1.dönem 3.yazılı soruları

Konu 'Türk Edebiyatı 12. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde (¯`•вєуαz мєℓєк•´¯) tarafından paylaşıldı.

 1. (¯`•вєуαz мєℓєк•´¯)

  (¯`•вєуαz мєℓєк•´¯) Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  5 Mart 2008
  Mesajlar:
  1.270
  Beğenileri:
  310
  Ödül Puanları:
  36

  1. “Her gün yazıyorum. Her gün gazetede çıkıyor bunlar. Güncel sorunlar yanında edebiyat yazıları da yazıyorum. Bunları, hikayelere benzer, hikayecikler biçiminde oluşturuyorum. Yazılarımı bu türün bilinen, alışılmış tekniğiyle değil, kendi istediğim gibi yazdım ve okuyucu da bunu benimsedi. Bu da benim için sürekli edebiyat çalışması oluyor.”

  Yazarın paragrafta sözünü ettiği yazı türü aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A) Makale
  B) Deneme
  C) Fıkra
  D) Hikâye
  E) Günlük

  2.Aşağıdakilerden hangisi Beş Hececiler-den biri değildir?
  A)Faruk Nafiz Çamlıbel
  B)Yusuf Ziya Ortaç
  C)Halit Fahri Ozansoy
  D)Ziya Osman Saba
  E)Enis Behiç Koryürek

  3. Aşağıdakilerden hangisi Garip Akımının eğilimleriyle bağdaşmaz?
  A)Sanatlı söyleyiş yerine yalın dil ve anlatım
  B)Biçim sıkıntısından (redif, kafiye) uzak olmak
  C)Nazım birimi dörtlük, ölçü hece olmalıdır.
  D)Halk ağzı şiir diline girmeli
  E)Sıradan insanı ve yaşamı konu etmek

  4.Aşağıdakilerden hangisi “İkinci Yeni” akımı içinde yer almaz?
  A)Cemal Süreyya B)İlhan Berk C)Turgut Uyar
  D)Edip Cansever E) Oktay Rıfat Horozcu

  5.Aşağıdaki eserlerden hangisi edebiyat türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
  A)Sanat
  B)Yeşil Gece
  C)Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor
  D)İstanbul’u Dinliyorum
  E)Memleket İsterim

  6.Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerin-den hangisi yanlıştır?
  A)F. Nafiz Çamlıbel- Han Duvarları
  B)N. Fazıl Kısakürek- Kaldırımlar
  C)R. Nuri Güntekin- Yeşil Gece
  D)C. Sıtkı Tarancı- Memleket İsterim
  E) Attila İlhan-Modern Bir Karı Koca

  7.Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi edebiyatımızın özellikleri arasında yer almaz?
  A)Ülke sorunlarıyla ilgilenilmemiştir.
  B)Dilde sadeleşme anlayışı egemendir.
  C)Ulusal konulara yer verilmiştir.
  D) Hikaye ve romanlarda Kurtuluş Savaşı konu edilmiştir.
  E)Toplumsal sorunlar gerçekçi yaklaşımlarla işlenmiştir.

  8."Paris Dönüşü sanat felsefesi, resim alanındaki in¬celeme
  ve araştırmalarıyla tanındı. Deneme yazarı, eleştirici olarak edebiyatla ilişkisini sürdürdü.Ede¬biyat konuşmaları, Edebiyat Üzerine,Günlerin Getirdiği, Estetik Doktrinler gibi önemli eserler verdi."Yukarıda sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Suut Kemal Yetkin
  B)Peyami Safa
  C)Nurullah Ataç
  D)Ahmet Hamdi Tanpınar
  E)Yakup Kadri Karaosmanoğlu

  9. Aşağıdakilerden hangisi klasisizmin özelliklerinden biri değildir?
  A) XVII. yüzyılda ortaya çıkan, Yunan ve Latin geleneğine bağlı bir edebiyat akımıdır.
  B) Akıl, sağduyu ve doğaya önem verilir.
  C) Konularını eski Yunan ve Latin kaynaklarından alır.
  D) Eserlerde biçime, dil mükemmelliğine ve kurallara tam
  uygunluğa büyük önem verilir.
  E) Eserlerde seçkin, soylu kişiler değil, halktan kişiler
  kahraman olarak seçilir.

  10. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının genel özellikleri arasında yer almaz?
  A) Atatürk devrimlerinin savunuculuğu yapılır ve bu
  devrimler yaygınlaştırılmaya çalışılır.
  B) Tabiat tasvirleri gerçeklikten uzak ve subjektiftir.
  C) Şiirlerde genellikle hece vezni kullanılır.
  D) 1930’a kadar Milli Edebiyat çizgisinde gelişir. Bu
  tarihten sonra toplumcu – gerçekçi bir çizgiye yönelir
  E) Anadolu insanının sorunları eserlerde işlenir.

  11. Aşağıdakilerden hangisi Garip akımının özellikleri arasında yer almaz?
  A) Esin kaynağı olarak Batı’yı almışlardır.
  B) **çü, uyak ve sanatlı söyleyiş gibi gelenekleri tümüyle
  reddetmişlerdir.
  C) Gülmece ve ince yergi şiirin temel öğesi olmuştur.
  D) Konuşma dilinden ayrı bir dil kullanmışlardır.
  E) Sürrealizm akımından etkilenmişlerdir.

  1930’lu yıllarda bir grup genç bir araya geldiler. “Canlılık, samimiyet ve daima yenilik” ilkesini benimsediler. Hececilerin elinde tıkanan şiirimize yeni ufuklar açmayı amaçladılar. Cevdet Kudret, Sabri Esat Siyavuşgil, Yaşar Nabi Nayır gibi tanınmış sanatçılardan oluşmuş bu grup şiirimize istedikleri gibi bir yenilik getiremediklerinden kısa sürede dağıldı.

  12)Bu parçada sözü edilen edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yedi Meşaleciler
  B) Birinci Yeniler
  C) İkinci Yeniler
  D) Fecr- i Ati topluluğu
  E) Beş Hececiler

  13)Aşağıdaki yazar – eser eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?
  A) Reşat Nuri Güntekin – Kavak Yelleri
  B) Orhan Veli Kanık – Bir kadın Düşmanı
  C) Kemal Tahir – Devlet Ana
  D) Memduh Şevket Esendal – Ayaşlı ve Kiracıları
  E) Ahmet Hamdi Tanpınar - Huzur

  Cumhuriyet Dönemi’nin tanınmış şairlerindendir. Fransız Sembolist Baudelaire’in etkisi altında kalmıştır. Şiirlerinde Türkçenin sıcaklığını ve akıcılığını bulmak mümkündür. Hece ölçüsü ile şiirler yazarken uyağa sıkıca bağlıdır. Şiirlerinde etkili bir lirizm vardır. “Ömrümde Sükut”, “Düşten Güzel” , “Sonrası” en tanınmış şiir kitaplarıdır.

  14)Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
  A) M. Cevdet Anday
  B) Enis Behiç Koryürek
  C) Yahya Kemal Beyatlı
  D) Cahit Sıtkı Tarancı
  E) Ahmet Haşim

  15) Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, romantizm akımının temsilcileri arasında yer almaz?

  A) J.J. Rousseau
  B)Lamartine
  C) Goethe
  D) Victor Hugo
  E) Stendhal

  16)Benzetmenin iki temel unsurundan (benzetilen ve benzeyen) sadece biri söylenerek yapılan teşbihe “istiare” denir.Aşağıdaki dizelerin hangisinde istiare sanatı vardır?
  A) Nerde kaldı sevgilim, seni ilk öptüğüm gün?
  B) **üler, hepimiz için yalvarın Allah’a!
  C) Eski geceler, sevdiklerimle dolu odalar...
  D) Arıyorum aklımda bir ninni bestesini...
  E) Can kafeste durmaz, uçar gider bir gün elbet.

  Benden selam olsun Bolu Beyi'ne
  Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır
  Ok gıcırtısından kalkan sesinden
  Dağlar şada verip seslenmelidir

  17) Bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik taşır?
  A) Dramatik
  B) Didaktik
  C) Pastoral
  D) Epik
  E) Satirik  I. Bu akımın temelleri Ömer Seyfettin'in Genç Kalemler dergisinde çıkan yazılarıyla atılmıştır. (Milli Edebiyatçılar)
  II. II. Meşrutiyet'in ilanından sonra bir araya gelerek, gözden düşen edebiyatın gelişmesine hizmet edeceklerini açıkladılar. (Fecr-i Aticiler)
  III. "Sanat için sanat" anlayışını benimseyip Batı'yı örnek alarak yeni nazım biçimleriyle şiirler yazdılar. (Servet-i Fünuncular)
  IV. I. kuşak daha çok toplumsal konularda yazarken, II. kuşak bireysel ve felsefi konulara yöneldi. (Tanzimatçılar)
  V. Yayınladıkları "Yeni Lisan" adlı makale onların yazılarında kullandıkları dilin özelliklerini bildiriyordu. (Yedi Meşaleciler)
  18)Yukarıdakilerden hangisi, ayraç içinde belirtilen toplulukla ilgili bir bilgi değildir?

  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V  Bir münasip dostum olsa sırrım açar idim
  Harc edüp eldeki varım cümleden geçer idim
  Tuti dilin agu verse nûş edip içer idim
  Aşıklara ölüm gelmez tatlıdır ballar gibi

  19)Yukarıdaki dörtlüğün uyağı, uyak örgüsü ve redifi sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
  A) Yarım uyak, aaab, -idim
  B) Zengin uyak, abaa, -idim
  C) Tam uyak, aaab, -ar idim
  D) Tam uyak, aaba, -idim
  E) Yarım uyak, aaab, -ar idim


  I. Kimi şairler şiiri yalnızca uyakta aramaya kal¬kışmışlardır.
  II. Bu akımın etkisindeki şairler şiirin, içerdiği maz¬munlar bakımından kusursuz olması gerektiğini savunmuşlardır.
  III. Bu şairler, şiirde veznin sağladığı ritmi önem¬serler.
  IV. Betimleyici şiir anlayışını benimseyen şairler, canlı, renkli şiirler yazmışlardır.
  V. Bu şiirde şair, dış dünyadaki varlıkları kendi duygu dünyasına göre yorumlayarak farklı iz¬lenimlere ulaşmıştır.

  20)Yukarıdaki cümlelerin hangileri şiirin ahenk özel¬likleriyle ilgilidir?

  A) I. ve III. B) I. ve IV. C) II. ve III.

  D) II. ve IV E) III. ve V
  SevdaLiM, dead_girl, JAHN001 ve diğer 1 kişi bunu beğendiniz.
 2. (¯`•вєуαz мєℓєк•´¯)

  (¯`•вєуαz мєℓєк•´¯) Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  5 Mart 2008
  Mesajlar:
  1.270
  Beğenileri:
  310
  Ödül Puanları:
  36
  Cevapları

  1. “Her gün yazıyorum. Her gün gazetede çıkıyor bunlar. Güncel sorunlar yanında edebiyat yazıları da yazıyorum. Bunları, hikayelere benzer, hikayecikler biçiminde oluşturuyorum. Yazılarımı bu türün bilinen, alışılmış tekniğiyle değil, kendi istediğim gibi yazdım ve okuyucu da bunu benimsedi. Bu da benim için sürekli edebiyat çalışması oluyor.”

  Yazarın paragrafta sözünü ettiği yazı türü aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A) Makale
  B) Deneme
  C) Fıkra
  D) Hikâye
  E) Günlük

  2.Aşağıdakilerden hangisi Beş Hececilerden biri değildir?
  A)Faruk Nafiz Çamlıbel
  B)Yusuf Ziya Ortaç
  C)Halit Fahri Ozansoy
  D)Ziya Osman Saba
  E)Enis Behiç Koryürek

  3. Aşağıdakilerden hangisi Garip Akımının eğilimleriyle bağdaşmaz?
  A)Sanatlı söyleyiş yerine yalın dil ve anlatım
  B)Biçim sıkıntısından (redif, kafiye) uzak olmak
  C)Nazım birimi dörtlük, ölçü hece olmalıdır. D)Halk ağzı şiir diline girmeli
  E)Sıradan insanı ve yaşamı konu etmek

  4.Aşağıdakilerden hangisi “İkinci Yeni” akımı içinde yer almaz?
  A)Cemal Süreyya B)İlhan Berk C)Turgut Uyar
  D)Edip Cansever E) Oktay Rıfat Horozcu
  5.Aşağıdaki eserlerden hangisi edebiyat türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
  A)Sanat
  B)Yeşil Gece
  C)Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor
  D)İstanbul’u Dinliyorum
  E)Memleket İsterim

  6.Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerin-den hangisi yanlıştır?
  A)F. Nafiz Çamlıbel- Han Duvarları
  B)N. Fazıl Kısakürek- Kaldırımlar
  C)R. Nuri Güntekin- Yeşil Gece
  D)C. Sıtkı Tarancı- Memleket İsterim
  E) Attila İlhan-Modern Bir Karı Koca

  7.Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi edebiyatımızın özellikleri arasında yer almaz?
  A)Ülke sorunlarıyla ilgilenilmemiştir.B)Dilde sadeleşme anlayışı egemendir.
  C)Ulusal konulara yer verilmiştir.
  D) Hikaye ve romanlarda Kurtuluş Savaşı konu edilmiştir.
  E)Toplumsal sorunlar gerçekçi yaklaşımlarla işlenmiştir.  8."Paris Dönüşü sanat felsefesi, resim alanındaki in¬celeme
  ve araştırmalarıyla tanındı. Deneme yazarı, eleştirici olarak edebiyatla ilişkisini sürdürdü.Ede¬biyat konuşmaları, Edebiyat Üzerine,Günlerin Getirdiği, Estetik Doktrinler gibi önemli eserler verdi."Yukarıda sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Suut Kemal Yetkin
  B)Peyami Safa
  C)Nurullah AtaçD)Ahmet Hamdi Tanpınar
  E)Yakup Kadri Karaosmanoğlu

  9. Aşağıdakilerden hangisi klasisizmin özelliklerinden biri değildir?
  A) XVII. yüzyılda ortaya çıkan, Yunan ve Latin geleneğine bağlı bir edebiyat akımıdır.
  B) Akıl, sağduyu ve doğaya önem verilir.
  C) Konularını eski Yunan ve Latin kaynaklarından alır.
  D) Eserlerde biçime, dil mükemmelliğine ve kurallara tam
  uygunluğa büyük önem verilir.
  E) Eserlerde seçkin, soylu kişiler değil, halktan kişiler
  kahraman olarak seçilir.

  10. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının genel özellikleri arasında yer almaz?
  A) Atatürk devrimlerinin savunuculuğu yapılır ve bu
  devrimler yaygınlaştırılmaya çalışılır.
  B) Tabiat tasvirleri gerçeklikten uzak ve subjektiftir.
  C) Şiirlerde genellikle hece vezni kullanılır.
  D) 1930’a kadar Milli Edebiyat çizgisinde gelişir. Bu
  tarihten sonra toplumcu – gerçekçi bir çizgiye yönelir
  E) Anadolu insanının sorunları eserlerde işlenir.

  11. Aşağıdakilerden hangisi Garip akımının özellikleri arasında yer almaz?
  A) Esin kaynağı olarak Batı’yı almışlardır.
  B) **çü, uyak ve sanatlı söyleyiş gibi gelenekleri tümüyle
  reddetmişlerdir.
  C) Gülmece ve ince yergi şiirin temel öğesi olmuştur.
  D) Konuşma dilinden ayrı bir dil kullanmışlardır.E) Sürrealizm akımından etkilenmişlerdir.

  1930’lu yıllarda bir grup genç bir araya geldiler. “Canlılık, samimiyet ve daima yenilik” ilkesini benimsediler. Hececilerin elinde tıkanan şiirimize yeni ufuklar açmayı amaçladılar. Cevdet Kudret, Sabri Esat Siyavuşgil, Yaşar Nabi Nayır gibi tanınmış sanatçılardan oluşmuş bu grup şiirimize istedikleri gibi bir yenilik getiremediklerinden kısa sürede dağıldı.
  12)Bu parçada sözü edilen edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yedi Meşaleciler B) Birinci Yeniler C) İkinci Yeniler
  D) Fecr- i Ati topluluğu E) Beş Hececiler

  13)Aşağıdaki yazar – eser eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?
  A) Reşat Nuri Güntekin – Kavak Yelleri
  B) Orhan Veli Kanık – Bir kadın DüşmanıC) Kemal Tahir – Devlet Ana
  D) Memduh Şevket Esendal – Ayaşlı ve Kiracıları
  E) Ahmet Hamdi Tanpınar - Huzur

  14)Cumhuriyet Dönemi’nin tanınmış şairlerindendir. Fransız Sembolist Baudelaire’in etkisi altında kalmıştır. Şiirlerinde Türkçenin sıcaklığını ve akıcılığını bulmak mümkündür. Hece ölçüsü ile şiirler yazarken uyağa sıkıca bağlıdır. Şiirlerinde etkili bir lirizm vardır. “Ömrümde Sükut”, “Düşten Güzel” , “Sonrası” en tanınmış şiir kitaplarıdır.

  Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
  A) M. Cevdet Anday
  B) Enis Behiç Koryürek
  C) Yahya Kemal Beyatlı
  D) Cahit Sıtkı Tarancı
  E) Ahmet Haşim

  15) Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, romantizm akımının temsilcileri arasında yer almaz?
  A) J.J. Rousseau B)Lamartine C) Goethe
  D) Victor Hugo E) Stendhal

  16)Benzetmenin iki temel unsurundan (benzetilen ve benzeyen) sadece biri söylenerek yapılan teşbihe “istiare”denir.Aşağıdaki dizelerin hangisinde istiare sanatı vardır?
  A) Nerde kaldı sevgilim, seni ilk öptüğüm gün?
  B) **üler, hepimiz için yalvarın Allah’a!
  C) Eski geceler, sevdiklerimle dolu odalar...
  D) Arıyorum aklımda bir ninni bestesini...
  E) Can kafeste durmaz, uçar gider bir gün elbet.
  17) Benden selam olsun Bolu Beyi'ne
  Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır
  Ok gıcırtısından kalkan sesinden
  Dağlar şada verip seslenmelidir
  Bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik taşır?
  A) Dramatik B) Didaktik C) Pastoral
  D) Epik E) Satirik


  I. Bu akımın temelleri Ömer Seyfettin'in Genç Kalemler dergisinde çıkan yazılarıyla atılmıştır. (Milli Edebiyatçılar)
  II. II. Meşrutiyet'in ilanından sonra bir araya gelerek, gözden düşen edebiyatın gelişmesine hizmet edeceklerini açıkladılar. (Fecr-i Aticiler)
  III. "Sanat için sanat" anlayışını benimseyip Batı'yı örnek alarak yeni nazım biçimleriyle şiirler yazdılar. (Servet-i Fünuncular)
  IV. I. kuşak daha çok toplumsal konularda yazarken, II. kuşak bireysel ve felsefi konulara yöneldi. (Tanzimatçılar)
  V. Yayınladıkları "Yeni Lisan" adlı makale onların yazılarında kullandıkları dilin özelliklerini bildiriyordu. (Yedi Meşaleciler)
  18)Yukarıdakilerden hangisi, ayraç içinde belirtilen toplulukla ilgili bir bilgi değildir?

  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V  Bir münasip dostum olsa sırrım açar idim
  Harc edüp eldeki varım cümleden geçer idim
  Tuti dilin agu verse nûş edip içer idim
  Aşıklara ölüm gelmez tatlıdır ballar gibi

  19)Yukarıdaki dörtlüğün uyağı, uyak örgüsü ve redifi sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
  A) Yarım uyak, aaab, -idim
  B) Zengin uyak, abaa, -idim
  C) Tam uyak, aaab, -ar idim
  D) Tam uyak, aaba, -idim
  E) Yarım uyak, aaab, -ar idim


  I. Kimi şairler şiiri yalnızca uyakta aramaya kal¬kışmışlardır.
  II. Bu akımın etkisindeki şairler şiirin, içerdiği maz¬munlar bakımından kusursuz olması gerektiğini savunmuşlardır.
  III. Bu şairler, şiirde veznin sağladığı ritmi önem¬serler.
  IV. Betimleyici şiir anlayışını benimseyen şairler, canlı, renkli şiirler yazmışlardır.
  V. Bu şiirde şair, dış dünyadaki varlıkları kendi duygu dünyasına göre yorumlayarak farklı iz¬lenimlere ulaşmıştır.

  20)Yukarıdaki cümlelerin hangileri şiirin ahenk özel¬likleriyle ilgilidir?

  A) I. ve III.
  B) I. ve IV. C) II. ve III.

  D) II. ve IV E) III. ve V
  aleyda, ByMean, SevdaLiM ve diğer 4 kişi bunu beğendi.
 3. JAHN001

  JAHN001 Üye

  Katılım:
  28 Aralık 2009
  Mesajlar:
  3
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  süpersin biliyo musun :) çok teşekkür ederim
 4. abdullah1354

  abdullah1354 Üye

  Katılım:
  23 Aralık 2009
  Mesajlar:
  59
  Beğenileri:
  91
  Ödül Puanları:
  0
  sorular çok basit *** :)
 5. aleyda

  aleyda Üye

  Katılım:
  12 Ocak 2011
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  çok sağol bizim hocada aynısını sormuş :)
 6. carsamba.biz

  carsamba.biz Üye

  Katılım:
  20 Kasım 2007
  Mesajlar:
  66
  Beğenileri:
  2
  Ödül Puanları:
  9
  kardeş yazılı yokmuydu :(
 7. Gizem ~

  Gizem ~ Üye

  Katılım:
  19 Eylül 2010
  Mesajlar:
  19
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Teşekkürler.İnşallah bizim öğretmende bunları sorar. :D

Sayfayı Paylaş