1.ünite insan ve kaderi

Konu 'Din Kültürü 11. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde beyaz gelincik tarafından paylaşıldı.

 1. beyaz gelincik

  beyaz gelincik Üye

  Katılım:
  2 Mart 2011
  Mesajlar:
  44
  Beğenileri:
  49
  Ödül Puanları:
  19

  1.ÜNİTE
  İNSAN ve KADERİ
  1) Kuran-ı Kerim’de “İyi, güzel ve doğru iş” anl***** gelen kavram hangisidir?
  a) Salih amel b) Sevap c) Hüsnü zan d) Şükür e) İhlas
  2) Aşağıdakilerden hangisi bir iş için gerekli bütün hazırlıkları yaptıktan sonra sonucu Allah’a bırakmaya verilen isimdir?
  a) Tezekkür b) Tevekkül c) Salih Amel d) Zikir e) Tefekkür
  3) Aşağıdaki durumların hangisinde “Sabretmek” yanlış anlaşılmıştır?
  a) Kötülüklere karşı boş durmayıp, onları ortadan kaldırmak için çare aramak, gayret göstermek b) Deprem, sel, yangın gibi felaketlerde bütün umudunu yitirip, bir şey yapmadan beklemek. c) Aksatmadan ve bıkmadan ibadetleri zamanında yerine getirmek d) Haksızlık karşısında ısrarla, bıkmadan hakkını aramak e) Bütün zorluklara rağmen, doğruluktan ödün vermemek
  4) İslam’a göre, evrendeki düzenli ve ölçülü işleyişin bozularak dünyanın yok olması hangi olay sonucunda olacaktır?
  a) İsrafil’in Sur’a üflemesi b) Bütün insanların ölümü c) Aniden meydana gelen bir deprem d) İnsanların mahşer meydanında toplanması e) Mizanın kurulması
  5) “Şüphesiz biz insana doğru yolu gösterdik. Artık o, ister şükreder, isterse nankörlük eder.” (İnsan Suresi 3. ayet) ayette aşağıdakilerden insanın hangi özelliğine dikkat çekilmektedir?
  a) İradesine b) Akıllı olmasına c) Dini yaşamasına d) Bireylerdeki inancın önemine e) İnsanın nankörlük ettiğine
  6) Yüce Allah’ın ezeli, sınırsız ve her şeyi kuşatan iradesine ne denir?
  a) Cüz’i İrade b) Külli İrade c) İrade-i Ebedi d) İrade-i Ezeli e) Tevekkül
  7) Çeşitli ihmal ve hatalardan dolayı ortaya çıkan kötü sonuçları, insanın kaderi olarak nitelemek ve kaderi suçlamak, doğru bir kader anlayışı değildir. Aşağıdakilerden hangisi, bu yanlış anlayışa bir örnek olamaz?
  a) İçkili araç kullanma sonucu ortaya çıkan trafik kazası b) Evde tek başına bırakılan çocuğun kibritle oynaması sonucu evde yangın çıkması c) Nükleer atıklar nedeniyle bazı bebeklerin sakat doğması d) İnsanın kendi doğacağı yeri, anne babasını ve toplumunu seçememesi e) Bazı çocukların uyuşturucuya alışmış olması
  8)Yüce Allah’ın ezelden ebede kadar her şeyi ezeli ilmi ile bilmesi ve takdir etmesine ne denir?
  a) Kaza b) Tevekkül c) Kader d) İlime e) Hayır
  9) Cenab-ı Allah’ın ezelde irade ettiği ve takdir buyurduğu şeyleri yeri ve zamanı gelince, irade ve takdirine uygun biçimde meydana getirmesine ne denir?
  a) İlim b) Tevekkül c) Kader d) Kaza e) Rıza
  10) Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiri peşinden gelmesinde, insanlara fayda veren şeylerle yüklü olarak denizde yüzüp giden gemilerde, Allah'ın gökten indirip de ölü haldeki toprağı canlandırdığı suda... düşünen bir toplum için (Allah'ın varlığını ve birliğini ispatlayan) birçok deliller vardır.” (Bakara S. – 164) ayetinde evrenin hangi yasalarından bahsedilmiştir?
  a) Toplumsal yasalar b) Biyolojik yasalar c) Fiziksel yasalar d)Ekonomik yasalar e)Kimyasal yasalar
  11) “Göklerle yer… idi. Biz onları …” (enbiya/30)ayetindeki boşluklara sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir?
  a)Bitişik-ayırdık b)Yok- var ettik c) Gaz-katılaştırdık d) Dağınık-topladık e) Yok-Düzenledik
  12 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  a)Kaderde yazılanlar gerçekleşir, insanın sorumluluğu olmaz b) İnsan iradesine bağlı yaptığı bütün fiillerinden sorumludur c)Kaderde olanın gerçekleşmesine kaza denir d)Allah’ın tasarrufunda olan kaderden insan sorumlu değildir e) Kader Allah’ın ilmiyle kaza ise Allah’ın kudretiyle doğrudan ilişkilidir
  13) Aşağıdaki davranışlardan hangisi “Her hayırda bir şer, her şerde bir hayır vardır” düşüncesine aykırı bir davranıştır?
  a) Başımıza bir kötülük geldiği zaman sabretmek b) Sıkıntılardan Allah’a sığınmak c) Allah’tan hayırlısını istemek d) Sıkıntılı bir anımızda isyan etmek e)Şer gördüğümüz şeyin sonunda hayır da olabilir, acele karar vermemeliyiz
  14) “Allah katında canlıların en kötüsü … sağırlık ve dilsizlik edendir” (Enfal/22) ayetindeki boşluğa aşağıdakilerden hangi kelime gelmelidir?
  a) Düşünmeyen b) Zekat vermeyen c) Çalışmayan d) İçki için e) Münafıklardan
  15) “ Allah aklını kullanamayanları yüz kızartıcı iğrençliğin içine atar” (Yunus/100) ayet kerimesi hangi gerçeği vurgulamaktadır?
  a)Aklı kullanmak herkesin işi değildir b) İğrenç işle akıl noksanlığından kaynaklanır c) Aklını kullanmayanlar iğrenç sonuçlara müstahak olurlar d) Akıl karar verme mekanizmasıdır e) Akıl insanı diğer canlılardan ayıran temel farktır
  16) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  a) İnsanı diğer varlıklardan farklı kılan iradesidir b) Özgür irade iyilik ve kötülüğün tercih aracıdır c) Kadere inanan insanların eylemleri zorunludur d) İnsan temelde iradesini kullanarak tercih yapabildiği fiillerinde özgürdür e) Kader iman etmeden Müslüman olunmaz
  17) “ Allah kimseye gücünün yeteceğinden fazlasını yüklemez” (Bakara/286) ayetinde vurgulanan nedir?
  a) Herkes sorumluluklarını bilmelidir b) Allah’ın kullarına yüklediği sorumluluk, yerine getirebileceğinden fazla değildir c) Hepimiz ağır sorumluluk altındayız d) Herkes ağırlığına göre yük taşır e) İşlenen hatalar sorumluluğu getirir
  18) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  a) Tevekkül, bütün tedbirleri aldıktan sonra yapılır b) Tevekkül insanı rehavet ve tembelliğe iter c) Tevekkül eden kendini güvende hisseder d) Tevekkül bizi daha çok çalışmaya sevk eder e) Tevekkül sonsuz güç sahibi Allah’a dayanıp güvenmedir
  19) “ Kim zerre kadar …. onu görecektir. Kim de zerre kadar …. işlemişse onu görecektir” (Zilzal/7-8)ayetindeki boşluklara hangi kelimeler gelmelidir?
  a) Güzellik-çirkinlik b) Haram-helal c) Günah-şer d) Hayır-şer e) Güzellik- şer
  20) Allah’a kulluk bilinciyle iman ve inancın gereği olarak sergilenen her türlü güzel amele ne denir?
  a) Tevekkül b) Zikir c) Şükür d) İbadet e) Fikir
  21) Yüce Allah’ın ezeli, sınırsız, her şeyi kuşatan, insanın müdahale edemediği yüce Allah’ın iradesine ne denir?
  a) İrade-i ezeli b) Cüzi irade c) İrade-i ebedi d) Külli irade e) Sünnetullah
  22) “ Siz hiç lâle soğanından gül açtığını duydunuz mu? Portakal ağacında zeytin oluştuğunu gördünüz mü? Yazın kar yağdığını düşünebilir misiniz? Sular hep aşağı doğru akıyor. Bunun aksini söyleseler inanabilir misiniz? Kuşkusuz böyle şeyler düşünmeyiz. Bunlardan … anlaşılmaktadır.”
  Yukarıdaki boşluğa gelebilecek en uygun cümle aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Evrende çok çeşitli bitkilerin var olduğu b) Dünya’nın su kaynaklarının yok olduğu c) Evrende her şeyin bir düzen içinde akıp gittiği d) Doğal güzelliklerin insanı büyülediğini e)Evrende her şeyin güzel olduğu
  23) Balıklar suda solunum yapabilmek için solungaca, kuşlar uçabilmek için iki kanada ihtiyaç duyarlar. Etle beslenen hayvanların çene yapıları, otla beslenen hayvanların çene yapılarından farklıdır. Hayvanların vücut yapıları yaşamalarına uygundur. Farklı bölgelerde yaşayan hayvan türleri buna örnek verilebilir.” Bu parçada sözü edilen yasa hangisidir?
  a) Toplumsal Yasalar b) Biyolojik Yasalar c) Fiziksel Yasalar d) Ekonomik Yasalar e)Ahlaki yasalar
  24) Belli bir amaca ulaşabilmek için elimizden geleni yaptıktan sonra, işin sonucunu Allah’a bırakıp O’na güvenmeye ne denir?
  a) Şükür b) Çalışmak c) Sabır d) Tevekkül e)Çaba
  25) Kadere imanla ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
  I-Kadere iman imanın şartlarından biridir
  II-Kul diler Allah yaratır. Bu bakımdan her kul kaderinde cüz’i iradesi ile de olsa asıl etkendir.
  III-Kadere iman eden kimse sorumluluğunun da bilincinde olmalıdır
  a)I-II-III b)I-III c) II-III d) I-II e)I
  26) Melis çok parfüm kullanıyordu. Parfümün ozon tabakasını deldiğine yönelik haberleri dinlemesine rağmen bu alışkanlığından vazgeçmedi. Melis’in bu davranışı öncelikli olarak neye sebep olmaktadır?
  a) Annesinin kızmasına b) Çok para harcamasına c) Belli bir ölçüye göre yaratılmış olan doğanın dengesinin bozulmasına d) Çevresinde ki insanları rahatsız edeceği için kul hakkına girmesine e) Çevresindeki astımlı insanların rahatsız olmasına
  27) İnsanın ömrünün sona erdiği ana ne denir?
  a) Rızık b)Tevekkül c)İrade d) Ecel e) Ahiret
  28) Bir kul öncelikle aklıyla ve bedeniyle … harcamalıdır. Bunu yapmayan insan tembel ve hazırcı bir mantıkla topluma yük olmaya alışır. … harcayan insan sadece gösterdiği bu çabayla yetinmez, aynı zamanda her çabasının sonunda Allah’a dua ederek neticenin olumlu olması için yalvarır. İşte bu duruma dinimizde … denir.
  Yukarda geçen cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla gelecek olan kelimeler hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
  a)Para-Para-Rızk b)Emek-Para-Rızk c)Emek-Zaman –Tefekkür d)Emek-Para-Tevekkül e)Emek-Emek-Tevekkül
  29) Yüce Allah’ın canlılara yiyip içmek ve yararlanmak için verdiği her türlü nimete ne ad verilir?
  a)Sağlık b)Ömür c)Afet d)Rızık e) Hayır
  30) İnsanın iradesi sınırlıdır. İnsanın iradesine ne denir?
  a) Külli irade b) Cüzi irade c) Geniş İrade d) Sonsuz irade e) Mutlak irade
  31) Her şeyin bir sonu vardır. İnsan hayatının da bir sonu vardır. Doğar, büyür, yaşar ve ölür. Bu dünya fanidir. O halde Allah’ın emir ve yasaklarına uygun bir yaşamı benimseyelim. Ahlak kurallarına uyalım. İnsanlara, insan olduğu için değer verelim. Unutmayalım ki kim zerre kadar iyilik yaparsa mükafatını; kim de zerre miktarı kötülük yaparsa ahirette cezasını görecektir.
  Yukarıdaki paragrafta evrenin yasalarından bahsedilmektedir. Aşağıdaki şıklardan hangisinde bahsedilen yasalar doğru olarak verilmiştir?
  a) Fiziksel- Biyolojik yasalar b) Toplumsal- Fiziksel yasalar c) Biyolojik- Toplumsal yasalar d) Biyolojik yasalar e) Fiziksel yasalar-Ahlakı yasalar
  32) ÖSS sınavına hazırlanan iki arkadaş düşünelim. Bunlardan birisi her gününün en az bir saatini düzenli olarak sınava hazırlanmakla geçirmiş, yaptığı bu hazırlıkla yetinmeyerek kıldığı namazların ve yaptığı iyiliklerin ardından Allah’a dua ederek emeklerinin ziyan olmamasını temenni etmiştir. Diğeri ise iki üç günde bir sınavı hatırlayarak test çözmüş, dershaneye gitmekle sınavı kazanacağı zannına kapılmış ve tüm başarının sadece bu gayretleriyle elde edilebileceği yanılgısına düşmüştür. Dönem sonunda yapılan sınavda birinci öğrenci istediği puanı almış ve şükrünü yerine getirmek üzere anne babasına sarılarak ellerini öpmüş ikinci öğrenci ise ‘böyle olmamalıydı’ diyerek anne ve babasına sitemde bulunmuştur.
  Bu parçaya göre iki öğrencinin durumuyla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine varamayız?
  a) Günde bir saat çalışmak yetmez b) İnsan elinden geleni yapmalı ve Allah’a tevekkül etmedir
  c) Sınavı kazandıran dershane değil insanın öz iradesidir d) İnsan ben yaparım derse ve buna gerçekten inanırsa başarabilir e) Ne kadar çalışırsan çalış sonuçta kaderde yazılan olur
  33) I-O, size korku ve ümit içinde şimşeği gösteren ve (yağmur dolu) ağır bulutları meydana getirendir. (Ra’d12) II-Sizin ilahınız, yalnızca, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. O'nun ilmi her şeyi kuşatmıştır. (Taha 98) III-O, sabahı aydınlatandır. O, geceyi dinlenme zamanı, güneş ve ayı (vakitlerin tayini için) birer hesap ölçüsü kılmıştır. İşte bu, aziz olan (ve her şeyi) pek iyi bilen Allah'ın takdiridir. (Enam 96)
  Yukarıdaki ayeti kerimelerden hangisi evrende var olan fiziki yasaları açıklar. ?
  a) I-II-II b) I-III c) II- III d) III e) I-II
  34) “Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur.” (Necm/ 39) Bu ayette verilen en doğru mesaj aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Ne kadar çalışsak da kaderde olanı elde ederiz b) Rızkımız belirlenmiştir, ötesine geçemeyiz c) Çalışsak da çalışmasak da bir d) İnsan çalışıp rızık elde etmelidir e)Çalışmanın rızk elde etmeye faydası yoktur.
  35) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  a) Allah, insanı kendisine kulluk etmesi için yaratmıştır b) Allah, insanı iyi ve kötü amellerle imtihan etmektedir c) İnsan, Allah'ın emir ve yasaklarına uymakla yükümlü tutulmuştur d) İnsanlar iradeleriyle yaptıkları işlerde özgür değillerdir e)Tüm canlılar için ölüm kaçınılmazdır
  36) “Orada hem sizin için, hem de sizin rızklarını veremediğiniz kimseler için geçim yollarını yarattık” (Hicr 20) ayetinde neden bahsedilmektedir ?
  a) Allah’ın çalışmadan rızk vereceğinden b) Çalışanın rızkını kazanacağından c) Fakirliğe razı olmak gerektiğinden d) Zenginliğin dua ile olacağından e) Rızkımızın başkalarından olduğundan
  37) Allah, verdiği……çalıştırmayan ve yeni bilgiler edinmeyen insanları sevmez Noktalı yere uygun kelime hangisidir?
  a) Aklı b) İşler c) Tarafından d) Teknoloji e)Bedenini
  38) Peygamberimiz bir gün kendisinin huzuruna gelen bir kişiye, devesini ne yaptığını sormuştur. Sahabe de dışarıda boş bir araziye bırakıp Allah’a tevekkül ettiğini söylemiştir. Peygamberimiz onun bu davranışını şöyle değerlendirmiştir:” Önce deveni bağlayıp sonra tevekkül etseydin ya!”. Buna göre Peygamberimizin tevekkül anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Her zaman Allah’a güvenmek b) Gerekli tüm tedbirleri almak c) Allah’ın koruyacağını bilmek d) Ne olursa olsun Allah’a dayanmak ona sığınmak e) Hiçbir şey yapmadan Allah’a güvenmek
  39) Allah’ın evrendeki düzen için koyduğu yasalara ne denir?
  a)Yaratma b) Farz c) Sünnetullah d)Vacip e)Nimetullah
  40) Aşağıdakilerden hangisi insanın özgür olmadığı davranışlardandır?
  a) Ders çalışmak b) Namaz kılmak c) İyilik yapmak d) Sinirlenmek e) Kalp atışı
  41 )Özgürlük ve sorumluluk ilişkisiyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  a) İnsan, özgürlüğü oranında yaptıklarından sorumludur b) Herkes kendi davranışlarının hesabını verecektir c) Allah, kimseye gücünün üstünde bir sorumluluk yüklememiştir d) İnsanın sınırsız özgürlüğü ve sınırsız sorumluluğu vardır e)Sorumlu olmak akıllı olmakla birlikte değerlendirilir
  42) Bir suç, bir günah işleyip de hapse düşen birisi dese ki: “Ne yapayım kaderim buymuş.” Siz bu kişiye ne cevap verirseniz doğru olur?
  a) Haklısın, kaderinden kaçamazsın b) Olacağı varmış, olmuş. Senin elinden bir şey gelmez c) Kaderi suçlayarak sorumluluktan kurtulamazsın d) Akacak kan damarda durmazmış e)Karşındaki bunu hak etmişti zaten
  43)"Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz." atasözü aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
  a) Dua etmek b) Uyumak c) Eğlenmek d) Başkalarının yardım etmesini beklemeliyiz e) Çalışmak
  44) Kötü, çirkin ve zararlı olan davranışlara ne ad verilir?
  a) Hayır b) Kaza c) Kader d) Şer e)Haram
  45) I-Kadere inanan bir insan dünyadayken elinden geldiği kadar çalışır ve daha iyi bir hayat için uğraşır. II-Kadere inanan bir insan her şeyi Allah'ın takdir ettiğine inanır ve kendisinin bir şey yapamayacağını düşünür. III-Kadere inanan bir insan hayatın zorluklarına karşı yılmaz daha çok çalışır ve mücadele eder. Kadere imanla ilgili yukarıdaki cümlelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  a)I-III b)I-II c)II-III d)I-II-III e)III
  46) Aşırı yorgunluk ve uykusuzluğu olan bir kişi, bu halde araç kullanması sonucunda kaza yapar ve sakat kalır. Böyle bir durumda kişi öncelikle aşağıdaki yasalardan hangisinin gereğini yerine getirmemiştir?
  a) Fiziksel Yasaların b) Toplumsal Yasaların c) Ekonomik Yasaların d) Biyolojik Yasaların e)Hukuki yasalar
  47) Murat bey Din kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde öğrencilere kader kelimesinin anlamını sormuştur. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi Murat Bey’in sorusuna doğru cevap vermiştir?
  a)Burak: Yapılması gereken her şeyi yaptıktan sonra Allaha dayanıp güvenmektir b) Fatih: Allah’ın bilmesine ve her şeyin bilgisi dahilinde bir ölçü ile belirlenmesine denir c)Mutlu: Bir kimsenin şüphe duymaksızın bir şeyi kabul etmesidir d) Çağla: Ezelde bilinen ve takdir edilen şeylerin yeri geldiğinde gerçekleşmesidir e)Melis: Yüce Allah’ın, canlılara yiyip içmek ve yararlanmak için verdiği her türlü nimete denir
  48) Bir toplum kendi özünü değiştirmedikçe Allah onlar hakkındaki hükmünü değiştirmez” ayeti kerimesi Allah’ın hangi yasasını ifade etmektedir?
  a) Toplumsal yasalar b) Biyolojik yasalar c) Fiziki yasalar d) Kimyasal yasalar e)Ekonomik yasalar
  49) “Kırmızı ışıkta durmadan geçen bir araç, ağaca çarpıyor ve sürücü ölüyor.
  Ailesi “Lanet olsun! bu nasıl kader! Bizi mi buldu?..” diye feryat ediyor.”
  İslam inancına göre bu olayın doğru değerlendirmesi nasıl olmalıdır?
  a) Aile son derece haklıdır b)Kaderi öyleymiş, Eceli gelmiş c) Hata, kaderde değil sürücüdedir d)Belediyenin ihmali vardır e) İnsanlar robot olduğu için Tanrı sorumludur.
  50) Derslerine çok iyi çalışan ve sınavlarda oldukça başarılı olan Turgut, “Anadolu Lisesi’ne gidebilecek misin?” diye soranlara “Allah’ın izniyle ” diye cevap veriyordu.
  Turgut’un bu tavrı aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?
  a) Tefekkür b) Tevekkül c) Teessür d) Teşekkür e)Tevhid
  51) Güneşin doğudan doğması, mevsimlerin oluşması, insanların oksijen ile teneffüs etmesi aşağıdaki iradelerden hangisi ile ilgilidir?
  a) Cüz'i İrade b) Sınırlı İrade c) Belirli İrade d) Külli İrade e)Sonlu irade
  52) Aşağıdaki davranışlardan hangisinde insanın sorumluluğu yoktur?
  a) İntihar etmek b) Yalan söylemek c) Kin gütmek d) Sabredememek e) Nefes almak
  53) Tüm canlılara rızık veren Allah, bizleri de rızıklandırır. Fakat bu dünya sebepler dünyasıdır. Bize düşen rızkın temini için emek sarf etmektir. Kuşlar, karıncalar ve arılara baktığımızda onların da rızıklarını temin için gayret ettiğini görmekteyiz
  Yukarıdaki paragraftan hareketle aşağıdaki davranış biçimlerinden hangisi dinimizin özüne aykırı bir davranıştır?
  a) Tarlasını ekip bakımını yapan bir çiftçinin dua etmesi b) ÖSS sınavı için çok çalıştıktan sonra ve dua eden öğrenci c) Trafik kurallarına uyup dua ederek yola çıkan sürücü d) Maçı kazanmak için gerekli antrenmanları yapan sporcu e) Sürekli ibadet ederek rızık için Allah’a dua eden kişi
  54) Allah’ın sınırsız ve mutlak iradesine ve insanın sınırlı iradesine ne isimler verilir?
  a) Mutlak irade-sınırlı irade b)Külli irade-cüzi irade c)Allah iradesi-insan iradesi d)Geniş irade-Külli irade e) Geniş İrade – Dar İrade
  55) Yüce Allah'ın insana sınırlı akıl ve özgür irade ile birlikte sınırlı bir yapabilme gücü vermiş olması aşağıdakilerden hangi sonucu zorunlu kılar?
  a) İnsan kendi kaderini kendisi yazar b) Kaderde sorumlu olacağı ölçüde insan etkili değildir
  c) İnsanın kaderi önceden yazılmıştır d) İnsan kaderinden sorumlu değildir e) İnsan kaderde değil cüzi iradesinden sorumludur.
  56) Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir kader anlayışıdır?
  a) Kader Allah’ın ezelde çizdiği bir hayat programıdır. b) Hayır gördüğümüzde şer, şer gördüğümüzde hayır olabilir c) Allah yapacaklarımızı önceden bilmektedir d) Allah yapacaklarımızı bildiği için sorumlu olmayız e) Kaza kaderimizde olanların gerçekleşmesidir
  57) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  a) Kul kazanıcı Allah yaratıcıdır b) Olacak olan şeyleri Allah’ın önceden bilmesine kaza denir c) İyi, güzel ve faydalı işlere hayır denir d) İnsana ait iradeye Cüzi irade denir e)Hiçbir dış müdahale olmadan yaşanan zaman dilimine doğal ömür denir
  58)Allah insana akıl ve zekâ vermiştir. Ona, neleri yapacağını ve nelerden sakınacağını bildirmiştir. Onu davranışlarından da sorumlu tutmuştur. O halde, insanın kötü olan davranışlarını kaderle bağdaştırması doğru değildir. Bazı insanlar kaderi yanlış anlarlar. Bunlar, “Ne yapayım, kaderim böyleymiş.” deyip yaptıkları işin sorumluluğunu kabul etmek istemezler. Böyle bir anlayış İslam dininin anlayışına uygun değildir. Çünkü Yüce Allah bize irade vermiştir. Örneğin İyilik yapmak istersek iyilik, kötülük yapmak istersek kötülük yaparız. Yaptığımız işlerin de sonucuna ( Ceza ve ödül olarak) katlanırız.”
  Yukarıdaki paragraftan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?
  a) İnsan dünyada bir tiyatro oyuncusu gibidir, kaderinde ne yazılıysa onu oynar b) Kim zerre kadar iyilik yaparsa mükâfatını; kim de zerre kadar kötülük yaparsa cezasını görecektir c) “Ne yapayım, kaderim böyleymiş.” demek sorumluluktan kaçmak, sorumluluğu başkasına yüklemektir d) İnsan irade sahibi bir varlıktır. Dolayısıyla yapacağı işlere kendisi karar verir e) Anız yakarken rüzgar sonucu orman yangınına sebep olmaktan sorumlu oluruz

Sayfayı Paylaş