12. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Mevsim Yayınları)

Konu 'Edebiyat 12.Sınıf' bölümünde Moderatör Bahadır tarafından paylaşıldı.

 1. Moderatör Bahadır

  Moderatör Bahadır Süper Moderatör Yönetici Süper Moderatör

  Katılım:
  27 Şubat 2012
  Mesajlar:
  542
  Beğenileri:
  160
  Ödül Puanları:
  43
  Yer:
  Adana  [​IMG]
  2014-2015 Eğitim öğretim yılı 12. sınıf edebiyat kitabının cevapları elimize ulaştı. Sayfalar geldikçe cevaplar eklenecektir.

  12.SINIF EDEBİYAT CEVAPLARI

  15.SAYFA

  1. Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı ve Türk Edebiyatında Cereyanlar isimli metinlerden yola çıkarak dönemin siyasi, sosyal ve fikrî temellerini anlatınız.

  Bu dönem Türk toplumu üzerinde Batı kültürünün etkisinin görülmeye başlandığı ve bu etkinin giderek arttığı, Tanzimat ve Islahat Fermanları ile Meşrutiyet’in ilanı vasıtasıyla bu etkinin yasalaştırılmaya çalışıldığı, düşünsel olarak Medeniyetçilik, İslamcılık ve Türkçülük düşünce akımlarının mücadelesinin yaşandığı; Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve İstiklal Savaşı’nın etkilerinin görüldüğü, edebiyatın konusunun sadece İstanbul olmaktan çıkıp tüm Anadolu’ya uzanmaya başladığı bir dönemdir.

  2. Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı ve Türk Edebiyatında Cereyanlar isimli metinlerden hareketle Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında millî zevkin ve memleket edebiyatının oluşumu ve gelişimi üzerine fikirlerinizi sözlü olarak ifade ediniz.
  Türkçülük fikirlerinin özellikle Balkan Savaşları sonucu güç kazanması ve buna bağlı olarak saf Türkçeye dönüş çabaları memleket edebiyatının dil özelliklerini oluşturmuştur. Ayrıca özellikle Ankara’nın başkent oluşu ile edebiyatımızın Anadolu kültürüne ve yaşayışına yönelmesi milli zevkin edebiyatımıza girmesini sağlamıştır.

  3. Yukarıdaki her iki metinde Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatına uzanan sosyal ve siyasal sürecin Osmanlı Devleti dönemine dayandığı ve bir sürekliliğin olduğu ifade edilmektedir. Bu çerçevede Türk tarihinin ve edebiyatının bir bütün oluşu hakkında neler söyleyebilirsiniz? Tartışınız. Elde ettiğiniz sonuçları defterinize yazınız.

  Yeni Türk devleti bizzat Osmanlı Devleti paşaları ve aydınlarınca kurulmuştur. Nitekim Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı şairleri aslında Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde ürünler vermeye başlamış yazar ve şairlerdir. Dolayısıyla Türk Edebiyatı ve Türk tarihi bu dönemde kesintiye uğramamış, bir süreklilik göstermiştir.


  SAYFA 17:


  Etkinlik
  Tanzimat Döneminden itibaren edebî eserlerde ele alınan belli başlı meselelerin Atatürk ilke ve inkılaplarında çözüme nasıl kavuşturulduğunu belirleyiniz. Sınıfta bunları sözlü olarak ifade ediniz.

  Tanzimat Döneminden itibaren edebiyatımıza özgürlük, eşitlik, adalet, vatan, millet gibi kavramlar girmiştir. Bu kavramlar Halkçılık, Milliyetçilik, Laiklik, Cumhuriyetçilik gibi Atatürk ilkelerinde kendine zemin bulmuştur. Mesela kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi Halkçılık, Millet Meclisi’nin kurulması Cumhuriyetçilik, eğitimde yapılan reformlar Laiklik ilkesinin kapsamındadır.

  SAYFA 19:

  4.Memleket Sevgisi ve Ankara metinlerinden yola çıkarak Anadolu coğrafyası ve insanının edebî eserlerde nasıl ve hangi amaçlarla işlendiğini açıklayınız.

  Anadolu coğrafyası edebi eserlerde yeni keşfedilen, her köşesinde ayrı bir estetik ve ilham barındıran bir coğrafya olarak işlenmiştir. Anadolu insanı ise yeni bir anlayış üzerine oturtulmuş bir devletin ve devrimlerin ışığında hisli, gururlu, heyecanlı ve fedakar bir halkı temsil ediyor.

  5. Ankara metninde Atatürk ilke ve inkılaplarından hangilerini görmektesiniz? Buna göre Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının oturduğu sosyal ve siyasal zemini değerlendiriniz.


  Metinde Cumhuriyetçilik, İnkılapçılık, Halkçılık ilkelerinden izler görmekteyiz. Cumhuriyetin kuruluşu ise birçok inkılabın temelini oluşturur niteliktedir. Buna göre Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı yeni bir devlet ve milletin aydınlanma yolunda taşıdığı heyecanlar ve inançlar üzerine kurulmuştur. Devlet ve millet olumsuzluklara rağmen dinamik ve umutludur.


  SAYFA 21:

  6. Memleket Sevgisi ve Su metinlerinden yararlanarak memleket edebiyatının odaklandığı temel meseleyi ve bu eserlerde milleti oluşturan hangi değerlerin nasıl ele alındığını parçalardan örnekler vererek anlatınız.


  Metinlerden hareketle memleket edebiyatının odaklandığı temel mesele memleket sevgisidir. Bu iki metinde de doğanın insan ruhu üzerinde etkileri üzerinde durulmuştur. Parçalarda milletin söylencelerine atıfta bulunulmuştur. Örneğin Su adlı metinde Leyla ile Mecnun hikayesine gönderme yapılmıştır. Metinlerde milletin hayal ve his dünyasında ait izler vardır. Mesela Memleket Sevgisi isimli metinde “ Ben şu çırçıplak dağlarda seyrettiğim manzarayı hiçbir yerde görmedim, diyebilirim. Bunlar beyaz sinema perdeleri gibidir. Güneş her akşamüstü oralara bir başka dünyanın filmini aksettirir. Şu kıraç dağın teras biçiminde kesilmiş tepesinde benim, kaç akşamüstü, büyük hisarlar üstüne kurulmuş saraylı, kuleli kaç masal mamuresi seyrettiğimi bilemezsiniz.” cümlesi milletin hayatı düşünüş şeklini yansıtmaktadır.

  7. Bu ünite içinde okuduğunuz metinlerden örnekler vererek dil ve zevk bakımlarından Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatını değerlendiriniz. Elde ettiğiniz sonuçları defterinize yazınız.

  Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı dil bakımından yalın, sade bir özellik taşımaktadır. Edebiyatın konusu halka yönelmiştir, günlük konuşma dili eserlere hakimdir, halk şiiri uyak ve ölçü bakımından örnek alınır. Bu dönem edebiyatında süssüz bir dil göze çarpar. Halk Edebiyatı özellikleri ve etkileri bu dönemde kendisini gösterir. Örneğin Ben adlı şiirde
  “Ben, ben, ben; haritada deniz görmüş, boğulmuş;
  Dokuz köyün sahibi; dokuz köyden kovulmuş.” mısralarında hem sade bir söyleyiş hem bir atasözüne gönderme görülmektedir. Yine Su adlı metinde insanın ruhsal durumu ile doğa olayları arasında sürekli bağlantılar kurulmuştur. Bu da gösterir ki Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı hem romantik hem realist özellikler taşır:
  Sessiz rûhumuzu o bestelerdi;
  Bize: “Unutalım dünyâyı!” derdi...
  Bir aldı, sonunda verdi bin derdi
  Bizi bizden fazla anlayan o su...

  8. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının başlangıcında Millî Edebiyat zevkinin devam edişi, bu dönem edebiyatının dayandığı temeller hakkında neleri çağrıştırmaktadır? Okuduğunuz metinden yararlanarak açıklayınız.


  Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Halk Edebiyatı temeline dayanmaktadır. Şiirlerde hece ölçüsünün görülüşü bunun en büyük belirtilerindendir. Tarihi şartlar olarak milli mücadele döneminin coşkusunun devam edişi, Türk milletinin tarihsel bağımsızlık ve kahramanlık temaları bu dönem edebiyatında oldukça önemlidir. Edebiyatın Milli Edebiyat ile birlikte halka yönelmesi Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatının lokomotifini oluşturur.

  SAYFA 24:

  9.Cumhuriyet metninden hareketle cumhuriyet idaresi ve cumhuriyetçiliğin nitelikleri hakkında bilgi vererek bu idare şeklinin Türk toplumuna sağladığı kolaylıkları tartışınız. Elde ettiğiniz neticeleri tahtaya yazınız.

  Bu metinden hareketle cumhuriyet, yönetimde tek bir kişinin veya bir zümrenin değil milletin bizzat kendisinin olduğu bir yönetim şeklidir. Bu yönüyle kişisel özgürlüklere önem verir ve eşitlikçi bir özellik taşır. Türk toplumu bu idare şekli ile serpilmiş, çağdaş düşünce anlayışına uyum sağlayabilme olanağına kavuşmuştur.Tam bağımsızlığı ve hürriyeti destekleyen cumhuriyet yönetim şekli Türk milletinin özgür karakterine uygundur.

  10.Atatürk’ün Laiklik İlkesi metninden hareketle laiklik hakkında çıkarımlarda bulununuz. Mustafa Kemal Atatürk’ün laiklik kavramıyla neyi kastettiğini ve din konusundaki fikirlerini sözlü olarak anlatınız.

  Laiklik ilim ve mantığa dayanan bir anlayıştır.

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  Bu anlayışa göre bir ruhban sınıfından söz edilemez. Mustafa Kemal Atatürk İslam’ın en mükemmel din olduğunu, akıl ve mantıkla son derece uyumlu olduğunu düşünmektedir. Mustafa Kemal’in laiklik anlayışı mantığa ve eşitliğe dayanır.

  11.Atatürk’ün Laiklik İlkesi metninde dinî istismar ile ilgili hangi fikirler öne sürülmüştür? Sözlü olarak ifade ediniz.

  Atatürk toplumsal hayatta dini istismar

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  ile özel bir ruhban sınıfı oluşturulmasına karşıdır. Ona göre dinsel makamlar insanların birbirlerine üstünlüğünü gerektirmemelidir. Bu istismarı önleyebilmek için din eğitimi mekteplerde verilmelidir.

  12.Cumhuriyet ve Atatürk’ün Laiklik İlkesi metinlerinden yola çıkarak Atatürkçü düşünce sisteminin özellikleri hakkında neler söyleyebilirsiniz? Açıklayınız.

  Atatürkçü düşünce sistemi akla,

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  mantığa dayalı bir sistemdir. Toplumsal hayatta eşitliği ve hürriyeti esas alır, toplumun kendi kararlarını kendisi vermesi gerektiğini söyler. Çağı takip edebilmek, sürekli yenilenmek ve gelişmelere ayak uydurmak, bu düşünce sisteminin en önemli özellikleridir.


  SAYFA 24 DEVAMI:
  Anlama-Yorumlama


  1.Bu ünite içinde yaptığınız metin incelemelerinden yararlanarak sosyal, siyasal ve fikrî gelişmelerin
  Cumhuriyet Dönemi Edebiyatını nasıl etkilediğini yorumlayınız. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


  Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı dönemin şartlarıyla iç içedir. Milli mücadele sonrası yaşanan inkılapların sürati ve toplumda yaşanan değişiklikler bu dönem edebiyatına yansımıştır. Yönetim şeklinin değişmesi ve halkçı bakış açısının hakim olması edebiyatın da seyrini değiştirmiştir. Dolayısıyla toplumsal şartlar bu dönem edebiyatını şekillendirmiştir.

  2.Cumhuriyet Dönemi edebî eserlerinde “Anadolu coğrafyası” ve “memleket insanı” nasıl ele alınmıştır? Okuduğunuz metinlerden hareketle anlatınız.

  Anadolu coğrafyası edebi eserlerde yeni keşfedilmiş bir ilham kaynağı olarak ele alınmıştır. Yazarlar ve şairler doğa ile kendi ruh dünyaları ile paralellikler kurmuşlar, Anadolu’da kendilerini aramışlardır. Memleket insanı ise milli mücadele döneminin ardından yorgunluğun içinde fakat umutlu olarak tasvir edilmiş, yeni oluşturulmaya çalışılan medeni çevrenin bir nevi kutsal sahipleri olarak görülmüştür.

  3.Atatürk ilke ve inkılaplarının Cumhuriyet Döneminde kaleme alınan eserlerde nasıl ele alındığını
  açıklayınız. Ulaşılan sonuçları tahtaya yazınız.


  Atatürk ilke ve inkılapları Cumhuriyet döneminde eserlere tema olarak sıklıkla girmiştir. Edebiyat İstanbul çevresinden çıkıp Anadolu’ya yönelmiştir. Aydınların halkla tanışması ve aralarındaki etkileşim birçok romanda işlenmiştir. Atatürk inkılaplarının toplumda yarattığı değişimlere eserlerde bolca rastlanmaktadır.

  4.Ben şiirinde bireysellik, Su şiirinde toplumsallık dile getirilmektedir. Buna göre Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatını ele aldığı konular bakımından yorumlayınız.

  Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı hem bireysel konuları hem toplumsal konuları işlemiştir. Milli kültür unsurları, işçi ve köylü sorunları gibi toplumsal konuların yanında aydın bunalımları, aşk, günlük yaşam gibi konular da işlenmiştir.

  SAYFA 25:

  Ölçme ve Değerlendirme


  1.Aşağıdaki ifadeler doğru ise cümlelerin başında yer alan kutulara “D”, yanlış ise “Y” yazınız.


  · Cumhuriyet Dönemi, edebiyatta millî değerlere yönelmenin ilk halkası olmuştur. ( Y )
  · Laiklik, devlet işlerinin ve hukuk kurallarının dine göre değil akla ve bilime göre şekillendirilmesidir. ( D )
  · Cumhuriyet, Fransız Devrimi (1789) ile birlikte gelişen, kaynağını aydınlanma dönemi filozoflarından alan bir yönetim biçimidir. ( D )
  · Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının oluşumunda Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerinde ortaya çıkan fikir hareketlerinin etkisi yoktur. ( Y )

  b. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatını, hemen öncesindeki edebiyat dönemi olanMILLI EDEBIYAT’tan kesin sınırlarla ayırmak mümkün değildir.
  c. Cumhuriyet Dönemi edebî türlerinden ROMANda ağırlıklı olarak Anadolu coğrafyası ve insanı ele alınmıştır.
  ç. Millî Edebiyatla başlayan halka yönelme ve Anadolu’yu tanıma çabası,CUMHURİYET DEVRİ TÜRK EDEBİYATInın ana ilkesi olmuş, Türk milletinin her kesimi edebî eserlerde yer almıştır.

  3.Halifeliğin kaldırılması Atatürk ilke ve inkılaplarından hangisiyle ilişkilidir?

  A. Devletçilik B. Milliyetçilik C. Cumhuriyetçilik
  D. Halkçılık E. LAIKLIK

  4.Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Döneminde eğitim ve kültür alanında yapılan çalışmalardan biri değildir?

  A. SALTANATIN KALDIRILMASI
  B. Türk Tarih Kurumunun kurulması
  C. Dil devrimi
  D. Millet mekteplerinin açılması
  E. Öğretimin birleştirilmesi


  5.Aşağıdaki eşleştirmeleri doğru biçimde yapınız.

  Cumhuriyet’in İlanı 29 Ekim 1923
  Halifeliğin kaldırılması 3 Mart 1924
  TBMM’nin açılışı 23 Nisan 1920
  Ankara’nın başkent olması 13 Ekim 1923
  Harf inkılabı 1 Kasım 1928
  Saltanatın Kaldırılması 1 Kasım 1922
  Soyadı kanunu 21 Haziran 1934

  SAYFA 26:
  I. ÜNİTE
  Ölçme ve Değerlendirme


  1.Aşağıdaki ifadeler doğru ise cümlelerin başında yer alan kutulara “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

  Cumhuriyet Dönemi sanatçıları eserlerinde Anadolu coğrafyası ve insanına, cumhuriyete, Atatürk
  ilke ve inkılaplarına kucak açarken Batı’dan gelen anlatma tarzlarını da başarılı biçimde kullanmışlardır. ( D )
  Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarının yaydığı sosyal güvensizlik, Cumhuriyet Döneminin dil ve
  zevkini etkilemiştir. ( D )
  Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı tıpkı Tanzimat sonrası edebî yenileşme hareketlerinde
  görüldüğü gibi üç kaynaktan beslenmiştir: Batı edebiyatı, divan edebiyatı, halk edebiyatı. ( D )
  Cumhuriyet Döneminde yazılmış şiirlerde aruz vezni kesinlikle kullanılmaz, bunun yerine sadece
  hece vezni kullanılır. ( Y )
  Cumhuriyetçilik, devlet işlerinde dinî otoritenin değil aklın ve mantığın belirleyici olmasını işaret
  eden bir ilkedir. ( Y )
  Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı ürünlerine devrin siyasal özellikleri yansıtılmaz. ( Y )


  2.Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.

  a.Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Atatürk’ün HALKÇILIK ilkesinden güç almaktadır.
  b.Cumhuriyet Dönemi edebî eserlerinde en fazla ele alınan konu ANADOLU VE ANADOLU İNSANIDIR .
  c.Cumhuriyet Dönemi yazar ve şairlerinin dil konusundaki tercihi, öncelikli olarak GÜNLÜK KONUŞMA DİLİ olmuştur.
  ç.Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, temellerini MİLLİ EDEBİYAT Döneminden alır.

  3.Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet Dönemi eserlerinde görülen niteliklerden biri
  değildir?


  A. Millî zevk, Batı’dan gelen anlatma biçimleriyle birleştirilmiştir.
  B. Milleti oluşturan değerler farklı yönlerden edebî eserlerde işlenmiştir.
  C. Türk toplumunun sosyal ve siyasal anlamda geçirdiği değişim anlatılmıştır.
  D. Bireysel konular tamamen göz ardı edilmiştir.
  E. Memleket edebiyatı zevkinin bu dönemde geliştiği görülmüştür.

  4.Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Döneminde eser veren yazarlardan biri
  değildir?


  A. Faruk Nafiz Çamlıbel B. Mehmet Emin Yurdakul C. Ahmet Hâşim
  D. Ömer Seyfettin E. Yahya Kemal Beyatlı

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...


  5.Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının özellikleri arasında yer almaz?

  A. Eserlerde Atatürk ilke ve inkılaplarının savunuculuğu yapılmıştır.
  B. Bu dönemde daha çok Anadolu coğrafyası ele alınmıştır.
  C. Şiirlerde aruza karşı genellikle hece vezni tercih edilmiştir.
  D. Sanatçılar toplumsal konular yanında bireysel konuları da ele almışlardır.
  E. Gittikçe ağır ve anlaşılmaz olan bir dil kullanılmıştır.


  6-Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Edb. özelliklerinden biridir ?

  cevap:a
  a) Milli edebiyat tarzıyla batıdan gelen anlatım biçimleri birleştirilmiştir.

  b)-------------
  c)-------------
  d)------------
  e)------------


  DEVAMI ÇOK YAKINDA

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  ' TE TAKİPTE KALIN ...


  Rkye58 bunu beğendi.
 2. berat

  berat Üye

  Katılım:
  17 Kasım 2014
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  2
  devamı lazım reis
 3. Moderatör Bahadır

  Moderatör Bahadır Süper Moderatör Yönetici Süper Moderatör

  Katılım:
  27 Şubat 2012
  Mesajlar:
  542
  Beğenileri:
  160
  Ödül Puanları:
  43
  Yer:
  Adana
  Arkadaşım buyur buldum cevapları. Buraya yazmak uzun sürer sen istediğin sayfaya aşağıdaki linklerden ulaşabilirsin.  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...


  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...


  12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Mevsim Yayınları) Sayfa 28

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...


  12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Mevsim Yayınları) Sayfa 30

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...


  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...


  12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Mevsim Yayınları) Sayfa 33

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...


  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...


  12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Mevsim Yayınları) Sayfa 36

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...


  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...


  12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Mevsim Yayınları) Sayfa 39
  12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Mevsim Yayınları) Sayfa 40
  12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Mevsim Yayınları) Sayfa 41
  12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Mevsim Yayınları) Sayfa 42
  12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Mevsim Yayınları) Sayfa 43
  12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Mevsim Yayınları) Sayfa 44
  12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Mevsim Yayınları) Sayfa 45
  12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Mevsim Yayınları) Sayfa 46
  12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Mevsim Yayınları) Sayfa 47
  12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Mevsim Yayınları) Sayfa 48
  12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Mevsim Yayınları) Sayfa 49
  12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Mevsim Yayınları) Sayfa 50
  12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Mevsim Yayınları) Sayfa 51
  12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Mevsim Yayınları) Sayfa 52
  12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Mevsim Yayınları) Sayfa 53
  12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Mevsim Yayınları) Sayfa 54
  12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Mevsim Yayınları) Sayfa 55
  12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Mevsim Yayınları) Sayfa 56
  12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Mevsim Yayınları) Sayfa 57
  12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Mevsim Yayınları) Sayfa 58
  12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Mevsim Yayınları) Sayfa 59
  12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Mevsim Yayınları) Sayfa 60
  12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Mevsim Yayınları) Sayfa 61
  12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Mevsim Yayınları) Sayfa 62
  12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Mevsim Yayınları) Sayfa 63
  12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Mevsim Yayınları) Sayfa 64
  12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Mevsim Yayınları) Sayfa 65
  12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Mevsim Yayınları) Sayfa 66
  12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Mevsim Yayınları) Sayfa 67
  12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Mevsim Yayınları) Sayfa 68
  12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Mevsim Yayınları) Sayfa 69
  12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Mevsim Yayınları) Sayfa 70
  12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Mevsim Yayınları) Sayfa 71
  12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Mevsim Yayınları) Sayfa 72
  12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Mevsim Yayınları) Sayfa 73
  12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Mevsim Yayınları) Sayfa 74
  12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Mevsim Yayınları) Sayfa 75
  12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Mevsim Yayınları) Sayfa 76
  12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Mevsim Yayınları) Sayfa 77
  12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Mevsim Yayınları) Sayfa 78
  12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Mevsim Yayınları) Sayfa 79
  12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Mevsim Yayınları) Sayfa 80
  12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Mevsim Yayınları) Sayfa 81
  12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Mevsim Yayınları) Sayfa 82
  12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Mevsim Yayınları) Sayfa 83
  12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Mevsim Yayınları) Sayfa 84
  12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Mevsim Yayınları) Sayfa 85
  12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Mevsim Yayınları) Sayfa 86
  12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Mevsim Yayınları) Sayfa 87
  12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Mevsim Yayınları) Sayfa 88
  12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Mevsim Yayınları) Sayfa 89
  12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Mevsim Yayınları) Sayfa 90
  12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Mevsim Yayınları) Sayfa 91
  12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Mevsim Yayınları) Sayfa 92
  12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Mevsim Yayınları) Sayfa 93
  12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Mevsim Yayınları) Sayfa 94
  12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Mevsim Yayınları) Sayfa 95
  12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Mevsim Yayınları) Sayfa 96
  12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Mevsim Yayınları) Sayfa 97
  12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Mevsim Yayınları) Sayfa 98
  12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Mevsim Yayınları) Sayfa 99
  12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Mevsim Yayınları) Sayfa 100

  NOT: ALINTIDIR.
 4. bvuysal

  bvuysal Üye

  Katılım:
  8 Ocak 2015
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  2
  92.sayfa lazım ?
 5. Moderatör Bahadır

  Moderatör Bahadır Süper Moderatör Yönetici Süper Moderatör

  Katılım:
  27 Şubat 2012
  Mesajlar:
  542
  Beğenileri:
  160
  Ödül Puanları:
  43
  Yer:
  Adana
  HENÜZ CEVAPLAR SADECE 86. SAYFAYA KADAR ÇÖZÜLDÜ DEVAMI YAKINDA EKLENECEK
  12.Sınıf Türk edebiyatı mevsim yayınları cevapları sayfa 86
  ÖLÇME-DEĞERLENDİRME CEVAPLARI
  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...


  1940-1960 süreci toplumcu şiirin özelliklerini araştırınız (89. sayfadaki 1. soruya yöneliktir.).
  1940-1960 süreci toplumcu şiirin özellikleri


  Nâzım Hikmet’in 1938’deki mahkûmiyeti dolayısıyla şiir dünyasından çekilmesinden sonra, daha önce yayımlanmış şiirlerinden fikir ve nâzım tekniği bakımından etkilenmiş bazı şairler, onun şiirdeki yolunu değişik bir şekil ve üslûpta devam ettirirler. Yanıltıcı bir şekilde “Toplumcu Gerçekçi Şairler” diye adlandırılan, kimi zaman da “1940 Kuşağı” adı altında toplanan bu şairler arasında Rıfat Ilgaz (d. 1911-), Cahit Irgat (1916-1971), Suat Taşer (d. 1919), Ömer Faruk Toprak (1920- 1979), Arif Damar (d. 1925), Mehmet Başaran (d.1926), Hasan Hüseyin Korkmazgil (1927-1984) ve Ahmed Arif (1927-1991) dikkati çekerler. Marksist fikirler doğrultusunda toplumun sorunlarını ön plâna çıkaran bu şairler, 1940-1960 arasında ve daha sonraki yıllarda birçok şiir kitabı yayımlamışlardır. Siyasî iktidarlara karşı çıkan ve bu yüzden birçok kovuşturmalara uğrayan bu şairler, şiirlerinde yoksulluk, siyasî baskılar, hürriyetsizlik, faşizm, emperyalizm, kapitalist sömürü, sosyal adaletsizlik, mutlu azınlık gibi temaları sık sık işlemiş olmakla birlikte katı ideolojik kalıplardan ve sloganlardan mümkün mertebe uzak dururlar. Dolayısıyla bunların eserlerinde kendi kişisel sorunları, özlemleri, duyguları, hayalleri de önemli bir yer tutar.
  Bu yolda yazan şairler arasında özellikle Ceyhun Atuf Kansu ile Attilâ İlhan ön plâna çıkan iki önemli isimdir. Önceleri halk şiiri geleneğine bağlı şiirler yazan Ceyhun Atuf Kansu (1919-1978), daha sonra yukarıda adları sayılan toplumcu gerçekçi şairlere katılarak Anadolu’nun dertlerini, acılarını, sevinç ve mutluluk özlemlerini dile getiren şiirler yazmıştır.

  1946’da CHP Şiir Yarışmasında bir şiiriyle Cahit Sıtkı Tarancı ve Fazıl Hüsnü Dağlarca gibi iki ünlü şair arasında ikincilik ödülünü alarak beklenmedik bir ün kazanan Attilâ İlhan (d. 1925) ise gerek şiiri gerekse şiir ve edebiyata yeni bir yön vermeyi amaçlayan eleştirel yazılarıyla 1950 sonrasında dikkati çeken bir isim olmuştur. Şiirinin karakteristik örneklerini 1954’te yayımladığı Sisler Bulvarı’nda ortaya koyan Attilâ İlhan’ın şiiri, hem toplumsal hem bireysel, hem batılı hem de Türk olma iddiası güden imajist bir şiirdir. Ancak onun şiir tarihimizdeki asıl önemi, 1952’de çıkmaya başlayan Mavi dergisinde 1954’te Garip şiirine yönelttiği eleştirilerinden ileri gelir. Bu dergide hem Garip şiirinden hem de diğer toplumcu gerçekçi şairlerden farklı “sosyal realizm” adını verdiği bir edebiyat hareketi uyandırmaya çalışan Attilâ İlhan’ın yazıları, amacına ulaşamamakla birlikte, özellikle Garip şiirine yönelttiği eleştirilerle etkili olmuş ve bir bakıma II. Yeni Şiirinin yolunu açmıştır. İlhan, aslında hissî bir hava taşıyan bu eleştirilerinde Garip şiirini batıyı taklit etmek, yerli bir sanat görüşüne dayanmamak ve dolayısıyla toplumun gerçeklerinden uzak olmakla suçlamış ve sadece bir anlam şiiri olmayı hedefleyen Garip Hareketi’nin imajı yok ederek şiiri bir söz oyunu, bir şaka haline getirdiğini ileri sürmüştür. Ancak buna benzer eleştiriler, Attilâ İlhan’dan daha önce Hisar şairleri tarafından dile getirilmiş olmakla birlikte, edebiyat dünyamızda fazla bir yankı bulmamıştı.
  [​IMG]
 6. 22azomm22

  22azomm22 Üye

  Katılım:
  23 Şubat 2015
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  2
  Sayfa 90 101 102 112 113 119 120 lazım yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
 7. SemaSammy26

  SemaSammy26 Üye

  Katılım:
  26 Mart 2015
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  2
  sayfa 62 yapılmadı mı?
 8. Moderatör Bahadır

  Moderatör Bahadır Süper Moderatör Yönetici Süper Moderatör

  Katılım:
  27 Şubat 2012
  Mesajlar:
  542
  Beğenileri:
  160
  Ödül Puanları:
  43
  Yer:
  Adana
  SAYFA 62
  Ölçme ve Değerlendirme1. Aşağıdaki ifadeler doğru ise cümlelerin başında yer alan kutulara “D”, yanlış ise “Y” yazınız.Aşağıdaki dizeleri söyleyen bir şair, öz şiir anlayışına uygun bir şiir kaleme almıştır. ( D )
  Üstünde güvercinler gezen şu rahat damın
  Kalbi atar ardında birkaç mezarla çamın
  Şaşmaz öğle zamanı ateşlerle yaratır
  Denizi, denizi, hep yeni baştan denizi
  Tanrıların sükûnu çeker gözlerimizi
  Bir düşünceden sonra, ah o ne mükâfattır.
  Cumhuriyet Döneminde memleket edebiyatına ve sığ toplumsal gerçeklere tepki, Yedi Meşaleciler’den gelmiştir. ( D )
  Öz şiirin temelinde toplumsal sorunları dile getirme yoktur. ( D )
  Öz şiirin temelinde klasisizmin izleri vardır.( Y )
  Bir şiirin yapısını birimler ve birimler arasındaki ilişki belirler.( D )

  2. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.
  a.
  Cumhuriyet Dönemi Türk şiiri, temellerini MİLLİ EDEBİYATTAN alır.
  b. Bir şiirdeki ahenk unsurları VURGU, TONLAMA, ÖLÇÜ, UYAK VE REDİF, ASOSANS VE ALİTERASYONDUR .
  c. Ahmet Hâşim, Ahmet Hamdi Tanpınar, Cahit Sıtkı Tarancı SAF ( ÖZ ) ŞİİR anlayışının
  temsilcileridir.
  ç. YEDİ MEŞALECİLER Cumhuriyet Döneminin başlarında memleket edebiyatına tepki olarak
  ortaya çıkan bir topluluktur.
  d. Deniz Mezarlığı şiirinin oluşmasına imkân sunan zihniyet FRANSIZ SEMBOLİZMİDİR .
  e. Deniz Mezarlığı şiirinin teması ÖLÜMDÜR.
  f. Millî Edebiyat Döneminde sadeleşen dil SÖZ SANATLARIYLA şiir dili hâline gelmiştir.
  g. Öz şiir anlayışında imgelerin işlevleri ANLAMI DERİNLEŞTİRMEK, DUYGULARI SOMUTLAŞTIRMAK, ÇOK ANLAMLILIĞI SAĞLAMAKTIR.

  3. Aşağıdakilerden hangisi Yedi Meşaleciler olarak bilinen topluluk mensuplarından biri değildir?
  A.
  Sabri Esat Siyavuşgil B. Ziya Osman Saba C. Vasfi Mahir Kocatürk
  D. Orhan Seyfi Orhon E. Muammer Lütfi Bahşi

  4. Aşağıdakilerden hangisi öz şiir anlayışıyla şiir yazan şairlerin etkilendiği akımlardır?
  A.
  Sembolizm-klasisizm B. Realizm-empresyonizm C. Sembolizm-parnasizm

  D. Romantizm-realizm E. Klasisizm-realizm
 9. Moderatör Bahadır

  Moderatör Bahadır Süper Moderatör Yönetici Süper Moderatör

  Katılım:
  27 Şubat 2012
  Mesajlar:
  542
  Beğenileri:
  160
  Ödül Puanları:
  43
  Yer:
  Adana

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...


  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...


  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...


  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...


  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...


  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...


  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...


  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...


  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...


  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...


  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...


  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...


  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...


  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...


  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...


  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...


  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...


  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...


  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...


  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...


  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...
  NOT: ALINTIDIR
  KAYNAK : EDEBİYAT FATİHİ

Sayfayı Paylaş