1.Dönem 1.Yazılı Soruları

Konu 'Dil ve Anlatım 12. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde Toгgαи tarafından paylaşıldı.

 1. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38

  1- Aşağıdaki sorularda boş bırakılan yerleri doldurunuz (15p )
  a - Sanatsal metinlerde ,……………………. amaçlanırken ; öğretici metinlerde
  …………… ………………….. amaçlanır .( 4 p. )
  b – Hint edebiyatında …………………… yazdığı “ ………………. “ adlı eseri fabl
  türünün ilk örneği sayılmaktadır .4 p
  c - Mektup, anı ve gezi yazısı ……….. ……….. ………….. yazı türüdür 3 p.
  d - Söylenmesi zor olan sözcükleri kullanma, aynı ek ve sözcüklerin sık sık tekrarı anlatımda
  ……… bozar ( 2 p. )
  e – Türkçede ilk masal örneği Uygurca yazılan ………….. …… …… .masalıdır. 2 p.)
  2 . Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. cümledeki bilgi doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız.( 10 p )
  a- ( ) Fabl, masal ve tiyatro ve hikaye anlatmaya dayalı metinlerdir.
  b - ( ) Türk edebiyatında Şinasi La Fontaine’den çeviriler yapmıştır. .
  c - ( ) Anlatımda duygu ve düşüncelerin kolaylıkla anlaşılır olmasına yalınlık denir.
  d – ( ) Sanatsal metinlerde anlatın gerçek, öğretici metinlerde ise kurmacadır. metinlerde ise .
  e – ( ) “Grimm Masalları” Alman edebiyatına aittir.
  3 – Aşağıdaki metni yapı unsurları bakımından inceleyiniz ? ( 15 p. )
  KIYMETLİ TUZ
  Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. ..Pire berber iken, deve tellal iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken.Tıngır elek, tıngır felek demişler, bu masalı şöyle anlatmışlar.Bir varmış, bir yokmuş, evvel zamanda bir padişah ile bunun üç kızı varmış. Bir gün bu padişah kızlarını başına toplamış, beni ne kadar seversiniz? demiş.
  En büyük kız dünyalar kadar, ortanca kızı kucak kadar, küçük kızı da tuz kadar severim demiş .Padişah küçük kızın cevabına çok sinirlenmiş, insan tuz kadar sevilir mi demiş, ardından küçük kızını cellada teslim etmiş.Cellat, kızı kesmek için dağa götürmüş. Kız cellada yalvarmış, sen de kız babasısın , bana kıyma demiş.
  Cellat, kızın yalvarmalarına dayanamamış, onun yerine bir hayvan kesmiş, kızın gömleğini kesilen hayvanın kanına bulayıp padişaha getirmiş. Küçük kız yollara düşmüş .Az gitmiş, uz gitmiş, bir köye ulaşmış. Orada köyün zenginlerinden birine kul köle olmuş, büyümüş, çok güzel bir kız olmuş. Güzelliği ilden ile, dilden dile yayılmış, kısmet bu ya bir başka padişahın oğluyla evlenmiş.
  Aradan bir hayli zaman geçmiş, başından geçenleri kocasına anlatmış, babamları yemeğe çağıralım demiş. Kocası da olur demiş. Gereken hazırlıklar yapılmış, padişah babası ziyafete çağrılmış. Kızın padişah babası söylenen günde anasıyla birlikte ziyafete gelmiş. Padişah ve beraberindekiler sofraya oturduğunda altın kaplarda yemekler sırayla gelmeye başlamış. Ama kız, aşçısına bütün yemeklerin tuzsuz olmasını tembih etmiş. Padişah hangi yemeğe saldırdıysa eli geri gitmiş, yemeklerin hiçbirini yiyememiş.
  O sırada küçük kızı padişahın sofrasından ayağa fırlamış. Padişahım, duyduğuma göre sen küçük kızını “seni tuz kadar seviyorum “ dediği için öldürtmüşsün demiş. Padişahın söz söylemesine fırsat vermeden işte o küçük kız benim demiş ve bütün yemekleri tuzsuz yaptırdım ki kıymetimi anlayasın sözlerini eklemiş.Padişah yaptığından utanarak küçük kızının boynuna sarılmış, tuzun ne kadar kıymetli olduğunu anlamış.
  Ondan sonra tüm yöre halkının katıldığı bir şölen düzenlenmiş ve ülkede yeni bir dönem başlamış. Onlar ermiş
  muradına, biz çıkalım kerevetine.
  4 – Bu metnin türünü belirterek metinde verilmek istenen mesajı yazınız ( 5 p. )
  5 – Metnin türünü tanımlayarak dört özelliğini yazınız ( 10 p. )
  6 – Metinde altı çizilmiş olan sözcüklerin türünü belirtiniz ( 10 p. )
  7 - Metinden isim tamlamasının çeşitleri ve sıfat tamlaması için birer örnek gösteriniz ( 10 p. )
  8 – Masalla efsanenin iki benzer, iki farklı özelliğini yazınız ( 8 p. )
  9 – Hikaye çeşitlerini birer cümle ile açıklayınız
  10 - Aşağıdaki cümlelerde bulunan anlatım bozukluğunun sebebini belirterek cümlelerin doğru
  biçimini yazınız ? ( 10 p. )
  * Üniversitemizin içinde bulunduğu durum düzeltilmezse, çağdaş olma niteliğini büsbütün yitirecek * Saksı ikici kattan . kattan aşağı büyük bir gürültüyle düştü. “
  sevecen, adaecem, Hakan_38 ve diğer 2 kişi bunu beğendi.
 2. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38
  1 -15p a – coşku ve heyecan uyandırma ( kendi dünyasına çekme = 2 p bilgi ve öğüt verme 2 p
  b - Beydaba 2p Kelile ve Dinme 2p c - kişisel hayatı anlatan 3p d – akıcılık 2p
  e - Kayanamkara ve Papamkara 2 p

  2 – 10 p. a- Y 2P b - D 2P c – Y 2P d - Y 2P e - D 2P

  3 –15 P OLAY Padişahın kendisini tuz kadar sevdiğini söyleyen kızını öldürme amacıyla cellada teslim etmöesi ve celladın onu serbest bırakması 6p
  KİŞİLER . Padişah kızları celat- başka padişahın oğlu 4p
  YER . Belirsiz 3p ZAMAN : Belirsiz 2p

  4 – 5 p türü masal 2p mesaj Düşünülmeden karar vermenin doğru olmadığı 3p ( İnsan bir şeyin değerini kaybedince anlar da olur )

  5 -10 p Genellikle halkın yarattığı , ağızdan ağıza , kuşaktan kuşağa sürüp gelen ,çoğunlukla olağanüstü
  durum ve olayları yine olağanüstü kahramanlara bağlayarak anlatan yazı türü 2 p
  Özellik 1 - Olaylar ve kişiler olağanüstü özellikler taşırlar ve tamamen hayal ürünüdürler.
  2 - Yer ve zaman belirsizdir. (zamanın birinde, peri padişahının ülkesinde gibi)
  3 - Masallarda genellikle bir eğitim amacı saklıdır.masallar bu yönüyle didaktik ( öğretici) bir nitelik taşır
  4 - Anlatımda genellikle geniş zaman veya öğrenilen geçmiş zaman kipi ( -mişli geçmiş ) kullanılır.
  5 - Masallarda milli ve dini motiflere hemen hiç yer verilmez..yani evrenseldir.
  6- Hayal gücünü geliştirir. 7 -Anlatım kısa ve yoğundur.
  8 - Masalların belirli yerlerinde klişe sözler (formeller) yer alır. 9 - sade bir dil kullanılır.( 4’ü yazılacak) 8 p.

  6 – 10 p tıngır mıngır. Zarf 1 p İçin edat 1p kıyma fiil 1p yalvarmalarına : isim 1p kesilen : sıfat 1p
  orada zamir 1p çok . zarf 1p ile . isim 1p bütün sıfat 1 p göre edat 1p

  7 – 10 p belirtisiz i tam : kız babası ( başka örnekler de buluna bilir. 2p Belirtili isim tamlaması çok sayıda var
  ( biri ) 2p takısız isim tam altın tabak 2 p zincirleme köyün zenginlerinden biri yöre halkının
  katıldığı 2p Sıfat tamlaması çok sayıda biri verilecek 2p

  8- 8 p - a- Benzer Yönler:
  1. Her iki türde de olağanüstülük vardır. 2. Nesir şeklindedirler.
  3. Ele alman konular bakımından geniştirler.
  4. Her iki tür de belirli bir zamana bağlanamaz. (Dinî efsaneler, menkıbeler hariç.)
  5. Benzer motifler bulunabilir.
  b- Farklı Yönler:
  1. Efsane masala göre kısadır. 2. Efsanenin inandırıcılık özelliği vardır.
  3. Efsanenin dinî yönleri daha fazladır. 4. Efsanenin özel anlatıcıları yoktur. Masallarda vardır.
  5. Masallar çoğunlukla mutlu sonla biter. Efsaneler ise kötü bir sonla biter.
  6. Masallarda kalıplaşmış ifadeler(tekerlemeler vs.) vardır. Efsanelerde ise yoktur. ( ikişer tane 2 X 4

  9 – 7 P 1) OLAY ( KLASİK VAK’A ) HİKÂYESİ : Bir olayı ele alarak, serim, düğüm, çözüm
  plânıyla anlatıp bir sonuca bağlayan öykülerdir. Guy dö Mopasan) tarafından yaygınlaştırıldığı için
  “Maupassant Tarzı Hikâye” de denir 2P
  2) DURUM ( KESİT ) HİKÂYESİ: Bir olayı değil günlük yaşamın her hangi bir kesitini ele alıp
  anlatan öykülerdir Rus yazar Anton Çehov olduğu için “Çehov Tarzı Hikâye” de denir.2P
  BEN MERKEZLİ HİKAYEYİ EKLEME 1 P
  3) MODERN HİKÂYE : Diğer öykü çeşitlerinden farklı olarak, insanların her gün gördükleri
  fakat düşünemedikleri bazı durumların gerisindeki gerçekleri, hayaller ve bir takım
  olağanüstülüklerle gösteren hikâyelerdir.2P

  10 – 1. . Yüklem eksikliği 3p. kinci cümlenin başına üniversite özne olarak eklenecek 2p
  2 Gereksiz sözcük kullanma 3 p aşağı çıkarılarak kullanma 2p
  almira mira, SevdaLiM, ferlamsumit ve diğer 3 kişi bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş