli bir noktadadır.Ancak ülkemizde demir yollarına yönelik yatırımlar yeterli değildir yeni yeni gelişmiş projeler yapılmaktadır.  Deniz yolları bakımından da konum özelliklerinden dolayı son derece önemli bir geçiş noktasındadır.Ancak bu avantaj daha çok yük taşımacılığında ön plana çıkar yolcu taşımacılığı anlamında çok gelişmemiştir.Boğazlar önemli geçiş noktalarıdır.
  Hava yolu taşımacılığı konusunda önemli merkezler vardır ancak daha pahalı bir ulaşım şekli olması biraz daha geri planda kalmasına sebeb olmuştur.

  SORU-2-Türkiye Kara,demir,deniz yolları haritaları ile Türkiye fiziki ve idari haritaları karşılaştırarak ulaşım ağlarının oluşumu ve birbirleri ile olan etkilerini yazınız.  Türkiye ulaşım türleri haritası ile fiziki ve idari haritaları incelendiğinde genel olarak ulaşım ağlarının yer şekillerinin elverişli olduğu doğrultularda gelişme gösterdiğini görürüz.Doğu batı yönünde dağlar arasında kalan oluklar ulaşım ağlarının geçiş noktalarını oluşturur.Yine önemli geçiş noktasında olan illerin ulaşım merkezli gelişme özellikleri fazladır.Bu merkezler daha çok ulaşım ağlarının oluşmasında kavşak şehirlerimizi oluşturur.Deniz yolları olarak kıyı şehirlerimizi iç kesimlere bağlayan hinterlantı ne kadar geniş olursa bu bölgeler gelişme göstermiş ve o bölgedeki limanımız önem kazanmıştır.

  SORU-3-Türkiye’de kara ,deniz,demir yollarının kavşak noktası oluşturduğu illerimizi yazınız.  Kara yolları: Edirneİstanbul,Kocaeli,Eskişehir,Bolu,Ankara,Kayseri,Antep,Adana,Erzurum,

  Van örnek verilebilir.  Demir yolları:İstanbul,Afyon,Ankara,Kayseri,Sivas örnek verilebilir.  Deniz yolları: İstanbul,İzmir,Samsun,Zonguldak,Antalya, örnek verilebilir.


  SORU-4-İklimin ulaşım türleri üzerindeki etkilerini açıklayınız.

  Aşırı yağış, sis, fırtına, kar yağışı, donma gibi iklim olayları ulaşımı olumsuz etkilediği gibi ulaşım maliyetlerini de arttırır. Sisli havalarda hava, deniz ve kara ulaşımı aksar, aşırı yağış ve donma nedeniyle yollar bozulur, fırtına ve tipi ulaşımı aksatır. Çığ ve heyelan yol yapımını zorlaştırır, ulaşım maliyetlerini artırır. Kışların soğuk geçtiği bölgeler de yollar kapanabilir. Örneğin; Doğu Anadolu Bölgesi, Bolu Dağı.Yine iklim şartları elverişsiz alanlarda ulaşım hizmetlerinin hem kalitesi düşer hem de gelişmişliği azdır.Dağlarla kaplı bir alanda demir yolu ulaşımı yüksek maliyetten dolayı çok tercih edilmeye bilir.

  GEÇİTLER HAKKINDA KISA BİLGİLER

  1-

  Ilgaz, Ecevit, Kop, Zigana (Kalkanlı)


  2-Akdeniz bölgesindeki önemli geçitleri yazınız?

  Çubuk, Belen, Sertavul, Gülek


  3-Silifke’yi İç Anadolu bölgesine bağlayan geçidin ismi nedir? (Mersin’in Silifke ilçesi Göksu’nun denize aktığı yerdir. Bu geçitten Konya’ya gidilebilir.)

  Sertavul geçidi

  4-Çukurova’dan Amik ovasına geçmek için Amanoslar’ın (nur dağları) üzerinde hangi geçitten geçmeliyiz?

  Belen geçidi


  5-Doğu Karadeniz bölümü ile Doğu Anadolu bölgesi arasında ulaşımı sağlayan önemli geçitleri yazınız?

  Zigana ve kop geçidi


  6-Batı Karadeniz bölümü ile İç Anadolu bölgesi arasında ulaşımı sağlayan önemli geçitleri yazınız?

  Ilgaz ve Ecevit geçidi

  7-Antalya’dan Burdur’a yani kıyıdan göller yöresine geçmek için hangi geçidi kullanmalıyız?

  Çubuk geçidi


  8-Çukurova’yı İç Anadolu’ya bağlayan geçidin ismini yazınız? (Adana’dan Konya’ya gitmek için)

  Gülek geçidi


  9-Genel olarak ulaşıma en elverişli olan bölgeleri yazınız?

  Marmara, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Ege bölgesi


  10-Ulaşımda zorluk yaşanan ve karayolu yapım maliyetinin fazla olduğu bölgeleri yazınız?

  Doğu Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Akdeniz Bölgesi


  11-Karadeniz bölgesindeki bölümleri ulaşımın en zor olduğu bölümden en kolay olduğu bölüme doğru sıralayınız?

  Doğu Karadeniz Bölümü (en zor ulaşım)

  Batı Karadeniz Bölümü

  Orta Karadeniz Bölümü (Karadeniz bölgesinde ulaşımın en kolay olduğu bölümdür. Çünkü dağların ortalama yükseltisi fazla değildir.)


  TÜRKİYEDE ULAŞIM İLE İLGİLİ KISA NOTLAR…


  1-Ulaşım bir ülkenin görünümünü nasıl etkiler?

  Bir ülkedeki ulaşım yollarının sıklığı, niteliği, uzunluğu, araç sayısı ve taşıma kapasitesi gibi özellikleri o ülkenin gelişme derecesini ortaya koyan bir göstergedir. Ulaşım faaliyetleri gelişmiş ülkelerde çok yoğun, gelişmemiş ülkelerde ise çok yetersizdir.  2-Ülkemizde ulaşımı etkileyen doğal faktörlerin başında ne gelir?

  a)yüzey şekilleri b)iklim  3-Hangi bölgelerimiz kara ulaşımı için elverişli koşullara sahiptir?

  1-Marmara 2-Ege 3-İç Anadolu 4-GDA bölgesi  4-Hangi bölümde zaman zaman meydana gelen heyelan olayları ulaşımı olumsuz etkilemektedir?

  Doğu Karadeniz Bölümü  5-Ülkemizde yer şekilleri ulaşımı nasıl engeller?

  Türkiye yüksek ve engebeli bir ülkedir.

  Yurdumuzun ortalama yükseltisi batıdan doğuya doğru gidildikçe artar bunun yanı sıra ülkemiz kuzeyden ve güneyden kıyıya paralel uzanan dağ sıraları ile çevrilidir. Yüzey şekillerinin engebeli olması ve sıra dağlarının bazı yerlerde kesintisiz uzaması kara ulaşımını kısıtlamıştır.

  NOT: Turizm ve sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerde ulaşım daha canlıdır.

  6-Diğer ulaşım yollarına göre karayolunun daha çok tercih edilme sebebi nedir?

  Karayoluyla ülkemizin her yerine ulaşılabilmesi.

  NOT: Ülkemizde karayolu trafiği Edirne-İstanbul Ankara; Bursa-İzmir: Mersin-Adana-Gaziantep ve Samsun-Rize arasında yoğunluk kazanmıştır.


  NOT: Demiryolları aracılığıyla yük ve yolcu taşıma, karayollarına göre çok daha ekonomik ve güvenlidir.

  Örneğin; Avusturya, İsveç gibi dağlık, ABD, Rusya federasyonu gibi geniş yüzölçümlerine sahip ülkelerde de en geniş ulaşım yolu demiryoludur.

  Ülkemizde demiryolu 2. sıradadır. Özellikle ağır yüklerin (Linyit, Taşkömürü, Demir cevheri gibi madenlerin, askeri araçların buğday, arpa, şekerpancarı gibi tarım ürünlerinin)taşınmasında demiryolları tercih edilir.


  Ülkemizde demiryolları ile yolcu taşımacılığı, karayolundan sonra 2.sıradadır. Yük taşımacılığında ise deniz ulaşımı daha fazla tercih edilir. Bu ulaşım şekli, diğer ulaşım yollarına göre birkaç kat daha ucuzdur.

  7-Liman nedir?

  Deniz kıyılarında yolcuların ve çeşitli yüklerin alınıp, indirildiği tesislere liman adı verilir. Limanlar aynı zamanda gemilerin sığındığı ve barındığı yerlerdir.

  8-Limanlar hangi özellikleri taşımalıdır?

  Limanların fırtınalı havalarda rüzgârlara ve dalgalara karşı korunaklı olması gerekir.

  Limanın havuz kesimi yani geminin demir attığı bölüm belirli bir derinlikte olması, gemiler kıyıya rahatlıkla yanaşabilmelidir.


  9-Bir limanın işlek olup olmaması neye bağlıdır?

  Art bölgesi (Hinterlandı) ile bağlantısının gelişme derecesine bağlıdır.

  10-Doğal limanlara örnek veriniz.

  Sinop, İzmir, İzmit

  11-Limanın art bölgesi neleri kapsar?

  Tarım, sanayi ve ticaret merkezlerini düzenli kara ve demiryoluyla limana bağlayan bölgeleri kapsar. Örneğin; Mersin limanının art bölgesi Çukurova’dır.


  12-Sinop limanı hakkında bilgi veriniz.

  Karadeniz kıyılarımızdaki tek doğal liman olan Sinop limanı, art bölgesinin dağlık ve iç kesimlerle ulaşım bağlantısının zayıf olması yüzünden gelişememiştir.

  13-İstanbul limanı hakkında bilgi veriniz.

  Yük ve yolcu taşımacılığı bakımından Türkiye’nin en büyük limanıdır. İthalat limanıdır.


  14-İzmir limanı hakkında bilgi veriniz.

  Art bölgesinin genişliği ve modern tesisleriyle İzmir limanı ülkemizin 2. ihraç limanıdır.

  NOT: Mersin limanı yükleme ve boşaltmada İstanbul’dan sonra gelir. Ortadoğu’ya yönelik transit taşımacılık yaygındır.

  Trabzon limanı, İran’ın diğer ülkelerle ticaretini sağlayan transit bir limandır.

  Samsun limanı ise Orta Karadeniz bölümünün en önemli limanıdır. İç kesimlerle kara ve demiryolu bağlantısı vardır.


  15-Başlıca yapay limanlarımızı yazınız?

  Trabzon, Samsun, Karadeniz Ereğlisi, Zonguldak, İskenderun, Mersin, Antalya


  16-Ülkemizin ihraç ve ithal mallarının %80den fazlası hangi yolla taşınır?

  Denizyoluyla


  17-Ticari deniz taşımacılığında en fazla taşınan yükler nelerdir?

  Petrol, sıvı gaz, kuru yük ve konteynırdır.


  18-Ülkemizde teknik olanakları yolcu ve yük kapasitesi fazla olan hava limanlarımızı yazınız.

  1-İstanbul’da Atatürk ve Sabiha Gökçen

  2-Ankara’da Esenboğa

  3-Adana’da Şakirpaşa

  4-İzmir’de Çiğli ve Adnan Menderes

  19-Dış turizme yönelik öne çıkmış hava limanlarını yazınız.

  Antalya ve Dalaman(Muğla)

  20-Charter(çartır)taşımacılığı nedir?

  Düzenli seferlere bağlı olmayıp yolcu isteğine bağlı olarak dolmuş uçak sistemiyle yolcu taşıma.


  21-Ulaşım açısından en çok olumsuzluk gösteren bölgeleri yazınız?

  Doğu Anadolu Bölgesi, Karadeniz ve Akdeniz bölgesidir?
  Karadeniz bölgesi ile iç bölgeler arasında ulaşımı sağlayan önemli geçitleri yazınız?


  Alıntıdır.
 9. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38
  12.SINIFLAR SAYFA 72 ETKİNLİK ÇALIŞMASI  SORU-1-Yurdumuzda sanayi faaliyetlerinin tür ve gelişim seviyelerinin ulaşım üzerindeki etkilerini tartışınız.  Ülkemizde sanayi faaliyetlerinin tür ve gelişim özellikleri o bölge ve çevresindeki ulaşım faaliyetleri üzerinde etkili bir rol oynar.Demir çelik,kömür bağlantılı sanayi kollarının geliştiği alanlarda demir yolu taşımacılığı ön plana çıkarken.Daha çok temel gıda ve ihtiyaç malzemeleri ülkemizde kara yolu taşımacılığını geliştirir.Önemli liman bölgelerine yakın olan alanlarda ulaşım faaliyetleri olarak deniz taşımacılığı da kendini gösterir.

  SORU-2-Yurdumuzda teknolojik gelişim düzeyi ulaşım hizmetlerini nasıl etkilemektedir.Bu konuyu ülkemizin farklı tarihlerinden kesitler çıkartarak tartışınız.  Ülkemizde teknolojik gelişim düzeyi arttıkça ulaşım sektörleri daha modernize bir hal almaktadır.Mevcut yoğunluktan dolayı kara yolu ulaşımının ön plana çıktığı ülkemizde son yıllarda teknolojik gelişmelere bağlı olarak modern tüneller,otobanlar ,köprüler ,demiryolları,hızlı tren projeleri,tüp geçit çalışmaları yapılmaktadır.Mevcut ulaşım sistemleri yenilenmekte kapasiteleri arttırılmaktadır.  Kesit olarak örnek vermemiz gerekirse cumhuriyet yıllarının başlarında demir yollarına önem verilmiş ancak 1950 den sonra karayolu ülkemizde önem kazanmış günümüz koşullarında kara yolu yine önemini korur ve modernize edilirken demir yolları üzerine önemli projeler gerçekleştirilmekte şehirlerde toplu taşımaya yönelik demir yolları projeleri gerçekleştirilmektedir.Hava yolu ulaşımı desteklenmektedir.

  SORU-3-Türkiye’de şehirler arasındaki gelişmişlik düzeyindeki farklılıklar ulaşım türlerinin gelişmesi üzerinde nasıl etkili olmuştur.  Ülkemiz şehirlerindeki gelişme farklılıkları ulaşım türleri üzerinde etkilidir.Şehirlerin gelişmişlik yapıları nüfus potansiyelleri,konum özellikleri ulaşım türlerini çeşitlendirmekte şehir kapasitesine göre büyük projeler ön plana çıkmaktadır.Gelişmişliğe bağlı olarak ortaya çıkan yaşam standartları özellikle ekonomik standartların ve nüfus potansiyeline bağlı olarak hava yolu ulaşımını desteklemekte yine bu şehirlerde mevcut yoğunluktan dolayı önemli demir yoları projeleri bu illerimizde yapılmaktadır.Örneklendirmek gerekirse Niğde ve İstanbul tabi ki toplu taşıma adına raylı sistem İstanbul da ağırlık kazanır hava yolu ulaşım merkezi İstanbul tercih edilir.


  Alıntıdır.
  eslem ve serkan2008 bunu beğendi.
Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.

Sayfayı Paylaş