12. sınıf 1. dönem 1. yazılı soruları

Konu 'Coğrafya 12. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde xaslix tarafından paylaşıldı.

 1. xaslix

  xaslix Üye

  Katılım:
  17 Eylül 2008
  Mesajlar:
  43
  Beğenileri:
  57
  Ödül Puanları:
  6

  1. Hollanda deniz seviyesinde meydana gelen değişmelere karşı kıyılarını korumak için ne gibi tedbirler almıştır?
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  2. Küresel ısınma bitki ve hayvan topluluklarını nasıl etkilemiştir? Örneklerle açıklayınız.
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  3. a) Medeniyet kavramını tanımlayınız.
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  b) Mezopotamya-Mısır medeniyetleri’nin eserlerini karşılaştırınız.
  - Oluştukları bölgeler:
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  - Bu medeniyetlere ait günümüze ulaşabilen eserler:
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  - Mısır medeniyetine ait eserler günümüze kadar kalıcı olabilirken; Mezopotamya medeniyetine ait eserler günümüze kadar kalıcı olamamıştır. Niçin?
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  4. Önceki jeolojik devirlerde çok uzun zaman diliminde meydana gelen iklim değişikliği, günümüzde neden çok kısa bir zamanda gerçekleşmektedir?
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  5. Günümüze kadar yeryüzünde büyük volkanik patlamalar nerelerde gerçekleşmiştir? Kuşak ve ülkelere örnekler veriniz.
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  6. a) Şehirleşme, sanayi ve göç ilişkisini bir örnek vererek açılayınız.
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  b) Şehirleşme, sanayi ve göç olgusu sonucunda meydana gelebilecek çevresel sorunları yazınız. (4 tane)
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  7. Teknolojinin insana verdiği zararlardan dört (4) tanesini yazınız.
  -…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  -…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  -…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  -…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  8. Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmaya bağlı olarak yaşanabilecek olaylar arasında gösterilemez?
  A) Deniz seviyesinin yükselmesi B) Buzulların erimesi
  C) Volkanik olayların artması D) Erozyonun şiddetlenmesi
  E) Havada bulunan gazların oranının değişmesi

  9. Manş Tüneli ile hangi iki Avrupa ülkesi arasında doğrudan demir yolu ve kara yolu bağlantısı sağlanmıştır?
  A) İspanya-Portekiz B) Norveç-Finlandiya
  C) İngiltere-Fransa D) Almanya-Avusturya
  E) İsveç-Hollanda

  10. Aşağıdaki ülkelerden hangisi yüz ölçümünün büyüklüğüne bağlı olarak ülkenin güneyinde bulunan yeraltı sularını kuzeyindeki geniş düzlüklere ulaştırmak için büyük sulama projesini geliştirmiştir?
  A) İtalya B) Libya C) Suriye D) Ukrayna E) Hindistan

  11. Aşağıdaki bölgelerden hangisine sanayi ve ekonomik özelliklerinden dolayı yoğun bir göç olayı yaşanmıştır?
  A) Kanada’nın orta kesimleri B) Avustralya’nın iç kısımları
  C) Ruhr Havzası D) İskandinav Yarımadası
  E) Patagonya (Arjantin
  12. Aşağıdaki haritada, tarihteki bazı uygarlıkların kurulduğu yerler gösterilmiştir.

  Bunlardan hangisi, ilk yerleşmelerle ortaya çıkan uygarlıklar arasında gösterilemez?
  A) Roma B) Mezopotamya C) Mısır D) Hint E) Çin

  13. Aşağıdakilerden hangisi, insanın doğal çevre üzerinde meydana getirdiği olumsuz etkiler arasında sayılamaz?
  A) Rüzgar enerjisinden yararlanma
  B) Akarsular üzerinde baraj kurulması
  C) Tarım alanlarının sanayi tesislerine dönüştürülmesi
  D) Sanayi atıklarının denizlere dökülmesi
  E) Ormanların tahrip edilmesi

  14. Almanya’da metalürji sanayisinin Ruhr Havzası’nda yoğunlaşmasında;
  I. Taş kömür yataklarının bulunması II. İş gücünün fazla olması
  III. Demir yataklarının fazla olması
  faktörlerinden hangisi ya da hangileri öncelikli olmuştur?
  A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III
  15. Şehirlerde nüfusun yoğunlaştığı alanlar sanayileşmenin öncesinde ve sonrasında farklı biçimlerde dağılış göstermiştir.
  Sanayileşme öncesinde ve sonrasında nüfusun yoğunlaştığı alanlar, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?
  Sanayileşme öncesi Sanayileşme sonrası
  A) Su kenarları Maden yatakları
  B) Ovalar Tarım alanları
  C) Dağlık alanlar Akarsu vadileri
  D) Maden yatakları Tarım alanları
  E) Deniz kenarları Dağ etekleri

  16. İnsanlar bazen, doğal çevrenin uygun koşullar sunmadığı yerlerde sahip oldukları teknolojiler sayesinde çözümler bulmaktadırlar.
  Aşağıdakilerden hangisi, doğal çevreye müdahale ederek sağlanan çözümler arasında sayılamaz?
  A) Dağlık alanlardan yol geçirmek için tünel ve köprü yapmak
  B) Soğuk bölgede yüksek sıcaklık isteyen tarım ürünleri için sera yapmak
  C) Kurak bölgelerde su biriktirmek için baraj yapmak
  D) Eğimli arazilerde tarım alanı açmak için taraçalama yapmak
  E) Sıcak bölgelerde ince kıyafetler tercih etmek

  17. Doğal afetler, atmosfer ve yer kökenli olmak üzere ikiye ayrılır.
  Aşağıdakilerden hangisi atmosfer kökenli doğal afetler arasında yer almaz?
  A) Deprem B) Fırtına C) Erozyon D) Sel E) Kuraklık

  18. Okyanus ve denizlerde meydana gelen depremler büyüklüklerine bağlı olarak “Tsunami” adı verilen dev dalgalar oluşturur. Tsunami özellikle alçak kıyılarda büyük can ve mal kaybına neden olur.
  Aşağıdaki ülkelerden hangisinde, deprem sonrası ortaya çıkan tsunamilerin daha fazla can ve mal kaybına neden olma ihtimali daha fazladır?
  A) Türkiye B) Iran C) Endonezya
  D) Yunanistan E) Finlandiya

  19. Çığ; bitki örtüsünün az olduğu dağlık ve engebeli alanlarda yoğun ve sürekli kar yağışları sonucu oluşan kar örtüsünün, herhangi bir nedenle aşağı doğru hareket etmesiyle ortaya çıkan doğal afettir.

  Buna göre, haritada taranarak numaralandırılan yörelerin hangisinde, Çığ olayına uygun topografik ve meteorolojik koşullara sahip alanlar daha fazladır?
  A) I B) II C) III D) IV E) V


  20. Kuraklık, insan yaşamını etkileyen doğal afetlerden biridir. İnsanlık tarihi boyunca önemli kuraklıkların yaşandığı dönemlerde, kuraklık nedeniyle savaşlar çıkmış, büyük medeniyetler yok olmuş ve büyük göçler yaşanmıştır.

  Haritada işaretlenen yerlerin iklim özellikleri düşünüldüğünde, hangilerinde kuraklıktan kaynaklanan sorunların yaşanma olasılığı daha fazladır?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız IV
  D) II ve III E) III ve IV

  21. Sel, Dünya’nın büyük bölümünde çok sık görülen. afete dönüşmesi durumunda büyük can ve mal kayıplarına neden olabilen doğal bir tehlikedir.

  Harita üzerinde işaretlenen ülkelerden hangisinde meydana gelen seller fazla can ve mal kaybına neden olmaktadır?
  A) Kanada B) Almanya C) Türkiye
  D) Mısır E) Bangladeş

  22. Bangladeş; Güney Asya’da, Himalaya dağlarının güneyinde, Ganj ve Brahmaputra nehirlerinin birleşerek Bengal Körfezi’ne döküldüğü yerde bulunan, sıklıkla sel taşkınlarının yaşandığı düz ve alçak bir ülkedir
  Buna göre, ülkede sel taşkınlarının yaşanma nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?
  A) Şiddetli Muson Yağmurları
  B) Tarım ve yerleşme alanı açmak için ormanların tahrip edilmesi
  C) Denize kıyısının olması D) Ortalama yükseltinin az olması
  E) Himalayalar’daki kar erimeleri

  NOT: 1 soru 7 p, 2 soru 10 p, 3. soru 15 p, 4 soru 8 p, 5 soru 7 p,
  6 soru 15 p, 7 soru 8 p ve 8-22 arası test soruları 2’şer puandır.

  Mustafa BAYRAK
  Coğrafya öğrt.
  B A Ş A R I L A R
  gürsoy, emre252, ihl_1417 ve diğer 7 kişi bunu beğendi.
 2. sensizim gülüm

  sensizim gülüm Üye

  Katılım:
  17 Kasım 2008
  Mesajlar:
  4
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  iyi çok güzel sorular ama cevapları yokki
 3. xaslix

  xaslix Üye

  Katılım:
  17 Eylül 2008
  Mesajlar:
  43
  Beğenileri:
  57
  Ödül Puanları:
  6
  :)

  o kadarınıda biz bulucaz dimi? ;)
 4. eRcin

  eRcin Üye

  Katılım:
  23 Kasım 2008
  Mesajlar:
  8
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  bizim hocada böyle sormuş ama 12ler qenelinde pek elle tutulur yok en yüksekler hep 4 :))
 5. xaslix

  xaslix Üye

  Katılım:
  17 Eylül 2008
  Mesajlar:
  43
  Beğenileri:
  57
  Ödül Puanları:
  6
  yaniii ancak 4 alınır :)
 6. fuzuli

  fuzuli Üye

  Katılım:
  7 Mayıs 2008
  Mesajlar:
  4
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  evet keşke cevapları da paylaşılsa...:329:
 7. emre252

  emre252 Üye

  Katılım:
  5 Kasım 2008
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Cevapları yok ama olsun. Emeğe saygı :D
 8. elif123

  elif123 Üye

  Katılım:
  22 Eylül 2010
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  ben bu hocaları anlamıyorum ..
  yazılılara çalısmaktan öss ye hazırlanmaya zaman kalmıyor.
 9. RafezKademran

  RafezKademran Üye

  Katılım:
  12 Kasım 2011
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  :97: Paylaştığın sorular ölçme ve değerlendirme soruları ? sınav soruları değil ki!!! :mad: :329: :confused: :eek: :mad:

Sayfayı Paylaş