1.dönem 3.yazılı soruları ve cevapları

Konu 'Dil ve Anlatım 12. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde (¯`•вєуαz мєℓєк•´¯) tarafından paylaşıldı.

 1. (¯`•вєуαz мєℓєк•´¯)

  (¯`•вєуαz мєℓєк•´¯) Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  5 Mart 2008
  Mesajlar:
  1.270
  Beğenileri:
  310
  Ödül Puanları:
  36

  1. Aşağıdakilerden hangisinde iş, oluş, durum bildiren fiiller birlikte verilmiştir?
  A) Uyumak, beklemek, sararmak B) Solmak, ağlamak, gülmek
  C) Almak, büyümek, oturmak D) Anlatmak, sevmek, giymek
  E) Çalışmak, bayatlamak, kararmak

  2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde anlam kayması vardır?
  A) Endişelenmeyin, biraz sonra gelir. B) Her anne çocuğuna şefkatle sarılır.
  C) Problemi nasıl çözeceğini düşünüyor.
  D) Bu kuru yapraklar da, yarın düşüp gidecek.
  E) O fırtınalı gecede, sabaha kadar uyuyamamıştı.

  3. Aşağıdaki cümlelerde kullanılan ikilemelerden hangisi türce diğerlerinden farklıdır?
  A) Evli barklı bir adam böyle davranır mı?
  B)Ülkede dirlik düzenlik sağlamayı başarmışlardı.
  C)Güllük gülistanlık bir dünyada yaşamıyoruz.
  D) Küçükken oldukça akıllı uslu bir çocuktu.
  E)Yüzünde belli belirsiz bir yara izi vardı.
  4. Aşağıdaki cümlelerde kullanılan deyimlerden hangisi zarf (belirteç) görevindedir?
  A)Ondan para isteme, zavallı bugünlerde meteliğe kurşun atıyor.
  B)Açık arttırma ile paha biçilmez bir vazo satışa çıkarıldı.
  C)Bizimki dışarı çıkarken yine iki dirhem bir çekirdek giyinmiş.
  D)Babası çok para canlısı biri, annesi ise aksine eli açık.
  E)Onun yürekler acısı halini gördükten sonra uykularım kaçtı.
  5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yüklem göreviyle kullanılan sözcük addan türemiş bir eylem değildir?
  A) Büyük kızlarını geçen yıl evlendirdiler.
  B) Sorununuz birkaç gün içinde mutlaka çözülecek. C) Sınav sonucunu alınca sevinçten ****re¬cekti az kalsın.
  D) İki saat sonra ufukta bir gemi gözüktü.
  E) Arkadaşlarımla bir yerde buluşup dertle¬şeceğiz.,

  6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "–den" eki eklendiği sözcüğün anlamını değiştirmiştir?
  A) Çocuklara her zaman içten davranmalı¬yız. B) Kaynakların azlığından yakınıyordu öğretmenimiz.
  C) Okuldan gelince ilk işi ödevlerini yap¬maktır.
  D) Buradaki kurallardan sıkıldığını söylüyordu.
  E) Böyle yangından mal kaçırır gibi dav¬ranma.

  7. I. Senin sezgin kuvvetlidir.
  II. Selim şaşkın bir çocuktu.
  III. Bu işte senin hiç katkın yok.
  IV. Ne kadar üzgün görünüyorsun.
  Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangi ikisi hem yapım hem de çekim eki almıştır?
  A) I. ve II. B) I. ve III. C) I. ve IV. D) II. ve IV. E) III. ve IV.


  8) Onun istediğiniz bir hikâyesini seçin, seçtiğiniz hikâyenin herhangi bir yerinden bir kelime çıkarın ya da onun yerine başka bir kelime koymaya çalışın. Bunu genellikle başaramadığınızı göreceksiniz.
  Bu parçada sözü edilen yazarın öykülerinde görülen anlatım özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Açıklık B) Akıcılık C) Yoğunluk D) Duruluk E) Doğallık

  9) Aşağıdakilerden hangisi fablın özelliklerinden değildir?
  A) Olay kahramanlarının genellikle insan dışı varlıklardan seçilmesi.
  B) Sonunda ahlâk ve hayat dersi verilmesi.
  C) Teşhis ve intak sanatına yer verilmesi.
  D) Olayın çoğunlukla kır, orman veya köyde geçmesi.
  E) Süslü ve sanatlı bir dilin kullanılması.
  10) “Masalların Biçimbilimi” adlı eserin yazarı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
  A) Ceyhun Atuf Kansu B) Andersen C) Berna Moran D) W.ProppE) Mehmet Fuat Köprülü

  11) Toplum yaşamında birtakım olaylarla birbirine bağlanmış olan çeşitli insanların başlarından geçen maceraları bütün ayrıntılarıyla anlatan edebi eserdir. Olmuş ya da olabilir olayları yer, zaman ve kişilere bağlı olarak anlatır. Olaylar ana bir olay etrafında gelişir ve olay örgüsü geniştir. Kahramanları çoktur.
  Yukarıda bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hikâye B) Masal C) Roman D) Fabl E) Biyografi

  12) I. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır.
  II. Derin karakter tahlilleri yoktur.
  III. Romana göre daha kısa bir türdür.
  IV. Hikâyede kişi kadrosu geniştir.
  V. Öykünün öğeleri arasında olay, zaman ve mekân yer alır.
  Yukarıda hikâye (öykü) hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) I B) II C) III D) IV E) V

  13) I. Olağanüstü olayları kendine özgü bir dille anlatan bir türdür.
  II. Yer ve zaman belli değildir.
  III. Kahramanlar olağanüstü kişiler veya varlıklardır.
  IV. Genellikle bir tekerleme ile başlar.
  Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hikaye B) Fabl C) Roman D) Masal E) Mesnevî

  14) Bu yazılarda amaç okuyucunun bilgisini değil, yaşantısını zenginleştirmektir. Bu tür eserlerde de öğretici öğeler az da olsa vardır; ancak bunları sanatsal bir tat almak amacıyla okumak gerekir. Bu tür yazılarda düş gücü ve imgeleme önemli yer tutar. Bu tür yazılar “yaratıcı yazılar”dır.
  Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yaratıcı yazılar grubuna girmez?
  A) Tiyatro B) Masal C) Makale D) Hikaye E) Roman

  15) I. Olmuş ya da olabilecek olaylar anlatılır.
  II. Yaratıcı yazılardır.
  III. Olay, zaman ve mekân; öğelerinden bazılarıdır.
  IV. Kişiler, geniş bir zaman çerçevesinde ve karakterlerinin hemen tüm özellikleri üzerinde durularak işlenir.
  V. Olaylar oldukça geniş yer tutar.
  Yukarıda verilen özelliklerin hangisi ya da hangileri roman ve öykünün ortak özellikleri arasında yer almaz?
  A) Yalnız IV B) II ve IV C) Yalnız V D) II-IV-V E) IV ve V
  16) “Mendil Altında” eserinin yazarı ve hikâye türü hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
  A) Memduh Şevket Esendal- Maupassant Tarzı
  B) Sait Faik Abasıyanık-Çehov Tarzı
  C) Ömer Seyfettin-Maupassant Tarzı
  D) Memduh Şevket Esendal- Çehov TarzıE) Sait Faik Abasıyanık-Maupassant Tarzı  17) "Bu davranışın yanlış ve yerinde yapılmadığını hemen anladım."
  Bu cümledeki anlatım bozukluğu, aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir?
  A) "yanlış" yerine "doğru" getirilerek.
  B) "davranışın" yerine "sözlerin" getirilerek.
  C) "yerine" sözcüğü yerine "doğru" sözcüğü getirilerek.
  D) "hemen" yerine "şimdi" sözcüğü getirilerek.
  E) "yanlış" sözcüğünden sonra, "olduğunu" sözcüğü getirilerek.

  18) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyimin yanlış kullanılmasından doğan bir anlatım bozukluğu vardır?
  A) Sınıf geçmenin sevinciyle burnundan soludu.
  B) Korkudan bir an yüreğim ağzıma geldi.
  C) Durup dururken öfkeden kudurmak da neyin nesi?
  D) Hep böyle saman altından su yürütür zaten.
  E) Bu sözleriniz onun kulağına küpe olmalı.

  19) Aşağıdaki dizelerin hangisinde birden çok zamir vardır?
  A) Hâlâ koşar durur Karamanoğlu’nun kızı
  Solgun elinde devletinin ay ile yıldızı.
  B) Anlat bana bir parçacık ecdadımı anlat;
  Muhtacım o efsaneye, tarihe masal kat.
  C) Günler, elimin çizdiği yerlerden akardı;
  Üç kıt’ada korkunç atımın izleri vardı.
  D) Maziye sor, ecdadımı söyler sana kimdi;
  Bir bitmez ufuktan, küre vaktiyle benimdi
  .
  E) Çünkü üç kıt’ayı takmıştı bu ruh arkasına
  Gidiyorken şu siyah örtülü sandukasına.

  20) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük türce ötekilerden farklıdır?
  A) Hiçbiriniz yaşamınızı bir düzene sokmak için çaba gösteremiyorsunuz.
  B) Okul kitaplarındaki bu bilgiler, gözden geçirilmek zorundadır.C) Şunları daha sonra çözüp sonuçlarını bir kağıda yazın.
  D) Tanpınar’ı çok severim, o benim hayata bakışımı değiştirmiştir.
  E) Bu kitapları kitaplığa, ötekileri masaya koyar mısın?

  21) Kimi yazarlar hikâyelerinde tek olay bile anlatmadan hikâyeyi bitirirler. Olayın küçücük bir kısmındaki anlık bir hal,bu tür hikâyelerin temelini oluşturur.Bizim edebiyatımızda da olay yerine durumları anlatan hikâyelerin örnekleri vardır.Mahalle Kahvesi ve Şahmerdan,bu tür hikâyelerin en iyi örneklerindendir.
  Parçada sözü edilen hikâye tarzının en iyi örneklerini aşağıdaki hangi yazarda görebiliriz?
  A) Ömer Seyfettin B) Ahmet Hamdi Tanpınar C) Sabahattin Kudret Aksal D) Halit Ziya Uşaklıgil E) Sait Faik Abasıyanık
  22) Hikâye ile ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Gerçekleşmiş ya da gerçekleşebilecek olayların kısa şekilde anlatıldığı yazı türüdür.
  B)Halk edebiyatımızda örneği olmayan hikâye, ilk kez Tanzimat döneminde edebiyatımıza girmiştir.
  C) Dünya edebiyatında İtalyan yazar Boccacio’nun Decameron öyküleri bu türün ilk örnekleri sayılır.
  D) Olay, kişiler, zaman ve mekân hikâyenin en önemli ögeleridir.
  E) Ağır basan ögenin olay olduğu hikâyelere Maupassant tarzı hikâye denir.  23) “ İnsanlarla bağdaşmak için filancanın bir denizaltıya atlayıp Kuzey Kutbu’na gittiğini, geride kalan sevgilinin acı haykırışlarıyla kendisini bir kuleden aşağıya attığını yazmaya ne gerek var? Bunlar hep gerçekte olmayan sahte davranışlar. Yazılan konular sade olmalı. Yazar, cıvıldayan kuş değildir. Hikâyelerimi kılı kırk yarmadan, uzun tasvirlere kaçmadan gösterişten uzak yazıyorum ben.”diyen sanatçı kimdir ve sanatçının hangi hikâye türünde yazdığı söylenebilir?
  A) Maupassant – Olay hikâyesi
  B) Çehov –Durum hikâyesiC) Sait Faik - Olay hikâyesi
  D) Ömer Seyfettin- Durum hikâyesi
  E) Memduh Şevket- Olay hikâyesi

  24) Sen gösterdiğin saygıyla onların seni sevmesini sağladın. Ama yaptıklarını bize anlatırken bunları balon gibi büyütme artık.
  Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin türleri, aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
  A) Zamir, edat, zamir, bağlaç, zarf
  B) İsim, bağlaç, sıfat, edat, isim
  C) Zamir, bağlaç, zamir, edat, zarfD) İsim, bağlaç, zamir, edat, isim
  E) Zamir, bağlaç, sıfat, edat, zarf

  25) Aşağıdakilerden hangisi halk hikâyesi geleneğine ait değildir?

  A) Harname B) Ferhat ile Şirin C) Kerem ile Aslı D) Leyla ile Mecnun
  E) Âşık Garip Hikâyesi
  asiewrem, SevdaLiM, nesi ve diğer 2 kişi bunu beğendi.
 2. bilinçsiz

  bilinçsiz Üye

  Katılım:
  11 Eylül 2008
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  çok teşekkürlerr:D
 3. (¯`•вєуαz мєℓєк•´¯)

  (¯`•вєуαz мєℓєк•´¯) Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  5 Mart 2008
  Mesajlar:
  1.270
  Beğenileri:
  310
  Ödül Puanları:
  36
 4. VaMPiReLLa

  VaMPiReLLa Üye

  Katılım:
  23 Kasım 2009
  Mesajlar:
  4
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Bu sorular 2009/2010 1.dönem 3.yazılı soruları mı :confused:
 5. melteemm

  melteemm Üye

  Katılım:
  29 Eylül 2009
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  teşekkürler

  yardımcı olduğun için saol :shy:
 6. selçukaydın

  selçukaydın Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  25 Ekim 2008
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  teşekkürler de

  Teşekkür ederim paşlaşan arkadaşıma, bu sorular her okulda sorulacakmı acaba yada bunlara benzer sorularmı sorulur. Çünkü hemen hemen burdaki soruların çıktığı her konuyu gördükte, eğer aynısı çıkacaksa mükemmel bir not alırım heralde :)
 7. kara_burak

  kara_burak Üye

  Katılım:
  9 Ocak 2009
  Mesajlar:
  16
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  0
  eskisi gibi kendi hazırlıyan hoca kalmadı ya hepsi internetten alıyor varsada çok nadır yeni dönem soruları ile hiç karşılaşmıyorum. Ablam 12.sınıf okurken yine bu sorular vardı nette birileri hocasına desin kendi hazırlasın artık yeni sorular dolaşsın buralardada ben dedim hocama kim hazırlayacak yaşlandık artık diyo :):):)

Sayfayı Paylaş