12. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

Konu 'Coğrafya 12. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde NaRqoZ tarafından paylaşıldı.

 1. NaRqoZ

  NaRqoZ Üye

  Katılım:
  28 Ekim 2007
  Mesajlar:
  108
  Beğenileri:
  92
  Ödül Puanları:
  16

  Adı-Soyadı:

  Sınıfı- Numarası:

  A-Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.(3x5=15 puan)

  1. Ülke nüfuslarının demografik yapısına bakılarak ileriye dönük yapılan nüfus tahminlerine PREJEKSİYON denir.

  2. Ülkemizin dış ticaretinde en çok alış-veriş yaptığımız ülke ALMANYA ’dır.

  3. Ülkemizde Cumhuriyetin ilk yıllarında ARTIRMAYA yönelik nüfus politikaları uygulanmıştır.

  B-Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların sonuna “D” yanlış olanların sonuna “Y” koyunuz. (5x2=10 puan)

  1. Kullandığımız ve yabancı ülkelerde imal edilmiş mallara ihraç mallar denir. ( Y )

  2. 1968 yılında uygulamaya konulan II. Beş yıllık kalkınma planı ile ülkemizde aile planlaması uygulamasına başlanmıştır. ( D )

  3. Bir ülkenin kendi sınırları içinde yapılan ticarete iç ticaret denir. ( D )

  4. DAP, Konya ovasının sulanmasını temel olarak amaçlayan bölgesel bir kalkınma planıdır. ( Y )

  5. Ülkemizde yaz turizmi potansiyelinin en düşük olduğu alanlardan biri de Doğu Karadeniz kıyılarıdır. ( D )

  C-Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız. (25x3=75 puan )


  1. Bir ülkenin jeopolitik, konumu ; o ülkenin dünyadaki coğrafi, siyasi, askeri, ekonomik, kültürel konumu demektir.Bu tanıma göre, aşağıdakilerden hangisi, ülkemizin jeopolitik konumunun sonuçlarından biri değildir?

  A) Dünya petrolünün %60 nı çıkaran Ortadoğu ülkelerine komşu olması

  B) Aritmetik nüfus yoğunluğunun Doğu Anadolu’da en az olması

  C)Karadeniz ülkelerini açık denizlere ulaştıran iki boğaza sahip olması

  D)Doğu ve batı kültürlerinin kaynaşma alanı olması

  E)Avrupa-Asya ve Afrika’nın birbirine en çok yaklaştığı yerde olması

  2. Coğrafi bölgelerin özelliklerini doğrudan veya dolaylı olarak belirleyen faktörlerden biri de yeryüzü şekilleridir.

  Aşağıdaki coğrafi bölgelerin hangilerinde, dağların uzanışları ve özellikleri birbirine daha çok benzer?

  A) Akdeniz — Karadeniz

  B) Marmara — Doğu Anadolu

  C) Güneydoğu Anadolu — Ege

  D) iç Anadolu — Doğu Anadolu

  E) Karadeniz— Güneydoğu Anadolu

  3. Göller yöresini Antalya'ya bağlayan geçit aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Zigana B) Çubuk C) Belen

  D) Sertavul E) Gülek

  4. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin ithalatında daha az öneme sahiptir?

  A) Makine B) Motorlu araçlar

  C) Dokuma ürünleri D) Optik araçlar

  E) Petrol

  5. Aşağıdaki kentlerden hangisi GAP’ın uygulama alanı içerisinde yer almaz?

  A)Şanlıurfa B) Gaziantep C) Bingöl

  D) Kilis E) Şırnak

  6. Heyelanlara bağlı olarak ağaçlar ve bitkiler, toprak tabakası ve ana kaya ile birlikte yerinden sökülerek yamaç aşağı taşınır. Bu olaya bağlı olarak bitki örtüsünün özelliği bozulur. Bağ, bahçe, tarla gibi tarım alanlarındaki verimli topraklar heyelanla taşınan verimsiz materyalle örtülür.


  Yukarıda anlatılan olayların aşağıda verilen ülkemizdeki bölgelerden hangisinde daha fazla yaşandığını söyleyebiliriz?

  A)Trabzon B)Eskişehir C)Konya D)Mardin E) Edirne

  7. Aşağıdaki yörelerin hangisinde yaz mevsimindeki nüfus artışı turizmle ilgili değildir?

  A)Antalya B)Marmaris C)Kuşadası D)Bodrum E) Adana

  8. I-GAP II-DOKAP III-Yeşilırmak HGP

  IV-ZBK V-DAP

  Yukarıda verilen bölgesel projelerin ortak hedeflerinden birisi bölgedeki tarımsal faaliyetleri geliştirmek, yörede yaygın olarak yetiştirilen tarım ürünlerine daha da değer kazandıracak çalışmalar içinde bulunmaktır.Yukarıda yazılanları dikkate alarak bu projelerin uygulama alanlarıda düşünüldüğünde aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisine yönelik bir çalışma yapıldığını söyleyemeyiz?

  A) Fındık B) İncir C) Mercimek D) Çay E) Kayısı


  9.Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde başlıca demir_çelik tesislerimiz birlikte verilmiştir ?

  A)Karabük-Batman-Ereğli

  B)İskenderun-Ereğli-Hekimhan

  C)Ereğli-Divriği-Hekimhan

  D)Karabük-İskenderun-Ereğli

  E)Aliağa-İzmit-İskenderun

  10. Yukarıda verilen Karadeniz Bölgesi haritasında, numaralanmış doğrultulardan hangisinde kıyı ile iç kesim arasında ulaşım daha kolaydır?

  A)1 B)2 C)3 D)4 E)5


  11. Aşağıdakilerden hangisi Marmara Bölgesi'nde nüfusun artmasında daha az etkilidir?

  A) Ulaşımın gelişmiş olması

  B) Sanayinin gelişmiş olması

  C) iş imkanlarının fazla olması

  D) Tarım yapılabilen alanların fazl a olması

  E) Ticaretin gelişmiş olması

  12. Yukarıdaki Karadeniz Bölgesi haritasında numaralanmış kıyı kesimlerinden hangilerinde delta oluşumu gerçekleşmiştir?

  A) 1 ve 2 B) 2 ve 4 C) 2 ve 3

  D) 4 ve 5 E) 3 ve 4

  13. Karadeniz Bölgesi’nde yaz ayları yağışlı, serin ve az güneşli geçtiği için deniz turizmi gelişememektedir. Ancak bölge alternatif turizm yönünden önemli bir potansiyele sahiptir.

  Aşağıdakilerden hangisi, Karadeniz Bölgesi’nin turizm olanaklarından biri değildir?

  A) Safranbolu Evleri B) Sümela Manastırı

  C) Karain Mağarası D) Akarsular ve göller

  E) Ayder Yaylası

  14. Karadeniz Bölgesi haritasında numaralanmış taralı kesimlerden l’de çay ve fındık yetişirken 2’de buğday ve arpa ekilmektedir.

  Bu durum, taralı kesimlerin hangi yönden farklı olmasından kaynaklanır?

  A) iklim özellikleri B) Endüstriyel gelişme

  C) Doğal bitki örtüsü D) Nüfus sayısı

  E) Turizm olanaklar

  15. Arazideki engebeler arttıkça aynı standarttaki kara yollarının kilometre maliyeti de artmaktadır.

  Buna göre, yukarıdaki Türkiye haritasında numaralanmış doğrultulardan hangisinde, yapılacak yeni kara yolunun kilometre maliyetinin en fazla olması beklenir?

  A) I B) II C) III D) IV E) V

  16. Karadeniz Bölgesi'nin yüzey şekilleri dağlık ve engebeli olduğu için geniş yüzölçümlü ovalar bölgede fazla yer tutmaz. Bununla birlikte kıyıdaki delta ovalan ile iç kesimlerdeki çöküntü ovaları önemli düzlüklerdir.

  Buna göre, Karadeniz Bölgesi'nde yer alan aşağıdaki ovalardan hangisi, oluşum ve yükselti bakımından diğerlerinden farklıdır?

  A) Düzce ovası B) Çarşamba ovası

  C) Turhal ovası D) Niksar ovası E) Tosya ovası

  17. Marmara Bölgesi, ülkemizin ulusal gelirine en fazla katkı sağlayan bölgedir.

  Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin Marmara Bölgesi'nin ulusal gelirine katkısı daha azdır?


  A) Turizm B) Enerji C) Sanayi

  D) Ticaret E) Hayvancılık

  18. I. Samsun

  II. Trabzon

  III. Sinop

  IV. Rize

  Karadeniz Bölgesi'nin yukarıda verilen kentlerinden hangilerinde, kara, deniz ve demiryolu ulaşımı birlikte gelişmiştir?


  A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

  D) II ve III E) III ve IV

  19. Marmara Bölgesi’nde yetiştirilen başlıca ürünler, aşağıdakilerden hangisinde bir araya getirilmiştir?

  A) Buğday, fındık, çay, tütün
  B) İncir, üzüm, zeytin, çay
  C) Ayçiçeği, mısır, pancar, tütün
  D) Buğday, arpa, pamuk, meyve
  E) Pamuk, pirinç, muz, turunçgiller


  20. Aşağıdakilerden hangisi, Ege Bölgesi’nin İç Batı Anadolu ve Ege bölümlerini birbirinden ayıran özelliklerden biri değildir?
  A) Yağış rejimi B) Yükselti C) Sıcaklık D) Nüfus yoğunluğu E) Yer altı zenginliği

  21. İç Anadolu Bölgesi'nin güneydoğusu volkanik arazi yaygın olduğu bir alandır. Buna göre,

  I. Süphan

  II. Erciyes

  III. Melendiz

  IV. Tendürek

  gibi volkanik kütlelerden hangileri, İç Anadolu Bölgesi'nde yer almamaktadır?


  A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

  D) I ve IV E) II ve III

  22. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin jeopolitik önemini artıran etkenler arasında gösterilemez?


  A) Hazar ve Ortadoğu petrol bölgelerine yakın olması

  B) Ortalama yükseltisinin fazla olması

  C) İklim çeşitliliğinin fazla olması

  D) Dört denize kıyısının olması

  E) Orta kuşakta yer alması

  23. İzmir, Türkiye'nin hinterlandı en geniş, limanlarından biridir. Bu durumun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Madenciliğin gelişmiş olması B) İklimin elverişli olması C) Dağların denize dik uzanması

  D) Turizm faaliyetlerinin canlı olması E) İç bölgelere yakın olması

  24. Ege Bölgesi'nde kıyıdan itibaren, güneyden-kuzeye ve batıdan-doğuya gidildikçe sıcaklık ortalamaları azalır.

  Bu durumun temel nedenleri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


  I II

  A) Özel konum Karasallık

  B) Enlem Yükselti

  C) Denizsellik Dağ sıralarının uzanışı

  D) Enlem Boylam

  E) Gündüz süresi Nemlilik

  25. Aşağıda bir ülkenin yıllara göre ihracat ve ithalatının ekonomi içerisindeki oransal değişimi verilmiştir.

  Grafikteki bilgilere göre bu ülke için aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


  A) Hammaddeler satın almaktadır. B) Dışsatımında sanayi ürünleri başta gelir.

  C) Doğal nüfus artışı hızla artmaktadır. D) Şehirleşme oranı yüksektir. E) Eğitim ve sağlık hizmetleri gelişmiştir.  fuzuli bunu beğendi.
 2. ömer_12

  ömer_12 Üye

  Katılım:
  17 Nisan 2014
  Mesajlar:
  4
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  2
  kardeş bunun 3. ortak sınavı soru-cevabıda var mı?

Sayfayı Paylaş