1. Dönem 1. Sınav

Konu 'Türk Edebiyatı 11. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde Moderatör Bünyamin tarafından paylaşıldı.

 1. Moderatör Bünyamin

  Moderatör Bünyamin Tekirdağ Yönetici Moderatör

  Katılım:
  9 Ocak 2012
  Mesajlar:
  522
  Beğenileri:
  366
  Ödül Puanları:
  63

  1- Aşağıdaki cümleleri okuyarak doğru ya da yanlış olduklarına karar veriniz.(3+3+3+3+3=15 puan)
  a-Namık Kemal “Harabat” isimli divan şiiri antolojisinde “Şiir ve İnşâ” makalesindeki fikirlerinin tam tersini söyler.(D) (Y) (Y)
  b- Osmanlıda Tanzimat döneminde çıkan ilk resmi gazete Tercüman-ı Ahval’dir. (D) (Y) (Y)
  c-Şinasi ilk makaleyi yazan sanatçımızdır. (D) (Y) (D)
  d-Şinasi tercümelerini “Tercüme-i Manzume” isimli eserinde toplamıştır. (D) (Y) (D)
  e-1. dönem Tanzimatçılar “sanat için sanat” , 2. dönem Tanzimatçılar ise “toplum için

  sanat” görüşünü benimsemişlerdir. . (D) (Y) (Y)

  2.a) Aşağıdaki rakamları ayraç işaretinin içine belirdiğim şekilde yerleştiriniz. ( 15 )
  b) Aşağıdaki rakamların karşısını uygun şekilde doldurunuz.(15)
  İlk resmi gazetemizdir. ( 5 ) Sağdaki 1-Taaşşuk-ı Talat u Fıtnat
  Vatan Yahut Silistre piyesini yazdı. ( 6 ) rakamlardan 2-Şinasi

  Noktalama işaretlerini ilk kez kullandı,
  ( 2 ) birini 3-Telemak
  İlk yerli romanımızdır. ( 1 ) ayraç 4-Karabibik
  İlk köy romanımızdır. ( 4 ) içine 5-Takvim-i Vakayi
  İlk özel gazetemizdir. ( 7 ) yazınız 6-Namık Kemal

  Yusuf Kamil Paşa’nın Fenelon’dan çevirisidir. ( 3 ) 7- Tercüman-ı Ahval
  HALK EDEBİYATI DİVAN EDEBİYATI TANZİMAT 1. DÖNEM
  1.Hece ölçüsü kullanılmıştır. 1.Aruz ölçüsü kullanılmıştır
  1.Hem aruz hem de hece ölçüsünü kullanmışlardır.
  2.Koşma-Mani-Semai vb. türler vardır. 2.Gazel, kaside, mesnevi, terkib-i bent vb. nazım şekilleri kullanılmış. 2.Gazel, kaside, terkib-i bent gibi eski nazım şekillerinin yanında roman, hikâye, tiyatro gazetecilik ve fikir yazıları gibi türleri de kullanmışlardır. Vatan, millet, özgürlük ve eşitlik gibi yeni kavramları eski nazım şekilleriyle de işlemişlerdir.
  3.Halkın anlayacağı bir sanat yapılmıştır 3.Süslü, sanatlı ve ağır bir dil kullanılmış. 3.Sade bir dille yazmaya çalışmışlarsa da başarılı olamamışlardır.
  4.Göçebe hayat tarzını yansıtan ulusal bir edebiyattır. 4.Halktan kopuk, yüksek zümreye hitap eden bir edebiyattır. 4.Batıdan etkilenmişlerdir. Halkı aydınlatmayı amaçlamışlardır.
  6.Tanzimat Edebiyatındaki yeni ürünlerin (roman, hikaye, tiyatro) teknik yönden zayıf olmasının sebeplerini yazınız.(10)
  1.İlk örnek olmaları 2. Çeviri yoluyla edebiyatımıza girmeleri

  8.Tanzimat Devri Türk Edebiyatı’nın özellikleri göz önünde bulundurulursa, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (5)
  a) Tanzimat Devri Türk Edebiyatı’nın Birinci Dönemi’nde şiire, özgürlük, vatan, adalet gibi kavramlar girmiştir.
  b) Klasik Türk Edebiyatı’ndaki bütün nazım şekilleri bırakılmıştır.
  c) Tanzimat Devri Türk Edebiyatı’nın İkinci Dönemi’nde şiirin konusu nazım şekilleri genişletilmiştir.
  d) Hikâye, roman, tiyatro türlerine, ilkin, Tanzimat Devri Türk Edebiyatı’nda yerli örnekler verilmiştir.
  e) Tanzimat Devri Türk Edebiyatı’nın romanı, genellikle romantizmin etkisindedir

  9.Tanzimat’ın birinci dönemi ile ikinci dönemi arasındaki en belirgin farklılıklar nelerdir? .(5)
  Birinci dönemde “sanat toplum için” ikinci dönemde “sanat sanat için” ilkesi etkili olmuş. Birinci dönem sanatçıları dışa, ikinci dönem sanatçıları ise içe dönüktür. Birinci dönemde klasizm, ikinci dönemde ise romantizm akımı etkili olmuştur.
  Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selametten
  Çekildik izzet ü ikbal ile bab-ı hükûmetten

  Felek her türlü esbâb-ı cefasın toplasın gelsin
  Dönersem kahbeyim millet yolunda bir azîmetten

  Ne efsunkâr imişsin ah ey didâr-ı hürriyet
  Esîr-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esâretten
  ….

  10.a)- Yukarıdaki şiirden hareketle Tanzimat şiiri konuları ile divan şiiri konularını karşılaştırınız
  b) - Divan şairlerinin Klasik kasidesi ile Namık Kemal”in Kasidesini yapı, içerik bakımından karşılaştırınız
  c) - Şiirin şekil incelemesini yaparak hangi edebiyat geleneğinin izleri görülür? Yazınız (3.5:15)

  a)- Tanzimat şiiri, toplumu aydınlatmayı amaçlar. Vatan, millet, eşitlik, özgürlük, adalet vb, kavramlara yer vererek toplumu bilinçlendirmeyi amaçlar.
  Divan şiiri ise aşk, ölüm, güzellik, övgü, tasavvuf gibi soyut ve kişisel konuları işler.
  b) –Klasik kasidelerde din ya da devlet büyüklerinin övgüsü yapılırdı oysa Namık Kemal hürriyet gibi soyut bir kavramın övgüsünü yapmıştır.
  Yapı bakımından Namık Kemal’in kasidesinde bölümler yoktur. Taç beyit olmadığı için Namık Kemal’in adı ya da mahlası şiirinde geçmemiştir.
  Her ikisinde de aruz ölçüsü, beyit nazım birimi ve ağır bir dil kullanılmıştır.
  c)- Kafiye şeması aa/ba/ca şeklindedir.” Et” ler tam uyak,”ten” eki ise rediftir.
  Divan edebiyatı geleneğinin izleri görülür.
 2. ozanca66

  ozanca66 Üye

  Katılım:
  29 Ekim 2009
  Mesajlar:
  15
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  2
  biraz zor geldi

Sayfayı Paylaş